+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Engelliler Destek Programı (EDES)

Temel Proje Faaliyetleri Doldurulurken Başlangıç Tarihi Hangi Kıstasa Göre Doldurulmalıdır? Değerlen...

Proje değerlendirmesi yaklaşık olarak Haziran ayında tamamlanacak ve uygulama Temmuz ayında başlayacaktır. Bu nedenle, faaliyetlerin en erken başlangıç tarihi Temmuz 2011 tarihi düşünülebilecektir.
Ayça Güneş 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:46
Engelliler Destek Programı (EDES)

Projelerin Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.
Salih Atacı 15 Ağustos 2017 Salı 11:18
Engelliler Destek Programı (EDES)

Ödes'e Stk'lar Başvuru Yapabilir Mi?

ÖDES’e STK’lar başvuru yapamaz ancak STK’ların ortak olduğu projelere öncelik verilir.
Ömür Ekinci 13 Ağustos 2017 Pazar 03:35
Engelliler Destek Programı (EDES)

Proje Yürütücüsü Olan Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Proje Kapsamındaki Mal/ Hizmet Sa...

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve “ÖDES Uygulama Usul ve Esasları”nın ekinde yer “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci”nde yer alan hükümlere uyulur
Deniz Tuzcu 31 Temmuz 2017 Pazartesi 01:21
Engelliler Destek Programı (EDES)

Projenin Bütçe Kalemleri Arasında Aktarma Yapılabilir Mi?

Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir.
Kerim Bir 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:31
Engelliler Destek Programı (EDES)

Bir Koordinatörün Yürütebileceği Proje Sınırı Var Mı? Bir Koordinatör Birden Fazla Proje Yürütebilir...

Birden fazla proje teklifi bulunan proje yürütücüsünün en fazla iki adet projesi desteklenebilir ancak proje yürütücüsüne sadece bir projesi ödeme yapılır
Büşra Efe 25 Temmuz 2017 Salı 15:20
Engelliler Destek Programı (EDES)

Projelerde Yıl Içinde Değişiklikler Yapılabilir Mi?

Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi valinin izniyle proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.
İrem Taşkın 14 Haziran 2017 Çarşamba 07:32
Engelliler Destek Programı (EDES)

Ödes Kapsamında Desteklenecek Projelerde Eğitim Verecek Kişilere Bir Ödeme Yapılıyor Mu?

Proje bütçesinde gerekçeli olarak yer alması halinde yapılabilir. Ancak, eğitim verecek kişinin kamu görevlisi olması halinde, kamu görevlilerine yapılacak 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve eğitimi verecek personelin tabi olduğu diğer
Şafak Serez 4 Haziran 2017 Pazar 01:30
Engelliler Destek Programı (EDES)

Projelerde Istihdam Edilen Kamu Görevlileri Ücret Alabilir Mi? Alınabiliyorsa Bu Ücretin Miktarı Ne ...

Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına
Kadir Öztürk 3 Haziran 2017 Cumartesi 18:46
Engelliler Destek Programı (EDES)

Projelerde Koordinatörlerin Ücret Alması Mümkün Mü? Alınabiliyorsa Bu Ücretin Miktarı Ne Kadardır?

Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için ÖDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir.
Saadet Ercan 3 Haziran 2017 Cumartesi 16:22
Engelliler Destek Programı (EDES)

Desteklenecek Projelerin Seçimindeki Kriterler Nelerdir?

Desteklenecek projelerin seçiminde; ÖDES’in amaçlarına uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık, Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme Projeyi öneren kurum veya kuruluşun yetkinliği, Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler, Proje hedef kitlesinin genişliği, Projenin ve faaliyetlerin süre,
Semra Öz 3 Haziran 2017 Cumartesi 16:06
Engelliler Destek Programı (EDES)

Ödes Başvuruları Nereye Yapılır?

Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca ilgili valiliğe sunulur. Valilikler, proje tekliflerini proje formatına uygunluğu bakımından değerlendirerek resmi yazıyla ve ortamda Başkanlığa bildirir.
Eray Sezer 3 Haziran 2017 Cumartesi 00:54
Engelliler Destek Programı (EDES)

Ödes'in Amaçları Nelerdir?

ÖDES, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının, özürlülerin sosyal yaşama olarak katılımlarının ve evde özürlü bireyin bakımını üstlenen kişilerin nitelikli bakım konusundaki bilgilerinin eğitimler aracılığıyla artırılmasını amaçlayan projeler ile özürlülük
Demet Elizan 1 Haziran 2017 Perşembe 13:28
Engelliler Destek Programı (EDES)

Proje Yürütücüsü Proje Hesabında Oluşacak Faiz Giderlerini Kullanabilir Mi?

Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına
Serdar Sözbilir 16 Mayıs 2017 Salı 18:15
Engelliler Destek Programı (EDES)

İyi Günler.benim Öğrenmek Istediğim Konu Şudur.pvc Hammedesinden Üretilen (Yorgan,yastık.battaniye G...

"http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830" adresinden güncel KDV oranlarına bakabilirsiniz.
Asena Kalkan 3 Şubat 2017 Cuma 00:18
Engelliler Destek Programı (EDES)