+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Enflasyon

Açık Mektup Nedir?

Açık mektup, Merkez Bankasının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince, enflasyon hedeflerinden sapılması veya sapılması olasılığının ortaya çıkması halinde, söz konusu nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin Hükümet’e yazılı olarak bildirildiği ve kamuoyuna açıklandığı yazılı bir metindir. Enflasyon hedefleri, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin yıllık
Asena Kalkan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:05
Enflasyon

Merkez Bankasının Enflasyon Ve Faiz Öngörüleri Nasıl Öğrenilebilir?

Güncel enflasyon tahminleri, üç ayda bir yayımlanan ve para politikasının temel iletişim aracı olan Enflasyon Raporu aracılığı ile ilan Ayrıca Rapor'da, enflasyonu etkileyen unsurların genel değerlendirmesi eşliğinde gelecekte uygulanabilecek faiz politikasına ilişkin rakam içermeyen ancak nitel olarak tanımlanan sinyaller
Simge Anahtarcı 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:19
Enflasyon

Enflasyon Verilerine Nereden Ulaşılabilir?

Enflasyon oranlarına ve diğer ekonomik istatistiklere Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Genel Ağ sitesinin (www.tuik.gov.tr) yanı sıra, TCMB Genel Ağ sitesi ana sayfasında yer alan "İstatistikler" (EVDS) bölümünden de ulaşılabilmektedir.
Dilara Çevik 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:45
Enflasyon

Merkez Bankasının Temel Amacı Nedir?

Merkez Bankasının temel amacı, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 25 Nisan 2001 tarih ve 4651 sayılı Kanun ile 4. maddesinde; "Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak" olarak ifade edilmiştir.
Aynur Aydın 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:17
Enflasyon

Likidite Senetleri Nedir?

Likidite senetleri, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi için ve münhasıran açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla kullanılan bir para politikası aracıdır. Likidite senetleri, Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilir. Senetler, kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu
Çağatay Gürcü 2 Ağustos 2017 Çarşamba 17:38
Enflasyon

Beklenti Yönetimi Ne Demektir? Merkez Bankası Politika Faiz Kararlarında Bekleyişlerin Rolü Nedir, N...

Para politikası çerçevesinde beklenti yönetimi, Merkez Bankasının, ekonomik birimlerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enflasyon hedefleri ve Merkez Bankasının enflasyon doğrultusunda şekillenmesini temin etmeye yönelik olarak uyguladığı stratejiler bütünüdür. Enflasyon hedeflemesi rejiminde Merkez Bankasının kısa vadeli faizleri kullanarak piyasa faizlerini ve varlık
Nuran Keske 28 Temmuz 2017 Cuma 16:41
Enflasyon

Enflasyon Hedefleri Kaç Yıllık Bir Dönem Için Ilan Edilmektedir?

Enflasyon hedefleri üç yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde ilan edilmektedir. Üç yıllık bütçe uygulamasıyla uyumlu şekilde, üç yılık bir hedef belirlenmesi ile enflasyon hedeflerinin içsel tutarlılığının ve diğer makroekonomik projeksiyonlarla uyumunun artırılması amaçlanmaktadır.
Miray Güçal 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:31
Enflasyon

Merkez Bankası Faiz Oranları Neyi Ifade Etmektedir?

Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olarak bankalara ödünç para vermekte, ayrıca ekonominin gerekleri doğrultusunda ödünç para alabilmektedir. 'Merkez Bankası Faiz esas olarak gecelik ve haftalık vadelerde yoğunlaşan bu işlemlere ilişkin Merkez Bankasının belirlediği faiz oranlarını ifade etmektedir.
Emirhan Gürbüz 23 Temmuz 2017 Pazar 15:31
Enflasyon

Fiyat Istikrarı Nedir? Merkez Bankasının Temel Amacı Neden Fiyat Istikrarını Sağlamak Ve Sürdürmek O...

Fiyat istikrarı, genel bir tanım çerçevesinde, insanların yatırım, tüketim ve tasarrufa yönelik kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir ifade eder. Fiyat istikrarı, ekonomik ve sosyal istikrar sağlanabilmesinin olmazsa olmaz bir koşuludur. Günümüzde yıllık bazda yüzde 1 ile yüzde 3
Şeyma Kocatürk 17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:44
Enflasyon

Para Politikası Kurulu Üyelerinin Görüşleri Ve Değerlendirmeleri Ne Şekilde Ve Ne Zaman Yayımlanmakt...

Para Politikası Kurulunun ayrıntılı değerlendirmelerini ve enflasyon görünümüne yönelik duruşunu özetleyen metin, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti adıyla, toplantıyı takip eden iş günü içinde TCMB Genel Ağ sitesinde İngilizce çevirisiyle birlikte yayımlanmaktadır.
Orhan Kılıç 13 Haziran 2017 Salı 12:18
Enflasyon

Enflasyon Hedefleri Ne Zaman Ve Nasıl Ilan Edilmektedir?

Enflasyon hedefleri, her yılın sonunda yayımlanan ve bir sonraki yılın para ve kur politikaları çerçevesini belirleyen temel politika metinleri aracılığıyla üç yıllık bir dönemi kapsayacak şekilde ilan edilmektedir. Bu çerçevede, her yılın sonunda, takip eden iki yıla ilişkin olarak önceki yıllarda açıklanmış
Deniz Tuzcu 12 Haziran 2017 Pazartesi 23:52
Enflasyon

Merkez Bankası Politika Faizleri Ekonomiyi Nasıl Ve Hangi Kanallardan Etkilemektedir?

Merkez Bankası faiz oranında yapılan değişiklik enflasyon üzerindeki etkisini dört kanaldan göstermektedir: • Merkez Bankasının faiz oranlarında yaptığı bir değişiklik, diğer ve finans kurumlarının uyguladıkları faizler üzerinde etkili olur. • Piyasa faiz oranları aynı zamanda bankalardan alınan kredi miktarının ve hisse senedi, döviz gibi
Cemalettin Aydıngöz 6 Haziran 2017 Salı 16:00
Enflasyon

Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Nedir?

Enflasyon hedeflemesi rejimi, fiyat istikrarına ulaşmak amacıyla uygulanan para politikası stratejilerinden bir tanesidir. Parasal büyüklükler veya döviz kurunun hedeflendiği aksine, enflasyon hedeflemesi rejimi herhangi bir ara hedef kullanmaksızın, doğrudan enflasyonun kendisini hedeflemektedir. Bu rejimde merkez bankaları rakamsal bir hedef
Mehmet Özdil 1 Haziran 2017 Perşembe 08:44
Enflasyon

Para Politikası Kurulu Hangi Sıklıkla Toplanmaktadır? Toplantı Tarihleri Nasıl Belirlenmekte Ve Ne K...

Para Politikası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereği, olağanüstü koşullar hariç, aylık olarak toplanmaktadır. Toplantı tarihleri yıllık olarak önceden kamuoyuna edilmekte ve bu tarihler bir önceki yılın sonunda yayımlanan, bir sonraki yıla ait Para ve Kur Politikası duyurusunda yer almaktadır. Toplantı
Saadet Ercan 29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:17
Enflasyon

Enflasyon Hedefleri Değişebilir Mi?

Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, önceden ilan edilen bir enflasyon hedefinin, yalnızca para politikasının denetimi dışındaki unsurlara bağlı olarak hedeflerden çok büyük uzun süreli sapmalar görüleceğinin anlaşılması ve orta vadeli hedeflerin anlamsız kalması durumunda değiştirilmesi gündeme gelebilmektedir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi ve yeni hedeflerin
Nazlı Demir 27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:07
Enflasyon

Bankaların Merkez Bankasında Bulundurmak Zorunda Oldukları Zorunlu Karşılıkların Oranı Neye Göre Bel...

Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracıdır. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 40. maddesi çerçevesinde, Merkez Bankası nezdinde hesaplarda nakden tesis edilen zorunlu karşılıkların oranı, zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerin kapsamı, vb. uygulamaya yönelik her türlü usul ve esaslar
Aygül Özel 24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:25
Enflasyon

Enflasyon Nasıl Hesaplanır?

Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir. Oluşturulan bu endeksin genel olarak iki hesaplanma yöntemi bulunuyor; Tüketici Fiyat Endeski (TÜFE –
Muharrem Saatçi 24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:38
Enflasyon

Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Nedir?

Enflasyon hedeflemesi rejimi, fiyat istikrarına ulaşmak amacıyla uygulanan para politikası stratejilerinden bir tanesidir. Parasal büyüklükler veya döviz kurunun hedeflendiği rejimlerin aksine, hedeflemesi rejimi herhangi bir ara hedef kullanmaksızın, doğrudan enflasyonun kendisini hedeflemektedir. Bu rejimde merkez bankaları rakamsal bir hedef ilan ederek bu hedefe
Gülüm Erarslan 18 Mayıs 2017 Perşembe 13:19
Enflasyon

Enflasyon Hedefleri Tutmazsa Merkez Bankası Ne Yapmaktadır? Merkez Bankasının Hesap Verebilirlik Mek...

Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesinde, "Banka, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılamaması ya da ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde, nedenlerini ve gereken önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirir ve kamuoyuna açıklar." hükmü yer almaktadır. Merkez Bankası, hesap verme mekanizmasını netleştirmek ve bu mekanizmanın uygulanabilirliğini
Cezmi Uzun 16 Mayıs 2017 Salı 16:56
Enflasyon

Merhabalar.sorum Şu: Enflasyon Düzeltmesi Nedeniyle Oluşan Geçmiş Yıllar Zararları Kar Dağıtımında N...

Geçmiş yıllar zararlarının dağıtılacak kardan mahsubunun yapılması ve kalan tutarın dağıtımı mümkündür.
Eda Tosun 30 Nisan 2017 Pazar 15:33
Enflasyon

İyi Çalışmalar Diliyorum. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermayeye Ilave Edilirken %5 Yedek Akçe...

Yedek akçeler TTK'na göre kar üzerinden ayrılması gereken bir yükümlülüktür. Enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye ilavesinde yedek akçe ayrılmaz.
Gamze Ayaz 30 Nisan 2017 Pazar 00:46
Enflasyon

Şahıs Bilanço Usulünde Kuyumcuların Enflasyon Düzeltmesi Ile Ilgili Muhasebe Kayıtları Hakkında Örne...

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili VUK Mük.298.madde, ilgili tebliğ ve sirkülerden faydalanabilirsiniz. Detaylı açıklama ve örnekler sirkülerde mevcuttur. (VUK 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 21 nolu Sirküler enflasyon düzeltmesi ile
Saadet Ercan 28 Nisan 2017 Cuma 09:26
Enflasyon

Enflasyon Düzeltmesi Sonucunda Oluşan Kar Yada Zararı 570 Geçmiş Yıl Karı Veya 580 Geçmiş Yıl Zararı...

Enflasyon düzeltmesi, bilanço kalemlerinin, bilanço tarihi itibariyle, satın alma güçlerine getirme işlemidir. Örneğin, söz konusu bilançoda, bir binanın veya enflasyon düzeltmesi, şirketin enflasyondan kaynaklanan kazanımlarını, sermaye ve yedeklerin düzeltilmesi ise, enflasyon kayıplarını ifade etmesine rağmen, Geçmiş Yıllar Zararları veya
Hasan Yılmaz 28 Nisan 2017 Cuma 04:43
Enflasyon

Sayın Üstad Cevabınız Için Şimdiden Teşekkür Ediyorum 2 Sorum Var:1-Tasfiyeye Girişte Ara Tastik Vey...

1 VUK'nun 30 ve 353'ncü maddelerine bakınız. 2 Aradaki fark için stopaj hesaplamanız uygun olacaktır.
Erbil Demirci 26 Nisan 2017 Çarşamba 07:49
Enflasyon

Ben Serbest Muhasebeci Murat Özdemir Benim Enf.düzeltme Ile Ilgili Takıldığım Bir Nokta Var. Rofm He...

Tebliğlerde yapılan açıklamalar alınan borcun vadesinin enf.muh. döneminde kapatıldığı varsayımıyla yapılmıştır. Borcun vadesi ileri dönemlere kadar uzadığında kapatıldığı dönemin veya ÜFE’si henüz bulunmadığından verilen formüle göre hesaplama yapmak mümkün değildir. Bu durumda, bize göre, yasanın ruhundan hareketle, hesaplama şu
Tuğsan Keskin 24 Nisan 2017 Pazartesi 05:37
Enflasyon

Leasing Ile Satın Alınan Ve Aktifleştirilen Bir Sabit Kıymetin Satılması Durumunda Maliyet Artış Fon...

Sizin de bildiğiniz gibi Leasing yolu ile alınan sabit kıymeti izbedeli ile muhasebeleştiririz.Örneğin 10 milyon olan izbedelli sabit kıymete uygularsanız enflasyondan arındırmanız sonucunda bunun maliyeti atıyorum 15 milyon olacak. Bu durumda amaca ne kadar hizmet edebilir takdirlerinize sunuyorum.
Hilal Çalışkan 23 Nisan 2017 Pazar 16:07
Enflasyon

Sayın Yetkili Cevabını Bulamadığım Bu Soruyu Tekrar Size Yazıyorum Daha Önce Basit Usulde Vergilendi...

GVK’nun 46’ncı maddesi uyarınca; basit usule tabi olmanın şartlarını herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi yıl başından itibaren usulde vergilendirilirler. Dolayısıyla, mükellef basit usulden çıktıktan sonra gerçek usule ilişkin esaslara göre vergilendirilecektir. Mükellef bilanço usulüne göre defter tutuyorsa;
Erkan Müftüoğlu 21 Nisan 2017 Cuma 15:34
Enflasyon

Merhaba, Ihtiyarilikten Yararlanan Işletmemizde Enflasyon Düzeltmesi Sonucunda Stoklarımın Değeri Yü...

Stok maliyetini artıran bir unsurun satışın yapılması ile birlikte SMM olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Tuğberk Turna 21 Nisan 2017 Cuma 13:40
Enflasyon

İyi Günler. 1. Sorum Enflasyon Düzeltmesi Ile Ortaya Çıkan Geçmiş Yıllar Zararları Hesabını 502,540,...

1 Mahsuplaştırmanız uygundur. 2 Geçici olarak 331 no'lu hesaba alınması düşünülebilir. Ancak doğru olanı bilançoda kalmasıdır.İlgili tutar sermayede anlamına geleceğinden kısa bir süre sonra bu tutar kadar sermeyeye ekleme yapılması uygun olacaktır.
Büşra Efe 20 Nisan 2017 Perşembe 05:55
Enflasyon

Üstadım Yeni Defterini Aldığım Mükellefimde Sermaye Artışı Yapacağım.mizanına Baktığımda 2001-2002-2...

Enflasyon düzeltmesi işleminde geçmiş yıl karları dağıtılmadığı için kendi üzerinde değerlendirilerek günümüze kadar gelmesi doğru bir uygulamadır.
Öznur Sözübir 20 Nisan 2017 Perşembe 05:11
Enflasyon

Değerli Vaktinizi Ayırdığınız Için Şimdiden Teşekkür Ederim. Limited Şirket Olan Mükellefimi Tasfiye...

Geçmiş yıllar zararlarının soruda yer alan fon ve karlara mahsubundan arta kalan tutarı ortaklara dağıtılması durumunda, GVK'nun 94/6'ncı maddesi kar dağıtım stopajı hesaplanması gerekmektedir.
Elif Gözcü 19 Nisan 2017 Çarşamba 22:52
Enflasyon

Geçmiş Yıllar Karı Ve Enflasyon Sermaye Olumlu Farkı Sermaye Eklenirse Ortaklara Kar Dağıtımı Sayılı...

Sermayeye ekleme işlemi kar dağıtımı sayılmamaktadır.
Birol Güveci 19 Nisan 2017 Çarşamba 14:13
Enflasyon

Çalışmakta Lduğum Şirket 1997 Yılında Yurt Dışından Alınan Yatırım Kredisi Ile Kurulmuş.kredinin Ger...

328 no’lu Genel Tebliği’nin VI 2.1’nci bölümünde konu ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Hazal Erdi 15 Nisan 2017 Cumartesi 18:06
Enflasyon

30.06.2004 Tarihinden Sonra Işe Başlayan Kurumlar Vergisi Mükellefi 2004 Yılı Bilançosunu Enflasyon ...

31.12.2004 bilançosunu düzeltecektir.
Hasan Yılmaz 13 Nisan 2017 Perşembe 07:19
Enflasyon

Sorum; Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmuş Bilançomuzdaki Düzeltilmiş Geçmiş Yıl Zararlarıyla Ilgil...

Bizim görüşümüze göre, 2005/1.dönem geçici vergi matrahından düzeltilmiş geçmiş yıl zararlarının mahsubu mümkündür.
Birgül Sezen 10 Nisan 2017 Pazartesi 02:43
Enflasyon

İyi Günler Şirketimizin A Firmasında Iştiraki Var. A Firması Geçmiş 2004 Dönem Enflasyon Gelen Farkl...

Artan iştirak hissesi değeri kadar 679 no'lu hesaba gelir kaydı yapmalısınız.
Selim Güngören 9 Nisan 2017 Pazar 00:40
Enflasyon

Öncelikle Kolay Gelsin... 2002'de Işletme Defteri Olarak Faaliyete Başlayan Ve Devam Eden, 01/01/200...

Sadece 31.12.2004 tarihli bilançoyu düzeltmeniz gerekmektedir. Düzeltmede esas alınacak tarihleri VUK’nun mük.298/3’ncü maddesinde yer alan esaslara göre belirliyeceksiniz.
Rojda Gökçen 8 Nisan 2017 Cumartesi 23:49
Enflasyon

Sayın Üstadım, Anonim Şirketimizin  Hissesine Sahip Bir Ortak Hisseslerini 2 Katına Satmak Istiyo...

A.Ş. ortaklarının hisselerini nominal değer üzerinden satmaları halinde Değer Artış Kazancına tabi değildir. Ancak 2 yıldan fazla A.Ş. hissesi Geçici İlmühaberi elde tutulduktan sonra satılırsa yine Değer Artış Kazancına tabi olmayıp, 2 yıldan az elde tutulan A.Ş. hisselerinin satışından
Kıvanç Kılıç 7 Nisan 2017 Cuma 03:59
Enflasyon

Serbest Meslek Kazanç Sahibi Bir Kişi Işinde Kullandığı Binek Otoyu 1998 Yılında 5000 Ytl Aldı.2005 ...

VUK'nun mük 298'nci maddesi ile birlikte, envantere dahil otolar için "maliyet artış fonu" uygulamasına son verilmiştir.Ancak, yenileme fonu uygulaması etmektedir. VUK'nun 328 ve 329'ncu maddelerine ve 62 ve 151 no'lu VUK GT'ne bakınız.
Boran Erdil 6 Nisan 2017 Perşembe 00:22
Enflasyon
ÖY

Gayri Menkul Sermaye Iradı Mükelleflerinin Kiralarını Tahsil Edememeleri Dolayısıyla Açtıkları Dava ...

Kiracıların kira bedellerini ödememeleri nedeniyle açılan davalar sonucu verilen yargı kararlarında, kira bedelinin yanı sıra yasal faiz ödenmesine de verilmiş olması halinde, tahsil edilen kira bedelinin gayrimenkul sermaye iradı, faiz gelirinin ise menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerekir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Enflasyon
ÖY

Menkul Kıymetler Yatırım Fonları Ile Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarından Elde Edilen Gelirleri...

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi ve menkul yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin alım satımından elde edilen gelirler geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir. Tevkifat oranı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Enflasyon

Selamlar.bir Limited Şirketimin Ana Faaliyet Konusu Hazırgiyim Olup Aynı Işyerinde Kuyumcu Faaliyeti...

VUK'nun mük.398/9'ncu maddesine göre, münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler enflasyon yaparlar. Açıkladığınız çerçevede, ltd.şti, münhasıran altın işiyle uğraşmadığından enf. düzeltmesi yapmasına gerek bulunmadığını düşünüyoruz.
Serdar Gökay 5 Nisan 2017 Çarşamba 13:01
Enflasyon

Merhaba.anonim Şirketler Kar Elde Ettiğinde Karı Dağıtmadığı Takdirde Yasal Yedek Akçe Ayırmak Zorun...

TTK’nun 470 ve 469/2’nci maddesine göre, kar dağıtımı kararının ilk şartı, usulüne uygun olarak düzenlenmiş ve bilançoya göre kar veya daha önceki yıllar karlarından bu gaye için kullanılabilecek yedek akçe ayrılmış bulunmasıdır. 469/1’nci madde uyarınca, şirket karının dağıtılmasına karar
İlke Atasever 4 Nisan 2017 Salı 08:43
Enflasyon

Size Tasfiye Ile Ilgili Bir Sorum Olacak Öz Sermaye Kalemlerinde Sermaye,enflasyon Düzeltmesi Olumlu...

Kar dağıtımına bağlı oluşacak stopajın ödenmesi gerekir.
Batuhan Aydın 3 Nisan 2017 Pazartesi 10:48
Enflasyon

Merhabalar, Enflasyon Düzeltmeleri Ile Ilgili Sürenin Uzatılmasına Müteakip 2004 Yılı Defterlerinin ...

Vergi Hukukunda kapanış tasdikine ilişkin herhangi bir zorunluluk ve müeyyide mevcut olmamakla beraber Türk Ticaret Kanunu'nun (T.T.K.) 85 inci gereği ticari defterlerdeki kayıtların, sahipleri lehine delil sayılabilmesi için bu defterlerin Kanuna uygun bir surette tutulması ve birbirini teyit etmesi
İrem Taşkın 1 Nisan 2017 Cumartesi 20:39
Enflasyon

01.01.2004 Ten Sonra Oluşan K.k.e.g. In Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulup Deftere Kaydı 2004 Yılı ...

Enflasyon düzeltmesi kayıtlarını 31.12.2004 tarihine yapınız.
Birsen Alaycı 31 Mart 2017 Cuma 15:15
Enflasyon

İyi Günler.sorum Şu Sermaye Arttırımı Yapacağımız Şirkette En Son 1977 De Sermaye Arttırımı Yapılmış...

Defter kayıtlarına ulaşmak mümkün değil ise T. Sicil kayıtları, banka kayıtları, mizan gibi donelere dayanarak Rapor yazmanız mümkündür. Enflasyon düzenletmesi sermaye tutarı yeniden değerlendiğinden Rapor’da buna değinmeniz gerekir. http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=4823 adresinde örnek raporlara ulaşabilirsiniz.
Kaan Tekiner 27 Mart 2017 Pazartesi 01:03
Enflasyon

Enflasyon Düzeltmasinde 2003 Yılındaki Tüm Düzeltmeler 570Veya 580Lihesaplara Devredildikten Sonra 3...

2003 yılına ilişkin geçmiş yıl kar veya zararları 31.12.2004 bilançosunda 570 veya 580 no'lu hesaplarda kayıtlı olmalıdır.
Ceren Özdemir 26 Mart 2017 Pazar 09:16
Enflasyon

İhtayirilikten Yararlana Ştin 31.12.03 Bilançosunda 522- Y.değ.deger Artış Fonu Hs.daki Bakiyeyi Ser...

Enflasyon düzeltme amaçlı yapılan kayıt ile diğer kayıtlarınızın ayrıntıları alt hesaplarda görülmektedir. Sermaye artırımı ile enflasyon düzeltmesi hesapları ile bakiyesinde ortaya çıkan çelişki, alt hesaplarda meydana gelen hareketlerin raporlanması ile açıklanabilir.
Sevinç Gözüpek 26 Mart 2017 Pazar 00:12
Enflasyon