+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Defter Tasdik

Yasal Defterlerin Beş Yıllık Saklama Süresinin Istisnası Var Mı?

VUK ‘da yasal defterleri saklama ve ibraz etme yükümlülüğü beş yıldır. Ancak bu durumun istisnaları bulunmaktadır. Beş yıllık süre olsa da bazı hallede yasal defter ve belgelerin saklamasını gerektirmekte, vergi incelenmesi yapılmak üzere talep edilmesi halinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Beş
Elif Gözcü 23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:34
Defter Tasdik

Yasal Defter, Fatura, Irsaliye Ve Benzeri Belgelerin Saklanma Süresi Ne Kadardır?

Yasal defterlerin ve kayıtların saklanma süresi Vergi Usul Kanunu’na, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası göre değişiklik göstermektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre; yasal defter ve kayıtların saklanma süresi 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sosyal Sigortalar
Fatma Gülci 20 Ağustos 2017 Pazar 11:42
Defter Tasdik

Yasal Defterler A4 Kâğıda Tasdik Ettirilebilir Mi?

Dileyen işletmeleri yasal defterlerini, A4 (210 x 297 mm) ebadında ve müteharrik sayfalara tasdik ettirmelerinde mali açıdan bir sanınca Yasal defterlerin, A4 kâğıtlarına müteselsil sayfa numaraları verilmek kaydıyla bu kâğıtlara da defter tasdikinin yapılmasında bir sakınca bulunmadığına dair
Muhammet Demirci 15 Ağustos 2017 Salı 20:30
Defter Tasdik

Karar Defterinin Vergi Incelemeleri Ve Denetimleri Açısından Önemi Nedir?

Tüzel kişi işletmelerin genel kurulu veya ortaklar kurulu ve yönetim kurulu tarafından alınan önemli kararlar genelde yazıya dökülür. Tüzel kurumların idari organlarının almış olduğu kararları yazıldığı deftere karar defteri diyoruz. Tüzel kişi işletmelerin idari organları tarafından alınan tüm kararlar,
Saadet Ercan 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:02
Defter Tasdik

Farklı Faaliyetlerde Bulunulması Halinde Yasal Defter Tasdiki Nasıl Olmalıdır?

Mükelleflerin, farklı adreslerde, farklı faaliyet kollarında faaliyetlerinin bulunması halinde, bu faaliyetlerin tek bir mükellefiyetle ilgili olması halinde, bütün işyerleri bir defter tasdik ettirmeleri ve her faaliyeti bu defterin ayrı ayrı bölümlerinde izlemeleri gerekmektedir. Bu nedenle, farklı adreslerde, farklı konularda
Birsen Alaycı 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:16
Defter Tasdik

Tasdikli Yasal Defterin Arka Sayfasına Kayıt Yapılabilir Mi?

Yasal defterlerinin, tasdikli sayfaların dolması halinde, arka yüzlerine yapılan kayıtları Maliye İdaresi, kanuni deftere yapılmış geçerli bir kayıt kabul etmemektedir. Bu konuda yüksek yargı da tam bir görüş birliği içinde değildir. Bu nedenle, yasal defterlerin dolması durumunda, ek
Aslı Aşkın 18 Temmuz 2017 Salı 14:58
Defter Tasdik

Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Işletmelerin Defter Tasdiki Nasıl Olmalıdır?

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler, bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Diğer mükellefler gibi yasal noterlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren şubelerin de şube hesaplarını izleneceği yasal defterlerini tasdik ettirmek zorundadır.
Sevda Artuk 13 Haziran 2017 Salı 18:16
Defter Tasdik

Şirket Kuruluşlarında Noterler,defter Tasdiklerini Sicil Tasdiknamesi Olmadan Yapamayız.diyor. Sicil...

Noterin uygulaması doğrudur. Şirket tescil edildiği gün defterleri onaylatmanız gerekir.
Hatice Terzioğlu 12 Haziran 2017 Pazartesi 14:27
Defter Tasdik

Defterlerin Kapanış Tasdik Süresinin Uzama Gibi Bir Durumu Yok Mudur?

Defterlerin kapanış onayı TTK ile belirlenmiştir. Söz konusu maddede uzatma yetkisi yoktur.
Çağatay Gürcü 10 Haziran 2017 Cumartesi 15:51
Defter Tasdik

Merkezi Yurt Dışında Bulunan A.ş. Firmamızın, Türkiye'deki Şubesinde Hangi Defterlere Tasdik Ettirme...

A.Ş. için tutulması gereken tüm defterleri tasdik ettirmelisiniz.
Gamze Ayaz 7 Haziran 2017 Çarşamba 18:49
Defter Tasdik

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Bir Mükellef Aynı Zamanda Başka Bir Işte De Çalışmak Istiyor. Bu...

Evet. Serbest meslek faaliyet için serbest meslek kazanç defteri ve ticari faaliyeti için işletme veya bilanço esasına göre tasdik ettirecektir.
Hazal Erdi 22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:32
Defter Tasdik

2009 Yılında Aldığım Mükellefim 2008 Yılı Vergi Levhasını Hiç Onaylatmamış. 2009 Yılı Vergi Levhasın...

2009 yılına ilişkin vergi levhasını tasdik edebilirsiniz.2008 yılına ilişkin vergi levhasını Vergi Dairesine tasdik ettirilmesi gerekir.Ancak Geç tasdikden dolayı adına VUK 353/4 maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Öznur Sözübir 28 Nisan 2017 Cuma 04:54
Defter Tasdik

Sayın Üstadım!bir Firmamızın Ortakları Yeni Ortak Oldukları Yeni Bir Firmada 2008 Yılına Ait 5,2009 ...

Anlaşmalı matbaada bastırılan veya noterde tasdik ettirilen fatura ve benzeri vesikaların kaybolması halinde mükellef kayıp ilanı vererek durumu bağlı vergi dairesine bildirmekle yükümlüdür. Vergi dairesi muhtemelen bu işlemle ilgili Takdir Komisyonuna dosyanızı sevk edecektir.
Taylan Bıçak 23 Nisan 2017 Pazar 06:29
Defter Tasdik

Saglık Ocakları Kiradan Dolayı Stopajlarının Açılması Gerekiyor.ayrıca Defter Dasdiğine Tabimi Değil...

Aile hekimlerinin sadece muhtasar mükellefiyeti açtırmaları yeterlidir. Defter tasdiki yaptırmayacaklardır.
Selen Işık 11 Nisan 2017 Salı 09:03
Defter Tasdik

Sayin Ustadim 2006 Yili Icin 100 Sayfalik Yevmiye Defteri Tastik Ettirdim.(30/12/2005 De) 11 Temmuz ...

16 haziran ve sonrası işlemler için yeni tasdik edilen defteri kullanabilirsiniz.
Serdar Gökay 6 Nisan 2017 Perşembe 08:04
Defter Tasdik
ÖY

Defter Tasdikte E-Defterin Tanımı Nedir?

e Defter Nedir sualinin yanıtı, 1 Sıra Nolu e Defter Genel Tebliği’nde şu şekilde izah etmiştir: e Defter şekil bağımsız olarak, Vergi Usul Yasanına ve/veya Türk Ticaret Yasanına göre tutulması zaruri olan defterlerde bulunması şart olan bilgileri kapsayan elektronik
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Defter Tasdik
ÖY

Hazırlanılan Defterler Ne Zaman Yasal Boyut Kazanır?

Oluşturulan berat GIB portalına yüklenip GIB tarafından mühürlenmediği sürece defterler legal boyut kazanmaz. Başka bir deyişle, kendi sisteminizde oluşturduğunuz Berat GIB portalına yüklenene dek, defterler programınız üzerinde tekrar oluşturulabilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Defter Tasdik
ÖY

Defter Tasdikte E-Defter Formatı Nedir?

Format; bir bilgisayar dosyasının içeriğini, teknik ve kullanım özelliklerini, üzerinde çalışabilecek araçları belirleyen ve bilgisayarın dosyayı oluşturma, okuma, kaydetme, ve geri çağırmada izleyeceği yöntemi belirten biçimlenme şeklidir. Halihazırda muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve transferinde farklı standart ve formatlar kullanılmaktadır. Bunlar; excel,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Kullanımında Başvuru Şartları Nasıl Olmalıdır?

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği kapsamında yevmiye defteri ve büyük defterlerini elektronik defter biçiminde oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve etmek isteyenlerin aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Gerçek kişi mükellefler için 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Ile Ilgili Olarak Yapılan Düzenlemeleri Kim Yapar?

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)‘ne göre, gündelik defteri, defteri kebir, stok defteri, karar ve işletme defterlerinin, elektronik ortamda dosyalama suretiyle tutulması, bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve asalları ile, bu defterlerin nasıl tutulacağı ve e defter
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Defter Tasdik

1-Bağımlı Olarak Çalıştığım A.ş Şeklindeki Firmanınn 2008 Yılı Vergi Levhalarının Tasdikini Yapabili...

Bağımlı olarak çalıştığınız firmanızın vergi levhasını onaylayabilirsiniz. Onaylamış olduğunuz levhanın bildirimini şirketin bağlı olduğu vergi dairesine 25 Hazirana kadar işleminin sizin tarafınızdan yapıldığını, şirket yetkililerinin imzalarını taşıyan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekir. Bu kadar bürokrasi ile uğraşmaktansa şirketinizin vergi
Batuhan Aydın 4 Nisan 2017 Salı 18:56
Defter Tasdik

Adi Şahıs Ortaklıların Defter Tastiklerinde Kanunda Yazılı Hadleri Geçmiyor Ise Işletme Defteri Tast...

İşletme defteri tasdik ettirebilirsiniz. VUK'nun 177 18'nci maddlerine bakınız.
Merve Temel 2 Nisan 2017 Pazar 15:16
Defter Tasdik

Mali Müşavirin Kendi Vergi Levhasını Tasdik Edip Etmeyeceği Bilginiz Için Şimdiden Teşekkürler

Mali Müşavirin kendi Vergi Levhasını tasdiki mümkündür.
Yeşim Elmalı 1 Nisan 2017 Cumartesi 18:57
Defter Tasdik

İyi Günler Üstadım.bir Mükellef Noterden Tasdik Ettirdiği Faura Cildini Bitirmiş Yenisini Noterden T...

Noterin yapacağı tasdiklerin tarihleri farklı olduğu için sorun olcağı kanaatindeyiz.
Kıvanç Kılıç 27 Mart 2017 Pazartesi 08:37
Defter Tasdik

İşletme Defterine Tabi Mükellefim Toptan Elektrik Malz.alım/satım Işini Yapmakta.bize Danışmadan Ve ...

Belirttiğiniz gibi işlem yapabilirsiniz.
Fehmi Yılmaz 25 Mart 2017 Cumartesi 09:47
Defter Tasdik

İyi Günler. Geçen Yıl Işletme Defterinden Lik Dilimi Aşıp 1.sınıf Deftere Geçen Müşterimin Bu Yı...

VUK 179.maddesinde 1.sınıftan 2.sınıfa geçişin şartları açıklanmıştır. 1 Bir hesap döneminin iş hacmi 177.maddede yazılı hadlerden %20'yi aşan bir düşük olursa, VEYA 2 Arka arkaya 3 dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran %20'ye kadar bir düşüklük gösterirse, Bu şartların
Nuran Keske 25 Mart 2017 Cumartesi 04:40
Defter Tasdik

Tasdik Edilmeyen Pay Defteri Ve Yarım Kalan Genel Kurul Defteri Için Ne Yapabilirim. Saygılarımla, M...

TTK'nun 69'ncu maddesine göre karar defterinin tasdiki mecburidir. Hiç tasdik edilmeyen veya zamanında tasdik edilmeyen ve kayıt yapılmayan defterin kuvveti bulunmamaktadır.
Aylin Serttaş 23 Mart 2017 Perşembe 07:31
Defter Tasdik

İyi Günler , 2009 Defter Çekiminde Sehven Aynı Işi Yapan A Mükellefin Yemiyelerini B Mükellefinin De...

A müşterisinin defterine kendi firmasına ilişkin yevmiye kayıtlarını dökmeniz ve B müşterisinin defterinde de yer varsa yanlış yazılan yevmiye iptal edip doğru kayıtları dökmeniz gerekir. Not: Bu tür hataların yapılmaması gerekir, yapıldığı takdirde telafisi mümkün değildir.
Esma Çiftçi 20 Mart 2017 Pazartesi 00:16
Defter Tasdik
ÖY

Genel Olarak E-Defter Sisteminin Amacı Nedir?

e Defter sistemi bütün mükelleflere katkıda bulunacak bir uygulama olarak tasarlanmıştır. e Defter e dönüşüm projelerine uyum açısından oldukça Genel olarak e Defter sisteminin amacı nedir? e Defter kayıtlarının oluşturulmasını hızlı ve teknolojiye uyumlu bir şekilde gerçekleştirebilmeyi sağlamak. Baskı, onaylama ve
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter'in Oluşturulma Basamakları Nelerdir?

Şu anki işleyişe göre e Defter oluşturma adımları şunlardır: İlgili aya ait defter oluşturulur (xml uzantılı dosya) Oluşturulan defter mali mühür mühürlenir (defterin içine mühür değeri konur) Berat oluşturulur (Firma bilgileri, Müşavir Bilgileri, Defterdeki mühür değeri) Berat dosyası GIB uygulamasına yüklenir ve GIB
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Tutmaya Başladıktan Sonra Kağıt Ortamında Defter Tutulacak Mı?

1.Sıra nolu E defter Genel Tebliğine göre E Defter müracaatı yaptıktan sonra onay alan firmalar, kağıt ortamında defter tutamazlar. ortamında defter tutulsa dahi bunun legal olarak rastgele bir geçerliliği olmayacaktır.
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

Dönem Içinde E-Defter'e Geçen Mükellefler Ne Yapmalı?

1.Sıra nolu E defter Genel Tebliği‘ne göre mükellefler elektronik defter tutmaya başladıkları tarih bakımından daha önceki defterlerine kapanış tasdiki Eski defterlerine devam edip, aynı anda e Defter uygulamasına da geçmek gibi bir uygulama bulunmaz.
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter'e Dönem Içinde Geçen Mükellefler Hangi Dönemlerin Defterlerini Oluşturmalı?

Örneğin, ilk defterini Temmuz 2014 ayında oluşturan bir mükellef Ocak ayından Haziran ayına kadar olan veriler için de defterini zorundadır. Tabii burada bazı soru işaretleri var. Firma GIB’ın istediği veri yapılarını haziran ayına kadar hazırlamadıysa ne olacak? Bu konu ile
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

Muhasebe Kayıtlarında Hata Yapılması Vaziyetinde Ne Yapılacak?

e Defter oluşturulduktan sonra muhasebe işlemlerinde hata yapıldığının, muhasebe kayıtlarında hata olduğunun farkedilmesi vaziyetinde, hatanın farkedildiği ay içerisinde düzeltmeler oluşturulan aylara kayıt atılmamalı, düzeltme yapılmamalıdır.
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

Oluşturulacak E-Defter Dosya Boyutu Ne Kadar Olmalıdır?

Oluşturulacak e defter dosya boyutunun 200 MB’ı geçmesi vaziyetinde ayrılması gerekmektedir. Başka bir deyişle gündelik satır sayınıza göre ansızın defter parçası olabilir.
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

Defter Oluşturulurken Zaman Damgası Nerede Ne Için Kullanılır?

Defter ve Berat dosyaları oluşturulurken xml dosyalarının içine dosyaların oluşturulma zamanı eklenir. Zaman damgası ile, oluşturulan defterlerin belirtilen bir var olduğu ispatlanır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

Defter'in Ve Berat'ın Doğruluğu Ve Değişmezliği Nedir?

Defter ve Berat’ların içinde imza/damga değeri vardır. Bu değer sizin defterinizi oluşturan kayıtların hash’lenmesi neticesi çıkan değerdir. Defter (xml uzantılı dosya içine) konulacak bir nokta dahi imza/mühür değerinizi bozar. Başka bir deyişle defterinizin legal olarak değeri ortadan kalkar. O
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter'e Hangi Tarih Itibarıyla Geçilecektir?

En son çıkan 67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri‘ne göre e Defter’e hangi tarih itibarıyla geçileceği aşağıdaki vaziyetlerle etmiştir; *Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde müracaat edenlerin 1/1/2015 tarihinden itibaren *Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce müracaat edenlerin
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Mecburi Olan Mükellefler Kimlerdir?

421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile elektronik defter uygulamasına dahil olması zorunlu olan mükellefler: 1. 04/12/2003 tarihli ve 5015 Petrol Piyasası Yasayı dahilinde madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim seneninde mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi bakımından
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Yazılımlarını Kendi Geliştiren Işletmeler, En Geç Hangi Tarih Itibarıyla E-Defter Uygulamas...

421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği‘ne göre zorunluluk kapsamına dahil olan işletmelerden, e Defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin, 01/09/2014 itibarıyla elektronik defter test süreçlerini muvaffakiyet ile bitirmiş olmaları ve 2014 takvim senesi içinde e Defter uygulamalarına geçmeleri gerekmektedir.
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:23
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Müracaat Koşulları Nelerdir?

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefler için, aşağıda yer alan Defter başvuru koşulları yerine getirilmek zorundadır: *Gerçek kişi mükellefler, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:22
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Müracaatında Şart Olan Belgeler Nelerdir?

Tebliğ dahilinde elektronik defter oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyenler, aşağıda yer alan bilgi ve belgeler ile www.edefter.gov.tr sitesinde belirtilen Başkanlık veya Genel Müdürlük adresine yazılı olarak müracaatta bulunmalıdırlar. Gerek duyulması halinde müracaat yapanlardan, ilave olarak teknik bilgi
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:22
Defter Tasdik
ÖY

E-Defter Müracaatı Onaylanma Sürecinde Iken, Kağıt Ortamında Tutulacak Defterlerin Noter Tasdiki Ger...

e Defter müracaatını yaptıktan sonra, müracaatınız daha onaylanmamışken, onaylanma sürecinde beklerken, kağıt ortamında tutulacak defterlerinizi notere onaylatmanız gerekir. e müracaatınız sonuçlanıncaya kadar, müracaatınızın onaylanmama veyahut sürecin uzama olasılıkları olduğundan, kağıt ortamında defter tutma yükümlülüğünüz etmekte ve defterlerin noter tasdiki
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:22
Defter Tasdik
ÖY

Firmaların E-Defter Muhafaza Ve Ibraz Yükümlülükleri Neleri Kapsar?

Firmaların e defteri muhafaza etmesi ve gerektiğinde alakalı birimlere ibraz edebilmeleri için, belli yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Gelir Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ dahilinde, elektronik defter oluşturma ile ilgili müsaade alan firmalar, e defter muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini gerçekleştirirken,
Özlem Yumru 17 Mart 2017 Cuma 15:22
Defter Tasdik

Merhaba Benim Sorum Şu Vergi Levhası Olarak Sadece Kıtasiyeden Alınanları Mı Kullanabiliyoruz.yoksa ...

Herhangi bir cezai işlem söz konusu değildir.
Uğurcan Altay 14 Mart 2017 Salı 17:30
Defter Tasdik

Defterini Teslim Aldığım Bir Şirkette, Leasıng Kayıtları (2005 Yılından Başladığı Halde) Tutulmamış,...

1 KKEG kaydı matrah artışı anlamına geldiğinden maliyenin inceleme riskini artırmaz azaltabilir. Ancak eğer inceleme olursa önceki yıllara giderler açısından eleştiri söz konusu olabilir. 2 Düzeltme kaydı bizce uygundur.
Emirhan Gürbüz 12 Mart 2017 Pazar 14:13
Defter Tasdik

İyi Günler Kolay Gelsin, Benim Sorum Inşşat Firmalarında Işletme Hesabına Göre Defter Tutulması Mümk...

Birici sınıfa tabi olmak için gerekli tutarların(VUK 176 181) altında kalması durumunda iişletme hesabına göre defter tutulması mümkündür.
Salih Atacı 7 Mart 2017 Salı 21:45
Defter Tasdik