+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Asgari Ücret

Dar Mükellefiyet Kapsamında Ücret Geliri Elde Edenler Asgari Geçim Indiriminden Yararlanabilir Mi?

Hayır. Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler asgari geçim indiriminden yararlanamaz
Elif Gözcü 18 Ağustos 2017 Cuma 08:46
Asgari Ücret

Kuruma Verilen Aylık Prim Ve Hizmet Belgeleri Bakımından Hangi Belge Türlerinden Bildirilen Sigortal...

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için Kuruma verilen prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktır. Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14,
Muharrem Saatçi 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:27
Asgari Ücret

Ücretin Tümünü Hak Etme Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

MADDE 4 – (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, gerek taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi, gerekse taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden
Simge Anahtarcı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:56
Asgari Ücret

Alt Işverenlerin Tescil Tarihinin Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması Bak...

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında, alt işverenlik tescilinin 01/01/2016 tarihinden önce yapılmış olup olmadığına göre farklılık göre, alt işverenler için uygulanacak olan asgari ücret desteğinin, alt işverenlerin kendilerine ait alt işverenlik tescillerinin; 01/01/2016 tarihinden önce yapılmış
Mehmet Özdil 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:02
Asgari Ücret

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran Işverenler De Asgari Ücret Desteğinden Yararlanabilecek Midir?

Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi vermemelerine karşın uzun vadeli sigorta kollarına tabi olan 5510 sayılı Kanunun ek 9 maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek midir? Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi
Cezmi Uzun 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:50
Asgari Ücret

Asgari Ücret Hangi Temelde Hesaplanır?

Asgari ücret oranları günlük temelde hesaplanır.
Orhan Kılıç 1 Ağustos 2017 Salı 13:24
Asgari Ücret

Ücretsiz Izinli Olunan Dönem De Asgari Geçim Indiriminden Yararlanabilir Mi?

Hayır. Ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indiriminden yararlanılamayacaktır.
Burcu Nişancı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:44
Asgari Ücret

Asgari Ücretlerin Artışları (Düzenlemeleri) Nasıl Kararlaştırılır?

Asgari ücret düzenlemeleri de Asgari Ücret Belirleme Kurulu tarafından kararlaştırılır. Kurul, yaşam koşulları, ülkenin sosyal ve ekonomik durumu, geçim (varsa) ve toplantı süresi boyunca fiilen ödenen maaşları hesaba katmak durumundadır.
İlke Atasever 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:54
Asgari Ücret

Asgari Ücret Artışlarının Bağlı Olduğu Ölçüt Ya Da Ölçütler Nelerdir?

Asgari ücret artışları İşçilerin ve ailelerinin ihtiyaçları, Geçim gideri, Ülkenin maaş ve gelir seviyesi, Enflasyon oranı ve çalışanların sosyal/ekonomik bağlıdır.
Salih Atacı 28 Temmuz 2017 Cuma 14:05
Asgari Ücret

Türkiye'de Asgari Ücret Bileşenleri Hangileridir?

Net asgari ücret bileşenleri şunlardır: Brüt Asgari Ücret, Sosyal Güvenlik Kurumu primi, İşsizlik Sigortası Fonu, Damga Vergisi, Asgari Geçim ve Gelir Vergisi.
Büşra Efe 27 Temmuz 2017 Perşembe 18:27
Asgari Ücret

Ücretleri Gerçek Usulde Vergilendirilen Tam Mükellef Gerçek Kişiler Asgari Geçim Indiriminden Yararl...

Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen mükellef kişiler). • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler. • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen
Mutlu Atukeren 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:15
Asgari Ücret

Doğum Nedeniyle Aylıksız/ücretsiz Izine Ayrılan Memur Veya Işçi Asgari Geçim Indiriminden Yararlana...

Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir. Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden
Çağatay Gürcü 26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:03
Asgari Ücret

Gayrimenkul Sermaye Iradı Sahibi Yanında Çalışanlar Asgari Geçim Indiriminden Yararlanabilir Mi?

Hayır. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar asgari geçim indiriminden yararlanamaz
Çağla Akçay 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:14
Asgari Ücret

Asgari Ücret

2015 yılı Şubat ayında 1 numaralı belge türünden bildirilen ve kazançları 85 TL altı olan 4 sigortalının prim ödeme sayısının 120, kazançları 90 TL ve üzeri 4 sigortalının ise 100 gün prim ödeme gün sayısı olduğu, aynı işyerinin 2016
Mertay Karakaş 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:58
Asgari Ücret

İşverenler, Asgari Geçim Indirimini Ücretliye Ödemedikleri Takdirde Ne Tür Cezai Işlem Uygulanacaktı...

İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte nakden ödenmesi gerekir. Aksi takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen asgari geçim indirimi, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği
Merve Temel 21 Temmuz 2017 Cuma 19:43
Asgari Ücret

Ücretlinin Raporlu, Izinli Veya Ücretsiz Izinli Olması Durumunda Asgari Geçim Indiriminden Nasıl Yar...

Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indiriminden yararlanılamayacaktır.
Esma Çiftçi 18 Temmuz 2017 Salı 09:07
Asgari Ücret

Asgari Ücret

01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerleri bakımından bir önceki yılın kıyaslama yapılacak ilgili ayında uzun vadeli sigorta kollarına belge türleri dışında bildirim yapılmış olması halinde destekten yararlanılacak gün sayısı nasıl belirlenecektir? 2015 yılının ilgili ayında yapılan bildirimlerin uzun vadeli
Melek Yüzügüldü 18 Temmuz 2017 Salı 08:39
Asgari Ücret

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak Için Başvuru Şartı Bulunmakta Mıdır?

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için herhangi bir başvurma şartı bulunmamaktadır.
Hüseyin Mert 14 Haziran 2017 Çarşamba 17:44
Asgari Ücret

10. 01/01/2016 Tarihinden Önce Tescil Edilmiş Olan Işyerlerinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma ...

2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, 2016 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının olarak bildirilmesi, gerekmektedir.
Elif Gözcü 14 Haziran 2017 Çarşamba 13:40
Asgari Ücret

Türkiye'de Asgari Ücret Oranı Yılın Hangi Ayında Revize Edilir?

Hükümet, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde bir sonraki 6 aya ilişkin yeni maaşları ilan eder.
Hakan Yeni 13 Haziran 2017 Salı 17:09
Asgari Ücret

Asgari Ücret

Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da iş birimi olarak geçirildiğinin anlaşılması halinde destekten yararlanılması mümkün müdür? Hayır. Asgari ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, mevcut bir işyerinin kapatılarak değişik bir ad veya
Esma Çiftçi 13 Haziran 2017 Salı 13:38
Asgari Ücret

İşyerinin Tescil Tarihinin Destekten Yararlanılacak Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması Bakımından...

Evet. Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 01/01/2016 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır. 01/01/2016 önce tescil edilmiş olan işyerlerinde; 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına
Ömer Efegil 13 Haziran 2017 Salı 10:22
Asgari Ücret

Uygunluk Eksik Olduğu Durumlarda Hangi Yasal Yaptırımlar Uygulanabilir?

Asgari Ücret Belirleme Kurulu tarafından belirlenen asgari ücreti kasıtlı olarak ödemeyen veya eksik ödeyen işveren veya işçi temsilcilerine söz işçi için 153 Türk Lirası ceza kesilir.
İlke Atasever 9 Haziran 2017 Cuma 10:10
Asgari Ücret

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Ticaret Erbabı Yanında Çalışanlar Asgari Geçim Indiriminden Ya...

Hayır. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar yararlanamaz.
Özlem Özdemir 8 Haziran 2017 Perşembe 16:52
Asgari Ücret

Asgari Ücret

Alt işverenlerin Kuruma borçlarının bulunması veya çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını eksik bildirdiğinin, sigortalılarını kayıt dışı çalıştırdığının bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde asıl işveren destekten yararlanabilecek midir? Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı
Aylin Serttaş 8 Haziran 2017 Perşembe 14:25
Asgari Ücret

Kimler Çalışmayan Eş Statüsündedir?

Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş
Nuran Keske 7 Haziran 2017 Çarşamba 18:51
Asgari Ücret

Amaç, Konu Ve Kapsam Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Hüseyin Mert 7 Haziran 2017 Çarşamba 12:54
Asgari Ücret

Birden Fazla Işverenden Tevkifata Tabi Ücret Elde Edilmişse Asgari Geçim Indirimi Uygulaması Nasıl O...

Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene vererek uygulamanın ilgili işverence yerine
İlke Atasever 7 Haziran 2017 Çarşamba 11:53
Asgari Ücret

Asgari Geçim Indiriminden Kimler Yaralanır?

Asgari geçim indiriminden; • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen mükellef kişiler). • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler. • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen
İbrahim Yılmaz 5 Haziran 2017 Pazartesi 23:43
Asgari Ücret

Asgari Ücret

İşyerlerinin (tescil tarihine bakılmaksızın) 2016 yılı için sigorta primine esas kazancı eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde destekten yararlanılması mümkün yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde
Kerim Bir 4 Haziran 2017 Pazar 03:48
Asgari Ücret

Arabuluculuk Faaliyetinin Konusuz Kalması, Feragat, Kabul Ve Sulhte Ücret Hakkında Bilgi Verir Misin...

MADDE 5 – (1) Uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse ücretin tamamına hak kazanılır.
Nuran Keske 31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:28
Asgari Ücret

Asgari Ücrette Yıl Içinde (Temmuz Ayında) Meydana Gelen Değişiklik Asgari Geçim Indirimi Hesaplaması...

Yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.
Emirhan Gürbüz 24 Mayıs 2017 Çarşamba 20:31
Asgari Ücret

İşveren Ve/veya Işçi Sendikası Temsilcileri Uygunluk Usullerine Katılır Mı?

Uygunluk usulleri sadece Çalışma Bakanlığı tarafından kararlaştırılıp denetlenir. İşveren ve/veya işçi sendikası temsilcileri katılmaz.
İrem Taşkın 24 Mayıs 2017 Çarşamba 13:23
Asgari Ücret

Uygulanacak Tarife Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

MADDE 9 – (1) Arabuluculuk ücretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Elif Gözcü 24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:52
Asgari Ücret

Yürürlük Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

MADDE 10 – (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Büşra Efe 22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:35
Asgari Ücret

Ay Içinde Kıst Dönem Çalışan Ücretlinin Asgari Geçim Indirimi Nasıl Hesaplanır?

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilecektir. Dolayısıyla ücretlinin maaşına yansıyacak
Ceren Özdemir 19 Mayıs 2017 Cuma 10:07
Asgari Ücret

Asgari Ücret Desteği Sürekli Verilecek Bir Destek Uygulaması Mıdır?

Asgari ücret desteği, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı kapsamda bulunan işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarına olmak üzere verilecek sürekli olmayan süreli bir destektir.
Hilal Çalışkan 15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:11
Asgari Ücret

İlk Defa Sigortalı Çalıştırmaya 01/04/2015 Tarihinde Başlayan Bir Işyeri 2015 Yılının Kıyaslama Yapı...

2015 yılı ve öncesinde tescil edilen ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi işçi çalıştıran işverenlerin 2016 yılı Ocak ayına destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında bir önceki yılın aynı ayına(2015/Ocak ayı) ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi
Sevda Artuk 15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:57
Asgari Ücret

Üstadım Selam, Taşıma Irsaliyelerinde Fiyat Bulunması Gereklimidir ?

Taşıma İrsaliyesinde şu bilgiler yazacaktır: İrsaliyeyi düzenleyenin adı soyadı, İrsaliyenin seri ve müteselsil sıra numarası, Malın ambara giriş tarihi, Malın cinsi, Malın miktarı, Alınan nakliye ücreti tutarına ilişkin sütunlar,
Ömür Ekinci 15 Nisan 2017 Cumartesi 22:33
Asgari Ücret

Stajyer El Kitabında Staja Max 3 Ay Ara Verebileceğimiz Belirtiliyor. Yasal Olarak Doğum Izni 16 Haf...

SAYIN GÜLSEN YENİÇERİ DOĞUM İZNİ BU SÜRE DIŞINDADIR. MÜCBİR SEBEPLERE GİRDİĞİ İÇİN TOPLAM 4 AYDIR. ÜCRETSİZ İZİN KULLANIMINDA İSE SÜRE AYDIR. BAHSEDİLEN 3 AYLIK SÜRE İŞTEN ÇIKIŞLARDA BAŞKA BİR İŞYERİNE GEÇİŞTEKİ SÜREYİ BELİRTİR.
Elif Gözcü 31 Mart 2017 Cuma 11:24
Asgari Ücret

Sayın Ilgili, Bir Soruya Verdiğiniz "asgari Ücret Tarifesindeki Tutarların Kdv Hariç Brüt Tutar" Old...

Tarifeye uygun bir makbuz olduğu düşüncesindeyiz.
Serdar Gökay 27 Mart 2017 Pazartesi 14:05
Asgari Ücret

İyigünler Diliyorum. Benim Sorum Harbiye Askeri Müzesinde Yapılacak Hediyelik Eşya Fuarına Firma Kes...

Taşıma irsaliyesi ücret karşılığı yük taşıyan vergi mükelleflerince düzenlenen bir belgedir. Sevk irsaliyesi ise ticari bir malın bir yerden yere naklinin yapılması anında malı taşıyan mükellef tarafından düzenlenen belgedir. Bahsetmiş olduğunuz mekana taşınacak mallar için taşınacak yerin adresinin yazılarak
Hilal Çalışkan 25 Mart 2017 Cumartesi 18:38
Asgari Ücret

İyi Günler...staj Sırasında Kullanılar Ücretli Yıllık Izin Ve De Raporlu Olan Günler Staj Süresinden...

Sadece yıllık izinleriniz stajdan sayılıyor. Raporlu olduğunuz dönem varsa ilgili süre kadar staj süresine ekleniyor.
Özlem Özdemir 22 Mart 2017 Çarşamba 08:44
Asgari Ücret

Merhaba. 2007 Yılına Ilişkin 05/06/2008 Trihinr Kadar Vereceğimiz Ba Formlarında Ve Sonrası 2008 Yıl...

Kira giderleri dahil edilecek, ücretler dahil edilmeyecektir.
Aygül Özel 6 Mart 2017 Pazartesi 04:26
Asgari Ücret

İşverenin Ekonomik Nedenlerle Iş Hacminin Daralması Nedeniyle 30 Gün Süreyle Ssk Primi Ödenmeksizin ...

SAYIN VEDAT SARIİBRAHİM, ÜCRETSİZ İZİN SÜRENİZ YASAL ARA VERME SÜRECİ OLAN 3 AYLIK SÜREYİ GEÇMİYORSA SORUN OLMAZ
Ömer Efegil 26 Şubat 2017 Pazar 01:11
Asgari Ücret

Sayın Hocam, Kıdem Tazminatı Brüt Ücret Üzerinden Mi Hesaplanır?

Kıdem Tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.
Tevfik Ataberk 24 Şubat 2017 Cuma 07:18
Asgari Ücret

Asgari Ücret Değişikliği Ile Ilgili Kararın Resmi Gazetenin Hangi Tarih Ve Numarasında Yayınlandığın...

22,12,2001 tarihli 24618 sayılı 1 nolu mükerrer Resmi Gazete
Rojda Gökçen 17 Şubat 2017 Cuma 11:24
Asgari Ücret

İş Kur'a Verilmesi Gereken Belgelerden Iab Nin 15 Gün Içerisinde Verilmemesinin 1 Asgari Ücret Cezas...

Değerli Meslek Mensubu İSMMMO ana sayfasında kayan yazı kısmında işkura verilmesi gereken belgeler başlığı altında konunun tüm ayrıntılarını yazmış bulunmaktayım. ile bilgilerinize...
Zeynep Birsen 11 Şubat 2017 Cumartesi 04:52
Asgari Ücret