+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları E-Arşiv

E-Ticaret Satışlarında Gib'e Gönderilmesi Gereken Ek Bilgiler Nelerdir?

e Arşiv uygulaması izni olup internet üzerinde vergi mükellefi olmayan kişilere mal ve hizmet satışı yapanlar e Arşiv faturasını ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda kağıt çıktının sevk edilen malın yanında müşteriye gönderilmesi gerekmektedir. E Ticaret satışlarında aşağıdaki bilgilerin gönderilmesi
Yılmaz Yalman 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:12
E-Arşiv

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayanlara Kağıt Fatura Düzenlenebilir Mi?

e Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere, e Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilecektir. Ancak e arşiv kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e fatura format ve standardının kullanılması ve de söz
Merve Temel 18 Ağustos 2017 Cuma 17:43
E-Arşiv

E-Arşiv Ile E-Fatura Arasındaki Fark

e Fatura’da amaç; e Fatura’ya tabi şirketler arasındaki fatura alma ve gönderme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamatır. e Arşiv’de amaç, e Fatura’ya tabi olmayan şirketler ve ayrıca şahıslar için düzenlenecek faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve saklanmasıdır. E Arşiv faturası
Ömür Ekinci 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:32
E-Arşiv

E-Arşiv'e Başvuru Süreci

Özel entegratör aracılığıyla e Arşiv uygulamasını kullanmak isteyen mükellefler, Başkanlıktan e Arşiv uygulaması için izin almış özel entegratörlere başvuru uygulamaya dahil olabilirler. e Arşiv Uygulamasından özel entegrasyon yöntemiyle yararlanacak mükelleflerin ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına bir başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
Ece Eski 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:01
E-Arşiv

E-Arşiv Uygulaması Nedir?

433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından e Arşiv uygulaması izni alan mükelleflerin vergi mükellefi olmayan ve e Fatura’ya kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine kestikleri faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi esasına dayanır. Gelir İdaresi Başkanlığından e
Ömür Ekinci 3 Ağustos 2017 Perşembe 18:15
E-Arşiv

E-Arşiv Faturalarının Kağıt Çıktılarında Islak Imza Zorunluluğu Var Mıdır?

Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının mecburidir. Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek
Can Kuzey Birdal 1 Ağustos 2017 Salı 10:48
E-Arşiv

E-Arşiv Uygulamasında Fatura Düzenleme Süreci

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe e Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen
Dilara Çevik 1 Ağustos 2017 Salı 00:36
E-Arşiv

E-Arşiv Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler Kimlerdir?

2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon ve üzerinde olup, internet satışı olanlar 01.01.2016 tarihine kadar e fatura ve arşiv uygulamalarına geçmek zorundadır.
Sevilay Kızıl 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:38
E-Arşiv

Kimler E-Arşiv Kapsamındadır?

2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL olan VE internet üzerinden satış yapanlar kapsam dahilindedir. Gelirler İdaresi internet kavramını, siparişin ve ödemenin alıcı ile satıcının karşı karşıya gelmeden gerçekleştiği işlemler olarak değerlendirmektedir. Yani oteller için internet üzerinden rezervasyon
Sevinç Gözüpek 28 Temmuz 2017 Cuma 14:08
E-Arşiv

Gerçekleştirilen Faaliyetin 'internet Üzerinden Yapılan Satış Olup Olmadığı' Hususu Nasıl Netleştiri...

Gerçekleştirilen faaliyetin 'internet üzerinden yapılan satış olup olmadığı' hususu (35 numaralı) Elektronik Ticaretin İzlenmesi ve Ödeme Sistemleri Müdürlüğüne yazıyla ya da e ticaret@gelirler.gov.tr adresine e posta gönderilerek bilgi alınabilinir.
İlke Atasever 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:43
E-Arşiv

E-Arşiv Uygulamasına Firmalar Kendi Bilgi Işlem Sistemleri Üzerinden Geçebilmekte Midir? Özel Entegr...

Firmalar; e Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Gelir İdaresi Başkanlığından izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi olmak üzere iki yöntemle kullanabileceklerdir. Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak isteyen firmalar http://www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e Arşiv Uygulaması
Mutlu Atukeren 25 Temmuz 2017 Salı 21:39
E-Arşiv

E-Arşiv Fatura Nedir?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir. Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda
Aynur Aydın 25 Temmuz 2017 Salı 16:13
E-Arşiv

E-Arşiv Ne Zaman Geçiş Yapabilirim?

En geç 1/1/2016 tarihine kadar e Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce e fatura ve arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.
Nazlı Demir 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:58
E-Arşiv

2014 Yılı Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon Tl'nin Üzerinde; Ancak Internet Üzerinden Satışı Çok Cüzi Ola...

Firmanın, 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde ise ayrıca ilgili yılda herhangi bir satışı da var ise 01.01.2016 tarihine kadar e arşiv fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir.
Burak Sedef 18 Temmuz 2017 Salı 23:51
E-Arşiv

E-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Nedeniyle E-Fatura Uygulamasını Kullanmaya Başlayan Mükellefl...

e fatura uygulamasını sadece e arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu nedeniyle kullanmaya başlayan mükelleflerin e defter kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Hakan Yeni 18 Temmuz 2017 Salı 11:32
E-Arşiv

.hangi Faturalar E-Arşive Geçecek?

Firmada fatura kesilen her süreçte e Fatura dışındaki tüm satışlar için e Arşiv faturası kesilecektir. Perakende satış Toptan satış Konsinye Satış Bayi Satış Masraf Alış Ticaret
Tuğsan Keskin 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:35
E-Arşiv

2014 Yılı Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon Tl'nin Üzerinde; Ancak Internet Üzerinden Satışa 2015 Yılında...

e Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu için yukarıda belirtilen 2 şartı birlikte taşımak gerekmektedir. 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı milyon üzerinde olan; ancak ilgili yılda internet satışı olmayan firmaların 01.01.2016 tarihine kadar e Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.
Hümeyra Sevinç 15 Haziran 2017 Perşembe 15:59
E-Arşiv

E-Arşiv Faturası Irsaliye Olarak Kullanılabilecek Mi?

Alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilecektir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.
Gülüm Erarslan 15 Haziran 2017 Perşembe 15:55
E-Arşiv

İlk Defa 01.01.2017 De E-Fatura Kapsamında Olacak Mükellef Aynı Tarihte E-Arşiv'e De Geçebilir Mi?

Evet geçebilir, herhangi bir engel yok.
Ömer Efegil 8 Haziran 2017 Perşembe 17:39
E-Arşiv

E-Arşiv Faturalarının Iptali Nasıl Yapılacaktır?

İptal edilen faturalara ait bilgiler e Arşiv Raporunun “Fatura İptal” elemanına yazılacaktır. İptal işlemi için yeni bir fatura düzenlenmeyecektir.
Ülkü Aydoğdu 30 Mayıs 2017 Salı 15:45
E-Arşiv

E-Arşiv Zorunluluğu Hakkında Bilgi Verir Misiniz, Zorunlu Olmadığı Halde Geçmek Isteyen Küçük Ve Ort...

2014 yılı toplam cirosu 5 Milyon TL üzerinde olan ve internet üzerinden satış yapmış bütün kurumlar yıl sonuna kadar Arşiv’e geçmek durumunda. e Arşiv, süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenebilmesinin yanı sıra, işletmelerin iş yükünü azaltırken, saklama alanı, arşivleme zorluğu gibi
Büşra Efe 27 Mayıs 2017 Cumartesi 23:59
E-Arşiv

E-Arşiv'e Tabi Firmalar E-Fatura'ya Da Tabi Midir? Tam Tersi Senaryoda Durum Nedir?

e Arşiv’e geçecek firmaların eğer daha önceden geçmedilerse öncelikle e Fatura’ya geçmeleri zorunludur. Öte yandan, bir firma e Arşiv’e olmayıp sadece e Fatura’ya tabi olabilir (örneğin e ticaret yapmayan firmalar).
Birsen Alaycı 26 Mayıs 2017 Cuma 17:12
E-Arşiv

E-Arşiv Faturaları Iptal Edildiğinde, Iptal E-Arşiv Faturası Elektronik Veya Kağıt Ortamında Kullanı...

İptal edilen e Arşiv faturanın alıcıya iletilmesi gerekli değildir. İptal edilen e arşiv faturası e arşiv raporuna eklenecektir.
Çağatay Gürcü 26 Mayıs 2017 Cuma 04:33
E-Arşiv

E-Fatura'da Saklama Hizmeti Almakla E-Arşiv Yapmış Olur Musunuz?

e Fatura ve e Arşiv faturaları tamamen farklı fatura türleri olup, e Arşiv uygulamasının e Faturanın saklanmasıyla bir ilişkisi E Arşiv fatura uygulaması, e Fatura mükellefi olmayan kişilere elektronik fatura düzenleyebilme hakkını getiren yeni bir uygulamadır. İnternet üzerinden satış
Can Atacı 23 Mayıs 2017 Salı 14:39
E-Arşiv

Vergi Mükellefi Olmayanlara Ne Şekilde Fatura Düzenlenecektir?

e Arşiv Uygulaması kapsamında, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilebilecektir. Vergi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilecektir. Vergi
Kadir Öztürk 18 Mayıs 2017 Perşembe 00:40
E-Arşiv