+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Arabuluculuk

Arabulucu Tam Olarak Ne Işi Yapacak?

Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini
Saliha Toprak 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:34
Arabuluculuk

Arabulucuyu Kendimiz Mi Seçeceğiz?

Evet. Arabulucu, arabulucular siciline kayıtlı gerçek kişiyi ifade eder. Arabulucunun seçimi taraflarca sicile kayıtlı arabulucular içerisinden yapılır (HUAK m.14, seçilmesi – (1) Başkaca bir usul kararlaştırılmadıkça arabulucu veya arabulucular taraflarca seçilir.). Gerektiğinde pilot mahkemelerdeki arabuluculuk merkezlerinden yardım alınabilir.
Sevcan Karaduman 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:13
Arabuluculuk

Arabuluculuk Sisteminin Türkiye Hukuk Sisteminde Yer Alması Nasıl Oldu?

Dünyadaki gelişimine paralel olarak arabuluculuk ülkemizde 1990’lı yılların sonu itibarıyla, özellikle başta akademik çevrelerce üzerinde durulan ve tartışmalar yapılan bilimsel makaleler, raporlar yazılan bir konuydu. Konu hakkındaki bilimsel tartışma ve çalışmaların istenen yoğunluğa ulaşması ile birlikte bu konuda yasa
Taylan Bıçak 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:31
Arabuluculuk

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra arabulucuya gidebilirsiniz.
Yeşim Elmalı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:54
Arabuluculuk

Arabulucuya Neden Güvenmeliyim? Ya Kendisine Söylediklerimi Karşı Tarafa Söylerse?

Arabuluculuk gizli yürütülen bir süreçtir. Bu gizlilik hem sürecin arabulucuda olduğu hususunda uyuşmazlığın tarafları dışındaki üçüncü kişiler bakımından geçerlidir, de arabulucu ve taraflar arasında geçerlidir. Arabulucunun devam eden davada tanık olarak dinlenemeyeceği, arabuluculuk esnasında arabuluculuk dolayısıyla yapılan beyan, sunulan
Selin Arslan 1 Ağustos 2017 Salı 14:48
Arabuluculuk

Başarılı Bir Arabuluculuktan Sonra Taraflardan Biri Anlaşmaya Uymazsa Nasıl Bir Süreç Izleniyor?

Arabuluculuk anlaşması imzalanması ile birlikte her iki tarafı da bağlar. Bu anlaşmadan dönmek diğer tarafın rızasıyla yani ancak yeni anlaşmaya mümkündür. Arabuluculuk anlaşması imzalandıktan sonra isteyen taraf mahkemeye başvurarak anlaşma belgesine “icra edilebilirlik şerhi” alabilir. Mahkemenin anlaşma belgesine icra
Burcu Nişancı 1 Ağustos 2017 Salı 08:56
Arabuluculuk

Tüm Davalar Arabuluculuk Kapsamında Mıdır ?

Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin
Saadet Ercan 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:02
Arabuluculuk

Hangi Davalar Arabuluculuk Kapsamındadır?

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre arabuluculuğa ancak tarafların sulh olabileceği, hakkından vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve mahkeme kararının gerekmediği hallerde başvurulabilir. Örneğin tarafların boşanabilmesi ve çocuğun velayeti için mutlaka bir mahkeme kararı gerektiğinden taraflar bu gibi
Aleyna Birdir 28 Temmuz 2017 Cuma 11:37
Arabuluculuk

Arabuluculuk Eğitimi Almayı Düşünüyorum. Başvuru Yapacağım Kuruluşun Eğitim Izni Alıp Almadığını Ner...

Taraflar eğitim izni verilen kuruluşları, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tradresinde yer alan güncel eğitim kuruluşları listesinden öğrenebilirler.
Merve Temel 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:39
Arabuluculuk

Birden Fazla Kullanıcı Tanımlayabiliyor Muyuz?

Evet. Aynı şirket içide birden fazla kullanıcı tanımlanarak, gönderilecek ve alınacak e faturalarla ilgili işlemler yapılabilir.
Sevda Artuk 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:17
Arabuluculuk

Arabuluculuğun Maliyeti Nedir?

Taraflar arabulucunun ücretini ve masraflarını eşit ödeyecektir. Uyuşmazlığın parayla ölçülebilmesi halinde örneğin 25.000 TL’lık bir olayda taraflar arabulucuya toplam ücret öder. Ücret tarifesine göre uyuşmazlığa konu miktar arttıkça bu oran kademeli olarak düşer. Para ile ölçülemeyen olaylarda ise arabulucunun
Simge Anahtarcı 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:58
Arabuluculuk

Eğitim Izni Alan Eğitim Kuruluşu Başka Kurumlarla Işbirliği Yaparak Bu Eğitimi Verebilir Mi?

27.06.2013 tarihinde, resmi internet sayfamızda yayınlanan duyuruda, eğitim izni talebinde bulunan eğitim kuruluşunun, eğitim verilecek mekânlarının, eğiticilerin unvan ve eğitim programının mevzuata uygun olduğunun anlaşılması, böylelikle eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamının sağlanacağı ve eğitimin amacına ulaşacağı kanaatine varılması halinde
Çağatay Gürcü 15 Haziran 2017 Perşembe 10:54
Arabuluculuk

Arabulucu Bizim Davamız Hakkında Karar Mı Verecek?

Hayır. Arabulucu uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisine sahip değildir. Arabulucu yargılama yapmaz. Yargı yetkisi Türk milleti adına mahkemelere aittir m. 9). Arabulucu; Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder. Arabuluculuk ise; sistematik
Birol Güveci 14 Haziran 2017 Çarşamba 07:01
Arabuluculuk

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.
Ramazan Baran 13 Haziran 2017 Salı 23:14
Arabuluculuk

Arabulucuya Başvurmakla Dava Açmaktan Vazgeçmiş Mi Olurum

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.
Boran Erdil 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:09
Arabuluculuk

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı yakın süredir uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreçtir.
Ömür Ekinci 11 Haziran 2017 Pazar 13:12
Arabuluculuk

Arabuluculuk Eğitimini Tamamlayanlara Ne Tür Bir Belge Verilir?

Arabuluculuk Eğitimi vermeye yetkili eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere arabuluculuk eğitimini tamamladıklarını belgeleyen “Arabuluculuk Yetki Belgesi”
Sevcan Karaduman 9 Haziran 2017 Cuma 11:47
Arabuluculuk

Arabulucular Siciline Kayıt Şartları Nelerdir?

Arabuluculuk siciline kayıt, Arabuluculuk Eğitimi almış kişinin Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması üzerine yapılabilecektir. Arabuluculuk siciline için; 1 ) Türk vatandaşı olmak, 2 ) Tam ehliyetli olmak, 3 ) Taksirli suçlar dışında herhangi bir sabıkası bulunmamak, 4 ) Arabuluculuk eğitimini
Zeynep Özsemiz 6 Haziran 2017 Salı 18:34
Arabuluculuk

Arabulucuların Görevi Nedir?

Arabulucular, tarafların iletişimini kolaylaştırarak onları masada tutan arabuluculuk yöntemleri uygular. Tarafların kendi çözümlerini kendilerinin bulmalarına yardımcı olur. Bunu yaparken konuyu çözümleyen bir karar vermez, taraflara çözüm seçeneği sunmaz. Arabulucunun tarafsız ve bağımsız bir kişi olması gerekir. Arabulucunun taraflardan birisiyle
Birsen Alaycı 3 Haziran 2017 Cumartesi 19:14
Arabuluculuk

Mahkeme Icra Edilebilirlik Şerhi Verirken Neye Dikkat Edecektir?

Mahkeme; anlaşmanın ve içeriğinin, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işler arasında yer alıp almadığı ve cebri icraya elverişli olup yönünden inceleme yapacaktır.
Mutlu Atukeren 2 Haziran 2017 Cuma 13:38
Arabuluculuk

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim? Veya Şu Anda 5 Yıldır Devam Eden Bir Tazminat Davam Var Bu Aşamada...

Yargılamanın her aşamasında arabuluculuğa başvurabilirsiniz. Mahkemede 5 yıldır davanızın devam ediyor olması arabulucuya başvurmanıza engel değildir.
Erbil Demirci 1 Haziran 2017 Perşembe 18:26
Arabuluculuk

Arabuluculuk Eğitimi Nerelerden Alınabilecek?

Arabuluculuk eğitimi verebilecek olan kuruluşlar Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’ndan izin alarak bu eğitimi vermeye başlayabileceklerdir. Bakanlıktan izin alan kuruluşları yine Adalet Bakanlığı web sitesinde yayımlanacaktır. Bu eğitim kurumları Türkiye Barolar Birliği Adalet Akademisi, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversiteler
Zeynep Birsen 25 Mayıs 2017 Perşembe 19:34
Arabuluculuk
AY

Arabuluculuk Nedir

Arabuluculuk, gelişmiş demokrasilerde sıklıkla tercih edilmektedir. Kısaca, tarafların mahkeme yerine arabulucu kişiler yoluyla anlaşması olarak tanımlanabilir. Böylece taraflar, hem kar ederler, hem de mahkemenin maddi külfetiyle uğraşmak zorunda kalmazlar.
Ayşe Yağmur 24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:46
Arabuluculuk
AY

Arabulucu Olmak Istiyorum, Nasıl Olurum?

Arabulucu olmak için, öncelikle hukuk fakültesi mezunu olmak şart. Bunun yanında meslekte 5 yıl çalışmış olmak. Tam ehliyete sahip Türk vatandaşı olmak. Bilerek işlenmiş suçlardan mahkum edilmemiş olmak ve Adelet Bakanlığı tarafından düzenlenen arabuluculuk eğitimini başarıyla tamamlamış, yazılı ve
Ayşe Yağmur 24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:45
Arabuluculuk

Kimler Arabulucu Olabilecek?

Kanuna göre hukuk fakültesi mezunu olup beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olan Türk vatandaşları arabulucu olabilecektir.
Salih Atacı 23 Mayıs 2017 Salı 11:26
Arabuluculuk

Arabulucuların Sicili Nerede Tutulur?

Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış Arabulucuların Sicilleri Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulacaktır. Bu sicilde yer kişilere ilişkin bilgiler, Daire Başkanlığı tarafından elektronik ortamda da duyurulacaktır.
Yeşim Elmalı 18 Mayıs 2017 Perşembe 10:25
Arabuluculuk

Arabulucuyu Nasıl Seçeceğim?

Taraflar arabulucuyu, Daire Başkanlığımızın resmi web adresi olan www.adb.adalet.gov.tr adresinde yer alan güncel arabulucular listesinden seçebilirler.
Ramazan Baran 15 Mayıs 2017 Pazartesi 07:10
Arabuluculuk

Merhabalar, Emeklilik Sebebi Ile Çıkışı Yapılan Işçinin Tazminatları Ödeniyor, Sgdp Ile Yeniden Işe ...

Değerli Meslek Mensubu Doktrinde konu ile ilgili iki ayrı durum söz konusudur. Yargıtayın da iki yönde kararı bulunmaktadır. Yıllık ücretli izne hak ve izni kullanma dönemi Madde 54 Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir
Müşerref Koç 21 Nisan 2017 Cuma 18:00
Arabuluculuk

Şirkette Çalışan Bir Personel 18.09.2009 ( Cuma ) Tarihi Için Yıllık Izine Mahsup Edilmek Üzere Izin...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller Madde 55 Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin
Hakan Yeni 19 Nisan 2017 Çarşamba 09:16
Arabuluculuk

Cumartesi Günleri Çalışılmayan Işyerlerinde Sadece Cuma Günü Için (Yıllık Izine Mahsup Edilmek Üzere...

Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş kanunun ilgili maddesinde belirtildiği gibi; Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller Madde 55 süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler
Özge Bayındır 27 Mart 2017 Pazartesi 11:55
Arabuluculuk

İyi Çalışmalar 06.11.2009 Tarihinde Sormuş Olduğum Soumda (Işverenin Işten Ayırdığı Personelin Kulla...

Değerli Meslek Mensubu (Önceki cevabımda da belirttiğim gibi) Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller Madde 55 Aşağıdaki süreler yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci
Rojda Gökçen 25 Mart 2017 Cumartesi 06:41
Arabuluculuk

Merhaba Benim Sorum Yıllık Ücretli Izin Ile Ilgilidir. Doğum Sonrası 6 Aylık Üctetsiz Izin Ve Tüm Üc...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller Madde 55 Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin
Zeynep Birsen 16 Mart 2017 Perşembe 11:07
Arabuluculuk

(Bir Mükellefim) Bir Italyan Firmasının Tekstil Desen Örneklerini Türkiye' De Firmalara Gösterir, De...

Hizmetten Türkiye'de yararlanıldığı için yapmış olduğunuz işlem hizmet ihracatı olmayıp KDV'ye tabidir. Hizmet ithali aşamasında 2 nolu KDV ile sorumlu KDV ödenir, aynı dönemde ödenen vergi indirim konusu yapılır. İkili vergi anlaşmasına göre de stopaj söz konusu olabilir.
Serdar Gökay 15 Mart 2017 Çarşamba 04:00
Arabuluculuk

İyi Günler Bir Sigortalı Çalışan Bayanın Kocası Ameliyat Olacak 1 Ay Kadar Ameliyatlı Olduğu Için Ay...

Değerli Meslek Mensubu İşçinin Yıllık Ücretli İzni dışında Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden
Emirhan Gürbüz 14 Mart 2017 Salı 16:02
Arabuluculuk

Merhaba Kıdem Tazminatına Esas Çalışma Süresi Hesabında Doğum Izni,istirahat Vss..izinleri Hesaba Da...

Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışılmış sayılan haller a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince
Aslı Aşkın 9 Mart 2017 Perşembe 07:21
Arabuluculuk

Benim Sorum Askere Giden Işçiyle Alakalı 01/10/2007 Yılında Işe Aldığımız Işçimiz 31/03/2010 Tarihin...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi Madde 54 Yıllık ücretli izine hak kazanmak gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir
Kadir Öztürk 7 Mart 2017 Salı 19:12
Arabuluculuk

Merhaba Ücretli Ve Ücretsiz Doğum Iznini Kullandıktan Sonra Işe Başlyan Çalışanın Yıllık Iznini Kull...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller Madde 55 Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin
Berkay Taşçı 26 Şubat 2017 Pazar 14:23
Arabuluculuk

Merhabalar Bir Çalışan Doğum Iznine Ayrıldığı Zaman Raporlu Olduğu Dönemlerdeki Süre Rapor Bitimi So...

Değerli Meslek Mensubu 4857 saıly İş Kanunun aşağıdaki ilgili maddesine istinaden o süreler çalışılmış gibi sayılır : Yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan haller Madde 55 Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya
Tuğba Saatçi 25 Şubat 2017 Cumartesi 20:32
Arabuluculuk

Üstadım Raporlu Birini Bordroda Raporunu Gösterirken Raporun Resmi Tatil Ve Haftasonuna Gelen Kısmın...

Değerli Meslek Mensubu MADDE 55. Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.). b)
Muharrem Saatçi 20 Şubat 2017 Pazartesi 12:06
Arabuluculuk

Değerli Üstadım Verdiğiniz Bilgiler Için Teşekkür Eder Işlerinizde Başarılar Dilerim. Benim Sorum Yı...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri MADDE 53. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir
Eda Tosun 15 Şubat 2017 Çarşamba 12:06
Arabuluculuk

Merhaba Kolay Gelsin: Vereceğiniz Cevaba Şimdiden Teşekür Ederim. Soru: Bir Işyerinde Çalışan Ssk As...

Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı iş kanunun ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir: MADDE 53. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü
Selin Arslan 6 Şubat 2017 Pazartesi 08:03
Arabuluculuk

Merhabalar Üstad, Benim Sorum Şu:cumartesi Ve Pazar Çalışılmayan Bir Işyerinde 25.08.2006 Akşamı Yıl...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi MADDE 54. Yıllık ücretli izine hak kazanmak gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir
Birgül Sezen 5 Şubat 2017 Pazar 05:04
Arabuluculuk

Merhaba, Madde 54. - Yıllık Ücretli Izine Hak Kazanmak Için Gerekli Sürenin Hesabında Işçilerin, Ayn...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi MADDE 54. Yıllık ücretli izine hak kazanmak gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir
Serdar Gökay 26 Ocak 2017 Perşembe 10:29
Arabuluculuk

İyi Çalışmalar, Benim Sorum Işten Ayrılan Personelin Kullanmadığı Yıllık Izinlerine Ait Ücretlerini ...

Değerli Meslek Mensubu İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu
Kerim Özpek 25 Ocak 2017 Çarşamba 10:01
Arabuluculuk

Üstadım Merhaba, 1 Yıl Önce Işe Girmiş Bir Kişi Askerlik Nedeni Ile Işten Ayrılıyor.bu Kişi Kıdem Ta...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri MADDE 53. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
Çağla Akçay 14 Ocak 2017 Cumartesi 08:28
Arabuluculuk

Merhaba 23.07.1990 Girişli Elemanımız 15.11.2008 Tarihinde Anevrizma Ve Sonrası Ameliyat Oldu 31.01....

Değerli Meslek mensubu Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller Madde 55 Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında gibi sayılır: a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin
Ece Eski 8 Ocak 2017 Pazar 15:29
Arabuluculuk

Merhabalar Benim Sorum Senelik Izinlerle Ilgili. *firma Olarak Cumartesi Günleri Çalışılmıyor. Senel...

Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı iş kanunun yıllık ücretli izin bakımından çalışılmış gibi sayılan hallerden biri olan hafta tatili (madde aşağıda belirtilmiştir. Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller MADDE 55. Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi
Ömür Ekinci 4 Ocak 2017 Çarşamba 19:14
Arabuluculuk