+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankada Işlem Yapıyorum, Ücret Ve/veya Komisyon Talep Ediliyor. Aynı Bankacılık Işlemine Ilişkin Ücr...

Bankaların müşterilerinden tahsil edecekleri ücret, komisyon ve masraflara ilişkin Türkiye Bankalar Birliği tarafından bir düzenleme yapılmamıştır. Bankalar tarafından müşterilerinden dışında temin edilen menfaatler ile tahsil edilen ücret, komisyon ve masraflar, Borçlar Kanunu’nun 19’uncu maddesinde öngörülen sözleşme serbestisi içinde, bankalar
Aynur Aydın 18 Ağustos 2017 Cuma 15:05
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumunda Görev Yapan Personelin Statüsü Nedir?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesi gereğince; Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler bankalar yeminli murakıpları yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel
Mertay Karakaş 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:53
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Sadece Ulaşımda Kullanılan Bir Ön Ödemeli Kart Çıkarıyoruz. Bu Elektronik Para Ihracı Kapsamına Gire...

Sadece ulaşımda kullanılan bir ön ödemeli kartın “sadece belirli bir hizmet grubunun satın alınmasında” kullanıldığı ve Kanunun 18 inci beşinci fıkrası uyarınca Kanun kapsamı dışında olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, her bir iş modelinin Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası
Asena Kalkan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:08
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

6493 Sayılı Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Kuruluş...

6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Nuran Keske 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:49
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

6493 Sayılı Kanun "fatura Ödeme Merkezi" Olarak Adlandırılan Işletmelerin Faaliyetlerini Düzenlemekt...

Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde “Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler” Kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak Kanunda “fatura ödeme kuruluşu” veya “fatura ödeme merkezi” vb. bir terminolojiye yer verilmemiştir. Dolayısıyla, fatura ödemelerine aracılık hizmetleri de Kanunun
Selen Işık 15 Ağustos 2017 Salı 15:52
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bddk Mevzuatı Çerçevesinde Bankalarda Bilgi Sistemleri Denetimi Yapılmakta Mıdır?

Evet. Söz konusu denetimleri Kurum personeli eliyle yapılan denetimler, bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimler ve banka personeli tarafından denetimler olmak üzere üç başlık altında toplamak mümkündür. Kurum, hazırlamış olduğu planlar doğrultusunda bilgi sistemleri denetimlerini icra eder. Bağımsız denetim kuruluşları,
Mehmet Özdil 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:09
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bddk Tarafından Yapılan Raporlamaların Yayım Sıklıklarını Nasıl Öğrenebilirim?

BDDK tarafından yapılan raporlamaların yayın takvimine http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Yayim_Takvimi/Yayim_Takvimi.aspx linki aracılığıyla ulaşılması mümkündür.
Birsen Alaycı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:10
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kanun Uyarınca Faaliyet Izni Alan Ödeme Kuruluşları Ile Elektronik Para Kuruluşlarının Listesine Nas...

Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca faaliyet izni verilmesine ilişkin Kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra, faaliyet alan ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının unvan ve iletişim bilgileri Kurumumuzun internet sayfasında yer alan “Kuruluşlar” sekmesi altındaki “Ödeme
Zeynep Birsen 30 Temmuz 2017 Pazar 15:43
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Ödeme Kuruluşu Veya Elektronik Para Kuruluşunun Temsilcisi Olabilmek Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Temsilci olacak gerçek ve tüzel kişilerin taşıması gereken şart Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirlenmiştir. Gerçek kişi temsilciler tüzel kişi temsilcinin üst yönetiminin 5411 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartı taşımaları zorunludur. Bir
Hümeyra Sevinç 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:31
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Avrupa'da Kurulu Ve Psd (Payment Services Directive) Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Bir Ödeme Kurulu...

Hayır. Türkiye’de ödeme hizmeti verilebilmesi için mutlaka Türkiye’de kurulu bir anonim şirket olunması ve Kuruldan faaliyet izni alınması
Erkan Müftüoğlu 24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:04
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumunda Nasıl Bir Hizmet Içi Eğitim Politikası Izlenmektedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun eğitim politikasının amacı, personelin görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerin artırılması, göreve beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması olarak
Tuğberk Turna 21 Temmuz 2017 Cuma 23:01
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kredili Mevduat Hesabı Nedir?

Bankanın belirlediği bir limit dâhilinde vadesiz mevduat hesabına tanımlanan ve hesapta yeterli bakiye olmadığında da hesaptan para çekebilmeyi, alışveriş sağlayan bir kredi ürünüdür.
Ömer Efegil 21 Temmuz 2017 Cuma 15:27
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Zamanaşımına Uğrayan Mevduatımı Nasıl Alabilirim?

Bankalar bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50 Türk Lirası ve üzerindeki her türlü mevduat, katılım fonu, ve alacakların hak sahiplerini, başvuruda bulunmadıkları takdirde hesaplarının Fona devredileceği hususunda, izleyen takvim yılının Ocak ayı sonuna kadar iadeli taahhütlü
Boran Erdil 19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:06
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Fatura Ödeme Merkezleri Ve Bunun Gibi Kuruluşlar Bddk Denetiminde Midir?

Fatura Ödeme Merkezleri kurumların fatura tahsilâtlarına aracılık sağlayan şirketler olup, bu şirketlerin BDDK ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla nitelikteki işletmeler BDDK’nın düzenleme ve denetleme alanının dışındadır. Bunun yanında, bankaların bu şirketlerle aralarındaki ilişki Türkiye Bankalar Birliği tarafından çıkarılmış
Büşra Efe 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:50
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumunda Staj Yapılabilir Mi?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Kuruma verilen görevlerin meslek sırrı kapsamında yürütülmesi gerektiğinden, Kurumda staj imkânı bulunmamaktadır.
Aylin Serttaş 17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:02
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankalar Hangi Sürelerle Denetlenmektedir?

Kurum, denetimin etkinliğinin, sürekliliğinin, yeterliliğinin ve denetim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması amacı ile risk odaklı bakış açısına sahip dinamik yaklaşımla denetim yapmaktadır. Risk odaklı denetim, denetimin kapsamının, yoğunluğunun, denetim kaynaklarının tahsisinin ve denetim faaliyetlerinin, her bir kuruluşun risk profili
Kaan Tekiner 15 Haziran 2017 Perşembe 08:08
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bddk Tarafından Bankalara Ilişkin Herhangi Bir Derecelendirme Yapılmakta Mıdır?

Evet yapılmaktadır. BDDK, CAMELS derecelendirme sistemini benimsemiştir. Genellikle CAMELS olarak anılan UFIRS (The Uniform Financial Institutions Rating System), Finansal Derecelendirme Sistemi, ilk olarak 1979 yılında, FFIEC (Federal Financial Institutions Examination Council) tarafından bir inceleme yöntemi olarak benimsenmiştir. İlerleyen yıllarda
Özge Bayındır 14 Haziran 2017 Çarşamba 07:09
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bddk Tarafından Içeriği Ve Kapsamı Belirlenmiş Bir "temsilcilik Sözleşmesi" Örneği Var Mıdır?

Hayır. Kurumumuz Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde faaliyetlerin temsilciler aracılığıyla nasıl yürütüleceğine ilişkin usul ve esasları belirlemiş olup, temsilcilik sözleşmesinin ilişkin herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırılık teşkil edecek ifadelere yer verilmemek kaydıyla temsilcilik sözleşmesinin içeriği ve kapsamı
Büşra Efe 13 Haziran 2017 Salı 18:34
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Haberim Olmaksızın Kredili Mevduat Hesabı Tanımlanabilir Mi?

Kişinin ilgili banka ile daha öncesinde kredili mevduat hesabı tanımlanabileceği hususunda sözleşme yapmış olması durumunda, kredili mevduat hesabı tanımlanabilecektir. mevduat hesaplarına ilişkin olarak ayrıca münhasır bir talep alınmasına dair kanuni herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Zeynep Özsemiz 13 Haziran 2017 Salı 04:52
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Firmamız 2010 Yılından Bu Yana Ödeme Hizmeti Sunmaktadır. 27.06.2015 Tarihine Kadar Faaliyet Izni Al...

Ödeme hizmetleri alanında faaliyette bulunmak üzere Kurumumuza yapılacak faaliyet izni başvurularında tevdi edilmesi gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin tarihine kadar Kurumumuza ulaştırılarak başvurunun yapılması yeterlidir. Bu tarihe kadar gerekli bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunmayan firmaların 27.06.2015 tarihinde ödeme
İbrahim Yılmaz 13 Haziran 2017 Salı 01:18
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankaların Bağımsız Denetimi Nasıl Yapılmaktadır?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili alt düzenlemelere göre bankaların üçer ayda bir olmak üzere yılda 4 defa bağımsız geçmiş mali tablolarının kamuya açıklanması gerekmektedir. Söz konusu denetimi gerçekleştirilecek kuruluşlar yine aynı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde BDDK tarafından belirlenmekte,
Burak Sedef 12 Haziran 2017 Pazartesi 20:36
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Ödeme Hizmetlerini Sunmanın Yanı Sıra Iş Yerimde Başka Mal Ve Hizmetlerin Satışını Da Gerçekleştiriy...

Evet. Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödeme kuruluşları ödeme hizmetlerinin sunulması dışında başka bir ticari faaliyetle iştigal Ancak kuruluşların temsilcilerinin bu faaliyetlerin yanı sıra diğer ticari faaliyetlerini de yürütmeleri mümkün bulunmaktadır.
Aylin Serttaş 12 Haziran 2017 Pazartesi 19:02
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kuruluşun Bir Gerçek Veya Tüzel Kişiye "ana Temsilcilik" Yetkisi Vermesi Ve Ana Temsilcinin De Ilgil...

Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kuruluş ödeme hizmetlerini temsilci aracılığıyla yürütebilir. Kuruluş ile temsilci arasındaki sözleşme olarak düzenlenir.” hükmü uyarınca temsilcilik sözleşmesinin doğrudan kuruluş ile temsilci arasında imzalanması gerekmektedir. Bu itibarla Kuruluşun ana temsilci tayin etmesi
Ayça Güneş 9 Haziran 2017 Cuma 14:20
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bir Ödeme Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet Izni Başvurusunda Bulunmak Istiyoruz. Ku...

Hayır. Ödeme sistemi; 6493 sayılı Kanun çerçevesinde üç veya daha fazla katılımcının arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan, ödeme kuruluşundan tamamen farklı bir yapıyı
Aslı Aşkın 9 Haziran 2017 Cuma 14:09
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Türkiye Bankalar Birliği'nin Görev Ve Yetkileri Nedir?

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliği'nin görev ve yetkileri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun "Kuruluş Birlikleri" başlıklı bölümünde bulunan 80'inci maddesi ile Birlik Statüsü’nde belirlenmiştir. Kanun'un belirtilen maddesi ile Birlik Statüsü'ne internet sitemizden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
Müşerref Koç 8 Haziran 2017 Perşembe 12:14
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bddk Tarafından Yayımlanan Istatistikî Verilerin Kaynağı Nedir?

BDDK tarafından yayımlanan istatistikî veriler Kurumumuzun denetimi altındaki finansal kuruluşlardan alınan verilerin derlenmesiyle oluşturulmaktadır. BDDK veri tabanına farklı sıklıklarla verilerin tutarlılığı ve güvenilirliği finansal kuruluşlarca yapılan düzenli raporlamalara uygulanan iç ve çapraz kontroller aracılığıyla sağlanmaktadır. İstatistikî bilgiler söz konusu
Can Kuzey Birdal 6 Haziran 2017 Salı 08:58
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kanunun Geçici 2 Nci Maddesindeki Geçiş Süreci Hangi Kuruluşları Kapsamaktadır? 27 Haziran 2015 Tari...

Kanunun Geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme hizmetleri sunmakta veya para ihraç etmekte olup bu Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan kuruluşların,
Aleyna Birdir 5 Haziran 2017 Pazartesi 20:09
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kredi Kartı Üyelik Aidatı Alınmasının Yasal Dayanağını Öğrenmek Istiyorum.

Birliğimiz internet sitesi ana menüdeki "TBB Görüşleri" başlığı ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı" alt başlığından ilgili düzenlemelere ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
Burcu Nişancı 3 Haziran 2017 Cumartesi 14:11
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankaların Gözetimi Kapsamında Ne Tür Çalışmalar Yapılmaktadır?

BDDK’nın gözetim ve denetimi altında yer alan kuruluşlardan bankalar, Kurum veritabanına Bankacılık Veri Transfer Sistemi yoluyla elektronik ortamda günlük, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla konsolide ve/veya solo bazda temel olarak varlıklarına, alacaklarına, özkaynaklarına, borçlarına, kâr ve zarar hesaplarına,
Tuğsan Keskin 2 Haziran 2017 Cuma 11:27
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bddk'nın Mali Kaynağı Nedir?

BDDK’nın mali kaynağı, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince bütçenin yürürlüğe girmesinden önce katılma payı adı Kuruma yapılacak ödemelerle karşılanmaktadır. Giderlere katılma payı olarak tahsil olunacak tutar, söz konusu kuruluşların bir önceki yılsonu bilanço toplamlarının onbinde
Deniz Tuzcu 1 Haziran 2017 Perşembe 18:34
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Avrupa'da Kurulu Ve Kurulu Bulunduğu Ülkenin Denetim Otoritesinden Faaliyet Izni Almış Bir Elektroni...

Hayır. Türkiye’de elektronik para ihraç edecek kuruluşun mutlaka Türkiye’de kurulu bir anonim şirket olması ve Kuruldan faaliyet izni alması
Şafak Akar 31 Mayıs 2017 Çarşamba 20:11
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

X Ilinde Veya X Bölgesinde Verilen Kredi Ve Mevduat Hacimlerini Nasıl Öğrenebilirim?

Birliğimiz internet sitesi ana menüdeki "Banka ve Sektör Bilgileri" altından sırasıyla “İstatistiki Raporlar”, “İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler", “İllere Özet Bilgiler” başlıkları seçilerek ulaşılması mümkündür. Ayrıca, illere gore veriler "Banka ve Sektör Bilgileri" altındaki “Veri Sorgulama Sistemi” altındaki “İllere
Mertay Karakaş 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:48
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Türkiye'de Hangi Kuruluşlar Elektronik Para Ihraç Edebilir?

Türkiye’de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile 6493 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet izni almış elektronik para kuruluşları elektronik ihraç edebilir.
Kadir Öztürk 31 Mayıs 2017 Çarşamba 09:17
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bir Banka Hakkında Bddk' Dan Bilgi Alınabilir Mi?

BDDK tarafından kamuya açıklanan raporlar ve yayımlanan çalışmalarda kullanılan veriler tüm sektöre ilişkin ya da tür bazında banka gruplarına “FİNTÜRK Finansal Türkiye Haritası” uygulaması kapsamındaki bazı bilgiler dışında, bir banka hakkında BDDK tarafından kamuya herhangi bir veri açıklanmamaktadır. Gerçek
Hüseyin Mert 30 Mayıs 2017 Salı 20:13
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankalar Hangi Sürelerle Denetlenmektedir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumu tarafından yürütülecek denetim, döngüsel olarak birbirini takip ve tekrar eden bağımsız süreçlerden oluşmaktadır. Denetim yer alan dinamik süreçler her bir banka bazında bankanın risk profiline, büyüklüğüne, faaliyetlerinin çeşitlilik ve karmaşıklık düzeyine göre farklılık arz
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:17
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Başka Bir Şahsın Kredi Kartı Borcuna Kefil Olunca Borcun Takibi Nasıl Yapılır?

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. Kredi kartı
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:12
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kredi Kartımı Iptal Ettirmek Için Ne Yapabilirim? Kredi Kartının Şubeden Iptali Mümkün Mü?

Kart hamili talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir. Ayrıca, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesi ve şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:57
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kredi Kartı Limitim Talebim Olmadan Bankaca Arttırılabilir Mi?

Hayır.Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi kartı kart limitlerini artıramazlar. Kredi kartı limitinizin arttırılmasına ilişkin bir talimatınız halde ilgili banka tarafından limitinizin arttırılması yönünde bir uygulama yapılmış ise bu hususu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle birlikte, ıslak imzalı bir
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:32
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankaların Talep Ettiği Kart Ücretleri Yasal Mı? Kart Ücretine Itiraz Yolu Nedir?

Kendilerinden kart ücreti talep/tahsil edilen müşterilerinin öncelikle ilgili bankayla yapmış oldukları sözleşmeleri incelemeleri ve itirazlarını bankaya iletmeleri gerekmektedir. Uyuşmazlık durumda ise; Kanunun 44. maddesi uyarınca, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetine ya da Tüketici Mahkemesine başvurmaları
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:29
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Banka, Talebim Olmaksızın Kredi Kartı Gönderebilir Mi?

1.3.2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka kartları ve Kredi Kartları Kanunu 'nun "Kart ve buna ilişkin yükümlülükler"e ilişkin 8 inci maddesinin birinci fıkrası "Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:28
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

X Bankasına Para Yatırmak Istiyorum, Ancak Emin Olamıyorum. Bankanın Sağlam Olup Olmadığına Ilişkin ...

Türkiye Bankalar Birliği'nin, üye bankaların mali gücü hakkında bir değerlendirme yapması söz konusu değildir. Bankalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme denetimi altındadır. Birliğimiz üyesi bankaların mali tablolarına internet sitesi ana menüdeki "İstatistiki Raporlar/Tebliğ 17 Kapsamında Mali Tablolar" başlığından ulaşılması mümkün
Tuğsan Keskin 26 Mayıs 2017 Cuma 12:40
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Sadece X Tatil Köyünün Içinde Yapılan Alışverişlerde Kullanılan Ön Ödemeli Kart Çıkarıyoruz. Bu Ön Ö...

Sadece X tatil köyünün içerisindeki mal veya hizmet sağlayıcılarında kullanılan bir ön ödemeli kartın, ön ödemeli kartın kullanım şart koşulları içerisinde kartın sadece bu hizmet ağında kullanılabileceğinin açıkça belirtilmesi ve kartın bu hizmet ağı dışında kullanılmasının teknik olarak engellenmiş
Erbil Demirci 26 Mayıs 2017 Cuma 10:44
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Sadece X Markasının Mağazalarında Kullanılan Bir Ön Ödemeli Kart Çıkarıyoruz. Bu Elektronik Para Ihr...

Sadece X markasının mağazalarında kullanılan bir ön ödemeli kartın “sadece belirli bir hizmet ağında” kullanıldığı ve Kanunun 18 inci beşinci fıkrası uyarınca Kanun kapsamı dışında olduğu değerlendirilmektedir. Ancak, her bir iş modelinin Kanunun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası karşısındaki
Duygu Peksever 26 Mayıs 2017 Cuma 08:25
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Kanun Kapsamında Olan Ödeme Hizmetlerinin Ya Da Kanun Kapsamında Olan Elektronik Para Ihracının Izin...

Kanuna göre gereken izinleri almaksızın ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu gibi faaliyet gösteren kişilere yönelik olarak Kanunda adli ve hapis cezası uygulanması öngörülmüş olup, bu suçun bir işyeri bünyesinde işlenmesi durumunda bu işyerinin iki aydan altı aya kadar,
Rojda Gökçen 22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:46
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Geçmişte Bir Bankadan Kullanmış Olduğum Krediyi Geç De Olsa Ödedim, Buna Rağmen Negatif Nitelikli Mü...

Türkiye Bankalar Birliği nezdinde bankaların müşterilerine ilişkin bilgi veya belge bulunmamaktadır. Ayrıca, Birliğimizin bankaların risk algılamasına bağlı olarak farklılık edebilecek ticari kararlarına müdahale yetkisi de bulunmamaktadır. Bu nedenle bu tip başvurulara ilişkin olarak Birliğimiz tarafından bir işlem yapılamamaktadır. Bununla
Dilan Gökçen 18 Mayıs 2017 Perşembe 10:00
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumunda Yeni Çıkan Yayınlardan Nasıl Haberdar Olunur?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu web sitesinde yer alan Yayınlar/Raporlar bölümünden yeni çıkan yayınlara ulaşılabilmektedir.
Abdulkadir Sarıbaş 16 Mayıs 2017 Salı 22:25
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Merhaba , Gsm Operatörü Bayi Kredi Kartıyla Yaptığı Kontör Satışlarında Yazar Kasa Fişimi Kesmeli Yo...

Nihi tüketicileri yapılan satışlarda 2008 yılı için 600 YTL'nin altındakiler için Yazar kasa fişi düzenlemeleri gerekir. Satışın Kredi kartı yapılması bu zorunluluğu kaldırmaz. Bilgilerinize rica olunur.
Tuğberk Turna 30 Nisan 2017 Pazar 23:40
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Sn. Yetkili; Şirketimizin, 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu (Yeni) 15 Inci Ve 30 Uncu Maddelerine Göre Y...

İlgili dönemde yapılan tevkifat olmadığı için beyan edilecek vergi matrahı bulunmadığı takdirde boş beyanname verilip verilemeyeceğine ilişkin kanunda açık hüküm yoktur. Bununla beraber, tevkifata tabi bir ödemenin bulunmaması halinde muhtasar beyanname verilmeyebileceği konusunda yargı karaları ve özelgeler bulunmaktadır. Danıştay dördüncü
Ayşe Akkurt 30 Nisan 2017 Pazar 23:07
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

2005 Takvim Yılına Ait Olan Nisan Ayında Verilecek Olan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 2005 Yılında...

İlke olarak, beyannameleri düzenleyecek olan kişi yeni mali müşavirdir. Ancak, resmi defter ve belgelerin beyanname verme süresinden makul bir önce yeni mali müşevire teslim edilmemesi durumunda eski mali müşavir beyannameleri düzenlemelidir.
Çağla Akçay 30 Nisan 2017 Pazar 21:10
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Ssk Ve Bağkur Prim Borçlarının Taksitlendirlmesi Ile Ilgili Olarak Tbmm De Kabul Edilen Yeni Yasa Il...

Sayın Meslek Mensubu Meclis onayladıktan hemen sonra yasal metni sitemize koyup bilgi edinmemnize yardımcı olacağız.
Büşra Efe 30 Nisan 2017 Pazar 16:37
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)