+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Engelli Hakları

Epilepsi Hastasıyım.aynı Zamanda Sağ Kolum Dirsekten Itibaren Amputedir. Bu Durumda Özel Donanımlı A...

Epilepsi hastası olduğunuz için H sınıfı ehliyete sahip olamayacağınız dan özel donanımlı araç alamazsınız
Yeşim Elmalı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:00
Engelli Hakları

Özel Tiyatrolarda Ve Sinemalarda Engellilere Yönelik Indirim Var Mıdır?

Devlet Tiyatroları engellere ücretsizdir.Özel tiyatrolarda indirim işletmenin inisiyatifindedir.Bazı sinemalarda engellilere indirim yapılmaktadır.
Ömer Efegil 22 Ağustos 2017 Salı 17:47
Engelli Hakları

Engellilerin Tayin Ve Nakillerinde Başka Özel Hükümler Var Mıdır?

Atama, tayin ve nakiller; konuya ilişkin mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından yapıldığından tayin ya da nakil ile ilgili girişimlerin konusu kurumlar nezdinde şahsen yapılması gerekmektedir
Abdulkadir Sarıbaş 22 Ağustos 2017 Salı 17:21
Engelli Hakları

Engelliler Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Hangi Memur Kadro Unvanlarında Istihdam Edilmektedir?

Engelliler, Devlet memuru kadrolarında farklı hizmet sınıfları ve farklı unvanlar itibariyle istihdam edilmektedir. Bu unvanlardan bazıları ambar memuru, avukat, bilgisayar işletmeni, çocuk gelişimcisi, dağıtıcı, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, imam hatip, istatistikçi, kimyager, laborant, memur, mimar, muhasebeci, mühendis, programcı, psikolog, sekreter,
Sena Başçı 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:12
Engelli Hakları

Başvuru Üzerine Gelir Idaresi Başkanlığı Ne Yapmaktadır?

Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir. İlgililerin hastanelerden aldıkları ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hümeyra Sevinç 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:25
Engelli Hakları

Görme Engelliyim.noter Işlemlerinde Şahitsiz Imza Atabilir Miyim?

Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.
Aygül Özel 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:27
Engelli Hakları

Ekpss'den Yüksek Puan Almasına Rağmen Bir Aday Herhangi Bir Kadroya Neden Yerleştirilememiştir?

Yerleştirme yapılırken, adayın tercih ettiği kurum ve bu kurumlara ait kadrolar, tercih edilen kadro için aranılan nitelikler, puanı dikkate kadro için öngörülen nitelikleri taşımayanlar veya tercih ettiği kadroya daha yüksek puanı olarında tercihte bulunması halinde adayın puanı yüksek dahi
Serdar Sözbilir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:23
Engelli Hakları

Orta Öğretimde Ortak Sınavlarla Ilgili Olarak Engelli Çocukların Hakları Nelerdir?

Orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliğe sahip engelli öğrenciler ortak sınavlardan muaftır. Görme engelliler ve az görenler için sınav ek süre verilir.Engelli öğrenciler velilerinin talebi ile ortak sınavlardan muaf tutulabilirler.
Birol Güveci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:54
Engelli Hakları

Sakatlık Indiriminden Yararlanan Ücretliler Asgari Geçim Indirimi Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

Sakatlık indiriminden yararlanan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi mahsup edilecek ve sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan
Simge Erkoğlu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:16
Engelli Hakları

Otistik Öğrenciler Ile Duygusal Ve Davranış Bozukluğu Olan Öğrencilerin Başarıları Nasıl Değerlendir...

Bu öğrencilerin iletişim özellikleri ile sosyal duygusal huzur bulmuşlukları dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
Öznur Sözübir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:54
Engelli Hakları

Engellinin Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Var Mıdır?

5378 Sayılı Özürlüler Kanunu'nun 22'inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir. Madde 22. 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "gazilerin," ibaresinden sonra gelmek üzere "engellilerin," ibaresi eklenmiştir. Buna göre; 200 metrekareden
Muharrem Saatçi 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:22
Engelli Hakları

Huzurevlerine Kabul Koşulları, Başvuru Yerleri Ve Istenilen Belgeler Nelerdir?

Kabul koşulları: 1) 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak, 2) Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak, 3) Ruh sağlığı yerinde olmak, 4) Bulaşıcı hastalığı olmamak, 5) Uyuşturucu madde
Yeşim Elmalı 18 Ağustos 2017 Cuma 17:50
Engelli Hakları

Engelli Çocuğu Olan Babalara Erken Emeklilik Hakkı Olduğunu Duydum. Nasıl Yararlana Bilirim?

Engelli çocuğu olan babalara erken emeklilik hakkı yoktur.Otizmli babalara 2 Nisan 2013 Otizim Eylem Planında 5 yıllık erken emeklilik gelmiş ancak uygulamaya geçmemiştir
Can Kuzey Birdal 18 Ağustos 2017 Cuma 17:12
Engelli Hakları

Gece Körlüğüm Var.ehliyet Alabilir Miyim?

Alabilirsiniz. Ancak şu husus önemlidir:Gece körlüğü olanlar gün doğumundan bir saatönce, gün batımından bir saat sonra araç kullanabilirler.
Hakan Yeni 18 Ağustos 2017 Cuma 16:41
Engelli Hakları

2015 Yılında Liseden Mezun Olacağım. Ekpss 2015 Yılında Yapılacak Mı?

Şubat 2014 EKPSS Yönetmeliğinde sınavın 2 yılda bir yapılacağı belirtilmiştir.En son sınav 27 Nisan 2014 tarihinde yapılmıştır.Dolayısıyla sınav ile yeni bir düzenleme yapılmaz ise (kurumların engelliler için sınav düzenlemesi)bir sonraki sınav 2016 yılındadır. EKPSS sonuçları 2 yıl geçerlidir.
Ramazan Baran 18 Ağustos 2017 Cuma 16:03
Engelli Hakları

Özel Bakım Merkezlerinde Bakım Için Devlet Tarafından Bakım Ücreti Nasıl Ve Ne Kadar Ödenmektedir?

Bakanlığımız tarafından her bir engelli için özel bakım merkezine her ay ödenen bakım ücreti 20.000 gösterge rakamı ile 657 Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak
Sena Başçı 18 Ağustos 2017 Cuma 14:34
Engelli Hakları

Yeşil Kart Ve Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bireylerin sağlık hizmetleri yeşil kart verilerek karşılanmaktadır. Genel sağlık sigortasının uygulanmasıyla yeşil kart uygulaması yürürlükten ancak yeşil kart almaya hak kazanmış olanlar genel sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlerden yararlanmaya devam edecekle ve primleri belirlenen koşullarda
Öznur Sözübir 18 Ağustos 2017 Cuma 13:45
Engelli Hakları

Özel Huzurevi / Yaşlı Bakımevi Açmak Için Ne Yapmak Gerekiyor ?

Özel Huzurevi açmak için, bulunulan ilin İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne müracaat etmek gerekir. İl Aile ve Sosyal Müdürlükleri, "Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakımevleri Yönetmeliği"nde belirlenen kriterler çerçevesinde kuruluş açmak isteyen kurucu adaylarını yönlendirirler
Mehmet Özdil 18 Ağustos 2017 Cuma 13:40
Engelli Hakları

Engelli (Özürlü) Kişilerin Devlet Memuru Olma Şartları Nelerdir?

Özürlülerin ne şekilde memuriyete alınacağı konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesine istinaden 20.08.4004 gün ve 2004/7754 sayılı Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkındaki Yönetmelikte "Devlet Personel Başkanlığınca dönemler
Mehmet Özdil 18 Ağustos 2017 Cuma 11:29
Engelli Hakları

Gelir Vergisi Indirimini Kimler Kullanabilir?

Engelliler,engelli çocuğu olan çalışanlar (kamu ve özel sektörde çalışanlar,Bağ Kur dahil) ve serbest çalışanlar bu haktan yararlanır.Engellilik indirimine hak Ücretli hizmet erbabı, Serbest meslek erbabı, Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan, Ücretli hizmet erbabı, Serbest meslek erbabı, Basit Usulde
Muhammet Demirci 18 Ağustos 2017 Cuma 03:15
Engelli Hakları

Renk Körlüğüm Var.ehliyet Alabilir Miyim?

Renk körlüğü olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilir.
Aysen Mert 17 Ağustos 2017 Perşembe 19:52
Engelli Hakları

Türkiye Hangi Topluluk Programlarına Katılım Sağlamaktadır?

Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı (TÜBİTAK), Progress Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Hayatboyu Öğrenme Programı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı), Gençlik Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) başlıcalarıdır.
Aslı Aşkın 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:13
Engelli Hakları

Kamu Çalışanlarına Mesai Saatleri Konusunda Kanunen Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Birey Için Gere...

2010/02 sayılı Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler hakkında Başbakanlık Genelgesi’ne göre “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile
Birol Güveci 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:13
Engelli Hakları

Engelli Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir ?

Engelli bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 5378 sayılı Engelliler 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş
Mutlu Atukeren 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:23
Engelli Hakları

Engelli Bireyler Erken Emekli Veya Malulen Emekli Olmak Için Nereye Müracaat Etmelidir ?

Engellilerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. Engelliler erken emeklilik ya da malulen emeklilik işlemlerini müracaat ederek başlatabilirler. Ayrıntılı bilgi için: www.sgk.gov.tr ALO 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz)
Taylan Bıçak 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:31
Engelli Hakları

Engelli Memur Istihdamında Devlet Personel Başkanlığının Hangi Sorumlulukları Bulunmaktadır?

Devlet Personel Başkanlığının engelli istihdamında esas görevi kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmaktır. Ayrıca Başkanlık bu kurum ve kuruluşlarda 3 oranında engelli çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden de sorumludur. Bu çerçevede, kamu
Kadir Öztürk 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:01
Engelli Hakları

Engelliler, Araçlarını Aldıktan 5 Yıl Sonra Engelli Olmayan Birisine Bir Başkasına Ötv Ödemeden Sata...

ÖTV Kanununun 15/2 a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç, iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt
Taylan Bıçak 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:17
Engelli Hakları

Engelli Bir Kızım Var.emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilir Miyim?

Evinizin kızınızın üzerinde olması halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanırsınız.
Hilal Çalışkan 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:36
Engelli Hakları

Hangi Araçlar Muafiyet Kapsamında Getirilemez?

Sadece otomatik vitesli olan araçların, Özel surette yapılmış tertibatı bulunmayan Engelli kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan araçların, Arazi araçlarının muafen
Elif Gözcü 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:49
Engelli Hakları

Ayni Nakdi Yardım (Yiyecek, Giyecek, Para Yardımı) Yapılmakta Mıdır?

Muhtaç durumda olup, herhangi bir sosyal güvenliği olmayan kişiler; İl veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak, ve nakdi yardımlardan yararlanabilirler. Ayrıca, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nce muhtaç durumdaki ailelerin çocuklarının bakımına destek için ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır.
Kerim Özpek 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:25
Engelli Hakları

Tek Gözü Olanlar (Monoküler) Sürücü Belgesi Alabilir Mi?

26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Muayenelerine Dair Yönetmelik”de belirtilen usul ve esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir.
Birgül Sezen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:13
Engelli Hakları

Türkiye Hangi Topluluk Programlarına Katılım Sağlamaktadır?

Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı (TÜBİTAK), Progress Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Hayatboyu Öğrenme Programı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı), Gençlik Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) başlıcalarıdır. Diğer tüm topluluk programları: Fiscalis
İlke Atasever 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:27
Engelli Hakları

Kızıma Koklear Implant Yapılması Gerekiyor.bu Ameliyatta Kullanılacak Cihaz Için De Ücret Ödeyecek M...

Hayır.Çünkü Koklear İmplant için ücretin tamamı SGK tarafından ödeniyor.
Muharrem Saatçi 15 Ağustos 2017 Salı 16:32
Engelli Hakları

Hava Yollarında Da Ücretsiz Ulaşım Hakkı Var Mıdır?

Hayır.THY engelli yolcuları için %25 indirim uygular.Refakatçi için indirim uygulamaz.Ekonomik bilet alanlar ile internetten bilet alanlar bu indirimden yararlanamamaktadır.THY bilet alımlarında engel oranınız yüksek ise ilave indirim hakkınız olabileceği THY Müşteri Hizmetlerinden alınan bilgidir.
Birkan Satı 15 Ağustos 2017 Salı 15:55
Engelli Hakları

Özel Tüketim Vergisi Istisnasından Faydalanmayan Engelliler Için Mtv Istisna Uygulaması Nasıldır?

Özel tüketim vergisi istisnasından faydalanmayan ancak %90’ın altında engel oranına sahip engelliler engellerine uygun özel donanım yaptırtmak şartı ile muafiyetinden yararlanabilmektedir. Bilgi için bakınız ‘’Gelir İdaresi Başkanlığı 2013 Engelliler Vergi Rehberi
Mutlu Atukeren 15 Ağustos 2017 Salı 13:55
Engelli Hakları

P Engelliyim.bir Evim Bir De 120 M2 Lik Hissem Var.bu Durumda Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlan...

Hayır.Belediyede ‘’Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüz ölçümü 200 m 2’yi geçmeyen tek meskenim dışında meskenim bulunmamakta olup,bu mesken imi muayyen zamanda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.’’ yazılı bir taahhütname doldurmanız gerektiğini bilmelisiniz.
Esma Aşçı 15 Ağustos 2017 Salı 13:37
Engelli Hakları

Engellilik Indirimine Hak Kazananlara Sağlayacağı Yarar Nedir?

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları(2014 yılı için)Birinci derece İçin 800 TL,ikinci derece engelliler için 400 TL, üçüncü derece engelliler için 190 TL dır Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve
Müşerref Koç 15 Ağustos 2017 Salı 11:54
Engelli Hakları

Huzurevi Ile Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Arasında Bir Fark Var Mıdır?

Huzurevi : 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşudur. Huzurevlerinde yaşlıların günlük yaşamlarını idame ettirmeleri için düzenlenen yaşlı odaları, dinlenme salonları, oturma birimleri,
Hüseyin Mert 15 Ağustos 2017 Salı 10:21
Engelli Hakları

Ehliyet Alım Sürecinde Sağlık Kontrolünde Nabız 36 Çıktı.ehliyet Alamayacağım Söylendi.ne Yapabiliri...

Kalp atım sayısı çok düşük (dakikada 40’ın altı), atrioventriküler bloklu ve hasta sinüssendromu olanlardan kalıcı kalp pili takılmamış olanlara belgesi verilmez.
Burak Sedef 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:17
Engelli Hakları

İki Engelli Çocuğum Var. Sgk Iki Çocuğum Için De Başvurumu Kabul Etti. Erken Emeklilik Hakkından Iki...

SGK her iki çocuğunuz için başvuruyu kabul eder.Ancak siz sadece biri üzerinden erken emeklilik hakkından yararlanabilirsiniz. SGK'nın her iki için işlem yapmasının nedeni: Erken emeklilik hakkından yararlandığınız çocuğunuzun bakıma muhtaçlığının ortadan kalkması halinde bu hakkınızın diğeri üzerinden devamının sağlanmasıdır.
Aleyna Birdir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:09
Engelli Hakları

Kamu Ve Özel Sektörde Işçi Olmak Için Ne Yapılmalıdır?

İkametgahınızın bulunduğu yerdeki Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak kayıt yaptırmanız ve ilgili İl Müdürlüğü ile sürekli iletişim olmak gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu'nun ilan ettiği açık işler ve kamu kurumlarına alınacak işçiler için yapılacak sınavlar İŞKUR Web (
Dilara Çevik 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:30
Engelli Hakları

Engelli Kimlik Kartı Kimlere Verilmektedir?

Engelli kimlik kartı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde (%40) veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilmektedir.
İrem Taşkın 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:55
Engelli Hakları

Engelli Üniversite Öğrencilerine Sağlanan Kolaylıklar Nelerdir ?

Başarılı ve ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve tahsisi yapılmaktadır. 20.06.2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince üniversitelerde,
Asena Kalkan 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:05
Engelli Hakları

İstanbul Şehir Hatları Işletmesi Ve Istanbul Deniz Otobüsleri Işletmesi Tarafından Engellilere Indir...

İstanbul Şehir Hatları İşletmesi tarafından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle engellilere, 60 yaş ve üzeri olan vatandaşlar, gaziler, şehit ve dul ve yetimlerine akbilli hatlarda ücretsiz seyahat etme imkanı sağlanmaktadır. Ağır engelli vatandaşların kartlarında “Refakatçi” ibaresi bulunan kişilerin yanlarındaki refakatçiler
Çağatay Gürcü 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:32
Engelli Hakları

Ücretsiz Ulaşım Hakkının Engellilere Getirdiği Kolaylıklar Nelerdir?

Şehir içinde belediye otobüsleri,Metro seferleri,TCDD ve Deniz Yollarının şehir içi seferleri %40 ve üzeri engelli olanlara ücretsizdir. TCDD ve Deniz Demiryollarına ve Deniz Yollarına ait şehir dışı seferleri ücretsizdir. ’’Ağır engelli’’ibareli raporu olanların bir refakatçisi de engelli kişi ile birlikte olmak
Asena Kalkan 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:48
Engelli Hakları

Oğlumun Baş Kontrolü Yok Ve Ben Tekerlekli Sandalye Yerine Puset Türü Bir Şeyler Arıyorum.nereden Te...

Öncelikle doktorunuzdan ‘’özellikli tekerlekli sandalye ‘’için rapor düzenlemesini isteyiniz.Daha sonra tekerlekli sandalye satan firmaları araştırınız.Artık SP li çocukların kullanmasına pusetler bu firmalar tarafından da satılıyor ya da sipariş ile yapılması sağlanıyor. SGK nın ödediği 250 lira(2013 için özellikli tekerlekli
Gamze Ayaz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:45
Engelli Hakları

Bir Huzurevi Yaşlısı Kuruluştan Kısa Süreli Izinli Olarak Ayrılabilir?

Yaşlılar huzurevi dışına alışveriş ve gezmeye gitmekte sosyal servis sorumlularını haberdar etmek koşuluyla serbesttir. Ayrıca 1 yıl içinde sürekli ay olmak üzere toplam üç aydan fazla olmamak kaydıyla izne ayrılabilirler, zorunlu hallerde Kuruluş Müdürünün onayıyla bu süre uzatılabilir.
Aysen Mert 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:25
Engelli Hakları

Özürlü Işçi Ve Memurların Durumlarına Uygun Işlerde Çalıştırılmaları Yasal Olarak Güvence Altına Alı...

‘Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik’ e göre, belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait
Hülya Asım 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:09
Engelli Hakları

Kendim Engelliyim.gümrük Vergisi Olmadan Yurt Dışından Hangi Şartlarda Araç Getirtte Bilirim?

Gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmamak kaydıyla;Sadece engelli kişi tarafından kullanılmak özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde
Kadir Kolcu 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:22
Engelli Hakları

Engelli Işçi Veya Memur Çalıştırmamanın Işverene Getirdiği Bir Yaptırım Var Mıdır?

Kamu ve özel sektör işverenlerinden sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden her ay çalıştırmadığı her engelli için belli bir miktar para cezası Engelli memur çalıştırmamanın herhangi bir müeyyidesi bulunmamaktadır.
Zeynep Özsemiz 11 Ağustos 2017 Cuma 23:53
Engelli Hakları