+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları AR-GE & ÜR-GE

Ekonomik Yararı Olmayan Bir Proje Destek Alabilir Mi?

Hayır, alamaz. Söz konusu projenin mutlaka ekonomik bir getirisi olması gerekmektedir.
Semra Öz 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:26
AR-GE & ÜR-GE

Ar-Ge Ve Çevre Yatırımı Nedir ?

Ar Ge yatırımı; yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek
Muhammet Demirci 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:18
AR-GE & ÜR-GE

Firmalarının Projesi Bittikten Sonra Yeni Bir Ar-Ge Projesi Alabilmeleri Için Ne Kadar Süre Gerekir?

Bölgede yer alan ve projelerinin tamamlanma tarihinden itibaren yeni bir proje sunmayan girişimcinin son projesinin tamamlanma tarihinden itibaren üç içerisinde yeni bir Ar Ge veya tasarım projesi başlatılması gerekmektedir.
Şafak Serez 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:56
AR-GE & ÜR-GE

Ayrı Bir Ar-Ge Şirketi Kurulması Mümkün Müdür ?

5746 sayılı Kanun kapsamında ayrı bir Ar Ge Şirketinin kurulmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kurulacak Ar Ge Şirketinin yapacağı harcamalar (5746 sayılı kanuna ilişkin yönetmelikte yer alan ve gider kabul edilmeyen harcamalar hariç) Ar Ge harcaması olarak değerlendirilebilecektir.
Salih Aksu 22 Ağustos 2017 Salı 18:53
AR-GE & ÜR-GE

Proje Sonuç Raporu Ne Zaman Gönderilir?

Projenin son döneminde, dönem raporu ile birlikte gönderilir.
Zeynep Özsemiz 22 Ağustos 2017 Salı 14:32
AR-GE & ÜR-GE

Ar-Ge Projesi Devirleri Söz Konusu Olduğunda Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması Nasıl Olmalıdır...

Tamamlanmamış bir Ar Ge ve yenilik projesinin devredilmesi durumunda, Ar Ge ve yenilik projesini devralan işletme, 1 Seri Numaralı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği’nin 3üncü bölümünde (Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması) belirtilen esaslar çerçevesinde gelir
Miray Güçal 22 Ağustos 2017 Salı 13:26
AR-GE & ÜR-GE

Personelin Dışarı Fiş Karşılığı Yediği Yemek Bedellerinin Bordrodan Geçirilmesi Gerekli Midir?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesi uyarınca personele iş yerinde veya iş yeri müştemilatında yemek verilmesi durumunda bu maliyetler ticari tespiti açısından gider olarak dikkate alınacaktır. Ancak, personele iş yerinde veya iş yeri müştemilatında yemek verilmezde, bunu yerine dışarıda
Sena Başçı 22 Ağustos 2017 Salı 09:38
AR-GE & ÜR-GE

Programa Ne Zaman Başvurulabilir?

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur.
Abdulkadir Sarıbaş 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:39
AR-GE & ÜR-GE

Amortisman Giderleri Nelerdir?

Doğrudan Ar Ge faaliyetlerinde kullanılan bina, makine tesis ve cihazlar, taşıtlar, döşeme ve demirbaş gibi maddi ve maddi olmayan varlıklar için ayrılan amortisman ve tükenme paylarından oluşur. Diğer taraftan, iktisadi kıymetin münhasıran Ar Ge faaliyetlerinde kullanılması ve bu kullanımın
Çağla Akçay 18 Ağustos 2017 Cuma 17:04
AR-GE & ÜR-GE

Tübitak-Teydeb'den Alınan Hibe Nasıl Geri Ödenmektedir?

Hibe, geri ödemesiz destek, bağış demektir. TEYDEB’den alınan destek, geri ödemesizdir.
Uğurcan Altay 18 Ağustos 2017 Cuma 16:01
AR-GE & ÜR-GE

Kimler Ortak Proje Destek Başvurusu Yapabilir?

Kuruluşlar yani özel hukuk tüzel kişileri, şahıs işletmeleri ve yüksek öğretim kurumları bir araya gelip ortak proje destek başvurusunda Araştırmacılar da kendi aralarında veya gerçek kişiler ile bir araya gelip ortak proje destek başvurusu yapabilir.
Yeşim Elmalı 18 Ağustos 2017 Cuma 15:29
AR-GE & ÜR-GE

Udhb Ar-Ge Proje Destek Başvurusu Ne Zaman Yapılabilir?

Her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında proje destek başvurusu yapılabilir.
Muharrem Saatçi 18 Ağustos 2017 Cuma 15:24
AR-GE & ÜR-GE

Herhangi Bir Yerde Çalışmayan Birinden Veya Üniversitede Çalışan Akademisyenlerden, Teknik Danışmanl...

Danışmanlık yapacak Üniversite personelinin, Üniversitesinden izin alması gerekir. Hizmet bedelinin Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesi üzerinde ya da Teknokentte görevlendirilmiş akademisyen ise, görevlendirildiği firma tarafından belgelenmesi gerekecektir. Diğer kişi ya da kuruluşlardan alınan hizmet giderlerinin de kanunlar çerçevesinde belgelendirilmiş olması
Hasan Yılmaz 18 Ağustos 2017 Cuma 14:01
AR-GE & ÜR-GE

Udhb Ar-Ge Destekleri Projesinin Amacı Nedir?

Elektronik haberleşme, uzay ve havacılık alanında yerli tasarım ve üretimi artırmaya yönelik Ar Ge nitelikli projelerin desteklenmesidir.
Selim Güngören 18 Ağustos 2017 Cuma 12:30
AR-GE & ÜR-GE

5746 Sayılı Kanun Ile 5520 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlanan Ar-Ge Teşvikleri Arasındaki Temel Farkla...

5746 Sayılı Kanun ile kurumlar vergisi açısından Ar Ge indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta prim desteği ve damga istisnası gibi teşvikler sağlanmışken 5520 Sayılı Kanun ile yalnızca Ar Ge indirimi teşviki sağlanmıştır. 5746 Sayılı Kanun’a göre Ar Ge indirimi
Aylin Serttaş 18 Ağustos 2017 Cuma 10:54
AR-GE & ÜR-GE

Programda Uygulanan Proje Destek Süresi Ne Kadardır?

Destek süresi proje bazında azami 3 yıldır. Bu süre zorunlu nedenlerle, TÜBİTAK’ın gerekçeli önerisi ve DTM’nin onayı ile en bir dönem (6 ay) uzatılabilir.
Esma Çiftçi 18 Ağustos 2017 Cuma 10:24
AR-GE & ÜR-GE

Programda Sağlanan Desteğin Oranı Nedir?

Tamamı geri ödemeli olup, en fazla proje bütçesinin %50’si oranında destek verilir.
Nuran Keske 18 Ağustos 2017 Cuma 10:17
AR-GE & ÜR-GE

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde Yer Alan Işletmelerde Yüksek Lisans Veya Doktora Yapan Personelin...

Teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin onayının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. İlgili istisnanın uygulanabilmesi için lisansüstü eğitimde geçirilecek üniversiteden onaylı ders programı dikkate alınarak Bölge yönetici şirketinin onayı ile hesaplanır. Bu hesaplamalarda lisansüstü eğitimde alınan dersler kapsamında yapılacak
Selim Güngören 18 Ağustos 2017 Cuma 00:50
AR-GE & ÜR-GE

Geri Ödeme Koşulları Nasıl?

Proje bitiminden itibaren 1 yıl ödemesiz + 3 yıl geri ödemeli şekildir. Ödemeler 6’şar aylık dönemlerde toplan 7 taksitte gerçekleşir.
Selen Işık 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:50
AR-GE & ÜR-GE

5746 Sayılı Kanunla Sağlanan Teşvik Unsurları Nelerdir ?

• Ar Ge indirimi • Gelir vergisi stopajı teşviki • Sigorta primi desteği • Damga vergisi istisnası • Teknogirişim sermaye desteği
Ömer Efegil 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:13
AR-GE & ÜR-GE

Tübitak Bilgem Nerededir?

TÜBİTAK BİLGEM ’in, Kocaeli Gebze Yerleşkesinde ve Ankara’da faaliyette bulunan birimleri bulunmaktadır. Merkez Başkanlığı Gebze Yerleşkesinde bulunmaktadır.
İrem Taşkın 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:30
AR-GE & ÜR-GE

Desteklenen Bir Projede, Personel Değişikliği Yapılabilir Mi?

Evet, proje personeli değiştirilebilir. “Proje ekibinde, proje süresi boyunca, proje konusuna uygun en az bir lisans (üniversite) mezunu çalışan şartının sağlanmaya devam etmesine dikkat edilmelidir.
Çağla Akçay 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:18
AR-GE & ÜR-GE

Rekabet Öncesi Işbirliği Projelerinde Ar-Ge Indiriminden Faydalanmak Için Aranan Belgeler Nelerdir ?

Aşağıda sayılan belgeleri de içeren YMM tasdik raporunun vergi dairesine verilmesi gerekir: • Teknik kuruluşlarca düzenlenmiş olan “Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi ve Denetim Komisyonu Kararı”, • Projenin hangi aşamada bulunduğu, bu projenin veya iş planının uygulama durumuna ilişkin belgeler, • Ar Ge indirimine konu olan
Berkay Taşçı 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:19
AR-GE & ÜR-GE

Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalılara Ücret Dışında Yapılan Ödemeler Ne Şekilde Değerle...

5746 Sayılı Kanun kapsamına giren sigortalılara ücret dışında yapılan ödemeler, Kanun kapsamında düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde yer prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Bu ödemeler, destek kapsamına girmeyen aylık prim ve hizmet belgesiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecektir.
Selin Arslan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:42
AR-GE & ÜR-GE

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Kabulü Ne Şekilde Yapılmaktadır?

Başvurular, firma faaliyet alanında ve Ankara Üniversitesi Teknokent içinde gerçekleştirilecek projelerde uzman üç kişilik hakem heyeti tarafından değerlendirilir. Hakemler Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Hakem heyeti değerlendirme sonucu ve Yönetim Kurulu’nun kararına göre firma Teknokent’e
Kadir Öztürk 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:14
AR-GE & ÜR-GE

Sağlanan Ar-Ge Desteği Neleri Kapsamaktadır ?

Ar Ge Yardımı uygulaması ile sanayi kuruluşlarının Araştırma Geliştirme projeleri kapsamında yaptıkları giderlerinin belli bir oranının Dış Ticaret Müsteşarlığı TÜBİTAK tarafından karşılanması veya projelere sermaye desteği sağlanması amaçlanmıştır. Ar Ge yardımlarına ilişkin aşağıda yer alan Ar Ge faaliyet aşamaları destekten
Emirhan Gürbüz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
AR-GE & ÜR-GE

Üründe Yenilik Kaç Grupta Incelenir?

Üründe yenilik 5 ana grupta incelenir. 1. Firmada Mevcut Bir Ürünün Yeni Modellerinin Geliştirilmesi (temel bir üründe yapılan değişikliklerle yeni geliştirilmesi veya mevcut bir ürünün yeni bir alana uygulanması için yapılan uyum çalışmaları) 2. Firma İçin Yeni Bir Ürün
Taylan Bıçak 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:36
AR-GE & ÜR-GE

5746 Sayılı Kanunla Getirilen Sigorta Primi Destekleri Nelerdir ?

• 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar Ge indiriminden yararlanılan faaliyet ve projelerde çalışan Ar Ge ve destek personelinin, • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri geçici 2. maddesi kapsamında ücreti gelir vergisinden müstesna olan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı beş yılı
Sevgi Söylemez 15 Ağustos 2017 Salı 22:42
AR-GE & ÜR-GE

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ile Sağlanan Destek Ve Muafiyetler Nelerdir?

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bölgelerde sağlanan destek ve muafiyetler 3 temel başlık altında gösterilmiştir. 1) Yönetici Şirketlere a) Bölgelerin için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla
Ülkü Aydoğdu 15 Ağustos 2017 Salı 15:43
AR-GE & ÜR-GE

Kalite Belgelerine Sahip Olmak Bir Avantaj Mıdır?

Önerin kuruluşun kalite güvence sistemi alt yapısına sahip olması, vizyon ve misyonunda Ar Ge’yi vurgulaması artı puandır.
Mertay Karakaş 15 Ağustos 2017 Salı 14:49
AR-GE & ÜR-GE

Udhb Ar-Ge Projelerin Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Başvuruları kabul edilen projeler, öncelikle ÖDG tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeyi geçen projeler PDG tarafından değerlendirilir.
Gamze Ayaz 15 Ağustos 2017 Salı 12:56
AR-GE & ÜR-GE

Ar-Ge Merkezleri Başvurusu Nereye Yapılacaktır?

Başvuru dosyaları Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüne elden veya posta ile veya Ar Ge Web portalı üzerinden online olarak
Ramazan Baran 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:03
AR-GE & ÜR-GE

İstisnanın Geçici Vergi Dönemleri Itibarıyla Uygulanabilmesi Mümkün Müdür?

İstisna uygulamasına ilişkin olarak yıllık vergilendirme dönemi esas alınarak yapılan açıklamalar, mükelleflerin geçici vergi dönemleri itibarıyla hesaplayacakları kazancın tespiti da geçerlidir.
Fatma Gülci 13 Ağustos 2017 Pazar 13:47
AR-GE & ÜR-GE

Destek Başvurusu Kapsamında Yer Alan Başvuru Formunda Belirtilecek Olan Giderler Için Proforma Fatur...

Yönetmelik kapsamında zorunlu olmamakla birlikte; proje destek başvurunuzun değerlendirilmesinde projenizin gerçek maliyetinin belirlenebilmesi açısından başvuru formunda proforma fatura ve kataloğu sunulması faydalı olacaktır.
Emirhan Gürbüz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:48
AR-GE & ÜR-GE

Ar-Ge Teşvikleri Nelerdir?

AR GE teşvikleri vergi avantajları sağlar, bu avantajlar çeşitli vergilerde indirim ya da muafiyet olarak karşımıza çıkar. Maliye Bakanlığının 4691 ve 5746 no’lu kanunlarda detayları yer almaktadır. AR GE teşviklerinden yararlanmak isteyen firmalar başvuru dosyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletir.
Çağla Akçay 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:47
AR-GE & ÜR-GE

Yeterli Kazancın Olmaması Durumunda Ar-Ge Indirimi Sonraki Dönemlere Devredilebilir Mi?

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
Erbil Demirci 11 Ağustos 2017 Cuma 17:31
AR-GE & ÜR-GE

Rekabet Öncesi Işbirliği Projesi Nedir ?

Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar Ge
Dilan Gökçen 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:14
AR-GE & ÜR-GE

Firmaların Ankara Üniversitesi Ile Işbirliği Yapması, Öğretim Görevlisi Ya Da Öğrencilerle Projelerd...

Bölgenin kurulmasının asıl amacının araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik projelerde üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek olması sebebiyle firmalardan üniversite ile yapmaları beklenmektedir.
Hazal Erdi 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:01
AR-GE & ÜR-GE

Diğer Kurumlarla Ortak Bir Ar-Ge Departmanı Kullanılması Durumunda Ar-Ge Indiriminden Faydalanılabil...

Ar Ge faaliyetinin esas itibarıyla işletme bünyesinde yapılması gerekmektedir. Ancak fiili kullanım durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de göre paylaştırılması şartıyla bir kuruma ait olduğu halde diğer kurumlarla ortak kullanılan Ar Ge departmanında yapılan Ar Ge faaliyetleri, işletme
Orhan Kılıç 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:26
AR-GE & ÜR-GE

İşletmeler Birden Fazla Ar-Ge Merkezine Sahipse Ar-Ge Merkezi Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

İşletmelerin organizasyon yapısı içinde ayrı ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar merkezi için ayrı başvuru yapılır.
Muhammet Demirci 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:14
AR-GE & ÜR-GE

Tübitak'tan, Projenin Başarıyla Tamamlandığına Dair Bir Yazı Nasıl Alınabilir?

TEYDEB’e yazılan bir dilekçe ile (ıslak imzalı) ilgili yazı talep edilir. Dilekçede projenin numarası ve adı belirtilmelidir.
Aysen Mert 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:01
AR-GE & ÜR-GE

Desteğin Amacı Nedir?

“Teknolojik Ürün” ve “Teknolojik Proses İnovasyonu” kavramları çerçevesinde, bilgi birikimi projeyi gerçekleştiren firmada kalmak üzere, ticari değeri olan ürünlerin edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar Ge faaliyetlerinin desteklenmesidir.
Mutlu Atukeren 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:32
AR-GE & ÜR-GE

Ar-Ge, Inovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programlarına Başvurabilir Miyim?

AR GE, inovasyon programlarına başvuru yapabilmek için; başvuru sahibinin KOBİ veya girişimci olması gereklidir. Başlangıç sermayesi desteğinden örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek
Salih Atacı 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:15
AR-GE & ÜR-GE

Proje Zararları Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançtan Indirilebilir Mi?

Kazancı istisna kapsamında olan projelerin zararla sonuçlanması halinde bu zararların diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi mümkün değildir. Söz zarar tutarı kurum kazancının tespitinde matraha ilave kalem olarak dikkate alınmalıdır.
Erol Ekin 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:56
AR-GE & ÜR-GE

Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Yapılan Harcamalar Aktifleştirilmeli Midir?

Ar Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesinde harcamaların Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceği, iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan Ar Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin
Ülkü Aydoğdu 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:58
AR-GE & ÜR-GE

Sigorta Prim Desteği Kapsamına Giren Sigortalılar Için Düzenlenecek Prim Ve Hizmet Belgelerinin Damg...

5746 Sayılı Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.
Saliha Toprak 2 Ağustos 2017 Çarşamba 13:39
AR-GE & ÜR-GE

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasında Istihdam Edilmesi Gereken Personel Sınırlaması Bulunmakt...

5746 sayılı Kanun uyarınca Ar Ge Merkezi belgesi alabilmek için Ar Ge merkezlerinde en az 50 (elli) tam zaman Ar Ge personeli istihdam edilmesi zorunludur. Bu nedenle, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için Ar Ge merkezlerinde en az 50
Tevfik Ataberk 1 Ağustos 2017 Salı 19:13
AR-GE & ÜR-GE

5746 Sayılı Kanunla Getirilen Gelir Vergisi Stopajı Teşvikleri Nelerdir ?

• 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar Ge indiriminden yararlanılan faaliyet ve projelerde çalışan Ar Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden gelir vergisinin; Doktoralı olanlarda % 90’ı Diğerlerinde % 80’i gelir vergisinden istisnadır. • Gelir vergisi istisnasından yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri
Müjde Er 1 Ağustos 2017 Salı 13:36
AR-GE & ÜR-GE

Ar-Ge Ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilen Harcamalar Nelerdir?

a. İlk madde ve malzeme giderleri Her türlü doğrudan ilk madde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ara mamul, yedek parça, ve benzeri giderler ile Vergi Usul Kanunu’na göre amortismana tabi tutulması mümkün olmayan maddi kıymetlerin iktisabına ilişkin giderleri kapsar. Hammadde
Can Atacı 1 Ağustos 2017 Salı 09:02
AR-GE & ÜR-GE

Sigorta Primi Desteğinden Yararlanılmasına Ilişkin Şartlar Nelerdir?

4691 Sayılı Kanun kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan personelin gelir vergisi istisnasının uygulandığı sürece, gelir vergisinden tutulan ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak
Muhammet Demirci 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:42
AR-GE & ÜR-GE