+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Başvuru Sahipleri Proje Uygulama Döneminde Gerçekleştirecekleri Faaliyetlere Ilişkin Satın Alma Işle...

Yararlanıcıların desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatlarına göre diğer kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara
Dilara Çevik 15 Ağustos 2017 Salı 20:04
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Temiz Içme Ve Kullanma Suyu Teminine Ve Kanalizasyon Sistemlerine Yönelik Faaliyetler Bap Mali Deste...

Temiz içme ve kullanma suyu teminine ve kanalizasyon sistemlerine yönelik faaliyetler uygun proje ve faaliyet konuları arasında yer almamaktadır.
Ramazan Baran 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:03
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Fakat Özel Bir Işletmeciye Kiralanan Bir Tesiste Belediye Tarafından P...

Mülkiyeti belediyede bulunan ancak kullanım hakkı kira sözleşmesi ile devredilmiş olan tesislerde yapılacak projeler kullanım hakkını elinde bulunduran kişi gerçekleştirilmelidir. Böyle bir durumda belediyenin mülkiyete sahip taraf olarak proje başvurusunda bulunması mümkün değildir.
Hakan Yeni 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:50
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Bap Mali Destek Programı'nda Proje Bazında Verilen Destek Tutarı Ve Oranlarının Detaylı Açıklamasını...

BAP Mali Destek Programı kapsamında desteklenebilecek projelere sağlanabilecek en düşük destek tutarı 450.000 TL, en yüksek destek tutarı ise TL’dir. Verilen bu desteklerin projenin toplam uygun maliyetlerine oranı en az %25, en fazla ise %60 olmalıdır. Bu tutar ve
Dilara Çevik 13 Haziran 2017 Salı 19:10
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Köylere Hizmet Götürme Birliği Otel Veya Konukevi Yapabilir Mi?

Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler bu mali destek programı kapsamında
Hülya Asım 30 Mayıs 2017 Salı 16:36
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Ön Inceleme Aşamasında Sunduğum Evraklarda Eksik Olması Halinde Proje Başvurum Kabul Edilmez Mi?

Başvuru formu ve ekleri haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan başvuru sahiplerine beş iş gününü geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir. süre içerisinde eksiklikleri tamamlamayanların başvuruları reddedilir.
Mutlu Atukeren 21 Mayıs 2017 Pazar 14:47
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Telekominikasyon Alanında Faaliyet Gösteren Bir Limited Şirketin Yapacağı Ar-Ge Harcamalarını Nasıl ...

VERGİ YASALARI AÇISINDAN DURUM Ar Ge faaliyetleri çerçevesinde işletme bünyesinde yapılan Ar Ge harcamalarının % 40’ı Ar Ge indirimini oluşturmaktadır. dönem içinde genel esaslara göre indirim konusu yaptıkları Ar Ge harcamalarının % 40’ı oranında hesaplayacakları Ar Ge indirimini beyanname üzerinde
Muharrem Saatçi 14 Nisan 2017 Cuma 23:07
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Selamlar Sorumu Acil Cvp Lar Iseniz Sevinirim. A Firması Dahilde Işlem Belgesi Ile Kdv Ödemeden Emti...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin yurt içi alımları düzenleyen 7. maddesine göre; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, değişmemiş eşya ve ambalaj malzemeleri yurt içinden temin edilebilecektir.
Berkay Taşçı 12 Nisan 2017 Çarşamba 18:18
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

31.12.2008 Tarihine Kadar Işkur Kaydının Yapılıp, Yapılmayacağı Konusunda Basında Çıkan Haberler Ned...

Değerli Meslek Mensubu Konu ile ilgili kurumumuzun açıklaması aşağıdaki gibidir: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere Türkiye İş Kurumu (İş Kur) kurulmuştur. İş Kur’un
Mehmet Özdil 9 Nisan 2017 Pazar 14:50
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Danışmanlığını Yaptığım Bir Danışmanlık Firması Avrupa Birliğinin Finansmanını Sağladığı Rekabetin V...

Danışmanlık firmasının elde etmiş olduğu kazanç mükellefiyet çeşidine göre (gelir veya kurum) vergilendirilecektir. Sözkonusu danışmanlığın yurt içindeki müşteriye sunulması KDV'ye tabi olacaktır. Bu hizmetin yurt dışındaki müşteriye verilmesi ve hizmetten yurt dışında yararlanılması halinde KDV istisnası uygulanacaktır.
Salih Aksu 6 Mart 2017 Pazartesi 11:16
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Promosyon Malzemeleri Üreten Bir Ltd.şirketiz.firmamız Mensupla...

760 no’lu hesabı kullanmanız mümkündür. Bu tür giderlerin işin yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla yapılması ve makul tutarlarda olması durumunda, 40/1 ve 40/4’ncü maddesi kapsamında indirimi mümkündür. Amaç dışı ve makul tutarları aşan giderlerin 760 no’lu hesabın ilgili alt bölümünde
Simge Anahtarcı 22 Şubat 2017 Çarşamba 01:59
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

İyi Günler, Bir Vakfın Iktisadi Işletmesi Çatısı Altında, Milli Eğitim Bakanlığı Ile Herhangi Bir Ba...

Değerli Meslek Mensubu 3308 sayılı yasaya göre çırak çalıştırabiliyor iseniz çıraklık yasasından faydalanabilirsiniz. Şöyle ki ; 3308 SAYILI YASAYLA ÇIRAK ÖĞRENCİLERE İŞVERENLERE TANINAN HAKLAR VE SORUMLULUKLAR 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile çıraklık eğitiminin daha etkili bir şekilde uygulanmasını temin amacıyla çırak
Selim Güngören 7 Şubat 2017 Salı 05:44
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

Sayın Hocam Sorum Kurumlar V. 86 Nolu Tebliğ Arge Indirimi Ile Ilgili; Daha Önceleri Yurtdışından It...

1 Amacı, kapsamı (genel ve teknik tanımı), süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak ihtira haklarının paylaşım esasları belirlenmiş Ar Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve
Burcu Nişancı 17 Ocak 2017 Salı 08:02
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)

3 Tane Firmamız Işveren Hekimi Olarak 1 Doktorla Sözleşme Yapmıştır. Doktor Kamuda Çalışmıyor Ve Mua...

Değerli Meslek Mensubu İşyeri hekimleri ile ilgili; HUKUKSAL DÜZENLEMELER Umumi Hıfzıssıhha Kanunu İşyeri hekimliği, ilk olarak 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 180. maddesinde Halen yürürlükte olan düzenlemede, sürekli olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahiplerinin, işçilerinin sağlık durumlarına bakmak üzere bir
Burak Sedef 12 Ocak 2017 Perşembe 06:36
Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP)