+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Apartman & Site Yönetimi

Çekme Kat Izni Alındığında Kalorifer Dilimi Eklenebilir Mi?

Evet, çekme kata muvafakat verilmesi, kalorifer dilimi eklenmesinin kabul edilmesini de kapsar.
Erkan Müftüoğlu 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:55
Apartman & Site Yönetimi

Kiracı Kat Malikleri Kuruluna Katılıp Oy Kullanabilir Mi?

Bu konu ile ilgili düzenlemeler 634 sayılı Kanunun 30 ve müteakip maddelerinde ele alınmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere, Kat Kurulu, kat maliklerinden oluşur. Kat malikleri kuruluna, doğal olarak kat malikleri çağrılacağından, ayrıca kiracıların bu toplantıya çağrılmaları zorunluluğu yoktur. Kat
Hazal Erdi 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:20
Apartman & Site Yönetimi

İşletme Projesinin Tebliğ Edilmesi

Yönetim tarafından hazırlanan işletme projesi daire sakinlerine posta yoluyla veya imza karşılığı tebliğ edilir. Ancak burada tebliğ edilmemesi veya tebliğ durumunda ise borç yükümlülüğünüz ortadan kalkmaz. Bu konuda 12.6.1995 Yargıtay ın bir dava sonucu verdiği karar da özetle "Kat
Burak Sedef 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:46
Apartman & Site Yönetimi

Kat Mülkiyeti Ile Kat Irtifakı Arasında Ne Fark Var ?

Kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapıda kurulur. Kat irtifakı yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın üzerinde kurulur. Kat mülkiyeti bağımsız olarak alınır ve satılır. Kat irtifakı ancak arsa paylarının satılması ile
Kıvanç Kılıç 18 Ağustos 2017 Cuma 18:56
Apartman & Site Yönetimi

Giriş Katında Oturanlar Asansör Giderlerine Katılmak Zorunda Mıdır ?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında
Özge Bayındır 18 Ağustos 2017 Cuma 14:14
Apartman & Site Yönetimi

Bina Toplantısında Kaç Kişiyi Temsil Edebilirim?

Kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Oran %5′dir.40 ve daha az sayıdaki taşınmazlarda ise en fazla iki temsil edebilirsiniz.
Rümeysa Tatlı 18 Ağustos 2017 Cuma 14:03
Apartman & Site Yönetimi

Komşumuzun Sürekli Havlayan Köpeği Yüzünden Rahatsız Oluyoruz..evcil Hayvan Beslenmesi Ile Ilgili Bi...

Kat malikleri ve kiracılar bağımsız bölümlerini ortak yerleri ve eklentileri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak ve özellikle birbirlerini rahatsız etmemek, haklarını çiğnememekle yükümlüdürler.
Kadir Kolcu 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:48
Apartman & Site Yönetimi

Yeni Aldığım Evim Zemin Kat Ve Asansörle Hiç Ilgim Yok. Yasal Olarak Asansör Giderlerinden Nasıl Mua...

Bina Yönetim planınızda özel düzenleme varsa muaf alabilirsiniz. Şayet böyle bir özel düzenleme yoksa Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği bina giderlerine katılmanız gerekir.
Ömer Efegil 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:39
Apartman & Site Yönetimi

Bağımsız Bölümler Arasında Apartman Giderleri Nasıl Bölüştürülür?

Bağımsız bölümler arasında giderlerin nasıl bölüştürüleceği yönetim planından araştırılır. Açık bir hüküm varsa bu uygulanır. Açık hüküm yoksa kapıcı, bekçi, kaloriferci ücretleri eşit bölüştürülür. Diğer giderler arsa payı oranına göre bölünür. Aynı alana sahip iki dairenin arsa payları farklı
Zeynep Birsen 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:05
Apartman & Site Yönetimi

Apartman & Site Yönetimi Kapıcı Iş Sözleşmesi Örneği

Kapıcı iş sözleşmesinde yer alması gereken maddeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir; İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları YÖNETİCİ Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı İŞYERİ : Apartman veya Bina adı ADRESİ : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya
Asena Kalkan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:22
Apartman & Site Yönetimi

Apartmanımızda Çöp Ev Var. Nereye Şikayet Edebiliriz?

Apartmanınızın bulunduğu belediyeye gidip şikayet dilekçesi vermelisiniz. Ayrıca belediye makamının bir üst makamı olan Kaymakamlık'a da ilgili konu için verebilirsiniz. Komşuluk haklarınızın zedelenmesinden bahisle de Savcılığa şikayet etme hakkınız vardır. Bu şikayetleriniz sonucunda belediye gelip çöp evi temizleyecektir. KSK
Hüseyin Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:02
Apartman & Site Yönetimi

Çevre Temizlik Vergisi, Çöp Vergisi Nasıl Yatırılabilir?

Eskiden posta havalesi ile de ödeme yapılabilirken artık hemen hemen tüm belediyeler bu amaçla bir banka hesabı açıyorlar. Devamlı etmediğiniz mülkünüzün vergilerini ödemek için belediyeden bu hesap numaralarını öğrenmeniz ve banka havalesi yolu ile göndermeniz yeterlidir.
Şafak Serez 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:56
Apartman & Site Yönetimi

Kiracı Tahliyesinde Yetkili Mahkemeler Nelerdir?

Günümüzde çok karşılaştığımız hukuki uyuşmazlıklardan birisi de kiracının kira borcunu ödememesi. Kiraya veren bu durumda kira borcunun tahsilini istemekte bir an önce kiracıyı taşınmazdan tahliye etmeyi talep etmesi gerekiyor. Kiracı tarafından kira borcu süresi içerisinde ve tam olarak ödenmez ise
Abdulkadir Sarıbaş 15 Ağustos 2017 Salı 11:39
Apartman & Site Yönetimi

Giriş Dairesindeki Komşumuz Evini Dükkân Olarak Kiraya Verebilir Mi?

Ana gayrimenkulün kütükte mesken olarak gösterilen bölümünde kat maliklerinin oybirliği kararı olmadıkça işyeri olarak kullanılamaz.
Müşerref Koç 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:03
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Kat Malikleri Kurulu Toplantıya Nasıl Davet Edilir?

Yazılı ve imza karşılığında davet mektubu ile yapılacağı gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de davet yapılabilir.(KMK.Md.29)
Taylan Bıçak 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:30
Apartman & Site Yönetimi

Apartman & Site Yönetimi Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu

Karar defterinin her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir. Bu maddede yazılı görevleri getirmeyen yöneticiye 33. maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır" denilerek gelir ve giderlerin kaydedileceği defterin "Karar Defteri" olduğu belirlenmiş ve
Tuğba Saatçi 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:36
Apartman & Site Yönetimi

Ne Zamana Kadar Isı Pay Ölçer Sistemine Geçilmelidir?

Yasanın yayımı tarihinden itibaren 5 yıllık bir geçiş süreci sonunda 02.05.2012 tarihi itibari ile; eski yeni tüm merkezi sistemli bu sisteme geçmesi ve buna aykırı olarak hazırlanan projelerin ilgili mercilerle onaylanmaması hükme bağlanmıştır.
Burcu Nişancı 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:58
Apartman & Site Yönetimi

Binamızın En Üst Katında Oturan Komşumuz Çatıya Çıkan Merdiven Boşluğuna Demir Kapı Yaptırmış. Buna ...

Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin 4/5 ‘inin yazılı rızası olmadan ana gayrimenkulün ortak yerlerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
Esma Aşçı 3 Ağustos 2017 Perşembe 10:12
Apartman & Site Yönetimi

Daire Içi Duvarlar Yıkılarak Iki Oda Birleştirilebilir Mi?

Evet, daha rahat kullanım amacıyla daire içi duvarlar kaldırılabilir.
Mutlu Atukeren 2 Ağustos 2017 Çarşamba 17:29
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Gürültü Yönetmeliği Nelerdir?

Apartmandaki kat sakinleri huzur içinde yaşamaları için bir takım kurallara uymak zorundadırlar. Bu kuralların başında Apartman Gürültü Yönetmeliği gelmektedir. Gürültü Yönetmeliği ne göre uyulması gereken kurallar şu şekildedir; Her türlü gereksiz gürültüden kaçınılmalıdır. Mesai günlerinde öğleyin saat 13 ile 15 arasında
Kaan Tekiner 1 Ağustos 2017 Salı 12:00
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Yöneticisinin Yöneticilikten Çekilme Hakkı Var Mıdır?

Kat malikleri, kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat maliklerinden isteyebilir.
Yılmaz Yalman 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:55
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Denetçinin/denetim Kurulunun Tutmak Zorunda Olduğu Defterler Nelerdir?

Denetçi (ya da denetim kurulu), sayfaları müteselsil sıra numaralı noter tarafından tasdik edilmiş bulunan bir defter tutmak zorundadır. Bu denetim sonuçları ile denetçiler tarafından alınan kararlar ve gerekli görülen diğer hususlar yazılır. Bu defterin her yıl Ocak ayı içinde
Tevfik Ataberk 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:50
Apartman & Site Yönetimi

İşletme Projesinin Kesinleşmesi

İşletme projesi tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde herhangi bir itiraz söz konusu değil ise işletme projesi kesinleşmiş olur. işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci
Sevda Artuk 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:42
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Kat Malikleri Toplantıda Yeterli Çoğunluk Nedir?

Hem arsa payı hem de bağımsız bölüm sayısının % 51'i temsil edilmelidir. Birinci toplantıda yeter sayıya ulaşılamadığı takdirde ikinci katılanlarda herhangi bir sayı aranmaksızın karar alınır. (KMK.Md.29)
Taylan Bıçak 29 Temmuz 2017 Cumartesi 19:49
Apartman & Site Yönetimi

Birden Çok Bloktan Oluşan Binalarda Ortak Giderler Nasıl Ödenir?

Bir veya daha çok bloktan oluşan binalar için yapılan ortak gider veya masraflar bağımsız bölüm malikleri tarafından ortak olarak
Mutlu Atukeren 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:30
Apartman & Site Yönetimi

Kiracı Ikamet Ettiği Evi Satın Almak Isteyenlere Göstermek Zorunda Mıdır?

Ev sahibi satmak istediği evini, içinde oturan kiracının satın almak isteyenlere göstermediği durumlarda, mahkemeden tedbir kararı çıkartıp, belli gün saatlerde taliplere evi gezdirmek üzere eve götürebilir. Zaten genellikle kira sözleşmelerinde bu hususta hükümler yer alır. Ve taraflar bu hükümlere
Birol Güveci 28 Temmuz 2017 Cuma 14:58
Apartman & Site Yönetimi

Anagayrimenkulün, Kütükte, Mesken Iş Veya Ticarethane Yeri Olarak Gösterilen Bağımsız Bir Bölümünde ...

KMK Madde 24’e göre hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.
Nazlı Demir 28 Temmuz 2017 Cuma 13:10
Apartman & Site Yönetimi

Apartman & Site Yönetimi Gelir-Gider Defteri

Kat Mülkiyeti Kanununda bu isim altında bir defter düzenlenmemekle beraber gelir ve giderlerin net bir şekilde izlenebilmesi adına uygulamada isim altında defter de tutulmaktadır. Bu defterinde noter onaylı olması ve kapanış tasdikine tabi tutulması şarttır. Yöneticiler gelirleri (aidatlar) ve giderleri
Gamze Ayaz 28 Temmuz 2017 Cuma 11:13
Apartman & Site Yönetimi

Profesyonel Apartman Ve Site Yönetiminin Faydası Nelerdir?

Yöneticilik görevinizden dolayı olası komşuluk ilişkileriniz zedelenmeyecektir. Aidat tahsilat disiplini getirilecek ödemeler ilgili birimlere düzenli yapılacaktır. Aidatlarını ödemeyen kat veya sakinleri hakkında yasal takip başlatılacaktır. İhitiyaç duyulan malzeme ve yaptırılması istenen konularda sizlerin isteği doğrultusunda hareket edilecek ve sizlerden
Büşra Efe 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:45
Apartman & Site Yönetimi

Kiracınız Kendine Ait Evi Olmasına Rağmen, Başka Bir Evde Oturuyorsa, Evinizden Hangi Şartlarla Tahl...

Kiracınız kendine ait evi olmasına rağmen, başka bir evde oturuyorsa, evinizden hangi şartlarla tahliye edebilirsiniz?
Zeynep Özsemiz 25 Temmuz 2017 Salı 10:31
Apartman & Site Yönetimi

Kiranın Yüksekliği Tahliye Nedeni Olabilir Mi?

Kira parasının, günün ekonomik koşulları karşısında aşırı derecede yüksek olması, “akdin icrasını tahammül edilmez hale getiren sebepler” arasında saylamadığından; bitiminde kira tespit davası açılabileceği gibi, sözleşmenin sona ermesinden önce de, bedele ilişkin hükümlerin, günün koşullarına göre değiştirilmesi görevli mahkemeden
Kadir Öztürk 24 Temmuz 2017 Pazartesi 03:57
Apartman & Site Yönetimi

Apartmandaki Boş Kapıcı Dairesi Kiraya Verilebilir Mi?

Kapıcı daireleri ortak mahallerdir. Ortak mahallerin maliki tüm bölüm malikleridir. Bu gibi bölümlerle ilgili bir tasarruf yapılacaksa oy çokluğu değildir, oy birliği gerekir. Yani tüm bağımsız bölüm maliklerinin oyunun alınması şarttır, Kat maliklerinin çoğunluğunun oyu yeterli değildir. Bu sayede
Ömer Efegil 24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:57
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Yöneticisine Ücret Ödenir Mi?

Apartman yöneticisi ile yapılacak sözleşmede ya da yönetim planında yöneticiye ücret ödenmesi kararlaştırılabilir. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir.
Kerim Bir 23 Temmuz 2017 Pazar 21:33
Apartman & Site Yönetimi

Apartmanda Oturulmayan Daire Için Yönetim Giderleri Ödenecek Mi?

Daire maliki otursa da oturmasa da apartmanın ortak giderlerine iştirak etmek mecburiyetindedir.
Sevilay Kızıl 21 Temmuz 2017 Cuma 16:45
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Kat Malikleri Toplantısında Temsil Yeteneği Nedir?

Kat malikini, 1. derece akrabası, Kat malikini, diğer kat maliki, Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, birine vekalet vererek bu kişi tarafından, Vefat eden kat malikini, veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi,tarafından temsil edilir.
Simge Erkoğlu 20 Temmuz 2017 Perşembe 23:14
Apartman & Site Yönetimi

Kat Malikleri Apartman Yönetimi Konusunda Anlaşamazlarsa Sorun Nasıl Çözülür?

Kat malikleri yönetici atanması konusunda anlaşamazsa bu durumda gayrimenkulun bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine başvurarak yönetici atanması sağlanabilir. Mahkeme, diğer maliklerini dinledikten sonra yönetici atar. Mahkemece atanan yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu
Ayşe Akkurt 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:53
Apartman & Site Yönetimi

Binamız 12 Daireli, Yönetici Seçmek Zorun Damıyız?

Ana gayrimenkulün 8 veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici atanması zorunludur.
Muhammet Demirci 19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:47
Apartman & Site Yönetimi

Boş Duran Daire Için Asansör Tamir Parası Verilir Mi?

Evet verilir. Dairenin boş olup olmaması, kiraya verilip verilmemesi yönetim giderlerinden muaf olmayı gerektirmez. Ancak yönetim planında aksine hüküm
Hatice Terzioğlu 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:44
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Ile Ilgili Örnek Dilekçe Ve Belgeler

Apartman Yönetim Planı Apartman İşletme Projesi Örneği Denetim Kurulu Raporu Örneği Kat Malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği Yıllık Faliyet Raporu Örneği Asansör Bakım Sözleşmesi Askerlik Talep Dilekçesi Aylık Prim ve Hizmet Dilekçesi Dış Cephe Sözleşme Örneği Binaya Haksız Müdahale Dava Dilekçesi İcra Takip Dilekçesi Borçlu Daire için İpotek Koyma Dilekçesi İsteğe
Kaan Tekiner 15 Haziran 2017 Perşembe 07:55
Apartman & Site Yönetimi

İşletme Projesine Nasıl Ve Ne Zaman Itiraz Edilir ?

İşletme projesi tebliğ tarihinden sonra 7 gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz için apatman veya site yönetimine bir dilekçe yazarak işletme projesinin yeniden görüşülmesine dair bir dilekçe yazmanız yeterlidir. Yani dilekçenize bu gider bu kadar para olur mu? neden bu
Dilan Gökçen 14 Haziran 2017 Çarşamba 21:50
Apartman & Site Yönetimi

Apartmanda 11 Yıllık Kapıcılık Yaptım Kendi Isteğimle Çıkacağım Tazminat Alabilir Miyim?

İşçi tarafından yapılacak fesihler haklı bir nedene dayanmakta ise, işçi 4857 İş Kanunun göndermesiyle 1475 sayılı Eski İş Kanunun maddesinde yer alan kıdem tazminatını talep etme hakkını kazanır. Ayrıca şartların oluşması halinde, emeklilik, askerlik, kadın işçinin evlenmesi halinde yapılacak
Tuğba Saatçi 14 Haziran 2017 Çarşamba 07:30
Apartman & Site Yönetimi

Evinizde Oturan Birinci Dereceden Akrabanızdan Kira Alınabilir Mi?

Birinci dereceden akrabanızdan kira alınabilir. Tabii çeşitli özel durumlar söz konusu olabilir. Örnek vermek gerekirse, 3 kardeşten biri anne babasıyla beraber yaşar. Ebeveynler öldükten sonra bu kardeş evden çıkmak istemez ise diğer kardeşler ondan evin getirebileceği kiradan paylarına düşeni
Ülkü Aydoğdu 14 Haziran 2017 Çarşamba 05:09
Apartman & Site Yönetimi

Isı Pay Ölçer Nedir?

Isı pay ölçer her radyatöre monte edilerek dairenin bireysel bazdaki toplam ısı harcamalarının tespit edilmesine ve bunun üzerinden gider yönelik hesaplamaların yapılabilmesini olanaklı kılan ısı sayacıdır.
Kadir Öztürk 13 Haziran 2017 Salı 21:56
Apartman & Site Yönetimi

Apartmanda, Kat Sahibi Istediği Değişikliği Yapabilir Mi?

Kat sahiplerinden biri, diğer kat sahiplerinin rızası olmadıkça, tesis veya değişiklik yapamaz ayrıca tüm sahiplerin onayını alsa bile, onanmış ve imar mevzuatına aykırı değişiklik, tesis ya da onarım yapamaz. Bu durumlarda apartman yöneticisinin dava açma yetkisi yoktur. Ancak, yönetici
Uğurcan Altay 13 Haziran 2017 Salı 16:24
Apartman & Site Yönetimi

Apartmanlarda Risk Değerlendirmesi Ve Acil Durum Planı Yapılmalı Mı?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre her ne ad altında olursa olsun (kapıcı, kaloriferci, bekçi, bahçıvan) işçi apartmanlarda risk değerlendirilmesi ve acil durum planı yapılması yasanın yürürlük tarihi olan 30.12.2012 tarihinden itibaren zorunludur. Planı olmadığı tespit edilen
Dilara Çevik 13 Haziran 2017 Salı 01:37
Apartman & Site Yönetimi

Yakıt Parası Kalorifer Dilimi Esasına Göre Ödenebilir Mi?

Yakıt parası kalorifer dilimi esasına göre alınabilir,ancak bunun doğru yada en adil yol olduğunu söylemek doğru olmaz. Apartmanın ısınma yapılırken ,dairelerin eşit ısınabilmelerini sağlamak amacıyla kalorifer dilimleri hesaplanır. Dolayısıyla arsa payı oranına göre paylaştırılması çok daha adildir.Eğer bazı malikler
İlke Atasever 12 Haziran 2017 Pazartesi 23:27
Apartman & Site Yönetimi

Taşınan Kiracıya Ait Giderler Evsahibi Tarafından Ödenmeli Midir?

Kiracı apartmanda ikamet ettiği süre içerisinde apartman giderlerini ödememiş ve ardından taşınmış ise, yönetici bu giderleri bağımsız bölüm malikinden Hatta kiracı taşınmamış olsa dahi eğer yönetici kiracıdan giderleri tahsil etmekte zorluk çekiyorsa, tahsilat için evsahibine başvurabilir. Bağımsız bölüm maliki
İlke Atasever 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:29
Apartman & Site Yönetimi

Çekme Kat Imar Affına Girebilir Mi?

Kat mülkiyetinde kaçak olarak yapılan inşaatın, imar affı yasasına göre tescil edilebilmesi için yapılan ilavenin bağımsız bölüm niteliğinde olması önceden verilmiş bir arsa payının bulunması gereklidir. Bu nitelikleriden uzak, çekme katın genişletilmesi şeklindeki ilave için hükmen tescil söz konusu
Rümeysa Tatlı 12 Haziran 2017 Pazartesi 13:35
Apartman & Site Yönetimi

Apartman Yöneticisi Her Kat Malikine Ayrı Ayrı Hesap Verir Mi?

Yönetici kat malikine hesap vermez, sadece kat malikleri kuruluna hesap vermekle yükümlüdür .(KMK.Md.39)
Fehmi Yılmaz 8 Haziran 2017 Perşembe 16:03
Apartman & Site Yönetimi

Evde Evcil Hayvan Beslenebilir Mi?

Yönetim planında aksi belirtilmediği taktirde evcil hayvan beslenemez. Yönetim planında ne tür evcil hayvanların beslenebileceği özel bir madde ile Evcil olmayan hayvanlar (yılan vb.) hiçbir şartla beslenemez.
Aleyna Birdir 8 Haziran 2017 Perşembe 13:33
Apartman & Site Yönetimi