+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Beyanname

Sahibi Oldukları Konutları Kiraya Verenler Elde Ettikleri Kira Gelirinden Oturdukları Konut Veya Loj...

Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider düşebilirler.
Mehmet Özdil 18 Ağustos 2017 Cuma 00:41
Beyanname

Kesin Mizan Bildirimleriyle Ilgili Olarak Süresinden Sonra Yapacağımız Düzeltmelerin Her Biri Için A...

Düzeltme işlemlerinin, bildirimlerin verilme süresi içinde veya bildirimlerin verilme süresinin sonundan itibaren 10 gün içinde yapılması halinde özel usulsüzlük kesilmez, takip eden 15 gün içinde yapılması halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır. Bu süre de
Fatma Gülci 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:01
Beyanname

Evi 2015 Ekim Ayında, Aylık Bin Liradan Kiraya Verdim. Istisnanın Tamamından Yararlanabilir Miyim? Y...

Kiralama yılın başında ya da içinde, ne zaman yapılmış olursa olsun, o takvim yılında elde edilen kira tutarından istisnanın (2015 yılı için 3 bin 600 lira) düşülebilir. İstisna tutarını oranlamanıza gerek yok. Buna göre söz konusu konuttan 2015 yılında
Sevcan Karaduman 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:30
Beyanname

Konut Kira Geliri Ile Işyeri Kira Geliri Olanlar Istisna Oranlarından Faydalanabilirlermi?

Hem konut hem işyeri kira geliri olanlar sadece konut kira gelirindeki istisna oranından faydalanabilirler.
Semra Öz 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:43
Beyanname

Serbest Meslek Erbaplarının Stopaja Tabi Gelirleri Dolayısıyla Hiç Beyanname Vermemiş Olmaları Veya...

Serbest meslek kazancı elde eden mükellefler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan serbest kazanç erbabına yapılan ödemeler nedeniyle hiç beyanname vermemiş veya vermiş oldukları muhtasar beyannameye bu tutarları dahil etmemişlerse ilgili yıllar için bilanço esasına
Orhan Kılıç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:56
Beyanname

Maliye Bilgilerinizi Nasıl Öğrendi?

Posta idaresi ve bankalardan kira gönderim bilgileri alındı. Kiracıların yapmış olduğu gelir vergisi kesintilerine ilişkin bilgiler zaten Maliye’nin elinde Mükellefiyet kaydı olmayan kişilerin adres ve kimlik bilgileri ise içişleri Bakanlığı’ndan alındı.
Cezmi Uzun 15 Ağustos 2017 Salı 11:44
Beyanname

İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Etmiş Olan Vergiler Için De Kanun Hükümlerin...

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında da maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanacaktır. İhtirazi kayıtla verilmiş olan beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin; ödenmemiş kısmının tamamı ile ödenmeyen bu
Deniz Tuzcu 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:11
Beyanname

İşyeri Kira Geliri Elde Edenler Vergi Ödemiyor Mu?

Gerçek kişiler tarafından işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan kira gelirleri üzerinden, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesine göre yüzde oranında tevkifat yapılmaktadır. Kiracının ödediği bu tevkifat, gayrimenkul sahibi adına ödenen peşin vergi olduğundan gayrimenkul sahibi beyanname verdiğinde, beyanname üzerinden
Aysen Mert 11 Ağustos 2017 Cuma 23:07
Beyanname

Gayrimenkul Sermaye Iradı (Kirageliri) Nedir?

193 Sayılı GVK’da belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.
Aleyna Birdir 11 Ağustos 2017 Cuma 22:15
Beyanname

6736 Sayılı Kanundan Yararlanarak Borçlarını Taksitlendiren Mükelleflere Vergi Dairelerince "borcu ...

6736 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları Kanuna göre taksitlendirilen mükellefler tarafından, vergi borçlarının olup olmadığına dair yazı istenilmesi ihlal edilmediği sürece vergi dairelerince, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir.
Saliha Toprak 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:45
Beyanname

İlk Defa Kira Beyannamesi Vereceğim. Vergi Dairesine Gitmem Gerekiyor Mu?

Hayır. Sisteme girip beyannamenizi gözden geçirin; eksiklik/hata/yanlışlık varsa düzeltin ve onaylayın. Bu işlemleri yaptığınız anda vergi dairenizde hem kaydınız hem de beyannameniz alınır.
Müjde Er 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:37
Beyanname

Yıllık Beyannamede Indirim Konusu Yapılamayan Prim Veya Katkı Paylarının Daha Sonraki Yıllarda Indir...

Yıllık beyannamede zarar beyanı ya da oran ve tutar sınırlamaları dolayısıyla indirim konusu yapılamayan prim veya katkı paylarının daha yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir. Aynı şekilde ücretlilerin ödediği prim ve katkı payının ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen
Sevcan Karaduman 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:57
Beyanname

Vergi Dairelerince Gümrük Müsteşarlığına Bağlı Tahsil Daireleri Adına Takip Edilen Alacaklar Için ...

6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında vergi dairelerince Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil daireleri adına niyabeten takip edilen alacaklar için dairelerine başvurulması mümkün bulunmayıp, bu yöndeki taleplerin ilgili gümrük idaresine yapılması gerekmektedir.
Öznur Sözübir 1 Ağustos 2017 Salı 16:48
Beyanname

Beyanname Düzenleme Programını Nereden Indirebilirim?

Beyanname Düzenleme Programını, Gelirler Genel Müdürlüğü'nün http://www.gelirler.gov.tr adresinden erişilecek e beyanname sitesindeki “Gerekli Programlar” bölümünden indirebilirsiniz.
İrem Taşkın 1 Ağustos 2017 Salı 13:04
Beyanname

Kira Gelirimden Hangi Giderleri Düşebilirim?

Götürü gider yöntemini seçtiğiniz takdirde, istisna oranını düştükten sonra yüzde 25 indirim uygulanıyor. Bu yöntem seçildiğinde 2 yıl dönülmez. kira gelirinizin yüzde 25 altında kalıyorsa bu yöntemi seçmek mantıklı. İkinci yöntem Gerçek gider yöntemi. Bu yöntem seçildiğinde kira elde
Mertay Karakaş 1 Ağustos 2017 Salı 09:55
Beyanname

Kira Tespit Davası Nedir?

Kiraya veren veya malik kira tespit davası açabilir. Kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en geç 15 gün önce ihtar dava dilekçesinin davalı kiracıya tebliğ edilmesi gerekir. Buna uyulmazsa, mahkemece tespit edilen kira, bir sonraki kira döneminden itibaren geçerli olacaktır.
Elif Gözcü 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:56
Beyanname

Nevi Değişikliğinde, (Limited Şirket, Anonim Şirket Oldu.) Limited Şirketin O Yılki Beyannameleri Ne...

Beyannameleri, birleşmenin tescilinden itibaren 30 gün içerisinde verilebilir.
Hüseyin Mert 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:15
Beyanname

Özel Hesap Dönemine Tabi Olan Mükellefler Kesin Mizan Bildirimlerini Ne Zaman Vereceklerdir?

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler kesin mizan bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek Örneğin özel hesap dönemi Mart ayında başlayıp Şubat ayında biten bir kurumlar vergisi mükellefinin kesin mizan bildirimini Haziran ayının 1’i
Elanur Şimşek 28 Temmuz 2017 Cuma 16:18
Beyanname

İade Talep Dilekçemi Nasıl Değiştirebilir Veya Iptal Edebilirim?

429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan” İade Talebinin Değiştirilmesine / İade Talebinden Vazgeçilmesine İlişkin (7 No.lu dilekçe) doldurularak İptal/değişikliği istenen dilekçe eklenerek kâğıt ortamında vergi dairesine müracaatta bulunulacaktır.
Aygül Özel 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:06
Beyanname

İdari Para Cezalarına Ilişkin Başvuru Nasıl Olacaktır?

6736 Sayılı Kanun kapsamına 30.06.2016 tarihi itibarıyla verilen ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (19.08.2016) kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi olan idari para cezaları girmekte olup, söz konusu idari para cezalarına ilişkin tutanakların ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olması halinde, borçlular vergi
Özlem Özdemir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:12
Beyanname

Gayrimenkulümü, Basit Usulde Vergilenen Bir Esnafa Isyeri Olarak Kiraya Verdim. Kirayı Öderken Vergi...

Basit usulde vergilendirilen esnafa işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkulün kira bedeli üzerinden, bu mükellefler tarafından gelir vergisi kesintisi (tevkifat) Tevkifata tabi olmayan bu tür gelirler için beyan sınırı olmakla birlikte tutarı bayağı düşüktür. Bin 500 lira olarak uygulanıyor. Buna
Duygu Peksever 25 Temmuz 2017 Salı 07:41
Beyanname

Kira Geliri Beyan Edilmez Ise Ne Olur, Cezası Var Mı?

Kira gelirinizi beyan etmezseniz yada eksik beyan ederseniz, Maliye bunu tespit ettiğinde indirim istisnasından faydalanamazsınız. İstisna oranı 2012 yılı konutlarda 3 bin lira, işyerleri için ise 25 bin liradır. Ayrıca usulsüzlük cezası kesilir ve takdir komisyonuna gönderilir. Takdir komisyonunun
Saadet Ercan 24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:26
Beyanname

Dernek Beyannameleri Ne Zaman, Nereye Ve Ne Şekilde Verilmelidir?

Dernekler, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler vermekle yükümlü oldukları beyanname ve
Salih Atacı 24 Temmuz 2017 Pazartesi 04:05
Beyanname

Daha Önce Verilen Iade Dilekçelerimi Görebilir Miyim?

Mükellefler adına verilen standart dilekçeler öncesi ve sonrası verilen tüm iade dilekçelerinin sorgulamaları bu sayfada yer alan “İade Talep Sorgulama” menüsünden yapılabilmektedir. Herhangi bir iade talep dilekçesi verilmeden önce ilgili dilekçe için daha önce düzenlenmiş iade dosyasının bulunup bulunmadığının
Mertay Karakaş 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:34
Beyanname

Kiracım 2015 Yılında Sadece Sekiz Aylık Kira Ödedi, Son Dört Aylığını Ödemedi. Tahsil Etmediğim Kira...

Kira gelirlerinin beyanında “tahsilat esası” geçerli olduğundan, bu ay sadece tahsil ettiğiniz sekiz aylık kira bedeli (istisnayı aşıyorsa) için vermeniz gerekiyor. Kalan dört aylık kira bedeli ise ileride tahsil edebilirseniz, ilgili yılın beyannamesine dahil edilecektir.
Melek Yüzügüldü 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:20
Beyanname

Yıllık Kira Gelirim 3600 Tl Bin Altında Beyanname Vermeyeceğim Vergi Dairesine Dilekçe Vermem Gereki...

Dilekçe vermenize gerek bulunmamaktadır.
Müşerref Koç 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:01
Beyanname

Beyanname Verirken Almadığım Kiraları Nasıl Göstereceğim. Bankaya Yatırmama Meselesinin Kiracıya Bak...

Tahsil edemediğiniz kiralar gelir olarak kabul edilmez. Dolayısıyla kira gelirinize dahil edilmez. Sadece tahsil ettiğiniz kiraları dikkate almalısınız.
Rojda Gökçen 18 Temmuz 2017 Salı 15:56
Beyanname

Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü Bulunan Derneklerle Ilgili Olarak Mal Beyanını Kimler Ve Ne Zam...

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri doğrultusunda; Kamu yararına sayılan derneklerin yönetim ve denetim üyeleri bu organlarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde; görevin sona ermesi halinde ise, ayrılma tarihini izleyen bir ay
Saliha Toprak 18 Temmuz 2017 Salı 09:41
Beyanname

Sadece Işyeri Kira Geliri Elde Edenler Hangi Durumlarda Beyanname Verirler?

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2016 yılı için beyanname verme sınırı 30.000 TL’yi aşması halinde beyanname verirler. Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2016 yılı için beyanname verme
Ramazan Baran 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:42
Beyanname

Bana Yazı Gelmedi, Ne Yapmam Gerekir?

Size yazı gelmemiş olması, vergi ödemeniz gerekmediği anlamına gelmez. Maliye kira gelirinizi şimdilik tespit edememiş ya da iletişim bilgilerinizi olabilir. Ancak beş yıllık zamanaşımı süresi içerisinde yakalanırsanız, verginizi cezası ve faiziyle birlikte ödemek zorunda kalırsınız. Sistemde adlarına kayıtlı gayrimenkul, kira
Aleyna Birdir 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:16
Beyanname

Sistemden Kimler Faydalanabilir?

Sistemden, sadece kira geliri olanlar faydalanabilecek. Kira geliri dışında ticari, zirai veya serbest meslek kazancı ile menkul sermaye iradı gelir unsurlarından kazanç ve irat elde eden mükellefler, bu sistem üzerinden beyanname veremeyecek.
Muharrem Saatçi 15 Haziran 2017 Perşembe 15:28
Beyanname

Maliye Bakanlığı Benim Gelirimi Nereden Biliyor Benim Adıma Beyan Düzenleyebiliyor?

Maliye Bakanlığı kira geliri olanları nüfus idaresi, banka, Ptt, tapu, elektrik ve su gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kolayca ediyor. Bu nedenle kira geliri olduğu halde beyan etmeyenler için usulsuzlük, vergi ziyaı cezaları söz konusu oluyor. Maliye Bakanlığı
Serdar Gökay 15 Haziran 2017 Perşembe 10:30
Beyanname

İade Talep Edebilecek Tutarım Olduğu Halde Beyanname Getir Butonuna Basıldığında, "ilgi Beyannameniz...

Mükellefin ilgili döneme ait beyannamesinde iade satırındaki tutar sıfır, iade talebinde bulunamaz veya beyannamede yer alan iade tutarının tamamı daha önceden iade talebinde bulunulmuş yani iade dosyası düzenlenmiş ise bu mesaj gelmektedir. Bu durumda iade talebinde bulunulamaz. Mükelleflerin
Sevinç Gözüpek 14 Haziran 2017 Çarşamba 15:12
Beyanname

Şubelerimiz Için Kesin Mizan Bildirimini Ne Şekilde Vermemiz Gerekir?

Şubeleri bulunan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerinin merkez tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilmek suretiyle verilmesi gerekmektedir. Ancak kamu kurum kuruluşlarında merkezin ayrı, şubelerin ayrı vergi kimlik numaraları bulunması ve şubelerin de bilanço esasına göre defter tutmaları halinde merkez ve
Selen Işık 14 Haziran 2017 Çarşamba 13:59
Beyanname

Kiracımdan Kira Alamıyorum. Alamadığım Kira Için Yine De Kira Geliri Beyanı Verecekmiyim?

Almadığınız kiranın beyanı verilmez. Nitekim kira geliri beyanı tahsil edildiğinde geçerlilik kazanır. Kiranızı ne zaman kiracıdan tahsil ederseniz o için bildirimde bulunursunuz.
Can Atacı 13 Haziran 2017 Salı 19:51
Beyanname

Kiracımdan Kira Alamıyorum. Alamadığım Kira Için Yine De Kira Geliri Beyanı Verecekmiyim?

Kira gelirinde kiranın elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kiranın nakten yada ayni olarak tahsil edilmiş olması Bu durumda almadığınız kiranın beyanı olmaz. Tahsil ettiğiniz zaman vereceksiniz. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayni alınmış kiralar emsal kira
Hakan Yeni 13 Haziran 2017 Salı 15:52
Beyanname

Tasfiyeye Giren Kurumun, Tasfiyeye Giriş Tarihinden Önceki Kıst Döneme Ait Kurumlar Vergisi Beyannam...

Tasfiyeye giriş tarihinden önceki kıst dönem Kurumlar Vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 1 25 i arasında verilecek ve aynı ayın sonuna kadar da ödenecektir.
Sevinç Gözüpek 13 Haziran 2017 Salı 10:27
Beyanname

Çok Uğraşmak Istemiyorum, Belgeli Giderim De Yok Zaten. En Kolay Yöntem Nedir, Nasıl Uygulanır?

Gider indiriminde birçok kişi tarafından götürü gider yöntemi uygulanıyor. Çünkü basit olanı bu.
Tevfik Ataberk 13 Haziran 2017 Salı 10:07
Beyanname

Yapılandırılan Borçların Kredi Kartıyla Ödemesinin Avantajları Nelerdir?

Borçlu tarafından Kanun kapsamında yapılan ödemelerin kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda borç kredi kartı ile ödeme işleminin gerçekleştiği anda bu şekilde yapılmış olan ödemeler yönünden de varsa ödenen alacaklara ilişkin tatbik edilmiş hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade
Kaan Tekiner 9 Haziran 2017 Cuma 17:27
Beyanname

Hangi Mükelleflerin Kesin Mizan Bildirimi Verme Yükümlülüğü Bulunmaktadır?

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.
Gamze Ayaz 9 Haziran 2017 Cuma 10:59
Beyanname

Tasfiye Dönemine Ilişkin Olarak Verilmesi Gereken Beyannameler 6736 Sayılı Kanun Kapsamına Girmekte ...

Tasfiye dönemine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerden kanuni beyanname verme süresi 30.06.2016 tarihinden önce olanlar kapsama girmektedir
Gamze Ayaz 8 Haziran 2017 Perşembe 14:35
Beyanname

Kimler Kira Geliri Beyan Etmeyecek?

a 2013 yılında toplam konut kira gelirleri 3 bin 200 lirayı aşmayanlar kira geliri beyanı vermez. b yılında işyeri kira geliri brüt 26 bin lirayı aşmayanlar (kiracının ödediği stopaj öncesi tutar dikkate alınır) kira geliri beyanı vermez. c
Nuran Keske 8 Haziran 2017 Perşembe 09:17
Beyanname

Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesi Kapsamında Pişmanlık Talepli Olarak Beyanda Bulunulmasının, Genel Esas...

Kanunun 4 üncü maddesinin (9) numaralı fıkrasının (a 1) bendi hükmünde, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kanunun yayımlandığı tarihi ikinci ayın sonuna (31 Ekim 2016 tarihine) kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre beyan edilen matrahlar
Müşerref Koç 8 Haziran 2017 Perşembe 08:10
Beyanname

Stopaja Tabi Olması Gereken Kira Geliri Elde Eden Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bu G...

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının bendinde yer alan stopaja tabi kira ödemeleri nedeniyle beyanname vermemiş veya vermiş oldukları muhtasar beyannameye bu tutarları dahil etmemiş olan gelir ve
Zeynep Özsemiz 8 Haziran 2017 Perşembe 02:04
Beyanname

Kredi Kartı Ile Taksitli Ödeme Yapmak Mümkün Olacak Mı? Bu Şekilde Ödeme Yaparken Uygulanacak Prose...

Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerinin bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacaklarının 6183 sayılı Kanunun 41 inci göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi durumunda, var olan hükümlerden farklı olarak ödemeye aracılık yapan bankaların kredi kartına taksit uygulamasını borç ödeme
Birkan Satı 8 Haziran 2017 Perşembe 01:30
Beyanname

Yeni Malik'in Kiracıyı Tahliyesi Nasıl Mümkündür?

Bu davada yeni malik iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde iktisap durumunu, ihtiyacını, tahliye isteğini ve aksi halde tahliye açacağını kiracıya bildirmek kaydıyla, gene iktisap tarihinden başlayarak altı ay sonra tahliye davası açabilecektir.
Aygül Özel 8 Haziran 2017 Perşembe 00:08
Beyanname

Kimler Ödeme Kaydedici Cihazı Kullanmak Mecburiyetindedir?

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.
Aslı Aşkın 7 Haziran 2017 Çarşamba 19:30
Beyanname

Kimler Kira Gelirlerini Beyan Etmek Zorunda?

Beyana tabi geliri sadece kira gelirinden ibaret olan mükelleflerden; • bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna (2011 yılı gelirleri için 2.800 TL) aşanlar, • işyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme
Büşra Efe 7 Haziran 2017 Çarşamba 00:21
Beyanname

301-302-408-316-403-701-702 Beyanname Kodlarıyla Ilgili Iade Dilekçelerimi Ayrı Ayrı Mı Vermek Zorun...

İhracat istisnasından doğan iadeler (301 302 408 316 403 kodlarından iade talebi) için ayrı, İhraç kayıtlı satışlardan doğan iadeler 702 kodlarından iade talebi) için ayrı, Dilekçeler verilmesi gerekmektedir.
Batuhan Aydın 6 Haziran 2017 Salı 00:53
Beyanname

Birden Fazla Konutu Olanlar Her Konut Için Istisna Oranını Düşebilecek Mi?

Birden fazla konutu olanlar sadece bir kere istisna oranından faydalanabilirler.
Selim Güngören 3 Haziran 2017 Cumartesi 00:37
Beyanname