+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Denetim

Bağımsız Denetçi Kimdir?

Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların gerçeği yansıtıp araştıran kişidir. 3568 sayılı yasa ile denetim yetkisi SMMM ve YMM’lere verilmiştir. Bu kişiler denetimleri sırasında faaliyet denetimi ve uygunluk denetimi
Sevcan Karaduman 18 Ağustos 2017 Cuma 13:58
Denetim

Maks Sisteminde "yapı Kullanma Izin Belgesi" Başvuru Oluşturmak Için Hangi Adımları Izlemem Gerekmek...

Sisteme giriş yaptıktan sonra Ana sayfada yer alan "Yapı Kullanma İzin Belgesi" düğmesine basılır.Yapı Kullanma İzin Belgesi için başvuru görüntülenir.Başvuru bilgileri ,belge düzenlenecek yapı seçimi,belge takibi bölümünde başvuru için gerekli alanlar doldurulur.Kaydetme işlemi ile başvuru numarası görüntülenir.
Simge Anahtarcı 18 Ağustos 2017 Cuma 11:09
Denetim

Eski Sistemden Veya Maks'tan Alınmış Bir Belge Kullanılarak Yeni Belgeler Oluşturabilir Miyiz?

Maks sisteminde Bülten Numarası almış olan ruhsat başvuruları için ve Onaylanmış ruhsat belgeleri için farklı tiplerde belge kopyalama seçenekleri yapı ruhsat belgesinden Belge Kopyalama ile alnınacak yeni belgede ortak olan alanlar girilmiş olarak gelmektedir. Kullanıcı belgesindeki sadece eksik alanlarını
Serdar Gökay 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:11
Denetim

Bir Ymm Teslim Ettiği Kdv Iade Raporu'nun Ne Aşamada Olduğunu Nasıl Takip Edecektir?

KDV iade taleplerinin takibini ve daha süratli sonuçlandırılması amacıyla İVDB tarafından oluşturulan "KDV İadesi Takip Sistemi" kullanımına açılmıştır. KDV raporu düzenleyen YMM ler iade sürecinin hangi aşamada olduğunu www.ivdb.gov.tr/iadeweb/kdvsorgu.php adresinden sorgulayabilirler. Ancak bunun için raporun vergi dairesine teslimi sırasında
Fatma Gülci 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:32
Denetim

Çevre Denetiminde Yasal Süreç Nasıldır ?

Danışmanlık hizmeti alacak firma ile danışmanlık hizmeti veren firma arasında yapılacak sözleşme ile yasal süreç başlatılır ve ilgili bakanlıktan izinler alınarak danışmanlık hizmeti almaya başlayabilir.
Kerim Özpek 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:27
Denetim

Denetim Ne Kadar Sürmektedir?

Denetim gününü etkileyecek birçok faktör bulunmaktadır. Kısaca; kuruluşun hangi yönetim sistemlerini belgelendirmek istediği (ISO 9001, ISO 14001 vb.), kuruluşun coğrafi dağılımı, çalışan sayısı, sektörü, proseslerinin özellikleri vb. kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca kuruşta denetimi yapacak denetçi sayısı da denetim
Burak Sedef 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:43
Denetim

Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçiliğe Ilişkin Sınavlar Neticesinde Lisans Belgesi A...

Bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olan meslek mensuplarından sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim isteyenler, Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı alanındaki eğitime katılabilirler. Sigortacılık ve özel emeklilik alanında bağımsız denetim yapmak için aranan şartları
Abdulkadir Sarıbaş 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:38
Denetim

Maks Sistemine Geçiş Yapmakdaki Hedef Nedir?

Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metinsel olarak yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha etkin fonksiyonel bir altyapının oluşturulması ayrıca vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde
Aynur Aydın 15 Ağustos 2017 Salı 14:47
Denetim

Serbest Muhasebecilik Stajı Mesleki Tecrübeden Sayılır Mı?

Serbest Muhasebecilik ve SMMM’lik stajlarında geçirilen süreler mesleki tecrübe süresinden sayılır.
Kerim Özpek 15 Ağustos 2017 Salı 14:26
Denetim

2018 Yılı Için Bağımsız Denetim Kriterleri Değişti

2018 YILI İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM KRİTERLERİ DEĞİŞTİ 16.02.2016 tarihli 2016/8549 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilaveten 29.07.2017 tarih ve 30138 Sayılı Resmi Gazetede BOBİ Finansal Raporlama Standartları yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
Ahmet Gündüz 15 Ağustos 2017 Salı 08:59
Denetim

Belge Düzenleme Bölümünde Yer Alan Bölümlerin Renkleri Neden Farklı Bu Durum Benim Belge Kaydetmeme ...

Belge düzenleme alanında yapı belgesi bölüm bölüm görüntülenmektedir.Her bir bölüm ile farklı zamanlarda işlem yapabilir ve ilgili alanları doldurabilirsiniz.Bölümleri ile kaydetmeniz gerek yoktur.Alanların renkli olması ise sizin eksik bıraktığınız yada tamamladığınız alanları bölümün içine girmeden görmenizi sağlar.Alanın sarı görünmesinin
Ceren Özdemir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 22:56
Denetim

Çalışma Izni Olmaksızın Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar Ve Işverenleri Hakkında Hangi Işlemler Uy...

Yabancının kaçak çalışması halinde, durum bir tutanakla tespit edilerek, yabancı ve yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine Kanunun 21 maddesinde öngörülen para cezalarının uygulanması için söz konusu tutanağın bir örneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Kaçak
Hasan Yılmaz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:32
Denetim

Danışmanlık Hizmetinin Alınması Zorunlu Mudur? Danışmanlık Hizmeti Almalı Mıyız?

Sistemin kısa zamanda ve kolayca hazırlanması için planlı ve deneyimli bir yol gösterici gereklidir. Ancak danışmanlık hizmetinin alınması konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kuruluş süreçlerine hâkim, ilgili yönetim sistemi ile ilgili gerekli eğitimleri almış kişiler tarafından standardın gereklerini yerine getirecek
Aleyna Birdir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:06
Denetim

Bağımsız Denetçi Nedir ? Bağımsız Denetçi Kimdir?

Bağımsız Denetçi : Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştıran kişidir. 3568 sayılı yasa ile denetim yetkisi SMMM ve YMM’lere verilmiştir. Bu kişiler denetimleri sırasında faaliyet denetimi
Selen Işık 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:50
Denetim

Mevcut Bir Ruhsat Belgesinden Belge Kopyalama Ile Yapı Kullanma Izin Belgesi Almak Istiyoruz Fakat B...

Yapı Ruhsat belgelerinde İnşaata başlama tarih ve sayı bilgilerinin belge onayı ile inşaata başlandığında ve bitirildiğinde girilmiş olması gerekmektedir. bilgileri sonradan girebilmek için Yapı Ruhsat belgesi bulunduktan sonra "İnşaat Durumu" sekmesinde ilgili bilgiler girilerek kaydedilebilir.
Erbil Demirci 11 Ağustos 2017 Cuma 17:11
Denetim

Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçiliğe Ilişkin Sınavlarda Başarısız Olunan Konuların...

Anılan Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi kapsamında bulunan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olan SMMM’ler, geçiş dönemi programlarına katılabilirler. Bunlardan, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, sınavlarda başarılı olamadıkları konulardan geçiş
Erkan Müftüoğlu 1 Ağustos 2017 Salı 20:03
Denetim

Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Sonuçları Nelerdir ?

6102 Sayılı TTK’nın denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları şunlardır; Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında belirtilmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet
Berkay Taşçı 1 Ağustos 2017 Salı 14:21
Denetim

Reklamların Genel Olarak Veya Içerdiği Görsel Sunumların Itici, Tiksindirci Ve/veya Banal Olması Hak...

Uygulamakta olduğumuz Özdenetim Esasları’nda bu yönde herhangi bir madde bulunmadığından bu başvurular hakkıda bir işlem başlatılamamaktadır.
İlke Atasever 1 Ağustos 2017 Salı 10:54
Denetim

Kamu Denetçisi (Ombudsman) Ve Insan Hakları Savunucusu Kurumu Nedir?

Kıbrıs devleti ve toplumunda insan haklarının korunması, muhafaza edilmesi ve tanıtımı ile ilgili çok yönlü rol ve yetkileri olan insan haklarını savunan bir kurumdur. Kurumsal bünyesi aşağıdakileri içermektedir: •Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunu •Ayrımcılığa Karşı Kurumu •Eşitlik Kurumunu •Bağımsız İşkenceyi Önleme Mekanizmasını •Bağımsız Ulusal İnsan
Sevilay Kızıl 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
Denetim

Çevre Görevlisi Olmak Için Aranan Nitelik Nelerdir?

a) En az 4 (dört) yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak veya çevre mühendisliği veya çevre bilimleri veya teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı konusunda Bakanlıkça yapılacak/yaptırılacak eğitime katılmak ve çevre mevzuatı
Burcu Nişancı 28 Temmuz 2017 Cuma 15:01
Denetim

Bağımsız Denetim Kuruluşlarında, Sm, Smmm Veya Ymm Ruhsatına Sahip Olmaksızın, Bağımsız Denetim Ekip...

Bağımsız denetim ekiplerinde çalışıldığının tevsik edilmesi kaydıyla Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca bağımsız denetim faaliyetlerinde geçirilen süreler tecrübe süresinden sayılır.
Kadir Kolcu 28 Temmuz 2017 Cuma 14:50
Denetim

Bir Yönetim Sistemi Kurmak Için Hangi Eğitimleri Almak Gereklidir? Eğitimlere Katılım Nasıl Olmalıdı...

Kurulması düşünülen yönetim sistemi ile ilgili olarak; temel eğitim, dokümantasyon eğitimi, kuruluş içi tetkikçi eğitimi gibi eğitimlerin konusunda uzman alınması kuruluş için önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra, kuruluş, sistem kurulması konusunda başka eğitimlere de ihtiyaç duyabilmektedir. Bu eğitimlerin
Kerim Özpek 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:44
Denetim

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına Sahip Meslek Mensubuyum. Bağımsız Denetçi Belgemi Alm...

Kamu kurumlarından bağımsız denetime ilişkin lisans belgesini almış olmak Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sınav şartını sağlar. Ancak aynı maddede belirtilen diğer şartların (örneğin uygulamalı mesleki eğitim) da sağlandığının
Aylin Serttaş 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:33
Denetim

Çevre Denetimi Yapan Danışman Firmanın Danışmanlık Hizmeti Alacak Olan Firmaya Karşı Yetki Ve Soruml...

a) Çevre yönetim hizmeti verilen ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 listesinde yer işletmeler için ilgili çevre görevlisinin ayda en az iki gün, Ek 2 listesinde yer alan işletmeler (mevsimlik veya dönemsel çalışan
Aslı Aşkın 23 Temmuz 2017 Pazar 14:16
Denetim

Bağımsız Denetçi Türleri Nelerdir?

– Yetkilendirilmiş Yeminli Mali Müşavirler (YMM) – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) – SPK Tarafından kabul edilmiş dış denetim şirketleri – Bağımsız Denetçileri Bağımsız Denetçiler: Herhangi bir kişi veya kuruluşa bağımlı olmadan, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve esasları ışığında mali tabloların
Ömer Efegil 22 Temmuz 2017 Cumartesi 01:21
Denetim

Geçiş Dönemi Eğitimlerini Başarıyla Tamamladığım Takdirde Bağımsız Denetçi Belgesini Almam Için Ne Y...

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca geçiş dönemi eğitiminin başarıyla tamamlanmasıyla aynı yönetmeliğin 16 ncı maddesinde öngörülen şartı sağlanmış olacaktır. Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmek için, uygulamalı mesleki eğitim hariç olmak üzere aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde
Kadir Öztürk 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:45
Denetim

Kamu Denetçisi (Ombudsman) Kurumuna Başvurduğum Benim Için Olumsuz Sonuçlar Doğurabilir Mi?

Ombudsmana başvuran bir kişiye karşı herhangi cezalandırıcı eylem ya da olumsuz muamele yasaktır ve cezalandırılır.
Çağla Akçay 19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:07
Denetim

Çevre Denetimi Yapan Firma Bakanlıktan Izinli Olmalı Mıdır Ve Bu Firma Hangi Şartları Taşımalıdır?

Evet mutlaka çevre danışmanlık yapan firma Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sertifika almak zorundadır. Çevre denetmenliği yapacak olan firma; (1) danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan; a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre
Tuğba Saatçi 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26
Denetim

Psc Sörvey Ücretini Nasıl Yatırabilirim?

PSC Sörvey ücretini, http://odeme.denizcilik.gov.tr adresine girerek, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Gelir Kalemleri başlığı altında bulunan Liman Devleti Kontrolünü tıklayarak
Tevfik Ataberk 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:28
Denetim

Lisans Veya Lisansüstü Eğitim Süreleri Hangi Hallerde Dikkate Alınır?

Eğitimin yapıldığı döneme bakılmaksızın, anılan Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans veya lisansüstü eğitimine kanuni süreler, 4 yılı aşmamak üzere mesleki tecrübe süresine ilave edilecektir.
Esma Aşçı 15 Haziran 2017 Perşembe 13:16
Denetim

Kamu Denetçisi (Ombudsman) Ve Insan Hakları Savunucusu Kurumuna Ne Zaman Başvurabilmekteyim?

Eğer, •Herhangi bir kamu hizmetinin ya da kamu memurunun herhangi bir davanızı, size haksızlık ederek ya da yasalara veya idare ilkelerine aykırı olarak ele aldığına, ya da herhangi bir talebinize cevap vermekte sebepsiz yere geciktiğine, •Herhangi bir kamu ya da özel
Nuran Keske 15 Haziran 2017 Perşembe 06:01
Denetim

Bağımsız Denetçi Belgesi Başvurularında Yetkilendirme Şartlarının Belgelendirilmesine Ilişkin Evrakl...

Bağımsız Denetçi Belgesinin alımına ilişkin müracaatlar, Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği uyarınca elektronik ortamda ve bireysel olarak yapılacaktır. Elektronik ortamda müracaatlara ilişkin bilgiler Kurumumuzca duyurulacaktır.
Erkan Müftüoğlu 15 Haziran 2017 Perşembe 05:07
Denetim

Çalışma Izni Olmaksızın Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar Ve Işverenlere Idari Para Cezası Uygulanı...

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, kaçak çalıştığı belirlenen yabancılara ve işverenlere 21 nci maddesi ile idari para cezası verilmesi uygulaması getirilmiş olup, söz konusu idari para cezaları fiillerin tekrarı halinde bir
Aylin Serttaş 14 Haziran 2017 Çarşamba 08:11
Denetim

Danışmanlık Hizmeti Veren Firmayla Çalışmanın Faydaları Nelerdir?

a) Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla, b) Hazırlanan belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin
Erkan Müftüoğlu 14 Haziran 2017 Çarşamba 04:37
Denetim

Mesleki Tecrübe Süresi Nasıl Hesaplanır?

Mesleki tecrübe süresi, mesleki faaliyete başlama tarihi esas alınarak, mesleki faaliyetlerde geçirilen sürelere dört yılı aşmamak üzere Bağımsız Denetim 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen lisans veya lisansüstü eğitim süreleri ilave edilerek hesaplanır.
Mutlu Atukeren 14 Haziran 2017 Çarşamba 04:33
Denetim

E-Denetim Ile Ilgili Bir Planlama Var Mı?

Bu boyutta bir denetim düşünülmüyor, ancak idare tarafında e Yoklama uygulaması başlatıldı. Tabletlerle yoklamalar denetimler yapılıp bilgilerin anlık olarak sağlanıyor. Denetim tarafında da vergi denetim kurulu vergi incelemeleri açısından teknolojik anlamda yapılan projeler işleri kısaltacak. Ancak tüm e Defterin
Serdar Sözbilir 14 Haziran 2017 Çarşamba 00:29
Denetim

Ön Sörvey Ücretini Nasıl Yatırabilirim?

Ön Sörvey ücretini, http://odeme.denizcilik.gov.tr adresine girerek, Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Gelir Kalemleri başlığı altında bulunan Türk Bayraklı Gemilere Uygulanan İşlemlerini tıklayarak yatırabilirsiniz.(Açılan pencerede Ön Sörvey kutucuğunu işaretle)
Rojda Gökçen 13 Haziran 2017 Salı 20:16
Denetim

Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorunlu Mu ?

Türkiye’de, tek tek ya da grup firmaları toplamı olarak, belirlenen Aktif Toplamı, Net Satış Hasılatı ve Çalışan Sayısı kriterlerinden az ikisini sağlayan işletmeler bağımsız denetime tabidir. 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu
Asena Kalkan 13 Haziran 2017 Salı 15:29
Denetim

Gemimde Yapılan Psc (Liman Devleti Kontrolü) Denetimi Sonucunda Eksiklikler Olduğu Tespit Edildi. Ik...

Yapılan birinci kontrol sonucunda bulunan eksiklikler ikinci kontrolü gerektiriyor ise; Gemi kaptanının eksikliklerin tümünün giderildiğini beyan etmesine müteakip ikinci dilekçesi yazılır ve ikinci çıkış ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu dilekçe ekine bırakılarak GSK Koordinatörlüğüne ikinci kontrol için talepte bulunulur.
Tuğberk Turna 13 Haziran 2017 Salı 11:22
Denetim

Yapı Belgeleri Başvuru Adımında Belge Takibinde Yer Alan "yambis " Sorgulama Işleminde Sürekli Hata ...

YAMBİS sorgulama sırasında sistemde meydana gelen hata başvuruyu kaydetmenize engel değildir,belge düzenleme bölümünde işlem yapabilirsiniz.Onaylama işlemine kadar diğer bölümlerdeki doldurabilirsiniz.Onaylama adımında YAMBİS sorgulması tekrarlayacaktır.
Selim Güngören 12 Haziran 2017 Pazartesi 20:07
Denetim

Geçiş Dönemi Eğitimlerine Katılabilmem Için Ruhsatımı Almak Zorunda Mıyım?

Üniversitelerle işbirliği halinde düzenlenen geçiş dönemi eğitimlerine müracaat edebilmek için, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi uyarınca meslek ilgili Üniversiteye ruhsatı ile birlikte başvurması zorunlu olduğundan, YMM olmaya hak kazanmış olmak geçiş dönemi eğitimlerine müracaat edilebilmesi açısından tek
Can Atacı 11 Haziran 2017 Pazar 06:37
Denetim

1/1/2013 Tarihinden Önce Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçiliğe Ilişkin Sınavlara Gi...

1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından yapılan bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara giren ancak, lisans almaya hak kazanamayan YMM’ler ile yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’ler, başarısız oldukları konulardan eğitime katılabilirler. Konu itibariyle başarılı olmakla birlikte yeterli ortalama puana ulaşamayanlar, daha önce
Mertay Karakaş 11 Haziran 2017 Pazar 01:34
Denetim

Gemim Program Dışı Sörveye Tabi Ise Ne Yapmalıyım?

Geminiz Program Dışı Sörveye tabi ise, Ön Sörvey formundaki bilgiler doğru ve eksiksiz doldurularak, yarısı Denet Memuruna verilir. Diğer ise, ekine Program Dışı Sörvey ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu eklenerek, GSK Koordinatörlüğüne teslim edilir ve sörvey talebinde bulunulur.
Sevgi Söylemez 9 Haziran 2017 Cuma 13:20
Denetim

Bağımsız Denetçi Belgesi Ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi Ruhsat Harcı Kurumunuza Mı Yoksa Vergi...

Söz konusu ruhsat harçları, 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenmiş olup Kurumumuz mevzuatı ve uygulamaları ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu harçların Denetçi Belgesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi alınmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
Dilara Çevik 8 Haziran 2017 Perşembe 09:10
Denetim

Gemimin Ön Sörveye Tabi Olduğunu Ne Zaman Öğrenebilirim Ve Tabi Ise Ne Yapmalıyım?

Geminizin Ön Sörveye tabi olduğunu Liman Başkanlığımızdan Ordino alırken, veya geminiz limanımıza gelmeden önce GSK Koordinatörlüğü ile iletim kurarak Geminiz denetime tabi ise, Ön Sörvey formundaki bilgiler doğru ve eksiksiz doldurularak, yarısı Denet Memuruna diğer yarısı ise GSK Koordinatörlüğüne
Hazal Erdi 8 Haziran 2017 Perşembe 08:43
Denetim

Türk Bayraklı Gemilere Hangi Sörvey Işlemleri Uygulanmaktadır?

Türk Bayraklı Gemilere; Ön Sörvey – Program Dışı Sörvey ve Belgelendirme (Yıllık) Sörveyleri uygulanmaktadır.
Rojda Gökçen 8 Haziran 2017 Perşembe 02:55
Denetim

Kamu Kurumları Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçiliğe Ilişkin Sınavlarda Geçerli Not Alma Veya Not ...

1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara, geçerli not alma veya not yükseltme amacıyla girilen konularından alınan notlar sınavın dayanağını teşkil eden mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.
İlke Atasever 7 Haziran 2017 Çarşamba 10:11
Denetim

Yabancı Çalışma Izinlerini Denetleme Görevi Kime Verilmiştir?

Kanunun denetlemeye ilişkin 20 nci ve Yönetmeliğin 58 nci maddesi, “Kanun ve Yönetmelikte yabancılara ve yabancıları çalıştıran işverenlere atfedilmiş yerine getirilip getirilmediği, Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Müfettişleri tarafından, yürürlükteki İş Kanununun, Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi başlıklı
Öznur Sözübir 6 Haziran 2017 Salı 22:37
Denetim

Yetki Devri Nedir Ve Kimlere Yetki Devri Yapılmaktadır?

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci maddesi gereğince 'Bakanlığın' sorumluluk alanlarına giren konulardaki; şikayetleri değerlendirme, planlı/plansız denetimleri gerçekleştirme ve durumunda ise idari yaptırım uygulama konularındaki yetkisini yine aynı kanunun 12 nci maddesinde belirtilen; "....... il özel idarelerine, çevre denetim
Orhan Kılıç 6 Haziran 2017 Salı 19:33
Denetim

Gemimde Yapılan Ön Sörvey (Bayrak Devleti Kontrolü) Denetimi Sonucunda Eksiklikler Olduğu Tespit Edi...

Gemi kaptanının eksikliklerin tümünün giderildiğini beyan etmesine müteakip ikinci kontrol dilekçesi yazılır ve ikinci çıkış ücretinin ücretinin yatırıldığına dair dekontu dilekçe ekine bırakılarak GSK Koordinatörlüğüne ikinci kontrol için talepte bulunulur.
Aylin Serttaş 6 Haziran 2017 Salı 08:43
Denetim