+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Emlak & Gayrimenkul

Lehime Irtifak Hakkı Tesis Edilen Taşınmaz Malın Satışı Halinde Öncelikli Alım Hakkım Söz Konusu Mud...

Üzerinde çeşitli amaçlarla kişiler lehine irtifak hakkı tesis edilmiş taşınmaz zemini ile üzerinde irtifak amacına uygun olarak yapılmış bina tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmı, talep edilmesi halinde irtifak hakkı sahiplerine rayiç bedel üzerinden satılabilir.
Serdar Gökay 18 Ağustos 2017 Cuma 13:43
Emlak & Gayrimenkul

Alt Kira Nedir

Kira sözleşmesine ‘’kira hakkının başkalarına devredilebileceğine dair bir madde konulmuşsa kiracının, kiraladığı yeri tamamen veya kısmen bir başkasına kiraya hakkına denir.
Semra Öz 18 Ağustos 2017 Cuma 11:58
Emlak & Gayrimenkul

Gayrimenkul Alım-Satımı Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktaları Nelerdir?

Emlak ve emlakçı seçimi, Emlak fiziki durumu, Tapu durumu. Alınacak konutun tapu kaydı mutlaka önceden kontrol edilmelidir... Kat irtifakının kurulup iskanın, yani yapı kullanım izninin alınıp alınmadığına dikkat edin. Eğer alacağınız emlak inşaat halinde ise müteahhidin mali durumunu araştırın. Müteahhitin kat
Sevinç Gözüpek 18 Ağustos 2017 Cuma 11:54
Emlak & Gayrimenkul

Emlak Vergisi Nasıl Tespit Ediliyor?

Emlak vergisi, İlçe Takdir Komisyonunca takdir edilen arsa metrekare (m2) birim değerine göre ortaya çıkan arsa değeri ile Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit edilen inşaat m2 birim değerine göre hesaplanan normal inşaat maliyet bedelinin ilave edilmesiyle
Zeynep Özsemiz 18 Ağustos 2017 Cuma 10:44
Emlak & Gayrimenkul

Emlak Vergisi Beyannamesi Nedir?

Belediye sınırları içerisinde bina, arsa ve arazi sahibi olan vatandaşlarımız 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisi ödemekle Vergi işleri için Belediye Gelir Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’ne müracaat ederek aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Deniz Tuzcu 18 Ağustos 2017 Cuma 10:33
Emlak & Gayrimenkul

Hangi Hallerde Emsal Kira Bedeli Esası Uygulanmaz?

Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya ikametine tahsis edilmesi. (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi hakkında emsal
Elif Gözcü 18 Ağustos 2017 Cuma 01:03
Emlak & Gayrimenkul

Devre Mülk Konusundaki Uyuşmazlıklar Tkhk Kapsamına Girer Mi?

TKHK’da yer alan mal tanımı, konut ve tatil amaçlı taşınmazları da kapsamaktadır. Buna göre, tüketicinin konut amaçlı almış olduğu tatil amaçlı aldığı yazlık, deve mülk gibi taşınmazlar Kanun kapsamına girmektedir. Devre mülk hakkı Kat Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenen taşınmazın müşterek mülkiyet
Kaan Tekiner 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:22
Emlak & Gayrimenkul

Babamı Aralık 2015 Te Kaybettik. 3 Farklı Yerden Işyeri Kira Geliri Elde Ediyordu. Babam Adına Olan ...

Babamı Aralık 2015 te kaybettik. 3 farklı yerden işyeri kira geliri elde ediyordu. Babam adına olan GMSİ beyannamesini GİB' önceden hazırlanmış kira beyanname sisteminden verebilecek miyim? Yoksa elden hazırlamam mı gerekiyor? Şu an sisteme babamın bilgileri ile giriş yaptığım
Rojda Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:17
Emlak & Gayrimenkul

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Türleri Nelerdir?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları belirli bir projeye veya gayrimenkule yatırım yapmak ya da belirli bir alanda faaliyet göstermek amacıyla kurulabileceği amaçlarında böyle bir sınırlama olmaksızın ancak belirlenen varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacı dahilinde kalmak şartıyla da kurulabilirler.
Ömer Efegil 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:58
Emlak & Gayrimenkul

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe Göre Yapı Yüksekliği 21.50 M' Nin Altında Olan Ko...

Yapı yüksekliği 21.50m.’nin altındaki konutlarda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinin Ek/5B tablosunda belirtilen kaçış mesafelerine uygun olmak koşuluyla binanın konut bölümüne hizmet veren korunumsuz normal merdiven, kaçış merdiveni (yangın merdiveni) olarak kabul edilebilir ve ikinci çıkış aranmaz.
Simge Anahtarcı 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:05
Emlak & Gayrimenkul

Kira Gelir Beyanname Formları El Yazısı Ile Doldurumaya Devam Ediyormu ? Ediyor Ise Bu Beyanname For...

Kira beyannamenizi elden verebileceğiniz gibi internet üzerinden de verebilirsiniz. Elden vermek istemeniz durumunda bağlı olduğunuz vergi dairesinden beyanname temin
Kerim Bir 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:41
Emlak & Gayrimenkul

Bu Kanun Hükümlerine Göre Hak Sahiplerine Doğrudan Satılan Taşınmazlardan Ecrimisil Alınacak Mı?

Bu Kanun hükümlerine göre hak sahiplerine doğrudan satılan, tapu kayıtları geçerli kabul edilerek devredilen ve iade edilen taşınmazların tapu 6831 sayılı Kanunun 2 nci ve 2/B maddesine tabi olduğu yönünde konulmuş belirtmeler, Maliye Bakanlığının talebi üzerine tapu idaresince terkin
İrem Taşkın 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:30
Emlak & Gayrimenkul

Yeni Bir Konut Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

• Binanın projesi var mı? • Zemin etüdü yapılmış mı? (Zemin emniyet gerilmesi belirlenip katsayısına göre projesi yapılmış mı?) Bina yapılırken deprem yönetmeliği dikkate alınmış mı? Hangi deprem yönetmeliğine göre yapılmış? • Projeler kim tarafından yapılmış ve bu projeler
Asena Kalkan 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:01
Emlak & Gayrimenkul

Kira Sözleşmesinde 3.kişilere Devredilemez Veya Ortak Alınamaz Maddesi Yazılmamışsa Bu Tahliye Neden...

Sözleşme ve kanun hükümlerine uygun davrandığınız sürece oturabilirsiniz ama taşınmazı boş tutarsanız bu tahliye nedeni olabilir.
Mertay Karakaş 16 Ağustos 2017 Çarşamba 23:12
Emlak & Gayrimenkul

Devre Tatil Ile Devre Mülk Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Devre mülke ilişkin düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer almaktadır. Devre mülk, mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir
Erol Ekin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:51
Emlak & Gayrimenkul

Satın Alınan Emlakta Kiracı Varsa Ne Yapılabilir?

Gayrimenkulun sahibi, mülkü kullanma gereksiniminde ise, satın alma tarihinden itibaren bir ay içerisinde kiracıya durumu ihtarname ile bildirerek, satın tarihinden sonraki 6 ay içerisinde kiracıya tahliye davası açabilir. Bu mülkü, yeni satın alan kişi, eski sahibi ile kiracı arasında
Cemalettin Aydıngöz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:11
Emlak & Gayrimenkul

Erken Ödeme Yaptığımda Ceza Ödemek Zorunda Mıyım?

Konut kredisi borcuna ara ödeme yapmak ya da kredi borcunun tamamını kapamak isterseniz bankalar belli oranda ceza tahsil eder. ceza tutarı vadesi 36 aydan az kalan konut kredileri için %1, 36 aydan fazla kalan borç için kalan anapara tutarının
Salih Aksu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:44
Emlak & Gayrimenkul

Ticari Şirketlerin Faaliyet Gösterdiği Yer Büro Olarak Kabul Edilir Mi?

Hayır. Limited Anonim şirket vb. unvanlı kuruluşlar ticarethane kapsamındadır. Örnek:3 Avukat arkadaş müşterek bir büro kiralayıp her biri kullanabilir. Aynı 3 avukat Hukuk limited Şirketini kurup (Ltd Şti Ticarethane olduğu için) mesken olarak tescil edilmiş binalarda faaliyet
Gülüm Erarslan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
Emlak & Gayrimenkul

Kimler Türkiye'de Gayrimenkul Alabilir?

Kuzey Kore, Ermenistan, Nijerya, Küba, Yemen ve Suriye dışındaki tüm uluslardan kişiler Türkiye’de gayrimenkul satın alabilir. Dışişleri Bakanlığı’ndan daha bilgi alabilirsiniz.
Müşerref Koç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:21
Emlak & Gayrimenkul

Ev Kiralayip Mevcut Evimin Esyalarini Koyarak Yurt Disina Tasindim. Mevcut Evimi Ise Kiraya Verdim. ...

Eşyalarınızın bulunduğu ev için ödediğiniz kirayı, gelirinizden gider olarak düşemezsiniz.
Sevda Artuk 15 Ağustos 2017 Salı 19:33
Emlak & Gayrimenkul

2B Arazisi Için Başvuruda Bulundum. 2B Tapumla Ilgili Nasıl Bilgi Alabilirim?

2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı, defterdarlıklar, malmüdürlükleri düzenlenen ve hak sahibinin T.C. kimlik numarası, imzası, fotoğrafı, nüfus bilgilerini içerir hak sahipliğine ilişkin belgeler, bireysel olarak veya liste
Hilal Çalışkan 15 Ağustos 2017 Salı 18:01
Emlak & Gayrimenkul

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Borçlanma Nedir?

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyleri ile ilgili maliyetlerini karşılamak amacıyla hesap dönemi sonunda hazırlayıp kamuya finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan özsermayesinin beş katı kadar kredi kullanabilirler.
Melek Yüzügüldü 15 Ağustos 2017 Salı 15:26
Emlak & Gayrimenkul

Kira Kontratı Tek Tarafli Olarak Iptal Edilebilir Mi?

Kira kontratinı tek taraflı iptal etmek demek, temerrüt (anlaşmazlık) nedenidir.
Birkan Satı 15 Ağustos 2017 Salı 12:37
Emlak & Gayrimenkul

Toplamı 200 M2'den Büyük Hisseli Konutta Hisse Başına 200M2'den Az Yer Isabet Ederse Muafiyetten Yar...

Hayır, yararlanılamaz. Muafiyetten yararlanmak için konutun toplam büyüklüğünün 200 m2’den az olması gerekiyor. Konut 200 m2’den büyükse kişi başı az hisse düşse bile hiçbir hissedar muafiyetten yararlanamaz.
Taylan Bıçak 15 Ağustos 2017 Salı 11:26
Emlak & Gayrimenkul

Konut Kira Gelirim Var. Ayrıca, Kendimin Olan Evde Oturuyorum. Kira Ödemiyorum. Kızım Öğrenci Ve Far...

Gelir Vergisi Kanunu “Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli”nden bahsettiği için indirim konusu yapamazsınız.
Kaan Tekiner 14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:46
Emlak & Gayrimenkul

Gelecek Yıllara Ait Kira Bedelinin Peşin Tahsil Edilmesi Halinde Beyan Nasıl Yapılır?

Gelecek yıllara ait olup, peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak edilir. Örneğin; 2016, 2017 ve 2018 yılları kira gelirleri topluca 2016 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda
Ayça Güneş 14 Ağustos 2017 Pazartesi 20:34
Emlak & Gayrimenkul

Benim Kesintiye Uğramış 19.125 Tl Işyeri Kira Gelirim Bulunmaktadır. Ayrıca 12.900 Tl Konut Kira Gel...

İşyeri kira gelirinizin brüt tutarı 23.906,25 TL ile konut kira gelirinizin istisna düşüldükten sonraki kısmı 9.300 TL, 29.000 TL’yi işyeri kira kazancınızı konut kira kazancınız ile birlikte beyan etmeniz gerekmektedir.
Berkay Taşçı 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:53
Emlak & Gayrimenkul

Vergi Değerini Değiştiren Sebepler Nelerdir?

Vergi değerini değiştiren sebepler aşağıda gösterilmiştir. a) Yeni bina inşa edilmesi. (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer konulması yeni inşaat hükmündedir.) b) Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut
Yeşim Elmalı 14 Ağustos 2017 Pazartesi 04:27
Emlak & Gayrimenkul

Kredi Ile Satın Aldığım Evi Satıyorum, Kredi Borcunu Devredebilir Miyim?

Konut kredisi kullanılırken başvuru sahibi değerlendirildiği için, kredili evin satışı durumunda borç bakiyesi 3.kişilere devredilemez. Ancak gayrimenkulü satın alacak yeni bir kredi başvurusunda bulunabilir.
Hazal Erdi 13 Ağustos 2017 Pazar 13:33
Emlak & Gayrimenkul

Yıllık Işyeri, Kira Gelirimiz 26,976,00 Tl Fakat Depozito Olarak Ta 5058,00 Tl Hesabımıza Yatırıldı ...

Depozitoyu gelirinize dahil etmeyeceksiniz.
Melek Yüzügüldü 13 Ağustos 2017 Pazar 00:09
Emlak & Gayrimenkul

Kentsel Dönüşümde Olan Binanın Müteahhit Tarafından Yatırılan Taşınma Ücretleri Ve Kira Yardımları G...

GMSİ olarak beyan etmenize gerek bulunmamaktadır.
Özlem Özdemir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:05
Emlak & Gayrimenkul

Danışman Şirket Nedir?

Ortaklık ile yaptığı bir sözleşme çerçevesinde ortaklığa proje geliştirme ve kontrol hizmetleri de dahil olmak üzere gayrimenkul portföyünün geliştirilmesi alternatif yatırım imkanlarının araştırılmasına yönelik hizmetleri sunabilen şirketlerdir.
Birol Güveci 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:56
Emlak & Gayrimenkul

Bitişik Nizam Nedir?

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamı. Bitişik nizam binaların ortak alanından arka bahçeye çıkış
Mertay Karakaş 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:38
Emlak & Gayrimenkul

Aylık 1600*12 Toplam Yıllık 19.200 Tl Iş Yerimizden Kira Geliri Elde Ettik Bunun Için Beyanname Verm...

Söz konusu bedel üzerinden tevkifat yapılmış olduğundan ve elde ettiğiniz gelir 29.000 TL’yi aşmadığından beyanname vermenize gerek bulunmamaktadır.
Elif Gözcü 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:34
Emlak & Gayrimenkul

Kira Kontratınız Kaybolursa Ne Olur ?

Kira kontratı : Türk Borçlar Kanunu tarafından “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” demektir. bu kontrat, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar durumunda yol gösterici rol
İrem Taşkın 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:31
Emlak & Gayrimenkul

Daha Önce Düşük Değerle Beyan Edilen Gayrimenkuller Için Ödenen Tapu Harcının Pişmanlıkla Beyanı Müm...

Harçlar Kanunu uygulamasında beyan, harca tabi gayrimenkul devir ve iktisap işlemlerinde söz konusudur. Bu çerçevede 30.06.2016 tarihinden önce gerçekleştirilen ve iktisap işlemleri nedeniyle tarh edilip ihtilaflı olan ya da kesinleşmiş bulunan alacaklar ile Kanunun yayımlandığı tarihten önce inceleme ve
Yılmaz Yalman 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:40
Emlak & Gayrimenkul

Gyo'lar Sermayelerinin Ne Kadarını Halka Açmak Zorundadır?

GYO’lar sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.
Ceren Özdemir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:45
Emlak & Gayrimenkul

Emlak Devri Söz Konusu Olduğunda Ne Yapılmalıdır?

Bu durumda emlağın borcu olmadığına ilişkin bir belge talep edilebilir. Emlağın borcu olmadığına ilişkin belgeyi ilgili belediyeden bir dilekçe istenebilir.
Kerim Bir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:37
Emlak & Gayrimenkul

İntifa Hakkı Sahiplerinin Hakları Nelerdir?

İntifa hakkı sahibi, gayrimenkulün mülkiyetinin veya intifa hakkı devri dışında her türlü istifade hakkına sahiptir.
Gülüm Erarslan 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:36
Emlak & Gayrimenkul

Kredi Kullandığım Evi Ipotek Gösterip Tekrar Kredi Kullanabilir Miyim?

Konut kredisi ile satın alınan gayrimenkul üzerine krediyi kullandıran banka ipotek koyar. İpotek devam ederken bu gayrimenkulü ipotek gösterip bankadan kredi kullanmak pek mümkün olmamaktadır. Bankaların çoğu 2.derece ipotekle kredi kullandırmayı uygun bulmadığı için ancak konut kredisinin kullanıldığı banka
Sena Başçı 11 Ağustos 2017 Cuma 21:54
Emlak & Gayrimenkul

İfraz Ve Tevhid Nedir?

İfraz; imar planı tamamlanmış yerlerde, plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir. Tevhid ise, birden bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.
Gülüm Erarslan 11 Ağustos 2017 Cuma 21:50
Emlak & Gayrimenkul

Satın Alacağım Evde Haciz Var, Kredi Kullanabilir Miyim?

Kredi kullanarak satın alınacak evde haciz varsa banka öncelikle bu haciz tutarının kaldırılmasını talep eder. İpotekli bir gayrimenkul kredilendirilmekte hacizli gayrimenkul kredilendirilmemektedir.
Eda Tosun 11 Ağustos 2017 Cuma 18:56
Emlak & Gayrimenkul

Gayrimenkulümü Sattım, Vergi Ödemem Gerekir Mi?

Sahip olduğunuz gayrimenkulü satmanız halinde elde ettiğiniz kazanç için Gelir Vergisi Beyannamesi vermeniz gerekir. Bu konuda size en yakın dairesi müdürlüğünden ya da 444 0 189 aracılığıyla Vergi İletişim Merkezinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Hatice Terzioğlu 3 Ağustos 2017 Perşembe 18:38
Emlak & Gayrimenkul

Faal Şahıs Firması Mükellefiyetim Var. Bu Yıl Gmsi Beyanımda Olacak. Mükellef Olduğum Için Yıllık Gv...

GMSİ kazancınızı yıllık GV beyannamesi ile beyan edeceksiniz. Kredi faizlerinizi gerçek gider yöntemini seçmeniz durumunda kira kazancınızdan düşebilirsiniz.
Uğurcan Altay 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:33
Emlak & Gayrimenkul

Emlak Vergisinde Vergi Değeri (Matrah) Nedir?

Vergi değeri; a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı
Sevda Artuk 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:34
Emlak & Gayrimenkul

Emlak Alım / Satım Harcının Muafiyet Hali Var Mıdır?

Son düzenlemelerde afet konutlarında ve 1. 2. derece eski eser binaların satışında harç muafiyeti vardır.
Kaan Tekiner 3 Ağustos 2017 Perşembe 10:56
Emlak & Gayrimenkul

Yapı Kullanma Izin Belgesini, Vaziyet Planını Ve Mimari Projeyi Nereden Alabilirim?

Soru konusu Kurumumuz yetki görev ve sorumlulukları kapsamına girmemektedir. Konunun ilgili kurumlara yetkili İdarelere (mücavir alan sınırları içinde Başkanlığı İmar Müdürlüğüne ya da taşınmaz belediye mücavir alan sınırları dışında ise İl Özel İdaresine vs.) soru konusu edilmesi gerekmektedir.
Orhan Kılıç 2 Ağustos 2017 Çarşamba 17:21
Emlak & Gayrimenkul

Gerçek Usulde Gelir Vergisi Mükellefi Olarak Konut Kira Geliri Elde Etmekteyim. Ancak Oturduğum Eve ...

Gerçek gider yöntemini uygulayabilirsiniz.
Sevda Artuk 2 Ağustos 2017 Çarşamba 12:47
Emlak & Gayrimenkul

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi Ücreti Ne Kadardır?

Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi ücreti 2013 yılı için 600. TL (altıyüzlira) dir.
Zeynep Özsemiz 2 Ağustos 2017 Çarşamba 08:43
Emlak & Gayrimenkul

2/b Uygulaması Öncesi Imar Mevzuatına Aykırı Yapıların Durumu Ne Olacaktır?

Bu Kanun hükümlerine göre taşınmazların hak sahiplerine doğrudan satılması, ilgililerine devredilmesi veya iade edilmesi ve bu taşınmazların tapu kütüklerindeki kullanıcı ve muhdesat belirtmelerinin kaldırılması; bu taşınmazların üzerlerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar bakımından kazanılmış hak oluşturmaz
Aleyna Birdir 1 Ağustos 2017 Salı 19:22
Emlak & Gayrimenkul