+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yerleşim Birimimizin Kanalizasyon Suları Arıtılmadan Dereye Veriliyor Ve Çevrenin Kirlenmesine Neden...

2872 sayılı Çevre Kanunu gereği belediyelere atıksu arıtma tesislerini faaliyete geçirmeleri için çeşitli süreler verilmiştir. Bu süreler: Nüfusu 100.000’den fazla için Mayıs 2010 Nüfusu 100.000 ile 50.000 arasındaki belediyeler için Mayıs 2012 tarihlerinde dolmuştur. Nüfusu 50.000 ile 10.000 arasındaki belediyeler için Mayıs
Melek Yüzügüldü 22 Ağustos 2017 Salı 23:52
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Çevre Etkisi Nedir?

Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.
Gamze Ayaz 15 Ağustos 2017 Salı 12:35
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Ahşap Ambalaj Malzemesinde Belgeleme Sorumluluğu Var Mıdır?

24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde 2013 yılı itibarı ile ahşap malzemesi için geri kazanım hedefi getirilmiştir. Dolayısıyla 2013 yılından itibaren belgeleme sorumluluğu vardır.
Serkan Aydın 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:44
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Atık Yağları Ne Yapmalıyım?

19.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Okul Kantinlerinin atık yağlarını T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığından lisans almış firmalarla yıllık sözleşme yapılarak geri kazanım ve bertaraf amacı ile ücretsiz
Sevilay Kızıl 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:42
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Kod Ve Şifre Alacak Mıyım?

Ambalaj malzemesi üretenler ve ithal edenler ambalaj üreticisi olarak, ürünü ambalajlar ile paketleyen, markasını kullanan firmalar yada ithalatçılar piyasaya olarak, piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile fason üretim yapanlar bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bildirim yapmak için
Can Kuzey Birdal 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:20
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Baz Istasyonları Ile Ilgili Şikayetimi Nereye Iletebilirim?

Baz istasyonları ile ilgili tüm çalışmalar “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” yetki ve sorumluluğundadır. Belediyemizin bu konuyla ilgisi bulunmamaktadır.
Çağla Akçay 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:42
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Ambalaj Üreticisi Kimdir Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ambalaj üreticisi ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri ifade eder. Atık Ambalaj Beyan Sistemi'ne giriş yapabilmek için kullanıcı kodu program erişim şifresi almakla, Bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar için Ek– 4’te yer alan Ambalaj
Demet Elizan 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:58
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Ülkemizde Atıksuların Kaynağında Azaltılması Ve Suyun Geri Kazanımı Konusunda Ne Gibi Çalışmalar Yür...

Sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi için önemli kazanımlar sağlayacak olan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Uygulanmasının ilk somut biri olarak “Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği” 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
Emirhan Gürbüz 1 Ağustos 2017 Salı 08:53
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin Çıkış Amacı Nedir?

Yönetmeliğin 1. maddesinde de belirtildiği üzere, Avrupa Birliği’ne uyum yasaları çerçevesinde, ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, oluşumu önlenemeyen ambalaj atıklarının edilecek miktarının geri kazanılarak azaltılması ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak geri kazanılması amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Dilan Gökçen 31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:21
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Kod Ve Şifre Almak Için Ne Yapmalıyım?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Dilekçenizin içeriğinde; Firma adı, adresi, vergi numarası, telefon, faks, e adresi, firma faaliyete başlama tarihi (Yıl olarak), çevre sorumlusunun adı ve soyadı (bildirimlerin girişinden sorumlu personel), firma türü (Piyasaya Süren,
Semra Öz 28 Temmuz 2017 Cuma 13:40
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Piyasaya Süren Kimdir?

İç piyasaya kendi markasıyla veya ithal ederek ambalajlı ürün süren firmalar, yönetmeliğe göre piyasaya süren konumundadır.
Elanur Şimşek 26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:03
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Elektronik Yazılım Programından Bildirim Doldurma Işlemini Nasıl Yapabilirim?

İl Müdürlüğümüz web sitesinde (http://www.csb.gov.tr/iller/antalya/) “Gerekli Bilgiler” başlığı altında “Piyasaya Ambalaj Sürenler İçin Bildirim Formu Doldurma Klavuzu” ile bildirim işlemi ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Ece Eski 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:23
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Büyükşehirlerin Içme Suyu Temin Ettiği Barajlarla Ilgili Hangi Kurum Tarafından Ne Gibi Önlemler Alı...

Büyükşehirlerde içme ve kullanma temin edilen su kaynaklarının (göl, gölet, baraj vs.) korunmasından Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri 2560 sayılı İSKİ’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan Havza Koruma Yönetmelikleri çerçevesinde ilgili Su ve Kanalizasyon İdarelerince gerekli
Yılmaz Yalman 24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:52
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yönetmelikte Yeni Bir Kavram Olarak Sanayi Işletmesi Tanımı Getirilmiştir. Bu Kapsamda Sanayici Nası...

Sanayi Sicil Kanununda tanımlanan ve sanayi sicil belgesi bulunan işletmeler sanayi işletmesi olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca çevre lisanslı ambalaj atığı ayırma ve geri dönüşüm tesisleri ambalaj atıklarını aldıkları sanayi işletmelerinin sanayi sicil numaralarını “atık ambalaj elektronik yazılım programına” http://atikambalaj.cevre.gov.tr adresini
Serdar Sözbilir 24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:32
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

İçme Suyu Alınan Barajlar Nasıl Korunuyor?

İçme ve kullanma suyu temin edilen baraj göllerinin havzalarındaki su kalitesi 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak giren su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde korunur. Yönetmelik gereği içmesuyu temin edilen su kaynağının (göl, gölet, baraj vs.) etrafında Mutlak
Erol Ekin 23 Temmuz 2017 Pazar 14:35
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Sitemizin Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Atıksuyu Bahçemizin Sulamasında Kullanmak Istiyoruz. Bunun ...

20.03.2010 tarih ve 27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde sulama suyu olarak atıksuların taşıması gereken kriterler belirlenmiştir. Sitenizin atıksuyunun bu kriterlere göre arıtılabilmesi ve daha sonra bu suların sulamada kullanılabilmesi amacıyla izin
Can Atacı 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

27605 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal ...

“Şüpheli Saha”; kirlenme olasılığının yüksek olduğu saha/sahalardır. “Kirlenmiş Saha” kirliliğin tespit edildiği ve temizlenmesi gereken alanı ifade eder.
Miray Güçal 14 Haziran 2017 Çarşamba 01:08
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Metal Ambalaj Atıkları Için Belgelendirme Yükümlülüğünde Lisans Şartı Var Mıdır?

Metal ambalaj olarak çelik/teneke ve alüminyum ambalajlar kullanılmaktadır. Metal ambalajlardan çelik/teneke ambalajlar için lisans/geçici faaliyet belgeli yeterli kapasitede işletme 2010 yılında belgelendirmelerinde sorunlar yaşanmıştır. Bu sebeple metal ambalajlarda belgelendirme yapılabilmesi için Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası
Selim Güngören 12 Haziran 2017 Pazartesi 20:21
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yönetmeliğe Göre Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri Nelerdir?

Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilmiştir.
Hasan Yılmaz 10 Haziran 2017 Cumartesi 15:45
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Tıbbi Atıklarla, Tehlikeli Atıklarla Ve Atık Yağlarla Kontamine Olmuş Ambalaj Atıklarının Bildirimi ...

24.08.2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü kapsamında bertarafı tanımlanan ambalajlara da bildirim zorunluluğu getirilmiş olup, bu tür ürünleri ambalajlı olarak piyasaya süren işletmeler ürünlerinin ambalajlarına ilişkin
Selen Işık 8 Haziran 2017 Perşembe 13:22
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Satış Noktaları Ambalaj Atıklarını Belediyenin Sistemine Vermek Zorunda Mıdır? Getirme Merkezlerinin...

Yönetmelikteki hususlar doğrultuda; Bakanlığımızın belirleyeceği teknik ve idari detaylara göre getirme merkezinin kurulması hükmü vardır. Getirme merkezlerinin teknik ve detaylarının Bakanlığımızca henüz tamamlanmamış olması sebebiyle, ambalaj atığı üreticisi olarak adlandırılan satış noktaları ve alışveriş merkezleri oluşan ambalaj atıklarını ayrı
Mertay Karakaş 7 Haziran 2017 Çarşamba 22:38
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Piyasaya Sürenler; Üstlendiği Geri Kazanım Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi Amacıyla Belgelendir...

A. Ürünlerinin ambalajlarına depozito uygulaması yöntemini tercih edenler; Tek yönlü depozito uygulanması durumunda geri alınan ambalaj atıklarının çevre lisanslı/geçici faaliyet geri dönüşüm veya geri kazanım tesislerine gönderilmesini sağlamakla, Kullanım ömrü dolmuş depozitolu ambalajların çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli geri dönüşüm veya geri
Salih Aksu 7 Haziran 2017 Çarşamba 22:24
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Sanitasyon Nedir?

Sanitasyon hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı bir bilim dalıdır.Sağlıklı personel tarafından hijyenik koşularda sağlıklı ürünlerin üretimini sağlar.Sanitasyon temizlikle eşdeğer tutulmamalıdır.Sanitasyon daha geniş kapsamlıdır.Ev ve fabrika görünümünün iyileştirilmesine, geliştirilmiş atık uzaklaştırma yöntemleriyle çevrenin korunmasına katkıda
Eda Tosun 6 Haziran 2017 Salı 12:50
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Piyasaya Sürenlerin Belgelendirme Yükümlülüğü Nelerdir?

Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluş; toplama ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili olarak çalışmalara ait belgeleri, elektronik yazılım programı üzerinden her yıl Şubat ayı sonuna kadar sunar. Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler ile
Hatice Terzioğlu 5 Haziran 2017 Pazartesi 18:59
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Sanayi Sektörü Olarak Hangi Deşarj Standartlarına Tabi Olacağım?

Su Kirlilği Kontrolü Yönetmeliğinin Tablo 5 20 arasındaki tablolarda sanayi atıksularının deşarj standartları belilenmiştir.
Sevcan Karaduman 5 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Atıksu Arıtma Tesisimizde Arıtılan Atıksuyu Yeniden Üretim Prosesimizde Kullanmak Istiyoruz. Bu Duru...

2012/9 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi gereğince atıksuyunu arıttıktan sonra hiçbir şekilde atıksu deşarjı yapmayacak arıtılan atıksuyun tesiste kullanılabilirliğine ait üniversitelerin çevre mühendisliği bölümüne hazırlatacakları teknik raporu uygun görülenler, proje onayından muaf tutulmaktadır.
Şafak Serez 2 Haziran 2017 Cuma 17:41
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Ambalaj Atıkları Konusunda Hangi Mevzuatlar Uygulanmaktadır?

24.08.2011 Tarih ve 28035 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Belgelendirme Dosyalarında Bulunması Gereken Bilgi ve Belgeler İle Dosyalarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlara Ait Usul ve Esaslar Ambalaj Atıkları Yönetim Planlarının Hazırlanmasına, Uygulanmasına ve İzlenmesine İlişkin
Birsen Alaycı 31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:55
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Alışveriş Poşetleri Ambalaj Mıdır?

Yönetmeliğin EK 1 inde ambalaj tanımına ilişkin örnekler verilmiştir. Bu örneklere göre alışveriş poşetleri ambalaj olarak tanımlanmamaktadır. Ancak, Yönetmelikte poşetleri ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Ambalajlı ürünlerin satışını yapan 200 m 2 den büyük kapalı alana sahip satış noktaları, poşet
Hakan Yeni 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:34
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Onaylanan Çevre Düzeni Planları Ne Kadar Süreyle Askıya Çıkarılır?

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre çevre düzeni planları onaylandıktan en geç 15 gün içerisinde planlama bölgesinde yer alan 30 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıdan indikten sonra en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa gönderilir ve Bakanlığa gönderildikten sonra en
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:10
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Çevre Lisansı Nedir?

Çevre Lisansı: Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil ve Akümülatör, Ömrünü Tamamlamış Lastik, Ambalaj Geri Kazanımı, Atık Yakma ve Birlikte Yakma, İleri Termal İşlem Tesisleri (Piroliz, Gazlaştırma), Düzenli Depolama, Atık Ara Depolama, Tıbbi Atık
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:07
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Çevre Izni Nedir?

Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından az birini içeren izindir.
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:06
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Geçici Faaliyet Belgesi Nedir?

Geçici Faaliyet Belgesi: Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve lisansı öncesi belgedir.
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:04
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Özel Çevre Koruma Bölgesi Ve Doğal Sit Alanlarında Izin Ve Işletme Talepleri Nasıl Değerlendirilir?

İzin ve işletme talebine konu alan ile ilgili belgelerle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur. İl Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılarak hazırlanan inceleme raporu Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlükteki değerlendirmenin ardından uygun görüş alınması için
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:01
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yapı Kullanma Izin Belgesinde Yapı Müteahhidinin Imzasının Bulunması Zorunlu Mudur?

Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal süresi içinde tamamlandığı ilgili idare tarafından fenni mesullerle birlikte belgelenmiş ise, kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce yapı müteahhidinin vefat etmesi, mahkumiyet v.b nedenlerle kendisine ulaşılamadığı veya vergi ve sigorta prim borcu
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:57
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yapılmakta Ya Da Yapılacak Olan Yapılarda Kat Irtifakı Kurulabilmesi Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Toplu yapı kapsamında olup, henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir imar parseli üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu tescil edilmesi için, o imar parselinin malikinin veya ortak maliklerinin, vaziyet plânını da ihtiva eden mimarî proje, yönetim plânı, liste
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:55
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yeniden Ruhsat Işlemi Nedir?

İnşasına 2 yıl içinde başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve ruhsat yenilemesi yapılmayan yapıların ruhsatı hükümsüz gelir. Bu durumda yapılacak işlem yeniden ruhsat düzenlemesi işlemidir. Bu yapılarla ilgili olarak yeniden ruhsat düzenlenmesi talebinde bulunulması durumunda, yapının/yapıların, talep
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:48
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yapı Kullanma Izin Belgesinde Yapı Müteahhidi Bilgileri Aranmalı Mıdır?

01/01/2012 tarihinden itibaren inşa edilmek istenen yapıların müteahhit eliyle yapılması ve yapı ruhsatında da müteahhit bilgilerinin yer alması yasal 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda ve “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri, Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte” yapı sahibinin
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:47
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yönetmeliğe Göre Tedarikçilerin Için Yükümlülükleri Nelerdir?

Tedarikçi firmalar, yönetmelikte de yer alan, Ek 6 Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu Bakanlığın Atık Ambalaj Sistemi’nden doldurmakla yükümlüdürler.
Simge Anahtarcı 29 Mayıs 2017 Pazartesi 01:52
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Çevre Boyutu Nedir?

Kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.
Aynur Aydın 29 Mayıs 2017 Pazartesi 01:14
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Bilgileri Güncellemeleri Hangi Kuruluş Tarafından Yapılmaktadır?

Seviye bilgileri güncellemeleri idareler tarafından yapılabilmektedir.
Zeynep Birsen 25 Mayıs 2017 Perşembe 08:55
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Obezite Nedir?

Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi gereken bir hastalıktır. Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar. Obezite, insan
Muhammet Demirci 24 Mayıs 2017 Çarşamba 21:43
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

2012 Yılından Itibaren Toplama Ayırma Tesisleri Belgelendirme Yapacaklar Mıdır?

2011 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile belgelendirme sistemi değiştirilmiştir. Belgelendirmeler ambalaj atığı yönetim planı Bakanlığımızca uygun bulunmuş olan tarafından gerçekleştirileceklerdir. Belediyeler yetkilendirilmiş kuruluşlarla veya piyasaya süren işletmelerle ve ambalaj atığı toplama ayırma tesisleriyle belgelendirme sözleşmesi yapacaklar. Belgelendirme dosyalarını
Zeynep Birsen 23 Mayıs 2017 Salı 14:21
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Kirlenmenin Önlenmesi Nedir?

Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tabi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikamesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.
Ramazan Baran 21 Mayıs 2017 Pazar 00:45
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

27605 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "toprak Kirliliğinin Kontrolü Noktasal Kay...

Ülkemiz toprakları homojen bir yapıya sahip olmamakla birlikte standart değerler verilemeyecek kadar farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle söz konusu herhangi bir “sınır değer” verilmesi yerine “referans değer” kavramı getirilmiştir. Bu referans değer ise; “Şüpheli saha yakın çevresinde bulunan, herhangi
İlke Atasever 16 Mayıs 2017 Salı 10:19
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Yıllara Sari Inşaat Yapmak Üzere Aydur Inş.ltd.şti Ve Emin Kaya Bir Iş Ortaklığı Kurmuştur.vergi Dai...

Vergilendirme genel politikasında karların ve kazançların vergilendirileceği esasının yanısıra zararların da kazançlardan indirileceği bir gerçektir. Bu durumda ortaklar hissesine zararları ana firmalarındaki kazançlarından indirebileceği tevkif edilen vergileri de mahsup edebileceğini düşünmekteyiz.
Sevilay Kızıl 28 Şubat 2017 Salı 05:00
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Bir Limited Şirketinde 01/07/2005 Tarihinden Itibaren Herhangi Bir Gider Ve Gelir Işlemi Olmamaktadı...

Tasfiye işlemleri için geçerli olan tarifeyi dikkate alınız.
Hasan Yılmaz 16 Şubat 2017 Perşembe 15:27
Çevre Politikası & Çevre Hukuku

Üstad Merhaba Benim Sorum Mükellefim Internet Üzerinden Hastanelerle Anlaşarak Check Up Hizmet Satıy...

Vergi hukukuna göre mal ve hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içinde faturanın kesilmesi gerekir. Önceden bedel tahsil edilmesi anlaşmaya hizmet verilmemişse müşterinin parası iade edilir, eğer paranın iadesi sözkonusu değilse ödeme gerçekleştiği anda fatura düzenlenmesi gerekir.
Şeyma Kocatürk 19 Ocak 2017 Perşembe 18:42
Çevre Politikası & Çevre Hukuku