+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Emeklilik

Hollanda'da Çalıştıktan Sonra Türkiye'ye Döndüm, Hizmet Belgesini Nasıl Temin Edebilirim?

Hizmet belgesi almanız için Lahey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği veya Rotterdam ve Deventer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliklerine gereklidir. Hizmet belgesi için kişinin çalıştığı iş yerinin unvanı, adresi ve çalışmaya başlama ve bitiş tarihlerini gösterir belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Boran Erdil 18 Ağustos 2017 Cuma 18:13
Emeklilik

Katılımcının Işveren Grup Emeklilik Sözleşmesine Haciz Işlemi Uygulanabilir Mi?

İşveren grup emeklilik sözleşmesine bağlı olarak açılan emeklilik hesaplarına uygulanacak hacizlerde, hak kazanma süresi varsa hak kazanma süresi sonunda hak kazandığı birikim tutarı dikkate alınarak haciz uygulanır.
Kerim Özpek 18 Ağustos 2017 Cuma 17:58
Emeklilik

Emeklilik Şirketlerinin Iç Denetimi Hangi Esaslara Göre Ve Hangi Alanlarda Yapılmaktadır?

Bireysel emeklilik şirketinin iç denetimi; faaliyetlerde verimliliğin ve etkinliğin, finansal ve idari konulara ait bilgilerde güvenilirliğin, bütünlüğün, zamanında elde ve ilgili mevzuata uygunluğun sağlanmasını amaçlamaktadır. Şirket, iç denetim sistemine ilişkin tüm politika ve prosedürleri yazılı hale getirecektir. İç denetim prosedürleri; •
Serkan Aydın 18 Ağustos 2017 Cuma 17:23
Emeklilik

Bireysel Emeklilikte Fonlarım Güvende Mi? Birikimlerim Nasıl Korunuyor?

Birikimleriniz yani yatırım fonlarınız sisteme giriş yaptığınız emeklilik şirketinde değil kendi adınıza Takasbank'ta açılan hesaplarda saklanmaktadır.
Semra Öz 18 Ağustos 2017 Cuma 16:46
Emeklilik

Yabancı Uyruklu Adaylar Hangi Belgelerle Başvurmalıdır?

Yabancı uyruklu adaylardan, pasaportunun noter onaylı bir örneği ve eğitim durumunu gösteren belgeye ilişkin olarak Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından denklik belgesinin onaylı bir örneği istenmektedir.
İbrahim Yılmaz 18 Ağustos 2017 Cuma 16:34
Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemine Girdiğimde Halen Prim Ödediğim Sosyal Güvenlik Kurumundan Çıkmalı Mıyım...

Bireysel emeklilik sistemine giren katılımcının Sosyal Güvenlik Kurumundan çıkması söz konusu değildir. Bireysel emeklilik sistemi, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin değil, tamamlayıcısıdır.
Necmi Güvercin 18 Ağustos 2017 Cuma 14:38
Emeklilik

Katılımcılar Katkı Payı Tutarını Değiştirebilirler Mi? Sisteme Katkı Payı Ödemeye Ara Verebilirler M...

Katılımcı (eğer asgari katkı payı tutarı belirlenmişse) emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere katkı payı değiştirebilir. Bu yöndeki değişiklik talebi, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az 2 iş günü önce şirkete yazılı olarak, şirketin çağrı
Selin Arslan 18 Ağustos 2017 Cuma 14:30
Emeklilik

Sınav Sonucuna Itiraz Hakkı Var Mı? Varsa, Nasıl Itiraz Edilebiliyor?

Adaylar, sonuçların tebliğ edilme tarihinden itibaren 10 işgünü içinde, itiraz dilekçesi ile birlikte EGM'ye başvurarak sınav sonuçlarına itirazda bulunabilir. dilekçesi EGM'nin Internet adresinden sağlanabilir. Süresi içerisinde yapılan itirazlar, ilgili Yönetmelik'in 11. maddesindeki hüküm uyarınca, itiraz dilekçesi ve sınav ücretinin
Saadet Ercan 18 Ağustos 2017 Cuma 13:51
Emeklilik

Hangi Sağlık Koşulları Altında Iş Görebilme Becerimin Tamamen Ya Da Kısmen Azalmasına Bağlı Emekli M...

Hangi emekli maaşının bağlanacağı ancak genel çalışma piyasasında günde ne kadar süreyle çalışabileceğinize bağlı olarak belirlenir. Günlük performansınızın üç altında olması halinde tam iş göremezlik emekliliği, üç saat ila altı saat olması halinde ise kısmi iş göremezlik emekliliği söz
Sena Başçı 18 Ağustos 2017 Cuma 13:08
Emeklilik

Libya'da Işçi Olarak 3 Yıldır Çalışıyorum Ve Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapacağım, Türkiye'ye Dönmeden Ö...

Libyalı ya da yabancı firmalarda “Daimi Olmayan İşçi” statüsünde 5 yıldan az çalışan Türklerin sigorta primleri 1986 tarih ve sayılı Karar uyarınca iade edilmemektedir. 5 yılı dolduranlar ise, aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmekte olup, Libya’yı terk etmeden önce mutlaka
Can Atacı 18 Ağustos 2017 Cuma 12:29
Emeklilik

Emeklilik Taahhüt Planı Kapsamındaki Birikimlerin Ne Kadarı Aktarılabilecektir?

16.04.2012 tarihi itibari ile mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar, 31.12.2015 tarihine kadar kısmen tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilir. Kısmen aktarım durumunda emeklilik taahhüt planının aktüeryal dengesine ilişkin duyarlılık analizi gereklidir.
Hatice Terzioğlu 18 Ağustos 2017 Cuma 11:25
Emeklilik

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi Ne Zaman Ve Nasıl Başladı?

Ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi 2001 yılında çıkarılan 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile uygulanmaya başlandı. Daha önceki yıllarda çeşitli özel sigorta şirketleri “hayat sigortası” adı altında “bireysel emeklilik” benzeri uygulamalar yapıyordu. Ancak 4632 sayılı yasa ile birlikte bireysel emeklilik yasal bir zemine kavuştu ve kurumsal hale geldi. 2013 yılına kadar BES uygulamasında işverenlere çeşitli vergi avantajları sağlandı, 2013 yılından başlayarak ise katılımcılara yüzde 25 oranında devlet katkısı uygulaması başlatıldı. 4632 sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak
Elif Gözcü 18 Ağustos 2017 Cuma 11:21
Emeklilik

Kaç Tür Emeklilik Sözleşmesi Vardır? Sözleşmenin Tarafları Kimlerdir?

Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir. Grup emeklilik sözleşmesi, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik olarak düzenlenir. Bireysel emeklilik sözleşmesi: Bireysel emeklilik planına bağlı olarak şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir. Gruba bağlı bireysel
Gamze Ayaz 18 Ağustos 2017 Cuma 11:04
Emeklilik

Mevcut Sistemdeki Aylık Bağlama Oranları Niçin Değiştirilmektedir?

Mevcut uygulamada aylık bağlama oranları yönünden giderek azalan bir yapı söz konusudur. Bu durum sigortalıların sistemde uzun süre kalmalarını etmemekte aksine alt sınır uygulamaları ile birlikte kısa sürede sistemden çıkmalarına neden olmaktadır. Kanun ile sigortalıların prim ödeme gün sayılarının
Saadet Ercan 18 Ağustos 2017 Cuma 10:42
Emeklilik

İş Yeri Değiştirdiğinde; Yeni Iş Yerinde Otomatik Katılım Kapsamında Emeklilik Planı Varsa Nasıl Bir...

Çalışan, işyeri değişince yeni işyerindeki plana birikim transferi ya da plan değişikliği ile geçiş yapar.
Aynur Aydın 18 Ağustos 2017 Cuma 00:56
Emeklilik

Fransa'da Bir Firmada Çalıştım. Fransa'daki Ek Emeklilik Hakkında Bilgi Verir Misiniz? Nasıl Başvuru...

Fransa’da işyerlerinin bağlı olduğu ve sigortalıların çalışmaları esnasında zorunlu olarak tabi oldukları Ek Emeklilik Kurumları yaşlılık aylığından ayrı olarak, yaşına gelindiğinde “Ek emekli aylığı” bağlamaktadır. Bu aylığın bağlanması için gereken yaş şartı yaşlılık aylığında olduğu gibidir. Sigortalının vefatı halinde, geride
Ömer Efegil 18 Ağustos 2017 Cuma 00:20
Emeklilik

10.07.1987 Tarihinde Göreve Başladım 15.06.1964 Doğumlu Bayan Memurum; Ne Zaman Emekli Olabilirim?

5434 sayılı Kanunun 205. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte (23.05.2002) ilgilinin 14 yıl 7 ay 23 gün hizmeti bulunduğundan anılan 205. maddesinin (f) fıkrası gereğince 20 hizmet yılını ve 44 yaşını doldurduğu tarihte emeklilik talebinde bulunabilir.
Tuğberk Turna 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:57
Emeklilik

Mevcutta Bireysel Emeklilik Sistemine Dâhil Olanların Katılım Zorunluluğu Var Mı?

Mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olsa da, 45 yaş altındaki kamu ve özel sektör çalışanları yeni sisteme dâhil olacaklar. Çalışanlar, önce dâhil oldukları gönüllü bireysel emeklilik planına, yeni zorunlu bireysel emeklilik planı da eklendiğinde, hangi plana katkı payı ödemeye devam
Deniz Tuzcu 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:14
Emeklilik

İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesindeki Hak Kazanılmayan Tutarlara Ne Olur?

Katılımcı tarafından hak kazanılmayan tutarlar işverene ödenir.
Gülüm Erarslan 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:01
Emeklilik

Aktarımdan Sonra Sistemde Geçen Ilk 3 Yıllık Sürede Emeklilik Gelir Planından Yapılabilecek Yıllık Ö...

Katılımcıların, aktarım sonrasında aktarıma konu olmayan yeni bir sözleşme kurması (emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmeler dahil) mümkündür.
Cezmi Uzun 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:09
Emeklilik

Devlet Katkısı Nedir?

Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak 01/01/2013 tarihinden itibaren devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarının ilgili hesaplarına aylık olarak belirli oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu oran, katılımcıların aylık ödediği katkı payı tutarının %25’i kadar olacaktır. Örnek : 100 TL katkı payı yatıran
Asena Kalkan 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:08
Emeklilik

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (e BEAS), bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen kişilerin başvurduğu mesleki bilgi ve becerileri ölçmek amacı düzenlenen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır. e BEAS başvuruları Internet üzerinden yapılmaktadır. Yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında sınav
Emirhan Gürbüz 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:52
Emeklilik

Emekli Sandığı Aylığımı Aldığım Banka Şubesini Değiştirmem Gerekiyor, Ne Yapmalıyım?

www.turkiye.gov.tr adresinden işlem yapabilirsiniz. Ayrıca dilekçe ile de Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı veya SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Banka değişikliği için adresinden işlem yapabilirsiniz veya dilekçe ile Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına veya SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvurabilirsin
Seranay Avcı 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:44
Emeklilik

Birden Fazla Emeklilik Sözleşmesine Sahip Olabilir Miyim?

Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olunabilir.
Gamze Ayaz 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
Emeklilik

Sözleşme Düzenlenmesi Aşamasında Imzalayacağım Belgeler Neler?

Katılımcı veya ilgili hallerde sponsor veya işveren giriş bilgi formunu ve teklif formunu doldurup imzalar veya güvenli elektronik iletişim (kısa mesaj, elektronik posta, internet, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemi) ile onaylar. Belgelerin birer örneği tercihi doğrultusunda matbu
Muharrem Saatçi 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:37
Emeklilik

Belçika'da Çalışmaktayım. Çocuğum Türkiye'de Öğrenim Görüyor, Çocuğum Sağlık Sigortamdan Yararlanabi...

Evet, Belçika’da çalışan sigortalıların Türkiye’de ikamet eden aile fertlerinin Belçika sigortası hesabına SGK Başkanlığı sağlık tesislerinden faydalanabilmeleri için BT formülerini SGK'ya ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu belge Belçika sağlık kurumu (Mutualité/Mutuality) tarafından hazırlanmaktadır. Bu nedenle başvurunun Belçika’da bağlı olunan
Serdar Gökay 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:03
Emeklilik

Sistemde Katkı Payı Ödediğim Farklı Şirketlerde Iki Sözleşmem Var. Tüm Sözleşmelerim Için Devlet Kat...

Devlet katkısı tutarına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmelerine dağıtılmaktadır. Bir
Özlem Özdemir 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:37
Emeklilik

Türkiye'de Ikamet Etmekteyim. Türkmenistan'da Geçmişte Çalıştım/bulundum. Türkiye'den Borçlanma Yolu...

Vatandaşlarımızın, Türkmenistan’dan ayrılmadan önce Türkmenistan’a çalışma vizesi alarak giriş yaptıkları ve o ülke makamlarınca işlem gören pasaport/pasaportlarının asılları, bonservisleri, ülkenin ilgili birimlerince kendilerine verilen belgelerle birlikte Aşkabat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimize başvurmaları halinde anılan Müşavirliğimizce adlarına düzenlenecek Hizmet
Simge Anahtarcı 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:10
Emeklilik

İşveren Olarak Çalışanlarımı Sisteme Dâhil Etmek Için Ne Yapmalıyım?

Otomatik katılım uygulaması kapsamına giren işverenler, Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. şirket seçiminde hizmet kalitesini ve çalışana sağlanan avantajları dikkate alır.
Birkan Satı 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:34
Emeklilik

Tanımlanmış Katkı Esası Ne Demektir?

Tanımlanmış katkı esası, emeklilik birikimi olarak katılımcıya ödenecek tutarların, emeklilik taahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı belirlenmesidir.
Aygül Özel 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:27
Emeklilik

Sisteme Girelim Mi, Girmeyelim Mi?

Bireysel emeklilik, emeklilik ile ilgili hakların ve özellikle emeklilik aylığının yeterli olmadığı veya yeterli görülmediği ülkelerde tamamlayıcı bir türü olarak, kişilerin özgür iradelerine bırakılmış bir husustur. Bu çerçevede Türkiye’de de 4632 sayılı Kanun çerçevesinde bireysel emeklilik sistemi
Ece Eski 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:00
Emeklilik

İşveren, Işveren Grup Emeklilik Sözleşmesine Katkı Payını Ödemezse Bilgilendirilecek Miyim?

İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, sponsor kuruluşun, ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren 30 gün içinde ödememesi halinde, durum emeklilik şirketi tarafından, katılımcının tanımlı e posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içinde bildirilecektir.
Deniz Tuzcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
Emeklilik

Zorunlu Bes'te Maaş Verilecek Mi?

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminde ödediğiniz primlerin karşılığı olarak ileride taksitler halinde geri ödeme veya tek seferde toplu ödeme yapılacak. bunun için belirli bir süreyi ve yaşı doldurmak gerekiyor. Şu an en az 10 yıl prim ödemek ve 56 yaşı
Aysen Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
Emeklilik

Türkiye'de Ikamet Etmekteyim. S. Arabistan'da Geçmişte Çalıştım/bulundum. Türkiye'den Borçlanma Yolu...

Vatandaşlarımızın, S.Arabistan’dan ayrılmadan önce S.Arabistan’a çalışma vizesi alarak giriş yaptıkları ve o ülke makamlarınca işlem gören pasaport/pasaportlarının asılları, bonservisleri, ülkenin ilgili birimlerince kendilerine verilen belgelerle birlikte Riyad Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimize ve/veya Cidde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimize
Tuğba Saatçi 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:55
Emeklilik

Cebimizden Ne Kadar Para Çıkacak?

Çalışanlardan her ay 5510 Sayılı Kanun gereği hesaplanan prime esas kazanç tutarının yüzde 3’ü oranında bireysel emeklilik katkı payı Örneğin 2016 yılı verileri ile bakarsak, asgari ücret alan bir kişinin maaşından kesilecek katkı payı tutarı 50 TL’yi geçmiyor, SGK
Emirhan Gürbüz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:21
Emeklilik

İşten Ayrıldım Ve Yeni Bir Iş Yerinde Çalışmıyorum. Sözleşmem Kapsamında Ödeme Yapmaya Devam Edebili...

İşten ayrılan çalışan, Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde en az ilgili takvim yılının ilk altı ayında uygulanacak asgari ücretin yüzde üçü oranında katkı payı ödemeye devam edebilir. Çalışan kaktı payı ödemeye ilişkin talebini, işten ayrılma tarihini izleyen ayın
Abdulkadir Sarıbaş 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:27
Emeklilik

Türkmenistan'da Bir Türk Firmasında Çalıştım Ve Türkiye'ye Döndüm. Ancak Çalıştığım Firma Alacakları...

Türkmenistan’da çalıştığınız firmadan alacağınızı tahsil edemediğiniz durumlarda öncelikle bulunduğunuz şehirdeki Çalışma Dairesine başvurabilirsiniz. Ayrıca, Aşkabat Çalışma ve Sosyal Güvenlik de yardım talebinde bulunabilirsiniz. Girişimlerinizden bir sonuç alamamanız durumunda iş sözleşmeniz ve alacaklı olduğunuzu kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Mahkemelerine başvurabilirsiniz.
Cezmi Uzun 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:18
Emeklilik

Devlet Katkısı (Dk) Nedir?

Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25‘i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutar.
Erkan Müftüoğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:48
Emeklilik

Cayma Süresinden Sonra Sistemden Dilediğim Zaman Ayrılabilir Miyim?

Evet, cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir.
Necmi Güvercin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:03
Emeklilik

Hakların Kullanımı Sadece Katılımcıya Mı Aittir?

Bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimlerin haklarının, katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi tarafından kullanılması kararlaştırılabilir. Grup emeklilik sözleşmelerinde, hakların kullanımı ve yükümlülükler Müsteşarlıkça belirlenen
Batuhan Aydın 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:38
Emeklilik

Otomatik Katılım Uygulaması Kimleri Kapsıyor?

Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar dahildir.
Miray Güçal 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:38
Emeklilik

Birden Fazla Emeklilik Sözleşmesine Sahipsem Ne Zaman Emekli Olabilirim?

Katılımcının aynı şirkette veya farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa, tüm emeklilik sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanabilmesi için, en bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe hak kazanmış olması ve otomatik katılım kapsamında kurulan sözleşmeleri hariç diğer sözleşmelerini bu sözleşme ile birleştirmesi
Dilan Gökçen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:27
Emeklilik

Türkiye'de Ikamet Etmekteyim. Kuveyt'te Geçmişte Çalıştım/bulundum. Türkiye'den Borçlanma Yoluyla Em...

Vatandaşlarımızın, Kuveyt’ten ayrılmadan önce Kuveyt’te çalışma vizesi alarak giriş yaptıkları ve o ülke makamlarınca işlem gören pasaport/pasaportlarının asılları, bonservisleri, ülkenin ilgili birimlerince kendilerine verilen belgelerle birlikte Kuveyt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimize başvurmaları halinde anılan Müşavirliğimizce adlarına düzenlenecek Hizmet
Birsen Alaycı 16 Ağustos 2017 Çarşamba 03:52
Emeklilik

Emekli Olabilmek Için Ulaşmam Gereken Asgari Bir Birikim Tutarı Var Mı?

Hayır, sistemden emeklilik hakkını kazanabilmek için sistemde 10 yıl bulunmak ve 56 yaşını tamamlamak dışında bir koşul bulunmamaktadır.
Erol Ekin 15 Ağustos 2017 Salı 17:51
Emeklilik

Zorunlu/otomatik Bes Nedir?

Zorunlu veya otomatik BES yeni bir sistem değil. Sistemin özünü 2001 yılından bu yana uygulanan 4632 sayılı yasa oluşturuyor. Zorunlu BES ile 2001 yılından bu yana uygulanan sistemin çeşitli kuralları ve ölçütleri değiştiriliyor. BES gönüllü bir sistem olarak kurulmuştu ancak “zorunlu BES” olarak adlandırılan 6740 sayılı kanun ile sistemde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle sisteme gönüllü giriş, kesinti oranları, yaş ve statü gibi birçok ölçüt değiştirildi. Bireysel katkılara dayalı fon ilkesine göre işleyen BES’e 18 yaşın üzerinde fiil ehliyetine sahip her birey gönüllü olarak ve kendilerinin serbestçe belirleyeceği katkı oranına göre katılmaktaydı. Zorunlu/otomatik BES ile sistem bağımlı çalışanlar için zorunlu/otomatik hale getirildi.
Müşerref Koç 15 Ağustos 2017 Salı 16:23
Emeklilik

Emekli Sandığı/4-C Aylığımı Hangi Banka Şubelerinden Alabilirim?

1 Akbank T.A.S. 2 Albaraka Türk Katilim Bankasi A.S. 3 Alternatif Bank A.S. 4 Anadolubank A.S. 5 Denizbank Burgan bank A.S. 7 Finansbank A.S. 8 HSBC Bank A.S. 9 ING Bank A.S. 10 Kuveyt Türk Katilim Bankasi
Tuğberk Turna 15 Ağustos 2017 Salı 16:18
Emeklilik

Bes, Sgk Gibi Emeklilik, Sağlık Ve Diğer Sigorta Kollarında Hizmet Sunuyor Mu

BES bir sosyal sigorta programı değildir. Zorunlu BES sosyal güvenliğin temel ilkelerine aykırı bir uygulamadır. Sosyal sigorta sistemi dayanışma ilkesine herkesi kapsayan, belirli bir geliri güvence altına alan, çalışan katkısı yanında işveren ve devlet katkısına dayanan, sonuçları belirli ve öngörülebilir bir sistemdir. Bu nedenle
Yeşim Elmalı 15 Ağustos 2017 Salı 14:55
Emeklilik

2017 Yılı Için Maksimum Ne Kadar Devlet Katkısı Alabilirim?

2017 Yılı Brüt Asgari Ücret Toplamı: 21.330 TL olup bir katılımcı için hesaplanacak 2017 yılı maksimum devlet katkısı tutarı: TL *0,25 = 5.332,50 TL ’dir.
Sevinç Gözüpek 15 Ağustos 2017 Salı 12:16
Emeklilik

Emeklilik Yatırım Fonu Nedir?

Emeklilik yatırım fonu, ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur. Emeklilik şirketleri tarafından kurulur. Portföy yönetim şirketlerince yönetilir. Emeklilik fonlarının türleri, içerdikleri yatırım araçlarına göre belirlenir. Örneğin fonun %80'inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit
Uğurcan Altay 15 Ağustos 2017 Salı 11:23
Emeklilik

Çalıştığım Şirket Benim Adıma Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Katkı Payı Ödüyor. Bu Ödeme Için Devlet ...

İşveren tarafından katılımcı adına ödenen katkı paylarına devlet katkısı ödenmemektedir. İşverenler, ücretliler adına ödenen katkı payını Kanun’da belirlenen limit ayda elde edilen ücretin %15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarı) dahilinde ticari kazançlarının tespitinde gider olarak indirim konusu
Ömür Ekinci 15 Ağustos 2017 Salı 11:13
Emeklilik