+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları E-Tebligat

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği belgelerin, E Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.
Rojda Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:28
E-Tebligat

Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılabilir?

Kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcileri https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak tüzel kişiliğin Elektronik Tebligat gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, tüzel kişiliğe hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.
Birkan Satı 15 Ağustos 2017 Salı 14:54
E-Tebligat

Tasfiye Halinde Bulunan Mükelleflerin E-Tebligat Aktivasyon Işlemlerini Yapmaları Gerekir Mi?

Tasfiyeye giren mükelleflerin Tasfiye memurları, vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte E Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir.
Miray Güçal 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:10
E-Tebligat

E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir Miyim?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerimiz zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; gaiplik veya tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.
Emirhan Gürbüz 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:32
E-Tebligat

E-Tebligat Sisteminde Hangi Bilgilere Ulaşabilirim?

E Tebligat sisteminde, Başkanlığımızca düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılabilir.
Kaan Tekiner 15 Haziran 2017 Perşembe 15:05
E-Tebligat

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Şifresi Edinmesi Gerekir Mi?

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine bildirimde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcilerinin anında, tüzel kişiliğin internet vergi dairesi şifresi yok ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi verilir.
Müşerref Koç 15 Haziran 2017 Perşembe 03:23
E-Tebligat

01.04.2016 Tarihinden Itibaren Işe Başlayanlar Sisteme Ne Zaman Başvurabilir?

E Tebligat uygulamasının zorunluluğunun başlayacağı 01.04.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini takip eden gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.
Seranay Avcı 12 Haziran 2017 Pazartesi 18:34
E-Tebligat

Başkonsolosluğun Davet Yazısı Geldikten Sonra Tebligat Evrakını 30 Gün Içinde Almak Zorunda Mıyız? B...

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat evrakını 30 gün içinde almanız gerekmektedir.
Aysen Mert 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:03
E-Tebligat

01.04.2016 Dan Sonra Mükellefiyet Tesis Ettiren Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin E-Tebligat Başvuru ...

Vergi Usul Kanunu hükümleri aynen geçerlidir.
Sevinç Gözüpek 12 Haziran 2017 Pazartesi 09:02
E-Tebligat

Tebligat Evrakını Şahsen Almak Zorunda Mıyız? Başkası Bizim Adımıza Alabilir Mi?

Tebligat evrakını şahsen gelip alamıyorsanız, aile bireylerinizin sizin adınıza tebligat evrakını teslim alması mümkündür.
Serdar Sözbilir 9 Haziran 2017 Cuma 18:29
E-Tebligat

Vergi Kimlik Numarası Bulunmayan Kişiler E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilirler?

Vergi Kimlik Numarası bulunmayan (Potansiyel Mükellefiyeti olmayan) kişiler E Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse; Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bir vergi dairesinden başvuru yapabilirler.
Saliha Toprak 6 Haziran 2017 Salı 22:19
E-Tebligat

Malmüdürlüğüne Bağlı Mükellefler Isteğe Bağlı Olarak E-Tebligata Başvurabilirler Mi?

Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır. İsteğe bağlı olarak (Süreksiz vergiler yönünden) e tebligat sistemine dahil olmak isteyen gerçek kişi mükellefleri Malmüdürlüğüne
Hülya Asım 30 Mayıs 2017 Salı 18:54
E-Tebligat

Resmi Kurumların Kanuni Temsilcisi Bulunmamaktadır. E-Tebligat Aktivasyon Işlemi Sırasında Kanuni Te...

Resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E Tebligat başvurusu yapabileceklerdir.
Berkay Taşçı 25 Mayıs 2017 Perşembe 07:30
E-Tebligat

Kimlere E-Tebligat Yapılacak?

Tebliğe göre, aşağıda sayılan kişi ve kurumlara tebligatlar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonra, elektronik ortamda yapılacak.
Eda Tosun 24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:32
E-Tebligat

E-Tebligat Zorunluluğu Ve Kapsamı Nelerdir ?

Elektronik tebligat, temel olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A madde ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu
Serdar Gökay 22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:15
E-Tebligat

E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir Miyim?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerimiz zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.
Şafak Serez 22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:37
E-Tebligat

E-Tebligat Başvurusu Için 01 Nisan 2016 Tarihini Mi Beklemeliyim?

Hayır, bu tarihten önce de başvuru yapabilirler. Zorunluluk kapsamında bulunanlar 01 Nisan 2016 tarihinden önce E Tebligat Başvurusu yapmaları
Necmi Güvercin 20 Mayıs 2017 Cumartesi 10:04
E-Tebligat

E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?

E Tebligat başvurusu yapıldığında ve E Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır.
Aslı Aşkın 16 Mayıs 2017 Salı 16:08
E-Tebligat

Merhabalar, Şahıs Firması Olan Bir Mükellefimiz 2008 4. Ayında Tüm Vergi Borçlarını Ödeyip, Demirbaş...

5811 Sayılı yasadan yararlanmanın önemli 2 koşulu vardır. Birincisi yasada belirtilen varlıkları beyan süresi içinde beyan edip vergisinin ödenmesi, ise beyan edilen bu tutarın 6 ay içinde sermayeye ilavesidir. Bahsetmiş olduğunuz şahsın işyerini kapatmadan önce bilanço esasına göre defter
Eray Sezer 26 Nisan 2017 Çarşamba 03:34
E-Tebligat

Merhabalar, Ben Stajıma 2008/ocak Döneminde Başladım. Şu An Eğitim Cd'lerine Ait Tamamlama Belgesini...

SAYIN İLGİLİ KONUYLA İLGİLİ OLARAK WEB SAYFAMIZDA STAJ BAŞLIĞI ALTINDA KASIM AYI İÇİNDE AYRINTILI BİLGİ OLACAKTIR. LÜTFEN SİTEDEN TAKİP EDİNİZ.AYRICA 01.01.2008 TARİHİNDE BAŞLATMIŞ ADAYLARA TEBLİGAT ADRESİLERİNE SINAVA ÇAĞRI YAZISI GÖNDERİLECEKTİR.
Nuran Keske 21 Nisan 2017 Cuma 21:32
E-Tebligat

Öncelikle Odamızın Bu Şekilde Hizmet Vermesinden Dolayı Sizleri Tebrik Ediyorum.2004/10-11-12 Aylara...

Tebligat, Tebligat Kanunu'nun 11 22'nci ve diğer hükümlerine maddelerine uygun olmalıdır. Bu hükümlere uygun olmayan Tebligatlar yok hükmündedir.
Sena Başçı 12 Nisan 2017 Çarşamba 12:25
E-Tebligat

Şirketimizin 2004 Yılı Deftreleri Inceleme Sonucunda Vergi Inceleme Raporu Yazıldı Buna Istinaden Ma...

Yapılan tebligatın hukuka uygun olup olmadığı konusunda vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz.
Sevcan Karaduman 6 Nisan 2017 Perşembe 09:11
E-Tebligat

İnşaat Işiyle Uğraşan Mükellefim 2007 Hasılatını Olduğundan Düşük Gösterdiği Için Işletmede Olmayan ...

Bahsettiğiniz incelemenin 5811 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında olmadığını düşünmekteyiz. Varlık Barışı Kanunu ve ilgili tebliğe göre işletmede olmayan (01.10.2008 den önce sahip olunan) 02.03.2009 tarihine kadar bağlı olduğu vergi dairesine beyan edip vergisini ödeyebilirsiniz.
Hüseyin Mert 1 Nisan 2017 Cumartesi 08:07
E-Tebligat

Demet Hanım Merhaba Ağustos Ayında Staja Başlama Evraklarımı Odanıza Teslim Ettim. Stajımın Başlayıp...

STajınız 01.09.2008 tarihinde başlamıştır. Ayrıca Odamız Ekim ayı içinde tarafınıza yazılı tebligat gönderecektir. iyi çalışmalar
Hüseyin Mert 1 Nisan 2017 Cumartesi 03:55
E-Tebligat

Sayın Hocam; 1991 Yılında Bağkurdan Emekli Olan Babam Bu Tarihten Sonra Hiç Bir Yerde Çalışmadığını ...

Sayın Meslek Mensubu Konunuzu içeren yasal mevzuat ortada ancak dava yolu ile hakkınızı savunzbilirsiniz. İyi Çalışmalar
Kerim Özpek 14 Mart 2017 Salı 09:41
E-Tebligat

Merhaba... Staj Için Gerekli Evrakları Tamamlayıp Odanıza Teslim Ettim. Stajın Başlayıp Başlamadığın...

Stajınız 01.09.2008 tarihinde başlatılmıştır. Ancak Odamız Ekim ayı içinde tarafınıza staj başlatma tebligatı gönderecektir. iyi ç alışmalar
Ramazan Baran 13 Mart 2017 Pazartesi 03:04
E-Tebligat

Bundan 10 Yıl Önce Bağkur Dan Emekli Birisine Bağkur Dan Borç Çıkarmışlar.ve Bu Borcu Bağkur Aylığın...

10 yıllık zaman aşımını bu zaman zarfında kesen tebligatlar almış bulunmaktasınız bu yüzden borç mürürü zamana uğramamış olup tahakkuk
Kadir Kolcu 10 Mart 2017 Cuma 02:01
E-Tebligat

Merhaba, Çalışana Ait Rapor Geç Geldi Ve Ben Rapor Bittikten Sonraki 5 Gün Içerisinde Giremedim. Sis...

Değerli Meslek Mensubu SGK tarafında herhangi bir yazı tarafınıza gönderilmemişse yazının tebellüğ tarihinden itibaren kesilecek İPC söz konusu olmayacaktır.
Uğurcan Altay 12 Şubat 2017 Pazar 10:16
E-Tebligat

Merhaba. Ben Stajı Başlatmak Için Gerekli Evrakları Tamamlayıp Odaya Teslim Ettim. Stajın Başlayıp B...

STAJINIZ 01.09.2008 TARİHİNDE BAŞLATILMIŞ OLUP, EKİM AYI İÇİNDE TARAFINIZA TEBLİGAT GÖNDERİLECEKTİR. İYİ ÇALIŞMALAR
Müjde Er 30 Ocak 2017 Pazartesi 15:49
E-Tebligat

Bir Tanıdığım Emekli Oldu Ve Sgk Dan 30 Ay Maaş Aldı.geçen Gün Eczaneden Ilaç Alacakken Emekliliğini...

Değerli Meslek Mensubu Anlatmış olduğunuz olayın başka boyutu olduğu kanaatindeyim. Çalışana gelen yasal tebligatı anlatır ya da bu tebliği tarafımıza mail size daha doğru bir şekilde yol gösterebiliriz.
Mutlu Atukeren 25 Ocak 2017 Çarşamba 18:45
E-Tebligat

Ümraniye Belediyesi Sınırları Içerisinde Olan Büroma Zabıta Memurları Tarafından Işyeri Çalışma Ruhs...

Sorunuz Hukuk Birimimize iletilmiştir. Size bilgi verecekler. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürülüğü
Birgül Sezen 24 Ocak 2017 Salı 02:19
E-Tebligat

Merhaba. Ben Stajı Başlatmak Için Gerekli Evrakları Tamamlayıp Odaya Teslim Ettim. Stajın Başlayıp B...

Stajınız 01.09.2008 tarihinde başlamış olup, Ayrıca Odamız tarafından Ekim ayı içinde konuyla ilgili tebligat gönderilecektir. iyi çalışmalar
Can Atacı 16 Ocak 2017 Pazartesi 00:46
E-Tebligat