+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları E-Fatura

Efatura Küçük Ve Orta Ölçekli Işletmelere Neler Sağlayacak?

e Dönüşüm çözümleri sayesinde şirketlerin iş verimliliği artırıyor, işgücü, basım, arşivleme, kargo, ulaşım ve noter onay maliyetlerini düşüyor, denetim sağlıyor. Ayrıca çalışanlar fatura basma, zarflama ve kuryeye verme gibi işlemlerle harcayacakları zamanı kendi yeteneklerini daha verimli şekilde kullanacakları, şirkete
Seranay Avcı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:25
E-Fatura

[Tebliğ] E-Fatura Zorunluluk Kapsamında Olup Belirlenen Tarihten Itibaren Fatura Kullanıcısı Olmayan...

Zorunluluk kapsamında olup e fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
Burcu Nişancı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:31
E-Fatura

E-Faturanın Saklanması Ve Ibrazı Ne Şekilde Olmalıdır?

e Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, ve aldıkları eFaturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.
Aslı Aşkın 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:50
E-Fatura

Ltd.şti.'in E Fatura Portalına Gönderilen Faturaları A.ş'nin E-Fatura Portalında Göremiyoruz. Ne Yap...

Nev'i değişikliğinde vergi kimlik numarası da değişmektedir. E Fatura sisteminde her vergi kimlik numarasına ait farklı bir portal hesabı Eski hesabınızı kapattırmadan önce tüm fatura ve uygulama yanıtlarınızı bilgisayarınıza indirmiş olmanız gerekmekteydi.
Gülüm Erarslan 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:31
E-Fatura

Nevi Değişikliğinde Ne Yapılması Gerekiyor?

Nev i değişikliği halinde mükelleflerimizin e Fatura uygulaması karşısındaki zorunluluk durumunun değişmeyeceği tabiidir. Bu nedenle e Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı, nevi değişikliğine gitmesi halinde 15 gün içerisinde, nevi değişikliğine ilişkin ticaret sicil gazetesinin fotokopisi ve durumu izah eden bir
Gamze Ayaz 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:12
E-Fatura

[Özel Entegratörlük] Entegrasyon Yapan Bir Mükellefin Özel Entegratörle Anlaşma Yapması Durumunda Na...

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.
Hasan Yılmaz 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:32
E-Fatura

E-Fatura Portal Başvurusu Için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tüzel kişiler Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin
Ülkü Aydoğdu 22 Ağustos 2017 Salı 16:37
E-Fatura

Mali Mühür Nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali
Miray Güçal 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:04
E-Fatura

[Özel Entegratörlük] Özel Entegratörle Çalışmaya Başlayan Mükelleflerin Portalları Açık Kalabilir Mi...

Hayır. E fatura uygulamasından sadece bir yöntemle faydalanabilir.
Zeynep Özsemiz 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:41
E-Fatura

E-Fatura Uygulamasından Nasıl Yararlanabilirim?

Az sayıda fatura düzenleyen mükellefler için e Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan "www.efatura.gov.tr" internet adresinde hizmete sunulan e Fatura Portalı aracılığıyla gerçekleştirilebilirler. Yüksek sayıda fatura düzenleyen çeşitli faturalama ihtiyaçları bulunan gelişmiş bilgi
Necmi Güvercin 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:14
E-Fatura

İrsaliyeli Fatura Düzenleyen Firmalar Sevkiyat Için Ne Yapacak?

E Fatura uygulamasında irsaliyeli fatura yoktur. Bu nedenle mal sevkiyatı esnasında kağıt ortamda irsaliye düzenlenecek olup, faturası e Fatura oluşturulup alıcısına elektronik ortamda iletilecektir.
Duygu Peksever 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:48
E-Fatura

Entegrasyon Yapan Bir Mükellefin Özel Entegratörle Anlaşma Yapması Durumunda Nasıl Bir Ileyiş Söz Ko...

Gelir İdaresi Başkanlığına verecekleri bir dilekçe ile entegrasyon hesapları kapatılacak ve özel entegratör vasıtasıyla fatura alışverişi yapacaklardır.
Hasan Yılmaz 20 Ağustos 2017 Pazar 23:37
E-Fatura

Mevcut Sistemimizi Devam Ettirerek Bir Kısım Ihracatımızı 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar Sistemimizi...

Evet, 01.07.2017 tarihine kadar bir kısım ihracatlarınızı e Fatura olarak başlayabilir, bir kısım faturalarınızı ise işlemin zorluğu, gümrük müşavirini durum gibi pek çok sebeple kağıt fatura yapabilirsiniz. 01.07.2017 tarihi itibari ile gümrük beyannameli mal ihracı faturalarını e Fatura olarak
Demet Elizan 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:51
E-Fatura

[Özel Entegratörlük] Özel Entegrasyon Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Özel entegrasyon başvuru adımları: Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhutnamesi Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhutnamesi Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza
Erbil Demirci 18 Ağustos 2017 Cuma 21:42
E-Fatura

E-Fatura Nasıl Saklanır Ve Nasıl Ibraz Edilir?

E Faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçiminde saklanması gereklidir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri aldıkları e Faturaları, üzerindeki Mali Mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.
Ömür Ekinci 18 Ağustos 2017 Cuma 14:36
E-Fatura

Elektronik Faturaya Geçmek Için Nasıl Bir Yol Izlenecek, Geçecek Şirketlerin Ne Yapması Gerekiyor? E...

Son yıllardaki önemli yatırımlarla en ileri ve güçlü teknolojik altyapılardan birine sahip ülkeler arasındaki yerini alan Türkiye; en iyi hizmet seçeneklerine yatırım yapmaya da devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan ve kurumlarda verimlilik ile etkinliğin artırılması için oluşturulan e fatura
Kerim Bir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:42
E-Fatura

E-Fatura Uygulamasında Geriye Dönük Fatura Düzenlenebilir Mi?

e Fatura Uygulamasında geriye dönük fatura düzenlenmesi sistemsel olarak mümkündür. Ancak bu durum mükellefin vergi usul kanununda yer alan sürelere göre yapması gereken yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. VUK’da belirtilen sürelere dikkat edilmelidir.
Yılmaz Yalman 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:46
E-Fatura

Elektronik Fatura Uygulamasının Amacı Nedir?

E imza ile mali mühür uygulamalarını içeren ve kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan e fatura, içeriğin ve değişmezliğini garanti altına alarak, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden yapılmasını ve özellikle vergi kaçaklarının
Salih Atacı 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:12
E-Fatura

Zarfın Içine Birden Fazla Fatura Koyulabilir Mi?

Zarfın içinde aynı kuruma tanzim edilmiş birden fazla e fatura konabilir.
Gamze Ayaz 15 Ağustos 2017 Salı 22:24
E-Fatura

E-Fatura Kapsamında Olmasına Rağmen Yasal Süre Içerisinde Uygulamaya Dahil Olmayan Mükelleflere Uygu...

Zorunluluk kapsamında olup e Fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükelleflere Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır.
Saadet Ercan 15 Ağustos 2017 Salı 16:01
E-Fatura

Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar Ile Ötv Kanununa Ekli (Iıı) Sayılı Listelerdeki Mükelleflerden Ma...

E Fatura uygulamasına başvuru zorunluluğu getirilen mükelleflerin belirlenmesinde madeni yağ lisansına sahip olanlar ile ÖTV (III) sayılı listede faaliyet firmalardan mal alan firmaların aynı sektörde faaliyet göstermeleri şartı aranmamaktadır. Bu firmalardan herhangi bir alışı yapılması e faturaya geçmek için
Tuğba Saatçi 15 Ağustos 2017 Salı 15:14
E-Fatura

Fatura Cevaplama Süreci Kaç Gündür?

Gönderilen ticari faturalar için 7 günlük bir onay ve/veya ret süresi mevcuttur. Ancak bu sürede e Faturaya muhatabı tarafından verilmedi ise düzenlenen fatura sistem tarafından kabul edildi cevabı ile karşı tarafa iletilir.
Merve Temel 15 Ağustos 2017 Salı 12:30
E-Fatura

"tax Free" Fatura Düzenleyen Her Mükellef E-Faturaya Geçmek Zorunda Mı?

"Tax Free" fatura düzenleyen her mükellef e Faturaya geçmek zorunda değil, burada esas olan hali hazırda e Fatura portalini mükellefler ihracat işlemlerinde ve “Tax Free” işlemlerinde e Fatura kullanmak zorundalar. Matbu fatura düzenleyen işletmeler aynı sürecine devam edecek.
Berkay Taşçı 15 Ağustos 2017 Salı 12:03
E-Fatura

4.ayda Beyannamede Bildirilmiş Durumda. Şu An Vergi Dairesi Faturayı Göremediğini Söylediğinde Biz B...

Zarfların (ve içerisindeki fatura/kabul red yanıtlarının) alıcıya ulaşıp ulaşmadığını görebilen taraf GÖNDERİCİDİR. Göndericinin sorumluluğu gönderdiği zarfların durumlarının takibini (zarf sorgulayarak) yapmak, hata aldığı için gitmeyen zarfları varsa hata ayrıntısına göre işlem yapmaktır. İlgili işlem tekrar gönderim gerektirirse, yeni zarfın durumu
Muhammet Demirci 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:39
E-Fatura

E-Fatura Sistemine Kayıtlı Firmaları Nasıl Öğrenebilirim? Bu Listeler Ne Sıklıkla Güncellenecek?

E fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesini GİB, www.efatura.gov.tr sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır. Bu listeye ING e Fatura Uygulaması INGeF platformu üzerinden de ulaşılabilir. GİB belirli aralıklarla bu listeyi güncelleyecek olup, ING webservisler aracılığıyla bu listeleri GİB’den düzenli olarak
Aslı Aşkın 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:40
E-Fatura

Biz Ve Akaryakıt Firması E-Fatura Mükellefidir. Bu Durumda Bize Verilen Yazar Kasa Fişi E-Fatura Yer...

Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Uygulamada mevzuatta bir değişiklik meydana Yasal sınır üzerinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sınır altında yazar kasa fişi kesilebilir. Yazar kasa fişi fatura olmadığı için
Gamze Ayaz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:10
E-Fatura

Başvurular Nasıl Yapılacaktır?

Uygulama kapsamındaki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken işlemler sırası ile şu şekildedir; a) http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yer alan "e fatura Uygulaması Formu ve Taahhütnamesi" doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanacaktır, b) Tüzel kişi mükellefler için "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi"
Hasan Yılmaz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:34
E-Fatura

Amortisman, Kur Farkı, Dönem Sonu Değerleme Işlemlerinde Belge Türü Ve Açıklama Kısımları Nasıl Olma...

Muhasebe kaydına esas teşkil eden işlemlerin bazıları belgeye bağlı olmayabilir. Belgeye bağlı olmayan işlemlerde belge tipi alanı kullanılmaz. Bu amortisman kaydı, değerleme işlemleri v.b. Ancak belgeye bağlı olmayan işlemeler çok az sayıdadır. Yani muhasebe kayıtlarının büyük çoğunluğu belgeye dayalıdır.
Serkan Aydın 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:24
E-Fatura

E-Fatura'nın Irsaliye Olarak Kullanılabilir Mi?

E faturanın kağıt çıktısı, fatura belgesi olarak bir anlam ifade etmemekle birlikte, 433 sıra nolu vuk genel tebliği’nde belirtilen taşımak kaydıyla irsaliye yerine kullanılabilmektedir. Bu şartlara uyulması durumda mükelleflerin ayrıca irsaliye düzenlemesine gerek bulunmamaktadır. E Faturada: * Düzenleme tarihi yanında düzenleme
Batuhan Aydın 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:39
E-Fatura

[Özel Entegratörlük] Özel Entegratörle Çalışacak Mükelleflerin Mali Mühür Almaları Gerekecek Mi?

Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.r
Erbil Demirci 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:33
E-Fatura

E-Fatura Işlemi Yapılan Yerlerde Kağıt Fatura Düzenlenir Mi?

E fatura düzenlenmişse matbu fatura çıktısı alınmaz. Programda bilinçli olarak bu durumda matbu çıktı alımını engeller. Ancak düz kağıda olmayan döküm alınabilir.
Rojda Gökçen 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:25
E-Fatura

E-Fatura Uygulamasına Geçiş Yaptım. Gelir Idaresi Başkanlığına Fatura Gönderimine Başlayabilir Miyim...

E Fatura uygulaması için Özel Entegratör firma üzerinden işlem yapılacağının bilgisi Gelir İdaresi Başkanlığı’na dilekçe ile (Bknz.Başvuru Dilekçesi) bildirildikten sonra www.ozelentegrator.com adresi üzerinden kullanıcı başvurusunun yapılması, • Özel entegratör ile Mükellef arasında kullanım sözleşmesinin imzalanması, • Anlaşma sonrasında mükellef bilgilerine ait kullanıcı
Şafak Akar 1 Ağustos 2017 Salı 15:53
E-Fatura

E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Yönelik Olarak Detaylı Bilgi Alınabilecek Yasal Mevzuat Ve Resmi...

Konuya ilişkin olarak; 397, 416, 421, 424 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, 1 sıra numaralı Elektronik Defter Tebliği ve Vergi Usul Kanunu Sirküleri 58 / 2013.03’de detaylı açıklamalar bulunmaktadır. Ek olarak; www.efatura.gov.tr ve www.edefter.gov.tr internet adreslerinde uygulamaya
Abdulkadir Sarıbaş 1 Ağustos 2017 Salı 10:05
E-Fatura

Çalıştığım Bütün Firmalar Ile Fatura Alışverişimi E-Fatura Olarak Yapabilir Miyim?

E Fatura sistemine kayıtlı olan firmalar ile alışverişlerinizi e Fatura olarak yapabilirsiniz. Eğer çalıştığınız firma e Fatura zorunluluk kapsamında ve e Fatura kullanmıyor ise gönderimi kağıt fatura ile yapmanız gerekmektedir.
Eda Tosun 1 Ağustos 2017 Salı 09:39
E-Fatura

E-Fatura Portal Yöntemi Nedir?

E Fatura Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "www.efatura.gov.tr" internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e fatura uygulaması hizmetidir. Fatura Uygulamasını entegrasyon yolu ile kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e Fatura
Hazal Erdi 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:13
E-Fatura

Kimler E-Fatura Hizmetinden Faydalanabilir?

• 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e fatura uygulamasından yararlanma imkanı kapsamında olup e fatura uygulamasına belirtilen tarihte geçmeyen mükellefler Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacaktır. • E fatura, sadece e
Gamze Ayaz 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:40
E-Fatura

E-Fatura Ile Ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar Nelerdir?

E faturanın düzenlenmesinde, gönderilmesinde ve alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: • E fatura Başkanlık tarafından duyurulan format ve standartlara biçimde oluşturulmalıdır. • E fatura, sadece e fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir. Bu nedenle e fatura alma yetkisi bulunmayanlar
Kerim Bir 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:19
E-Fatura

Hem Basılı, Hem De E-Fatura Düzenlemek Mümkün Müdür?

e Fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler, birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. Alıcı e Fatura sistemine kayıtlı değilse fatura kâğıt düzenlenmelidir. Aynı mal veya hizmet satışı için hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
Erbil Demirci 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:37
E-Fatura

Geçmiş Tarihli E-Fatura Düzenlenebilecek Mi?

• E fatura sisteminde en çok 7 gün öncesine fatura düzenlenebilir. Zira, bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’na göre faturanın mal veya hizmet ifasından sonraki 7 gün içinde düzenlenmesi zorunludur.
Sevilay Kızıl 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:12
E-Fatura

E-Defterde Mizan Alt Toplamı Değişmeyecek Şekilde Hesaplar Arası 2014 Den Devir Eden Açılış Bakiyele...

Elektronik defter yevmiye ve kebir Beratlarının silinmesi ile ilgili dilekçe göndermeniz gerekmektedir. Ancak yevmiye ve kebir beratlarında almış olduğunuz ayrıntılarını dilekçenizde belirtmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla alınan hata eğer teknik bir hata ise yazılım uyumluluk firmasıyla irtibata geçit ayrıntılı rapor almanız
Demet Elizan 28 Temmuz 2017 Cuma 16:26
E-Fatura

İhracat Faturalarında Gtip Numaralarının Da Yazılması Zorunlu Mu?

Evet, zorunlu. e Faturada olmazsa olmazdır.
Sevcan Karaduman 28 Temmuz 2017 Cuma 12:31
E-Fatura

E Fatura Kullanmak Zorunda Olmayan Mükellefler Ihracat Yaptıkları Için E Faturaya Geçmek Durumunda K...

"e Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden," ifadesinden de anlaşılabileceği gibi e faturaya geçme şartlarını taşımanız ve ihracat faturası düzenlemeniz 1/1/2016 tarihi itibariyle e fatura kesmeniz gerekmektedir.
Birol Güveci 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:41
E-Fatura

Özel Entegratörle Çalışacak Mükelleflerin Mali Mühür Almaları Gerekecek Mi?

Evet. Mükellef her şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurup mali mühürünü temin ettikten sonra özel entegratörle anlaşma yapabilecektir.
Boran Erdil 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:27
E-Fatura

E-Defter Uygulamasına Geçmek Için E-Fatura Uygulamasına Dahil Olmak Zorunda Mıyım?

Evet. E defter uygulamasına katılmak için e Fatura uygulamasına dahil olmanız gerekmektedir.
Ramazan Baran 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:48
E-Fatura

'3065 Sayılı Kdv Kan. Hükm. Istinaden Kdv Den Muaftır" Yazısını Yazmadan Fatura Kestik Ve Gönderdik...

Bu şekilde göndermiş olduğunuz fatura hatalı bir faturadır. E faturanın çıktısının herhangi bir mali değeri olmadığından çıktısı üzerinde herhangi işlem yapmanız mümkün değildir. Hatalı olarak gönderilen faturayı ticari fatura ise karşı taraf reddetmeli temel faturaysa harici yollarla itiraz etmelidir.
Müjde Er 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:25
E-Fatura

Bankaya Tahsile Verdiğimiz Çek Ve Senetin, Teslim Bordrosunda Belge Numarası Yoktur. Bu Durumda Belg...

Normalde bankaların hazır formattaki bordrolarını bizler doldurup, karşılıklı olarak kaşe imza atılıyor. Bu durumda teslim bordrolarına kendiniz bir numara veriniz diğer teslim bordroları ile aralarında müteselsil olacak şekilde numaralandırmayı ilerletiniz. Elektronik defterlerinize teslim bordrosunun kaydını yaparken de belge numarası olarak
Burcu Nişancı 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:16
E-Fatura

Özel Hesap Dönemine Sahip Mükellefler Hangi Yılı Dikkate Alacaklardır?

Özel hesap dönemine sahip mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış dikkate alacaklardır.
Kaan Tekiner 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:33
E-Fatura

Bize Gönderilen Bazı E-Faturalarda Vergi Dairesinin Adı Yazmıyor, Bu Durumda Bu Faturaları Kabul Etm...

Vergi Usul Kanununun 230. Maddesine göre, kâğıt faturada vergi dairesinin adı bulunmak zorundadır. Aynı usul e fatura için de Ancak e faturada Teknik olarak vergi dairesi zorunlu alan olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle fatura GİB den geçip tarafınıza ulaşmış ise
Aysen Mert 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:44
E-Fatura

Aynı Holding Bünyesinde Bulunan Farklı Firmalarımız Için Tek Bir Mali Mühür Alabilir Miyiz?

Hayır. Mali mühür vergi numarası bazında verildiğinden, holding bünyesinde yer alan her bir tüzel kişilik için ayrı bir mali almanız gerekmektedir.
Duygu Peksever 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:37
E-Fatura

Sadece 24 Saat Içerisinde Gelir Idaresine Gönderilecek Veri Paketinin Elektronik Mühürlenmesi Mi Ger...

E Bilet raporuna imzalı biletin özet değerinin(hash değeri) alınması gerekmekte bunun için de rapor hazırlanmazdan önce bilet de imzalanmış Sadece satış anında bilet, imzalı iletilecek şeklinde bir şart yok.
Hilal Çalışkan 25 Temmuz 2017 Salı 21:55
E-Fatura