+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Belgelendirme

Tür Belgesine Nasıl Başvurabilirim?

İşletme adına temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından, gerekli belgelerle birlikte yazılı veya elektronik ortamda (biltek.sanayi.gov.tr) Bilim, Sanayi ve Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılır.
Aysen Mert 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:45
Belgelendirme

Iso Nedir?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Standard Organizasyonudur.
Büşra Efe 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:58
Belgelendirme

Nakliyeci Değilim, Ticari Amaçla Mal Taşımıyorum Belge Almam Gerekir Mi?

TC Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği içeriğinde 39 adet belge olup, bunlardan birisi K2 Yetki Belgesidir ki; Yönetmelikte geçen şöyledir: K2 Yetki belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi
Sevcan Karaduman 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:08
Belgelendirme

Belgelendirme Nasıl Yapılmaktadır?

Başvuru formları ile sizden başvurunuz ve belgelendirme talep ettiğiniz kapsam yazılı olarak istenir. Eğer başvuru uygunsa, belgelendirme teklif ve karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip, kuruluş için iki aşamalı bir denetim süreci başlatılır. Genel hatlarıyla anlatmak gerekirse; denetim sürecinin 1. aşamasında
Tuğsan Keskin 22 Ağustos 2017 Salı 17:04
Belgelendirme

Ce Işareti Taşıyan Ürünlerin Denetimi Ne Şekilde Yapılmaktadır?

AB, CE işaretinin yasal ve kurallara uygun olarak iliştirildiğini denetlemektedir. Üye ülkelerin bu amaca hizmet eden “piyasa denetleme kurumları” gerekmektedir. Onaylanmış kurumların aynı zamanda piyasa denetleme kurumu olarak da hizmet vermesi mümkün değildir (olası çıkar çatışmalarını engellemek için). Benzer denetleme
Seranay Avcı 22 Ağustos 2017 Salı 01:12
Belgelendirme

Eşim Ve Kızımla Beraber Kafes Içinde Yazlığa Götüreceğimiz Kedimizi Otobüs Şirketi Almadı. Ufacık Ev...

Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı taşınamaz.
Tuğsan Keskin 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:21
Belgelendirme

Teyit Ölçümleri Için Esas Alınacak Tarih Nedir?

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (SKHKKY) Madde 14 gereğince işletmelerin, Çevre İznine esas emisyon ölçüm raporunun tarihini esas alınarak, iki yılda bir rapor hazırlamaları zorunludur. Söz konusu raporların, yalnızca yetkili merciden talep olması halinde veya denetim esnasında sunulması, aksi
Kıvanç Kılıç 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:31
Belgelendirme

K2 Yetki Belgesi Almıştık. Fakat Araçlarımızın Çoğu Gittikleri Yerden Boş Dönüyorlar Imkanımız Olsa ...

Şahıs firması veya tüzel firma olarak K1 yetki belgesi alabilmenin şartı olan 25 75 ton taşıma kapasitesine sahip araçlarınız ve firmanızın faaliyet konuları içinde taşımacılık hizmetleri veya benzeri mevcutsa, K2 yetki belgenizi K1 yetki belgesine değiştirmek üzere Bakanlığa başvurabilirsiniz.
Dilara Çevik 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:32
Belgelendirme

Sistem Dokümantasyonu Sadece Basılı (Çıktı) Olarak Mı Olmalıdır?

Hayır, dokümantasyon herhangi bir ortam veya yapıda olabilir.
Ülkü Aydoğdu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:51
Belgelendirme

Çevre Izin Ve Lisans Yönetmeliğinden Önce Lisans Almış Olan Tesislerin Mali Sorumluluk Sigortası Yap...

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin; “Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü başlıklı 12. Maddesinde yer alan “(1) Tehlikeli atıkların taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü
Selin Arslan 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:57
Belgelendirme

Uygunluk Değerlendirmesi Nedir?

Uygunluk değerlendirmesi, bir ürünün veya ürün grubunun uyması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koruması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi koşullarını gerekli görülen hallerde performans esaslarını düzenleyen mevzuata ve bu mevzuatta atıf yapılan standarda uygunluğunun tespitini ifade eder.
Çağatay Gürcü 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:21
Belgelendirme

Dahilde Işleme Izin Belgesi Kullanımına Uyulmaması Halinde Ne Gibi Sorunlarla Karşılaşırım?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kullanarak Dahilde İşleme Rejimi hükümlerinin ihlali halinde, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta alınmayan vergileri için, Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi uyarınca para cezası tahsil edilir.
Merve Temel 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:51
Belgelendirme

Akreditasyon Veya Belgelendirme Nedir?

Akreditasyon, farklı standartlara sertifika düzenlemesi için belgelendirme kurumunun onaylı kabulüdür. Her ülkenin kendi düzenlenmiş akreditasyon kurumu vardır. Bu kurumlar, gibi belgelendirme kurumlarına akreditasyon sağlarlar. Akreditasyon, belirlenmiş kontrol ve sistemlerin yerli yerinde olması ile elde edilir. Bu gereklilikler ayrıca uluslararası
Serdar Gökay 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:10
Belgelendirme

İki Adet Doblo Aracımız Var, Ikisininde Ruhsatları Farklı. Birinde Kamyonet Diğerinde Hususi Oto Yaz...

Bir taşıtın K2 yetki belgesine kaydedilebilmesi için yük taşıma niteliğinde olması ve ruhsatta cinsinin kamyon veya kamyonet olması gerekir.
Kadir Öztürk 18 Ağustos 2017 Cuma 22:02
Belgelendirme

Iso 9001 Turkak Nedir?

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde yer alan
Elif Gözcü 18 Ağustos 2017 Cuma 18:10
Belgelendirme

K2 Belgesinin Tanımında, Ticari Olarak Kendi Adına Kayıt Ve Tescil Edilmiş Araçlar Diyor. Aracımızın...

Tanımda geçen ticari kelimesinden yanılgıya düşülmesin. Şirket aktifine kayıtlı bir araç olması anlamında kullanılmıştır. Ruhsatta geçen ticari ve hususi K2 belgesinde bir şey ifade etmez. Ticari yazması şartı yoktur, ihtiyaridir. Ayrıca araç/araçların taşımacılık faaliyetinden gelir elde edilirse, ruhsatta ticari
Abdulkadir Sarıbaş 18 Ağustos 2017 Cuma 16:07
Belgelendirme

Turizm Belgesinin Maliyeti Ne Kadardır?

Maliyet, tesis türüne göre değişiklik göstermektedir.
Büşra Efe 18 Ağustos 2017 Cuma 15:26
Belgelendirme

Ce Işareti Türkiye Iç Pazarında Bir Zorunluluk Mu?

Evet. 1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşması ile Türkiye Avrupa Teknik Müktesebatını uygulayacağını taahhüt etmiştir. Daha yayınlanan 4703 no’lu kanun , CE işareti yönetmeliği ve EC Direktiflerinin ulusallaştırarak AT Yönetmelikleri Türkiye iç pazarında CE işaretini yasal
Uğurcan Altay 18 Ağustos 2017 Cuma 14:54
Belgelendirme

Ce Işaretinin Iliştirilmesi Ile Ilgili Kurallar Nelerdir?

CE işareti, ilgili direktifler çerçevesinde tüm zorunlu teknik gereklere uyulduğunu kanıtlayan bir işarettir. CE işareti taşıması gereken bir ürüne işareti iliştiren veya iliştirilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişi, söz konusu ürünün ilgili direktif veya direktiflerde yer alan
Aleyna Birdir 18 Ağustos 2017 Cuma 10:13
Belgelendirme

Avrupa Birliği Ülkelerine Ihracat Yapıyoruz, Iso 9000 Belgesi Yeterli Midir?

ISO 9000 standardı zorunlu bir Standard değildir, ancak müşterileriniz için tercih sebebi olabilir. Rekabette üstünlük sağlamak için ISO 9000 gizli bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca AB yeni yaklaşım direktiflerinden olan, CE işareti taşıması zorunlu ürün üreten kuruluşların ürünlerine
Rojda Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 19:43
Belgelendirme

Iso 9001:2000 Revizyonuna Göre Tüm Ürünlerimi Kapsama Dahil Etmeli Miyim?

ISO 9001:2000 revizyonu, kuruluşlara tüm ürünlerini belgede tanımlı olan kapsama dahil etme zorunluluğu getirmiyor. Ancak, kapsama dahil edilen ürünler 9001: 2000 standardının uygulanabilen tüm şartlarını yerine getirmek zorundadır. Standart; uygulaması olmayan ve konuyla ilgili müşteri istekleri ve yasal mevzuata
Esma Çiftçi 17 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
Belgelendirme

Hizmet Yeterlilik Belgesini Kimler Alabilir?

• 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN KURULUŞLAR; Beyaz eşya otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb. • İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR; Yemek
Kadir Öztürk 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:45
Belgelendirme

Dahilde Işleme Izin Belgesi Kapsamında Ihracat Yapacak Başka Bir Firma Kullanabilir Miyim?

Aracı İhracatçı olarak belgenize kaydettirmiş olmak kaydıyla farklı firmalar üzerinden ihracat gerçekleştirilebilir.
Zeynep Birsen 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:11
Belgelendirme

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Ve Geçici Ustalık Belgesi Kayıt Işlemleri Adı Altında Alınan ...

Türkiye Halk Bankası’nın ‘‘118 Gelir Kod’’ lu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına yatırılmalıdır.
Esma Aşçı 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:30
Belgelendirme

Yakma Ve Proses Sistemleri Ayrımı Nasıl Yapılır?

Yakıtın hammadde ile birlikte muamele gördüğü veya kurutma, kavurma vb. işlemler için yakma işlemi sonrası oluşan yanma gazlarının ham veya ürün üzerinden geçirildiği, bacasından proses kaynaklı baca gazı emisyonlarının ve yanma gazlarının birlikte çıktığı tesisler proses sistemleri, Yakıtın yakılması sonucunda,
Rojda Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:20
Belgelendirme

Ce Belgesi Sorgulama Nereden Yapılır? Ce Belgesi Doğrulama Nereden Yapılır?

CE belgelerinin tamamının bulunduğu ve sorgulama ya da doğrulama yapılabilecek bir ortak havuz yoktur. Belge üzerinde yazan iletişim bilgilerine atılarak ya da ilgili onaylanmış kuruluşun web sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir. Belgeyi yayınlayan kuruluşun onaylanmış kuruluş olmaması ihtimaline karşı ,
Can Kuzey Birdal 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:11
Belgelendirme

Hazine Arazisi Nasıl Kiralanabilir?

Hazine arazisi kiralanması için, ilgili valiliklerle ve ilgili Milli Emlak müdürlükleriyle görüşülmelidir.
Hümeyra Sevinç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:09
Belgelendirme

Dahilde Işleme Izin Belgesi Kapsamında Ithal Edilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girmesi Mümkün Mü?

Dahilde İşleme İzin Belgesi süresi içerisinde ithal edilen eşyanın vergilerinin ödenmesi ile Serbest Dolaşıma girer. Serbest Dolaşıma giren eşya ihracat şartı aranmamaktadır.
Hazal Erdi 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:51
Belgelendirme

Fssc 22000 Nedir?

Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı (The Foundation of Food Safety Certification ) tarafından yürütülmekte olan FSSC 22000, esasen ISO 22000:2005 PAS 220:2008’in bir kombinasyonudur ve özellikle gıda üretimi sektörüne yönelik olan ilk global gıda güvenliği standartıdır.
İlke Atasever 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:38
Belgelendirme

Belge Kapsamını Belirlerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Belge kapsamını belirlerken, müşterilerinizi yanılgıya düşürecek ifadelerden kaçınmalı ve kapsam dâhilindeki ürün çeşitleri ve ürün gerçekleştirme prosesleri ile ilgili ifadeler bulunmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.
Şafak Serez 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:33
Belgelendirme

Bir Şirket Belgelendirme Kuruluşları Arasında Geçiş Yapabilir Mi?

Evet, yapabilir. Bu genellikle eğer organizasyon, sertifikasyon tarafından sağlanan hizmetten memnun olmadığında karşılaşılan bir durumdur. Şirket başka bir belgelendirme müracaat ederek sertifikasyonunu değiştirebilir.
Müjde Er 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:56
Belgelendirme

Tür Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

TÜR Belgesi ürünün piyasaya arz tarihi itibarıyla 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. ​
Yılmaz Yalman 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:53
Belgelendirme

Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı müteahhitliği yapmak üzere Yetki Belgesi Numarası almak isteyen; Gerçek kişi; Müracaat yılı içinde alınmış Ticaret Odasına Kayıt Belgesinin aslı veya onaylı örneği ve Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası Ön Müracaat Formu, Tüzel kişi; Ticaret Odasına Kayıt Belgesi, Şirket sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslını
Burak Sedef 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:44
Belgelendirme

Ürünüm Ce Uygunluk Işaretini Gerektiriyor Mu?

CE Uygunluk İşareti sadece Avrupa Ekonomik Alanı ( EEA) içindeki ülkelerde gereklidir. Avrupa Ekonomik Alanı, Avrupa Birliği’nin (EU) 15 ülkesi Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Luksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç, İngiltere ile Avrupa Serbest Ticaret
Hasan Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:24
Belgelendirme

Birden Fazla Ürün Için Belge Alabilir Miyiz?

TÜR Belgesi, proje sonucunda gerçekleştirilen/ortaya çıkan her bir ürün/hizmet için ayrı ayrı düzenlenir. ​
Kerim Özpek 15 Ağustos 2017 Salı 16:40
Belgelendirme

Ulaştırma Bakanlığından K1 Belgesi Alabilmem Için Alacağım Aracın Taşıma Kapasitesi Ne Olmalıdır?

11.06.2009 tarihli, 27255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ nin 24. maddesi “ Taşıtların yaşı, cinsi ve diğer başlığını taşımakta olup ilgili maddenin “b) Eşya ve kargo taşımalarında;” fıkrasının 4. maddesinde “K1, K3, L1, M1, M2, N türü,
Simge Anahtarcı 15 Ağustos 2017 Salı 11:48
Belgelendirme

Garanti Belgesi Nedir?

Satılan ürünün, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanılmasına rağmen, garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek ve garanti kapsamına giren veya istenmeyen durumların, en az 2 yıl süre ile ücretsiz olarak garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde tamirinin veya yenisi
Birsen Alaycı 15 Ağustos 2017 Salı 09:53
Belgelendirme

Adi Ortaklık Yapısı Olan Firmamıza K1 Yetki Belgesi Almak Istedik, Alamazsınız Dendi, Neden?

Adi ortaklıklara sadece B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi verilir. Bunun dışında ki yetki belgelerini alabilmenin şartı: Gerçek da tüzel vergi mükellefi olmaktır.
Necmi Güvercin 15 Ağustos 2017 Salı 09:30
Belgelendirme

Serbest Ticaret Anlaşması Yapılan Ülkelere Yapılan Ihracatta Kullanılan Belge Hangisidir?

Serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere yapılan ihracatta EUR 1 kullanılmaktadır.
Sevinç Gözüpek 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:26
Belgelendirme

Dahilde Işleme Izin Belgesi Hangi Firmalara Verilir?

Kapasite raporu olan, İhracatçılar birliğine üye olan, imalatçı ve ihracatçı firmalara Dahilde İşleme İzin Belgesi verilir. Dahilde İşleme İzin alan firmalar ihracatlarını kendileri yapabilecekleri gibi aracı ihracatçı kullanarak da ihracatlarını yapabilirler.
Ayşe Akkurt 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:48
Belgelendirme

Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Ve Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesinin Müracaat Adresi Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Belgelendirme ve Kayıt Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mah. 2179 Sokak No:5 Kat 11 Çankaya/ANKARA
Erkan Müftüoğlu 13 Ağustos 2017 Pazar 18:30
Belgelendirme

Ce Uygunluk Işareti Niçin Kullanılmaktadır?

Avrupa Birliği ülkeleri 1946 yılında imzalanan Roma Anlaşması’ndan beri bir iç pazar oluşturmak için uğraşmışlardır. Oluşturulacak bu tek pazarda hizmetlerin, insanların ve sermayenin serbest olarak dolaşması sağlanacaktır. Malların serbest dolaşımı, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin kendi ulusal güvenlik ve sağlık koşullarını
Erol Ekin 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:41
Belgelendirme

Dahilde Işleme Izin Belgesi Kapsamında Ithalat Yapmak Zorunlu Mudur? Yurt Içi Alım Yapılabilir Mi?

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında imalatta kullanılacak hammaddeler yurt içinden veya yurt dışından ithalat yapılarak alınabilir. Dahilde İşleme İzin ile ithal edilen ve yerli alınan ürünün imalatta kullanılarak ihraç edilmesi zorunludur.
Hülya Asım 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:54
Belgelendirme

Tip Testli Ürün Ne Anlam Ifade Eder?

Elektrik pano piyasasında Tip Testi Pano üreticileri için panoların ilgili standartlara göre üretildiğini ifade eder.
Zeynep Birsen 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:55
Belgelendirme

Yeni Yaklaşım Yönergeleri Nedir?

Avrupa Birliği malların tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üzerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak için bir önlem almıştır. Bu önlemlerden bazıları Yeni Yaklaşım Yönergeleri adıyla bilinir. Yeni Yaklaşım Yönergeleri ürün tasarımı üzerinde denetim sağlar ve her
Kadir Öztürk 11 Ağustos 2017 Cuma 23:00
Belgelendirme

Iso 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi'nin Faydaları Şikayetçiye açık ve sorumlu bir şikayetleri değerlendirme prosesine ulaşma imkanını sağlar Kuruluşun, şikayetleri tutarlı, ve sorumlu bir şekilde şikayetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme yeteneğini arttırır Şikayetleri ele alma proseslerini, şikayetlerin çözümünü ve yapılan
Taylan Bıçak 11 Ağustos 2017 Cuma 17:16
Belgelendirme

Ce Markası Için Başvuracak Kuruluşlar Ne Yapmalıdır?

Herhangi bir ürününe CE markalaması yapmak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlaması gerekir. Teknik CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini kullanıyor olsun
Kadir Öztürk 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:08
Belgelendirme

Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansına Sahip Firma Bilgilerine Nereden Ulaşabiliriz?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet adresinden (www.csb.gov.tr), ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü “İzin ve Lisans İşlemleri” başlığı altından
Necmi Güvercin 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:22
Belgelendirme

Şirketimizin Ortağına Ait Araç Var, Bu Aracı Şirketimizin Kendi Işlerinde Kullanıyoruz. K2 Yetki Bel...

Mümkün değildir. Şirket ortağınızın aracını öncelikle şirket adına kayıt ve tescil ettirmesi, ondan sonra yetki belgenizin eki taşıt belgesine edilmesi için girişimde bulunması söz konusudur.
Müjde Er 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:07
Belgelendirme