+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Çalışma İzni

Mevsimlik Tarım Ve Hayvancılık Işlerinde Çalıştırılacaklar Için Çalışma Izni Muafiyet Başvurusu Şart...

Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanların çalışma izni muafiyet başvuruları kabul edilir: a) Yabancının geçici koruma kapsamında belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, b) Çalışma izni muafiyeti başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla
Şafak Serez 22 Ağustos 2017 Salı 16:46
Çalışma İzni

Ülkemizde Çalışacak Yabancılar Her Türlü Mesleği Icra Etme Hakkına Sahip Midir?

Yabancıların çalışma hayatına sınırlama getiren ve halen yürürlükte olan Kanunlar bulunmaktadır. Nitekim 4817 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi 2 fıkrasında bu konuya açıklık getirilerek “diğer kanunlarda yer alan, yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere dair hükümler saklıdır” hükmüne yer verilmiştir.
Hümeyra Sevinç 18 Ağustos 2017 Cuma 16:52
Çalışma İzni

Çıktı Alamıyorum. Ne Yapmalıyım?

Çıktı alabilmeniz için “açılır pencere engellendi” uyarısına dikkat etmeniz gerekir. Bu uyarı çıktığında “bu siteden açılır pencerelere her zaman ver” seçeneği seçilmelidir.
Ayça Güneş 18 Ağustos 2017 Cuma 10:48
Çalışma İzni

Yabancı Çalışma Izinlerini Denetleme Görevi Kime Verilmiştir?

Yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma
Birgül Sezen 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:58
Çalışma İzni

Sistemde Yabancı Hakkında Bilmediğim Bir Çok Soru Var. Hepsini Doldurmak Zorunda Mıyım?

Doldurulması zorunlu alanlar yıldız (*) işareti ile belirlenmiştir. Ancak, örneğin yabancının beraberinde getireceği kişinin olmadığı bildirilmiş iken, sonradan getireceği için oturma izni alınmasında sorun yaşanabilmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunca yabancı ile temasta olunarak bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Melek Yüzügüldü 15 Ağustos 2017 Salı 18:41
Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma Izni Için Ilk Müracaatımızı Süresiz Yapabilir Miyiz?

Yabancı personel çalışma izni ilk başvurularında 1(bir) yıllık yabancı personel çalışma izni onaylanır. Süresiz Yabancı Personel Çalışma İzni alabilmek Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “sekiz yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara; İş piyasasındaki
Elanur Şimşek 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:59
Çalışma İzni

Yabancının Başvurduğu Elçilik Referans Numarası Vermedi. Ne Yapmalıyım?

Öncelikle elçiliğin e konsolosluk uygulamasına dâhil olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer elçilik online sisteme dahil “çevrimiçi” bir elçilik ise referans numarası vermelidir. Çevrimdışı bir elçilik ise 1.sekmede ilgili elçiliği seçip ileri ‘ye basarak işleminize devam ediniz.
Ayşe Akkurt 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:21
Çalışma İzni

İstenilen Belgelerin Hangilerini Sisteme Yükleyip Hangilerini Kuruma Göndermem Gerekiyor?

Başvuru tamamla butonuna basılması halinde kişinin karşısına gelen metinde hangi belgelerin kağıt ortamında ayrıca gönderilmesi gerektiği bilgisi yer almaktadır. bu metni okuyup “onaylıyorum” butonunu tıkladığında bu bilgiye de sahip olacaktır.
Tuğsan Keskin 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:01
Çalışma İzni

Çalışma Izin Taleplerinin Reddedilmesi Halinde Itiraz Merci Neresidir?

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin verilecek kararlara karşı ilgililer tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılmakta olup,
Zeynep Birsen 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:02
Çalışma İzni

Çalışma Izni Verilirken Pasaport Süresi Dikkate Alınmakta Mıdır?

6458 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca, Bakanlığımızca talebi uygun bulunan yabancılara verilecek çalışma izinleri pasaport bitim tarihinden altmış önceki tarihi aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca çalışma izni başvuru tarihi itibariyle altmış günden az süreli pasaport ve pasaport yerine geçen
Tevfik Ataberk 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:29
Çalışma İzni

Yabancı Yurtdışından Başvurusunu Yaptı, Sisteme Girmek Için 10 Iş Günü Süreyi Geçirdik, Ne Yapmalıyı...

Bu durumda yurtdışı başvurusunun yenilenmesi, yeni bir referans numarası alınması ve izleyen 10 işgünü içinde elektronik başvurunun yapılarak ıslak evrakların Bakanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir. Ancak önceki yurtdışı başvuru tarihinden itibaren 30 gün geçmeden yeni bir yurtdışı başvurusu yapılamamaktadır.
Birgül Sezen 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:10
Çalışma İzni

Çalışma Izni Uzatma Başvurusunun Sonuçlanmasına Kadar Geçen Süreçte Yabancı Şahıs Çalışmaya Devam Ed...

Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren kırkbeş günü geçmemek ve yaptığı işin değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının,
Mehmet Özdil 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:33
Çalışma İzni

Türkiye'de Bulunan Büyükelçilik Konsolosluklar Bünyesinde Faaliyet Gösteren Okullardaki Yabancı Öğre...

Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmenlere, Bakanlığımızca ayrıca çalışma izni düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu yabancılar, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan başvuruları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışma amaçlı ikamet tezkeresi ile görev yapmaktadırlar. (Yönetmelik Md.54)
Birgül Sezen 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:34
Çalışma İzni

Mevsimlik Tarım Ve Hayvancılık Işlerinde Çalıştırılacakların Muafiyet Bildirimi Nereye Yapılır?

Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak üzere çalışma izni muafiyeti bilgi formu verilen geçici korunan yabancıların il müdürlüklerince her otomasyon sistemi üzerinden alınan listesi, izleyen ayın ilk haftası içerisinde Valiliğe bildirilir.
Sevda Artuk 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:43
Çalışma İzni

İzin Alarak Türk Vatandaşlığından Çıkmış Ve Mavi Kart Almaya Hak Kazanmış Bulunanlar Çalışma Izni Al...

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, yapılacak mesleğin icrasına olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, 4817 sayılı Kanun hükümleri gereğince
Tuğberk Turna 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:23
Çalışma İzni

6735 Sayılı Uluslararası Işgücü Kanunun Amacı Nedir?

6735 sayılı Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.
Elanur Şimşek 24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:53
Çalışma İzni

Mavi Kartı Olan Ve Sonradan Türk Vatandaşlığından Çıkanlar Türkiye'de Nasıl Çalışabilir?

Mavi kart sahibi kişiler yabancı personel çalışma izninden muaf oldukları için Bakanlığa başvuru yapmadan çalışabilirler. İzin başvuruları Bakanlık tarafından edilmemektedir.
Abdulkadir Sarıbaş 23 Temmuz 2017 Pazar 21:29
Çalışma İzni

Çalışma Izni Almalarına Gerek Bulunmayan (Muaf Olan) Yabancılar Kimlerdir?

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Muafiyetler başlıklı 55 inci maddesi çerçevesinde çalışma izninden muaf tutulan yabancıların (özel belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla) çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.
Kerim Bir 21 Temmuz 2017 Cuma 15:35
Çalışma İzni

Çalışma Izni Başvurusu Nasıl Yapılır?

a) Çalışma izni başvurusu, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işverenler tarafından yapılır. b) Başvuru, e Devlet Kapısı üzerinden (www.turkiye.gov.tr veya online olarak otomasyon sisteminde geçici koruma kapsamındaki yabancılar için ayrılan modül seçilerek yapılır. c) Otomasyon sisteminde işveren kaydı olmayanlar öncelikle işveren
Asena Kalkan 20 Temmuz 2017 Perşembe 16:02
Çalışma İzni

İkamet Izni Uzatma Başvuruları Ne Zaman Yapılmalı?

İkamet izni süresi dolmadan önceki altmış gün içinde ve her koşulda ikamet izin süresi dolmadan önce yapılmalıdır.
Esma Çiftçi 19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:56
Çalışma İzni

Çalışma Izin Kartının Takibini Nasıl Yapabiliriz?

Başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara düzenlenen çalışma izin kartları PTT Kargo aracılığıyla işveren adresine gönderilmekte olup, elden teslim edilememektedir. Gönderinin olduğu internet üzerinden PTT Kargo Takip adresinden sorgulanabilmektedir. Barkod numarası hanesine 2680040 rakamından sonra Bakanlığımıza yaptığınız 6 rakamlı Başvuru ID
Kadir Kolcu 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:29
Çalışma İzni

Çalışma Izni Muafiyet Bilgi Formunun Kapsamı Ve Içeriği Nedir?

a) Sadece mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışabilecekleri, b) Geçici koruma sağlanan ilden başka bir ilde çalışma haklarının bulunmadığı, c) izni muafiyeti bilgi formunun geçici koruma kimlik belgesi/yabancı tanıtma belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunluluğunun bulunduğu, d) Muafiyetin sona erme
Çağatay Gürcü 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:13
Çalışma İzni

8Türkiye'de Okuyan Üniversite Öğrencisinin Okuduğu Bölümle Ilgili Zorunlu Stajı Varsa, Yabancı Perso...

Üniversite eğitimi yapanların zorunlu stajları için Üniversite veya Fakülteden alınacak resmi yazıyı yanlarında bulundurmak kaydıyla yabancı personel çalışma izni gerek yoktur.
Selim Güngören 18 Temmuz 2017 Salı 12:34
Çalışma İzni

Çalışma Izinleri Nasıl Uzatılır?

Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir. Çalışma izninin uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu gibi elektronik ortamda yapılır ve
Elanur Şimşek 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:51
Çalışma İzni

Yabancıya Ödeyeceğimiz Ücretler Hakkında Bilgi Alabilir Miyim?

Çalışma izni talep edilen yabancılara yapacakları meslek ve görevlere uygun olarak minimum ücret seviyeleri belirlenmiştir. Söz konusu ücretler Bakanlığın sitesinde yer alan Değerlendirme Kriterlerinin 5. Maddesinde belirtilmektedir. Yabancılara ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerinin de bu miktarın altında olmaması gerekmektedir. İşveren
Selim Güngören 15 Haziran 2017 Perşembe 05:24
Çalışma İzni

Hangi Yabancılar Için Türkiye'de Ayrıca Sosyal Güvenlik Primi Ödenmeyecektir?

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda bulunan yabancılardan sigorta primlerinin kendi ülkesinde ödenmeye devam kanıtlayanlar, Sözleşmelerde öngörülen süreler kadar Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftırlar.
Kadir Öztürk 13 Haziran 2017 Salı 21:27
Çalışma İzni

Önceki Izin Belge Numarası Ile Sorgulama Yaptığımda Hata Alıyorum. Ne Yapmalıyım?

Yabancı şahsa ait T.C. yabancı kimlik numarası ile sorgulama yapıp kişi bilgilerini elde etmişseniz işleminize devam edebilirsiniz.
Melek Yüzügüldü 12 Haziran 2017 Pazartesi 21:28
Çalışma İzni

Süresiz Çalışma Izni Nedir?

Süresiz çalışma izni: Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı veren çalışma iznidir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az sekiz kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma iznine başvurabilir. Ancak, yabancının başvuru şartlarını taşıması yabancıya mutlak hak sağlamaz. Süresiz çalışma izni
Asena Kalkan 11 Haziran 2017 Pazar 21:10
Çalışma İzni

Uluslararası Koruma (Sığınma) Başvuru Sahipleri Çalışma Izni Için Başvuru Yapabilirler Mi?

Uluslararası koruma (sığınma) başvuru sahibi yabancılar ile şartlı mülteci statüsü alan yabancılar için uluslararası koruma başvurusu tarihinden altı ay (6458 sayılı Kanun md. 89 4/a) bu kişileri çalıştırmak isteyen işverenler tarafından Bakanlığımıza çalışma izni için başvurusu yapılabilir. Bu kapsamdaki
Esma Aşçı 9 Haziran 2017 Cuma 19:14
Çalışma İzni

Çalışma Izni Başvuru Şartları Nelerdir?

Geçici koruma sağlanan yabancılardan aşağıda belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan başvurular kabul edilir: a) Yabancının geçici koruma kapsamında belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, b) Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en
Özlem Özdemir 9 Haziran 2017 Cuma 12:10
Çalışma İzni

6735 Sayılı Uluslararası Işgücü Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

8/7/2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 13/8/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak girmiştir. Bu Kanunun 27. Maddesinin 7. fıkrası ile 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
Serdar Sözbilir 8 Haziran 2017 Perşembe 02:12
Çalışma İzni

Kesintisiz Ikamet Süresi Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık nedenleri hariç, Bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde bir yılı aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet
Serkan Aydın 7 Haziran 2017 Çarşamba 18:56
Çalışma İzni

Ücret Konusunda Herhangi Bir Sınır Var Mıdır?

Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücret altında herhangi bir ücret ödenemez.
Sevilay Kızıl 6 Haziran 2017 Salı 16:29
Çalışma İzni

İşveren Veya Başvuru Güncelleme Isteğinde Bulundum Ama Cevap Alamıyorum. Ne Yapmalıyım?

İşveren veya başvuru güncelleme isteğinde bulunabilmeniz için değerlendirme aşamasında bir başvurunuzun bulunması gerekir. Güncellemeniz yapılsa bile uzman veya sistem size bildirimde bulunulmaz. Kontrol ederek güncellemenin yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.
Aylin Serttaş 5 Haziran 2017 Pazartesi 18:01
Çalışma İzni

Yabancıyım, Türkiye' De Bir Üniversitede Öğrenciyim, Okuduğum Bölümden Kaynaklı Zorunlu Stajım Var, ...

Üniversite eğitimi gereği yapılması zorunluluk arz eden stajlar için çalışma izni alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda ilgili veya Fakülteden alınacak konuya ilişkin resmi bir yazının bulunması gerekmektedir.
Özge Bayındır 3 Haziran 2017 Cumartesi 16:41
Çalışma İzni

İkamet Izni Müracaat Belgesi Nedir?

İlk defa veya süre uzatma amaçlı yapılan ve idarece kabul edilen ikamet izni başvurularının müracaat ettiğine dair verilen, harca olmayan belgedir.
Saadet Ercan 2 Haziran 2017 Cuma 17:10
Çalışma İzni

Giriş Yasağı Süresi Kaç Yıldır?

Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde süre Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından en fazla on yıla kadar artırılabilir.
Selen Işık 2 Haziran 2017 Cuma 13:23
Çalışma İzni

Adres Girerken Veya Güncellerken Il Ve Ilçe Seçiminden Sonra Mahalle Açılmıyor. Ne Yapmalıyım?

Karşınıza çıkan seçeneklere sırası ile CEVAP vermelisiniz. İl, ilçe, bucak, belde/köy seçeneklerini adım adım doldurmadan mahalleyi açamazsınız.
Hilal Çalışkan 2 Haziran 2017 Cuma 11:46
Çalışma İzni

İzinsiz Çalıştığı Tespit Edilen Yabancılar Ve Işverenleri Hakkında Hangi Işlemler Uygulanır?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını
Mutlu Atukeren 2 Haziran 2017 Cuma 10:19
Çalışma İzni

Çalışma Izni Olmadan Geçici Koruma Sağlanan Yabancı Çalıştırılırsa Yaptırımı Var Mıdır?

4817 sayılı Kanun gereği izin almadan çalışan yabancıya ve onu çalıştıran işverene idari para cezası uygulanır. Çalışma izni olmaksızın bağımlı yabancıya 881,00 TL Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 8.848,00 TL Çalışma izni olmaksızın bağımsız
Emirhan Gürbüz 2 Haziran 2017 Cuma 10:00
Çalışma İzni

Konsolosluktan Alınan Referans Numarası Hata Mesajı Ve "geçersiz Web Service" Uyarısı Alıyorum. Ne Y...

Referans numaranızın doğruluğunu yabancının başvuru yaptığı elçilikten onaylatınız. Elçiliğe ulaşamıyorsanız Dışişleri Bakanlığı Vize ve Konsolosluk Dairesinden de bilgi alınabilir.
Orhan Kılıç 1 Haziran 2017 Perşembe 08:48
Çalışma İzni

Çalışma Izni Başvuruları Değerlendirilirken Hangi Kriterler Dikkate Alınır?

4817 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin 13'üncü maddesine göre Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerine göre başvuru değerlendirilir. Sadece Türk vadandaşları tarafından icrasına verilen iş ve mesleklerdeki başvurular değerlendirilmeye alınmaz. İlgili Kurumlardan ön izin alınmasını gerektiren (MEB, Sağlık Bakanlığı, YÖK vb.) mesleklerde ön izin
Taylan Bıçak 1 Haziran 2017 Perşembe 06:52
Çalışma İzni

Ev Hizmetlerinde Hangi Hallerde Yabancı Çalıştırılmasına Izin Veriliyor, Koşulları Nelerdir?

Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Bakanlığımıza yapılan çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirilmesi kararlaştırılmıştır. Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı
Muhammet Demirci 31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:31
Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma Izni Olan Yabancının, Işyeri Unvanının Veya Adresinin Değişmesi Halinde Yab...

İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde, resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınmış belgelerle kanıtlanması yabancı personel çalışma izni üzerinde Bakanlıkça gerekli değişiklik yapılabilmektedir.
Rümeysa Tatlı 31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:24
Çalışma İzni

Bir Yabancıyı Part-Time (Kısmi Süreli) Çalıştırmak Istiyoruz. Nasıl Bir Yol Izlemeliyiz?

Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığımıza beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün getirilmesi koşuluyla yabancılar part time (kısmi süreli) çalışabilirler.
Müjde Er 29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:52
Çalışma İzni

İkamet Izni Sahibi Yabancıların, Pasaportunda Yazılı Olan Isim Soy Isim Bilgilerinin Değişikliği, Me...

Ev adresi, medeni hal değişikliği, pasaportta isim veya soyisim değişikliği yapan yabancılar, yirmi iş günü içinde Göç idaresine bildirimde yükümlüdürler.
Özge Bayındır 28 Mayıs 2017 Pazar 19:47
Çalışma İzni

Çalışma Izni Olan Bir Yabancının Işyerinin Unvanının Veya Adresinin Değişmesi Durumunda Çalışma Izni...

İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan (Ticaret odası gibi) alınmış belgelerle koşuluyla çalışma izninde Bakanlığımızca gerekli değişiklik yapılabilmektedir.
Gülüm Erarslan 25 Mayıs 2017 Perşembe 09:12
Çalışma İzni

Yabancı Personel Çalışma Izni Iptali Için Nasıl Bir Işlem Yapılmaktadır.

Yabancı Personelin sigortadan çıkışının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde Çalışma Bakanlığına yabancı personel çalışma izni iptal bildirimi yapılması İşveren Online sistem üzerinden yabancı personel çalışma izninin iptalini yapmakla yükümlüdür.
Şeyma Kocatürk 24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:47
Çalışma İzni

Suriye Uyruklu Yabancılar Için Yabancı Personel Çalışma Izin Başvurusu Yapılabiliyor Mu?

Türkiye’ye gelmiş en az altı ay süreli ve süresi geçerli ikamet izni almışsa, anlaşabildiği bir işveren yanında çalışmak üzere tarafından yabancı personel çalışma izin başvurusu yapılabilir. Yabancının personel çalışma izni sona ermemiş ikamet izni bulunan Suriye vatandaşlarını istihdam etmek
Dilan Gökçen 24 Mayıs 2017 Çarşamba 13:03
Çalışma İzni

Yabancı Şirket Ortakları, Türkiye'de Ikamet Edecekler Ve Sadece Imza Yetkilerini Kullanacaklarsa Yin...

Türkiye’de ikamet eden veya edecek şirket ortakları, yönetim kurulu üyesi yabancılar için yabancı personel çalışma izni alınması zorunludur.
Nuran Keske 24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:25
Çalışma İzni