+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Ayni Sermaye

Gayri Menkul Sermaye Iradı Mükelleflerinin Kiralarını Tahsil Edememeleri Dolayısıyla Açtıkları Dava ...

Kiracıların kira bedellerini ödememeleri nedeniyle açılan davalar sonucu verilen yargı kararlarında, kira bedelinin yanı sıra yasal faiz ödenmesine de verilmiş olması halinde, tahsil edilen kira bedelinin gayrimenkul sermaye iradı, faiz gelirinin ise menkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerekir.
Taylan Bıçak 11 Ağustos 2017 Cuma 19:05
Ayni Sermaye

2016 Yılında Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Tl Cinsinden Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosu ...

Beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde, Devlet tahvili ve Hazine bonosunun ihraç tarihi önem arz etmektedir. Buna göre, 01/01/2006 tarihinden önce olarak ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosundan, 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına indirim oranı (% 38,19)
Orhan Kılıç 21 Temmuz 2017 Cuma 10:46
Ayni Sermaye

Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi Ne Şekilde Olacaktır?

01/01/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu yapılmış olan düzenlemeler çerçevesinde; 2014 takvim yılında elde edilen döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler vadelere göre % 18,
Hümeyra Sevinç 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:05
Ayni Sermaye

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Elde Ettiği Menkul Sermaye Iratlarının Vergilendirilmesi Ne Ş...

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de elde ettikleri kazanç iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek söz konusu vatandaşlarımızın, Türkiye'de elde ettiği gelirin tamamı tevkif suretiyle
Miray Güçal 15 Haziran 2017 Perşembe 05:16
Ayni Sermaye

Vadeli Işlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler Nasıl Vergilendirilir ?

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler Geçici 67 nci madde kapsamında tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir. Hisse senedine ve senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler için tevkifat oranı % 0'dır. Bunlar dışında
Batuhan Aydın 15 Haziran 2017 Perşembe 03:12
Ayni Sermaye

Tam Mükellef Kurumdan Elde Edilen Kar Paylarının Vergilendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Her nevi hisse senetleri kar payları, İştirak hisselerinden doğan kazançlar, Kurumların idare meclisi ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı, gelir vergisinden istisna olup, kalan tutarın ilgili yıl beyan haddini aşması halinde beyanname
Salih Aksu 7 Haziran 2017 Çarşamba 17:50
Ayni Sermaye

Tasarruflarını Bankalarda Değerlendiren Bir Kooperatifin Elde Ettiği Faiz Gelirlerini Ortaklarına Da...

Tasarruflarını bankaya yatırarak elde ettiği faiz gelirini ortaklarına dağıtan kooperatif sermaye üzerinden kazanç dağıttığından Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü birinci fıkrasının (k) bendindeki muafiyet hükmünden yararlanamaz. Ancak kooperatifin söz konusu faiz gelirini ortaklarına dağıtmayarak sermayesine eklemesi durumunda kurumlar vergisi
Zeynep Özsemiz 29 Mayıs 2017 Pazartesi 15:40
Ayni Sermaye

Eurobond Faiz Geliri Elde Eden Dar Mükelleflerin Bu Geliri Nasıl Vergilendirilmelidir?

Dar mükellef gerçek kişilerce Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri, Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş kabul edildiğinden, bu kıymetlerden elde edilen gelirleri tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyeceği gibi, diğer gelirlerin beyanı halinde de beyannameye dâhil edilmeyecektir.
Müjde Er 27 Mayıs 2017 Cumartesi 21:23
Ayni Sermaye

Dar Ve Tam Mükellef Gerçek Kişinin Türkiye'de Elde Ettiği Döviz/tl Mevduat Faizi, Repo, Özel Finans ...

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak tam veya dar mükellef ayrımı yapmaksızın ve mevduatın TL veya döviz cinsinden olmasının bir önemi olmaksızın, tüm mevduatlar
Boran Erdil 17 Mayıs 2017 Çarşamba 04:04
Ayni Sermaye

İşletme Defterinden Bilanço Esasına Geçen Bir Şahıs Firmasının Açılış Bilançosunu Düzenlerken Aktifi...

İşletme veya bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin Ticaret odasına kaydolma zorunlulukları yoktur. Ancak Ticaret Odasına kaydını bu tür mükellefler meslekleri ile ilgili Esnaf Odalarına kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Ticaret Odasına kaydolabilmek ve de sermayelerinin tescilini Ticaret Siciline
Eda Tosun 30 Nisan 2017 Pazar 03:44
Ayni Sermaye

İyi Günler;bilanço Usulune Tabi Gelir Vergisi Mükelleflerinde Kasa Hs Bakiyesine Göre Dönem Içinde 5...

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin(Tek kişilik firmada) 131 ve 331 hesaplarının kullanılması uygun değildir. İşletmenin paraya olması durumunda şahsın işletmenin kasa veya bankasına yatırdığı para sermaye kabul edileceğinden 500 hesabı alacaklandırmanız uygundur.Ancak birden çok ortak olması
Elif Gözcü 29 Nisan 2017 Cumartesi 15:55
Ayni Sermaye

Merhabalar Sorum Ortaklar Cari Hesabı. Şirketin Ortaktan Aldığı Borçlarla Ilgi Izlemesi Gereken Yoll...

Şirketin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamak üzere ortaklardan borç alınabilir. Ortaklardan alınan bu borçların özsermayenin 3 katını aşmamasına dikkat gerekir. Aşılması halinde örtülü sermaye kavramı ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ortaklardan borç alma yerine şirket sermayesinin artırılması yerinde bir işlem
Cemalettin Aydıngöz 29 Nisan 2017 Cumartesi 14:04
Ayni Sermaye

Sermeyemi Kuvvetlendirmek Amacıyla Olağanüstü Yedeklerimi Sermeyeye Eklemek Istiyorum.yapmam Gereken...

Bahsettiğiniz sermaye artırım işlemi için LTD şirketlerde orataklar kurulu, A.Ş lerde genel kurul kararun alması gerekir. Alınan kararlar noterce edildikten sonra ticaret siciline tescil ettirilir. Tescil aşamasında şirketin önceki sermayesinin ödendiğinin tespitine ilişkin SMMM raporu gerekir. Rapor örnekleri web sayfamızda
Fatma Gülci 28 Nisan 2017 Cuma 23:13
Ayni Sermaye

Merhaba Bizim 600.000 Tl Lik Bir Ltd Şirketimiz Var.bu Ltd Şirketinin 10 Ortağı Var.her Ortağın Serm...

Limited ve A.Ş lerde TTK'ya göre anlaşmazlık sözkonusu olması halinde şirketin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine dava açılması suretiyle çözümlenebilir.
Deniz Tuzcu 27 Nisan 2017 Perşembe 11:18
Ayni Sermaye

Sayın Yetkili, Bir Limited Şirketin Sermaye Ödemesi Ile Ilgili Kayıtlarına Ve Defter Bilgilerine Ula...

Ulaşılabilen en yakın mizan bilgileri ile yapmanızın mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Özge Bayındır 27 Nisan 2017 Perşembe 11:05
Ayni Sermaye

Sayın Danısman; Bir Ltd Şti Tasfiyeye Girmek Istıyor Fakat Şirketin Ödenmemiş Sermayesi Ve Dağıtılma...

Tasfiyeden önce dağıtılmamış karların sermayeye ilavesini veya kar dağıtımını yapmalısınız. Tasfiye kararının alınması için ödenmemiş sermayenin ödenmesi zorunluluğu yoktur.
Birkan Satı 25 Nisan 2017 Salı 14:33
Ayni Sermaye

Şirketin Sermayesi 50.000 Tl Şirketin Sermayesi 100.000Tl Yapacağız Bu Aradaki 50.000 Tl Bankaya Yat...

Her ortak için 8.000 TL ve üzeri sermaye taahhüdlerinin bankaya yatırılması gerekir.
Sevgi Söylemez 24 Nisan 2017 Pazartesi 00:52
Ayni Sermaye

Merhabalar Sorum Içiçn Ayırdığınınz Zaman Ve Emeğiniz Içiçn Şimdiden Teşekkür Ederim. 19.10.2010 Tar...

Ortaklar taahhüt ettikleri sermayeleri nakit, çek, senet olarak ödeyebilirler. Ancak, ödenmeyen çek ve senetler için şirket icrayi takip yapıp etmek zorundadır. Ayrıca, Taahhüt edilen sermayenin tamamının ödenmemesinin tek zorlayıcı durumu yeni bir sermaye artırımına gidilememesidir.
Mertay Karakaş 23 Nisan 2017 Pazar 05:39
Ayni Sermaye

Merhaba Hocam,ınternet Üzerinden Hizmet Veren Limited Şirketi Müşterim, Yapmış Oldukları Siteyi Şirk...

İnternet sitesini şirketle ilişkilendirmeksizin ikinci bir satış olarak işlem yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.
Aysen Mert 23 Nisan 2017 Pazar 00:08
Ayni Sermaye

Benim Sorum Yabancı Ortakla Ilgili. Bir Limited Şirkete Yabancı Bir Ortak Alsak, Hisse Devri Yapan O...

"http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=15" adresinden "2008 Mali Rehber"de konuyla ilgili bilgi bulabilirsiniz.
Özlem Özdemir 22 Nisan 2017 Cumartesi 22:14
Ayni Sermaye

Sermaye Artışı Ile Ilgili 331 Hesaptan Sermaye Artışında Bulunmak Istiyoruz.yalnız Iki Ortkalı P O...

Sermaye artırımlarında artırılacak sermayenin ortaklar hisse oranlarınca sermaye taahhüdünde bulunurlar ve ödeme yaparlar. Bahsettiğiniz şekilde 331 hesabı sermayeye ilave Ziraat Bankasına yatırılması gereken onbinde 4 artırılan sermayenin tamamı üzerinden yapılır.
Birkan Satı 22 Nisan 2017 Cumartesi 08:16
Ayni Sermaye

Varlık Barışı Kanunundan Faydalanan Mükelleflerimizin Sermaye Artırımını Yapamadık.bu Durumda Ne Yap...

5811 Sayılı Yasadan faydalanmanın şartlarından biri de beyan edilen tutarın 6 ay içinde sermayeye ilave edilmesi koşuludur. Bu şartı etmiş olmanız durumunda ileride oluşacak vergi incelemelerinde matrah farkının mahsubundan faydalanamazsınız.
Aslı Aşkın 19 Nisan 2017 Çarşamba 12:35
Ayni Sermaye

Limited Şirketteki Birikmiş Karları Sermayeye Ilave Edip.bilahare Şirketin Tasfiye Sonunda Kapatılma...

Önceki yıllarda sermayeye eklenmiş olan geçmiş yıl karlarının, şirket sermayesinin azaltılması veya tasfiye edilmesi sebebiyle ortaklara dağıtılması durumunda, kar bağlı olan vergi stopajının yapılması gerekiyor. Tasfiye ettiğiniz şirketinizin sermayesi içinde olan geçmiş yıl karlarını ortaklara dağıtırken yüzde 15 oranında
Aysen Mert 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:25
Ayni Sermaye

Merhaba,a.ş.olan Bir Mükellefimin 2000-2005 Dönemlerine Ait Kar Hesapları Genel Kurul Toplantısında ...

Geçmiş yıllarda dağıtılmamış ve sermayeye eklenmemiş karların dağıtılması mümkündür.
Birol Güveci 18 Nisan 2017 Salı 18:43
Ayni Sermaye

Merhabalar Ufak Bir Sorum Vardı. Ortaklardan Aldığımız Vadeli Senetleri Sermaye Taahhüdü Olarak Kull...

Ortaklardan alınan vadeli senetleri baz alarak sermayenin ödendiğinin iddia edilmesinin mümkün olamayacağını düşünüyoruz.
Şafak Serez 18 Nisan 2017 Salı 09:04
Ayni Sermaye

İyi Günler Diliyorum Şirketin Sermayesini 500 000 Ytl.na Çıkardık Buradaki Sermaye Taahhüt Ödemeleri...

8.000 YTL sınırı sermaye taahhüt ödemeleri içinde geçerlidir.
Esma Çiftçi 18 Nisan 2017 Salı 05:50
Ayni Sermaye

01.05.1998 Tarihinde Sm Stajıma Başladım. 30.04.2002'de Bitiyor. Fakat Ben Aynı Zamanda Aöf Işletme ...

Bitirme tarihi itibariyle 2 sene stajınızı SMMM stajına sayılması için dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.
Demet Elizan 18 Nisan 2017 Salı 00:01
Ayni Sermaye

Şartların Oluşması Durumunda Örtülü Sermaye Uygulanması Zorunlumu Dur, Değilmidir.uygulama Firma Ve ...

Yasada belirtilen koşulların varlığı durumunda, örtülü sermayeye ilişkin hükümlerin uygulanması zorunludur.
Mehmet Özdil 17 Nisan 2017 Pazartesi 09:49
Ayni Sermaye

Tasfiye 3 Ilan Süresi Tamamlanmış Şirketin Aktifinde Banka Mevduatı,pasifinde Ödenmiş Sermaye,yedekl...

Tasfiye sonucunda, ödenmiş semaye dışında bulunan geçmiş yıl karları, sermaye ve kar yedeklerinin ortaklara dağıtımında %15 stopaj yapılacaktır.
Kerim Bir 17 Nisan 2017 Pazartesi 05:23
Ayni Sermaye

Merhabalar. Mükellefim Olan Bir Limited Şirket Dağıtılmamış Karlarından Ve Olağanüstü Ihtiyatlardan ...

Web sayfamızda bulunan dağıtılmamış karların sermayeye ilavesi rapor formatını olağanüstü yedekler şeklinde cümleleri ve tanımları değiştirerek kullanabilirsiniz.
Batuhan Aydın 14 Nisan 2017 Cuma 16:12
Ayni Sermaye

Gayri Menkul Sermaye Iradı Geliri Olanlar Çocukları Için Kiraladıkları Evin Kira Giderlerini Kendile...

Çocukların oturduğu evde, ebevenyler ilk kiracı çocuklar ise ebeveynlerin kiracısı konumunda ise GVK'nun 74/9'ncu maddesi uyarınca kira giderlerini indirebilirler.
Gülüm Erarslan 14 Nisan 2017 Cuma 00:22
Ayni Sermaye

Merhaba, Vergi Barısına Basvuruda Bulunucağımız Firmanın Ödenmemiş Sermayesi Mevcuttur. Vergi Barısı...

Varlık Barışından yararlanacak mükelleflerin (şirketlerin)bilançolarında ödenmemiş sermayelerinin olması bu haktan yararlanmaya engel bir durum değildir. Ancak beyan edilen değerlerin ay içinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir.
Can Atacı 12 Nisan 2017 Çarşamba 13:14
Ayni Sermaye

Merhaba.firmamız Işinin Çapını Büyütmek Için Yeni Yatırımlar Yaptı Ve Bunu Ortakları Karşıladı.bunda...

Örtülü sermaye konusunda vergi inceleme elemanlarının ileride yapacağı incelemede ortaklar vergiyle karşı karşıya kalabilir.
Rojda Gökçen 12 Nisan 2017 Çarşamba 06:45
Ayni Sermaye

Sayın Meslek Mensubu, 16.11.2009 Tarihinde Vergi Barışından Yararlandık.(Vergi Barışı Tahakkukunun T...

5811 Sayılı Yasadan yararlanmak için alınan tahakkuk fişinin tarihinden itibaren 6 ay içinde beyan edilen matrahın sermayeye ilave edilmesi Bu durumda 6 aylık süre dolmuş olduğu için sermaye artırımı yapabilirsiniz. Ancak 5811 Sayılı Yasanın vergisel avantajlarından faydalanamazsınız. Not: Bu
Tuğba Saatçi 11 Nisan 2017 Salı 03:59
Ayni Sermaye

Merhaba, Geçmiş Yıl Karlarının Işletmede 5 Yıl Tutulabileceği, 5 Yılın Sonunda Mecburen Ya Dağıtılac...

Geçmiş yıl karlarının dağıtımına ilişkin olarak herhangi bir tarih sınırlaması gerek TTK gerek Vergi Kanunlarında bulunmamaktır. Kar dağıtımına A.Ş genel kurullar, LTD şirkette ortaklar kurulu karar verir.
Kadir Kolcu 11 Nisan 2017 Salı 01:26
Ayni Sermaye

Türkiyede Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bir Firma.türkiye Dışından Malı Alıp Türkiyeye Hiç Sokmadan Dir...

Bahsettiğiniz ticaret şekli transit ticarettir. Türkiye'de kurulmuş olan tam mükellef şirketlerin ortaklarının yabancı uyruklu veya Türk uyruklu olması vergilemede sağlamaz.
Semra Öz 10 Nisan 2017 Pazartesi 22:31
Ayni Sermaye

Hocam; Iyi Çalışmalar. Cevabınız Için Şimdidien Teşekkür Ederim. 2005 Ylında Işletme Defteri Olan Bi...

“Aktif – borçlar =Sermaye” formülünden hareket edebilirsiniz.
Kerim Özpek 10 Nisan 2017 Pazartesi 19:37
Ayni Sermaye

İyi Günler Benim Sorum Şu Bir Limited Şirket Müşterim Var Bir Yabancı Ortak Ve Birde Yabancı Uyruklu...

Hazine Müsteşarlığının web sitesinden Mevzuat/Yabancı Sermaye bölümünde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Sevda Artuk 10 Nisan 2017 Pazartesi 15:41
Ayni Sermaye

İyi Günler.ltd.şti.de Taahhüt Edilen Sermayenin Tescilden Sonra 3 Ay Içerisinde Ödenmesi Gereken 1/4...

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre taahhüt edilen sermaye tutarlarının taahhüt edilen tarihten sonra yerine getirilmesine ilişkin bir cezai öngörmemektedir. Ortakların sermaye taahhütleri 8000 TL nin üzerindeyse banka aracılığıyla, bu tutarın altında ise nakit olara yerine getirilebilir.
Hazal Erdi 9 Nisan 2017 Pazar 20:47
Ayni Sermaye

İyi Çalışmalar,yabancı Sermayeli Bir Şirkette Yabancı Ortak Herhangi Bir Sermaye Ödemesi Yapmamış Bu...

Karar yeter sayısı sağlanamıyorsa, Mahkeme kararı ile tasfiyeye başlanabileceğini düşünüyoruz. TTK'nun 549 ve 434'ncü maddesine bakınız.
Salih Atacı 8 Nisan 2017 Cumartesi 17:35
Ayni Sermaye

Ltd.şirketlerinde Ttk 324. Maddesine Göre Öz Kaynak Toplamı Esas Sermayenin Yarısından Az Olursa Ser...

Kanımızca ortakların geçmiş yıllar zararları kadar işletmeye kaynak sağlaması durumunda sermaye artırımı yapılması mümkündür.
Ömür Ekinci 7 Nisan 2017 Cuma 14:30
Ayni Sermaye

Ortaklara Borçlar Hesabı Sermayeye Ilavesi Planlanan Şirkete, Mükellefim Yeni Bir Ortak Olmak Isteme...

Ortaklara borçlar hesabı sermayeye eklendiğinde, eklenen sermaye kadar yeni gelen ortak ek bir katkı yapıp kendi sermaye payını artırmazsa hisse oranı olumlu yönde etkilenecektir.
Birkan Satı 7 Nisan 2017 Cuma 14:09
Ayni Sermaye

Milli Emlakta Girilen Ihalede Şahıs Adına Alınan Irtifak Hakkı Şirket Kurulup Irtifak Hakkı Elinde B...

İrtifak hakkı sermaye olarak konulabilir. Özel bir engelleyici hüküm bulunmaması kaydıyla şirket tarafından kullanılabilir.
Boran Erdil 7 Nisan 2017 Cuma 07:50
Ayni Sermaye
ÖY

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Elde Ettiği Menkul Sermaye Iratlarının Vergilendirilmesi Ne Ş...

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de elde ettikleri kazanç iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek söz konusu vatandaşlarımızın, Türkiye'de elde ettiği gelirin tamamı tevkif suretiyle
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Ayni Sermaye
ÖY

Tasarruflarını Bankalarda Değerlendiren Bir Kooperatifin Elde Ettiği Faiz Gelirlerini Ortaklarına Da...

Tasarruflarını bankaya yatırarak elde ettiği faiz gelirini ortaklarına dağıtan kooperatif sermaye üzerinden kazanç dağıttığından Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü birinci fıkrasının (k) bendindeki muafiyet hükmünden yararlanamaz. Ancak kooperatifin söz konusu faiz gelirini ortaklarına dağıtmayarak sermayesine eklemesi durumunda kurumlar vergisi
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Ayni Sermaye

Cevaplarınız Için Şimdiden Teşekkür Ederim. Limited Şirketimizin 2 Ortağı Bulunmaktadır. Ortaklardan...

Limited şirket ortaklarının hisselerinin, hisse oranları ne olursa olsun kendi rızası olmadan satışı mümkün olmaz. Hisse nispeti yüksek olan düşük hisse sahibi ortaklara baskı kurarak hissesinin satışını talep etmesi hukuka aykırıdır.
Miray Güçal 5 Nisan 2017 Çarşamba 01:25
Ayni Sermaye

İyi Mesailer Bilanço Esasına Tabi Şahsi Bir Firma Bir Ltd Şirkete Özsermaye Tespiti Yapılarak Özserm...

Limited şitketlere gerçek kişiler ve tüzel kişiler ortak olabilirler. Bianço esasına göre şahsi firmadan kastınız, bilanço esasına göre firmanın ise böyle bir işlem olmaz. Bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç mükellefi olan gerçek kişi veya kişiler LTD şirkete
Ceren Özdemir 5 Nisan 2017 Çarşamba 00:49
Ayni Sermaye