+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları BA-BS

Düzeltme Beyanının Cezası Var Mı?

Bildirim süreleri içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Formların 10 gün içerisinde düzeltme yapılması durumunda ceza kesilmeyecek, günü takip eden gün içerisinde verilmesi durumunda (özel usulsüzlük cezasının) 1/5’i oranında (2016 için 1.370,00 TL’nin 1/5’i olan 274,00 TL), uygulanacaktır.
Dilan Gökçen 18 Ağustos 2017 Cuma 18:00
BA-BS

Ba-Bs Formda Hangi Bilgiler Yer Alır?

Ba Bs formlarında mal/hizmet alım/satımı yapılan mükellefin; Tam unvanı, “Vergi Kimlik” veya “T.C. Kimlik” numaraları, Ay içerisinde işlem yapılan belge sayısı ve KDV toplam bedel bilgilerine yer verilir.
Kıvanç Kılıç 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:58
BA-BS

Ba-Bs Bildirimi Dönemi 04/2016, Türü Öucz, Tebliğ Tarihi 07.09.2016 Vergi Dairesi Kesinleşmiş Borç D...

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun matrah
Erkan Müftüoğlu 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:20
BA-BS

İşletme Defteri Tutan Adi Ortaklıkların Ba - Bs Vermeleri Zorunlu Mudur?

İşletme esasına göre defter tutanlar Ba Bs formu vermezler.B formları, sadece bilanço usulüne göre defter tutanlarca düzenlenmelidir.
Rümeysa Tatlı 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:08
BA-BS

Sigorta Şirketi Olarak Faaliyetimizi Sürdürmekteyiz. Poliçe Ve Dekont Bilgilerimizi B-Trans Yolu Ile...

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.) ve (3.2.4.) numaralı bölümleri gereğince bilanço esasına göre defter tutan ve kurumlar mükellefiyeti bulunan bütün mükelleflerin, belirlenen haddi aşan herhangi bir alım satımı olmasa dahi Ba Bs formlarını vermeleri gerekmektedir.
Müjde Er 25 Temmuz 2017 Salı 20:55
BA-BS

6736 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesi Kapsamında Beyan Edilen Kıymetler Ba Formunda Nasıl Beyan Edilec...

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6736 sayılı Kanun
Erol Ekin 24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:11
BA-BS

Ba-Bs Formlarını Bildirim Süresinden 1 Gün Sonra Verdim. Ceza Uygulanacak Mı? 1 Gün Sonra Verdiğim I...

Bildirim formlarını süresinde vermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu Vergi Usul Kanununun 355. maddesi kapsamında ceza miktarında bir indirim olmamakla birlikte, söz konusu Kanunun 376. maddesine göre indirim talep
Yılmaz Yalman 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:58
BA-BS

2014/06 Dönemine Ait Ba Formuna Düzeltme Yapmak Istiyorum. Vergi Dairem 2015 Ocak Ayında Değişti. Dü...

Vergi dairesi değişen mükelleflerin, düzeltme yaparken en son bağlı bulundukları vergi dairesini seçmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla şu anda bağlı bulunduğunuz dairesini seçerek düzeltme işlemini yapmanız gerekmektedir.
İrem Taşkın 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:13
BA-BS

Mükellef Bildirimlerinde (Ba - Bs Formları Gibi) Kanuni Süresinden Sonraki 10 Gün Içinde Cezasız Ola...

VUK hükümlerine göre süresinde verilen bütün bildirimlerde cezasız düzeltme 10 gün içinde yapılır.
Hülya Asım 15 Haziran 2017 Perşembe 05:45
BA-BS

Bir Sigorta Şirketine Firmamızın Aracını Sigorta Yaptırdım. Sigorta Poliçesini Ba Bildirim Formunda ...

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde yer alan “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider
Ülkü Aydoğdu 14 Haziran 2017 Çarşamba 17:10
BA-BS

Ba-Bs Formları Nedir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bir aylık dönemde bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000,00 TL’yi aşan mal hizmet alımlarını bildirdikleri formlardır.
Esma Aşçı 7 Haziran 2017 Çarşamba 16:03
BA-BS

Ba-Bs Formları Ne Zaman Beyan Edilir?

Formları, aylık olarak düzenlenir ve takip eden ayın ilk günü ile son günü akşamı 00:00′a kadar sistem üzerinden onaylanarak olarak beyan edilir.
Elif Gözcü 7 Haziran 2017 Çarşamba 13:06
BA-BS

Ba-Bs Formlarını Bildirim Süresinden 3 Gün Sonra Verdim. Ceza Uygulanacak Mı? 3 Gün Sonra Verdiğim I...

Bildirim formlarını süresinde vermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak formlarını belirlenen sürelerin sonundan itibaren 3 gün içinde veren mükellefler hakkında ilgili hüküm uyarınca ceza miktarı 1/10 oranında uygulanır. Bu
Aysen Mert 2 Haziran 2017 Cuma 18:14
BA-BS

Onaylanan Bildirimler Düzeltilebilir Mi?

Elektronik ortamda gönderip onaylanılan bildirimlerde hata veya eksik tespit eden mükellef ilgili formu yeniden düzenleyerek yine elektronik ortamda düzeltme verebilir.
Burak Sedef 2 Haziran 2017 Cuma 12:16
BA-BS

Geçmiş Döneme Ait Ba - Bs Düzeltme Formunu Bugün Verirsek Ceza Gelir Mi?

Geçmiş döneme ilişkin Ba Bs formlarının düzeltilmesinde özel usulsüzlük cezası kesilir. (VUK Mük.Md.355)
Abdulkadir Sarıbaş 31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:01
BA-BS

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde Işletmede Olmayan Emtia Nedeniyle Düzenlenen Faturalara Bs Formunda Na...

6736 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesinin (a) bendine göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6736 sayılı
Deniz Tuzcu 25 Mayıs 2017 Perşembe 14:45
BA-BS

İşyerimiz Için Ödediğimiz Kirayı Ba Formunda Bildirecek Miyiz?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümüne göre işyeri kira bedelinin Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı (1.2.2.) numaralı bölümünde “Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır” ifadesi yer almaktadır.
Orhan Kılıç 25 Mayıs 2017 Perşembe 07:45
BA-BS

Süresinde Verilmeyen Ba-Bs Formlarına Ilişkin Olarak Kesilen Cezalar 6736 Sayılı Kanun Kapsamında M...

Mayıs/2016 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimler nedeniyle kesilecek cezalar Kanun kapsamına girmektedir. Mayıs/2016 dönemine ait olup 30.06.2016 tarihi kadar elektronik ortamda verilmesi gereken mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim
Necmi Güvercin 23 Mayıs 2017 Salı 00:07
BA-BS

Özel Tüketim Vergisinin Konusuna Giren Malları Stok Affı Kapsamında Beyan Eden Ve Alış Belgelerini...

Özel tüketim vergisinin konusuna giren malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisinin 6736 sayılı 6 ncı maddesinin (1 d) bendinde belirtilen beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenmesi halinde
Rojda Gökçen 16 Mayıs 2017 Salı 17:36
BA-BS

Benim Bir Yıllık Kanaat Notum Ulaştımı Acaba?

Evet.
Necmi Güvercin 22 Şubat 2017 Çarşamba 07:22
BA-BS