+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları E-Ödenek

E-Ödenek Programı Nedir?

E ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılara, Kurumumuzla anlaşmalı ve resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş
Necmi Güvercin 29 Mayıs 2017 Pazartesi 08:47
E-Ödenek