+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Akreditasyon & TSE

Tse Belgesi Almak Için Nasıl Başvurabilirim?

www.tse.org.tr. adresinden Ürün belgelendirme başlığına ve oradan da belge alınmak istenen ürüne göre sektörel belgelendirme müdürlüklerine ait sayfaya ulaşılıp formu indirildikten sonra bu form doldurularak ekleri ile birlikte eksiksiz olarak TSE ne elden veya posta yolu ile gönderilmek suretiyle
Burcu Nişancı 22 Ağustos 2017 Salı 15:09
Akreditasyon & TSE

Yönetmeliğin 18.maddesi 1.fıkrası " I " Bendinde Belirtilen Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Eği...

Laboratuvar iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapmakla yetkilendirilmiş personelinin TS EN ISO 17025, metot validasyonu ve ölçüm belirsizliği eklemek zorundadır. Ayrıca deney personeli hangi deneyde yetkilendirilmiş ise o deneye ait cihaz eğitim sertifikaları da eklenmelidir. Eğitimler, cihaz firmaları
Miray Güçal 22 Ağustos 2017 Salı 12:57
Akreditasyon & TSE

Tobb Oda/borsa Akreditasyon Başvuru Ve Değerlendirme Süreci Nasıl Işlemektedir?

Her yıl Ağustos ayında Birliğimiz tarafından tüm akredite olmayan oda/borsalara gönderilen davet mektupları sonrasında yapılan başvurular Akreditasyon Kurulu tarafından seçim yapılmaktadır. Seçilen oda/borsalar 8 ay sürecek akreditasyon çalışmalarına dâhil edilir. Oda/borsaya yapılacak geliştirme ve denetleme ziyaretleri sonrasında Akreditasyon Kurulunun oda/borsanın
Yılmaz Yalman 20 Ağustos 2017 Pazar 23:49
Akreditasyon & TSE

İmalatcı Firma Tip Onay Belgesi Almak Için Yönetmelik/regülasyon Seçimini Nasıl Yapmalıdır?

Motorlu Araçlar ve Römorklar için MARTOY, Tarım ve Orman Traktörleri için TORTOY ve Motosikletler ve Mopedler için MOTOY yönetmeliklerinde Regülasyonlardan kendisini ilgilendiren başvuru konusu aracı/aksamı seçerek başvurusunu yapmalıdır.
Ömer Efegil 20 Ağustos 2017 Pazar 12:15
Akreditasyon & TSE

Laboratuvar Hangi Durumlarda Ön Yeterlik Belgesine Başvurur?

Laboratuvar ölçüm, test ve analizini yaptığı parametrelerden akredite değil fakat akreditasyon kurumuna akredite olmak için başvuru yapmışsa Genel Müdürlüğümüze yeterlik belgesi almak üzere başvurur.
Ramazan Baran 18 Ağustos 2017 Cuma 18:50
Akreditasyon & TSE

Neden Farklı Akreditasyon Seviyeleri Var?

Seviye seviye bir yaklaşım sunduk çünkü koçluk piyasası gittikçe tabakalı hale geldiği için, alıcılar da, farklı tecrübe ve yeterliliğe koçları aradıklarını söylediler. Koçların sayısı arttıkça, alıcılar da seçim yapmakta zorlandıklarını da belirttiler. Akreditasyon, hem koça hem de alıcıya bu
Ömer Efegil 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:52
Akreditasyon & TSE

Eşyanın Satılması Halinde Teminatın Durumu Ne Olur?

ATA karnesi beraberinde yurtdışına geçici olarak ihraç edilen eşyanın gittiği ülkede satılması halinde, bu eşyanın gümrük vergi ve resimlerinin ülke gümrüklerine ödendiğine ilişkin belgelerin ATA karnesi ile birlikte, karneyi düzenleyen Odaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Eşyaya isabet eden gümrük vergi
Semra Öz 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:46
Akreditasyon & TSE

Ulusal Metroloji Enstitüsü'nün (Ume) Türkak'ın Gerçekleştireceği Akreditasyon Çalışmalarındaki Yeri ...

Özellikle kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonunda, denetçilerin UME'den temin edilmesi öngörülmektedir. Laboratuvar akreditasyonu için gereken deney karşılaştırmaları ve kıyaslama ölçümlerinde kapasitelerinden yararlanılacaktır. UME; ülkemizde ölçümlerin izlenebilirlik zincirinin en üst noktasında yer alan bir enstitü olduğundan, akredite edilen faaliyetlerin kapsamında yer
Ece Eski 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:11
Akreditasyon & TSE

Laboratuvar Hangi Durumlarda Başka Laboratuvardan Hizmet Alabilir?

İş yoğunluğu, daha fazla uzmanlığa ihtiyaç duyma veya geçici kapasite düşmesi gibi önceden tahmin edilemeyen sebeplerden dolayı hizmet veremediğinde, kapsamındaki parametreler için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeterlik belgesi almış ve kapsamında ilgili parametrelerin yer aldığı laboratuvarı kullanabilir.
Müşerref Koç 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:27
Akreditasyon & TSE

Ab Bilgi Merkezi'nin Kuruluş Amacı Nedir?

Ankara AB Bilgi Merkezi, 28 Ocak 2010 tarihinde AB Türkiye Delegasyonu ile imzalanan Ortaklık Protokolü çerçevesinde TOBB bünyesinde AB Bilgi Ağı’nın bir payandasını oluşturan AB Bilgi Merkezleri 16 ilde sanayi ve ticaret odaları çatısı altında hizmet vermektedirler. 16
Erol Ekin 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:12
Akreditasyon & TSE

A Tipi Muayene Kuruluşu Nedir ?

A Tipi Muayene Kuruluşları; bir teknik düzenleme içerisinde bulunan bir ürünün konunun tarafı olabilecek tüm kesimlerden bağımsız olarak muayene gerçekleştiren, aldığı kararlar bağımsızlığı ile çelişmeyen, verdiği hizmetlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığı olan, uluslararası standardizasyona ve kurumsal işleyişe sahip, sadece
Aynur Aydın 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:22
Akreditasyon & TSE

Türkak Denetçi Havuzu Nasıl Oluşturulmaktadır?

TÜRKAK Denetçi havuzunda yer almak isteyen kişiler web sayfasında yer alan (www.turkak.org.tr) "Denetçi/Teknik Uzman Başvuru Formu"nu Kuruma iletmektedir. Başvurular "Akreditasyon Faaliyetlerinde Yer Alacak Denetçi ve Teknik Uzmanların Nitelendirilme Kriterleri Rehbari" göz önünde tutulmak suretiyle ilgili komisyonlarca
Erkan Müftüoğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:52
Akreditasyon & TSE

Akredite Laboratuvarlar Nasıl Tespit Edilir ?

Akreditasyon kuruluşları genellikle akredite ettikleri laboratuvarlara sözleşme karşılığında akreditasyon Markası/Logosu kullanma hakkı tanırlar. Bu işaret ve markalar laboratuvarların hazırladıkları deney/analiz/ölçüm rapor veya sertifikalarının üzerinde yer alır. Bununla beraber akreditasyon kuruluşları akredite laboratuvarların adı, adresi ve akredite oldukları kapsam
Şeyma Kocatürk 15 Ağustos 2017 Salı 16:38
Akreditasyon & TSE

Kimler Ab Finansmanından Faydalanabilir?

Katılım öncesi finansmanı çoğunlukla Kamu ve Sivil Kuruluşlara yöneltilmiştir. Yıllık ulusal programlarla belirlenen AB finansmanı, reformları desteklemek üzere tasarlanmaktadır. nedenle reformlardan sorumlu kuruluşlar bu finansman için seçilebilir. Bu finansman ya varolan yapılar tarafından ya da ihtiyaçları karşılamak için kurulan
Birgül Sezen 15 Ağustos 2017 Salı 10:28
Akreditasyon & TSE

Tse Markası Nedir?

Üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk Standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogramlardır.
Tuğsan Keskin 15 Ağustos 2017 Salı 09:28
Akreditasyon & TSE

Tse Hizmet Belgelendirmesi Nedir?

Tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge Hizmet Yeterlilik Belgesidir.
Boran Erdil 13 Ağustos 2017 Pazar 16:26
Akreditasyon & TSE

Sistemin Kapalı Olması Sebebiyle Bildirgenin Yasal Süresi Içerisinde Gönderilemediği Durumlarda Ceza...

5510 sayılı Kanunda ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde, sosyal sigorta kayıt ve işlemlerinin genel esasları belirlenmiş ve Kanun veya belirtilen bilgi ve belgelerin e sigorta ile gönderilme zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşın, belge veya bilgileri e sigorta ortamında göndermekle zorunlu
Mutlu Atukeren 13 Ağustos 2017 Pazar 05:54
Akreditasyon & TSE

Türkak Tarafından Da Akredite Edilmeleri Gerekiyor Mu?

Yabancı kökenli olup da ülkemizde faaliyet gösteren ve belgelendirme faaliyeti yapan kuruluşlar; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı'nın (EA) üyesi bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ve ilgili firmanın Türkiye'deki uzantısı da bu akreditasyon kapsamında belirtilmiş ise, bu belgelendirme kuruluşlarının Türkiye'deki
Esma Çiftçi 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:03
Akreditasyon & TSE

Ürünlerimizin Yerli Malı Olarak Kabul Edilebilmesi Için Gerekli Şartalar Nelerdir?

1)Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır: a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması. b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim
Erbil Demirci 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:17
Akreditasyon & TSE

Tip Onay Belgesi Almak Için Nasıl Başvurabilirim?

www.tse.org.tr. adresinden Ürün belgelendirme başlığına ve oradan da Tip Onay Müdürlüğü'ne ait sayfaya ulaşılıp başvuru formu alındıktan sonra, bu doldurularak, istenen ekleri ile birlikte eksiksiz olarak TSE ATOM'a başvurmak yeterlidir.
Merve Temel 11 Ağustos 2017 Cuma 21:30
Akreditasyon & TSE

Laboratuvar Yöneticisi Aynı Zamanda Deney Personeli Olabilir Mi?

Olabilir. Ancak, laboratuvarda laboratuvar yöneticisinin dışında bir kalite yöneticisi ve bir deney personeli olmak üzere en az 3 kişi zorunda
Muharrem Saatçi 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:46
Akreditasyon & TSE

Gümrük Işlemleri Arasında Eşya Adetinin Birbirini Tutmaması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Giriş çıkış işlemleri arasında farklı eşya adeti yazılması halinde, Birliğimizce söz konusu işlemlerin yapıldığı gümrük idareleri ile irtibata geçilerek, hakkında açıklama istenmekte ve alınacak cevap çerçevesinde karne teminatı iade edilmektedir.
Sevinç Gözüpek 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:56
Akreditasyon & TSE

Kazanılmış Hak Aylığı Nedir?

Kazanılmış hak aylığı, 657 sayılı Kanuna göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık olarak
Ömür Ekinci 3 Ağustos 2017 Perşembe 09:10
Akreditasyon & TSE

Abigem Koordinasyon Birimi Nedir?

ABİGEM Koordinasyon Birimi (AKB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde “Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması kapsamında oluşturulmuştur. AKB, ABİGEM’lerin saha çalışmalarından elde ettikleri KOBİ ihtiyaç ve sorunlarını değerlendirecek bu kapsamda KOBİ’lerin rekabet edebilirlikleri için güçlü
Miray Güçal 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:04
Akreditasyon & TSE

Abigem'ler Hangi Hizmetleri Sunmaktadır?

ABİGEM’ler, finansal paketlerden uluslararasılaştırmaya, inovasyon ve Ar Ge’den kalite yönetimine, girişimcilikten kurumsallaşmaya, iş planından sektörel projelere kadar geniş yelpazeli sunmaktadır. ABİGEM’ler tarafından verilen eğitim, danışmanlık hizmetleri, sektörel projeler bölgenin özelliklerine ve bölgedeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. ABİGEM’ler “pencere projeleri” kapsamında
Öznur Sözübir 2 Ağustos 2017 Çarşamba 11:17
Akreditasyon & TSE

Gıda Güvenliği Faslı Ne Zaman Müzakerelere Açılmıştır?

12. Fasıl olan Gıda Güvenliği, AB ve Türkiye arasında yürütülen müzakereler çerçevesinde müzakereye açılan on üçüncü fasıldır. 30 2010 tarihinde AB Konseyi İspanya Dönem Başkanlığında açılmıştır.
Sena Başçı 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:25
Akreditasyon & TSE

Eğitim Ve Öğretim Kurumlarının Akreditasyonu Nedir?

Ulusal Yeterlilik Sisteminde eğitim kurumlarının akreditasyonu; yetkili bir kurum tarafından, eğitim kuruluşlarının ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik ölçütlere değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Eğitim ve öğretim kuruluşlarının akreditasyonunda esas alınacak değerlendirme ölçütleri, MEB, YÖK, eğitim akreditasyon kuruluşları
Seranay Avcı 1 Ağustos 2017 Salı 12:28
Akreditasyon & TSE

Aidatlar Aylık Olarak Mı Yıllık Olarak Mı Ödeniyor?

TOBB GS1 Türkiye üyelik aidatları yıllık olarak ödenmektedir.
Kerim Bir 1 Ağustos 2017 Salı 09:32
Akreditasyon & TSE

Ab Türkiye'ye Ile Vize Kolaylaştırma Anlaşması Imzalayacak Mı?

Avrupa Komisyonu Türkiye’ye vize kolaylaştırma anlaşması imzalamayı teklif etmiştir ancak karşılığında Türkiye’den geri kabul anlaşması imzalamasını istemektedir. Geri anlaşması Türkiye’nin AB’ye kaçak yollardan giden veya izinsiz bir AB ülkesinde bulunan Türk vatandaşlarını ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmiş üçünce
Selin Arslan 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:23
Akreditasyon & TSE

Zaten Koçluk Yapabilecek Nitelikteyim, Neden Akreditasyona Ihtiyaç Duyayım?

Koçluk piyasası gittikçe talepkâr hale geliyor. Müşteriler de aldıkları koçların kalitesi hakkında emin olmak istiyorlar. Bir şeyde nitelikli olmanız, bir zaman diliminde o şeyle ilgili yeterli olmanız demektir. Akreditasyon buna ek olarak, şunları gösterir: Yeterli olduğunuz şeyi pratiğe dökersiniz, Müşterilerle başarılı
Zeynep Özsemiz 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:22
Akreditasyon & TSE

Belge Yenileme Sürecini Kaçıran Laboratuvar, Belgesini Nasıl Yeniletebilir?

Belge süresinin bitiminden en az 120 gün önce yenileme başvurusu yapmayan laboratuvar, ilk defa belge başvurusu yaptığı aşamaları tekrar zorundadır. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinin öngördüğü şartları yerine getirmelidir.
Sevilay Kızıl 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:16
Akreditasyon & TSE

Ülkemizde Görevlendirme Ne Şekilde Yapılır?

Başvurular, değinilen esaslar ve TÜRKAK'tan alınan değerlendirme raporunun uygun bulunması durumunda başvuru sahibiyle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında görevlendirme imzalanmasıyla sağlanır. Görevlendirmenin yürürlüğe girmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla AB Komisyonu ve üye ülkeler nezdinde gerekli bildirimlerin yapılması mecburidir.
Ayşe Akkurt 28 Temmuz 2017 Cuma 22:23
Akreditasyon & TSE

Ab Ile Ilgili Daha Detaylı Bilgileri Hangi Kaynaklardan Edinebilirim?

AB’nin yeni iletişim stratejisi çerçevesinde AB’nin web portalından (http://europa.eu/) istediğimiz her türlü bilgiye ulaşmamız mümkündür. Bunun yanı sıra Avrupa Genel Sekreterliği web sitesi de (http://www.abgs.gov.tr) bu konuda oldukça kapsamlı bilgilere sahiptir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında ve
Elif Gözcü 28 Temmuz 2017 Cuma 17:50
Akreditasyon & TSE

Ab Bilgi Merkezlerinin Faaliyetleri Nelerdir?

Halkın AB veri tabanına erişimini sağlamak, Uzmanlaşmış başka kaynaklardan nasıl ve nerede ilave bilgi edinileceği konusunda tavsiyelerde kamuoyu için bir başvuru noktası olarak hizmet vermek, Uzman konuşmacıların katılımıyla, AB Türkiye ilişkileri ve AB politikaları üzerine seminerler
Aylin Serttaş 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:24
Akreditasyon & TSE

Tobb'un Ab Üyelik Sürecindeki Rolü Nedir?

5174 Sayılı Kanun 56/e TOBB’un AB ile ilgili görevlerini belirlemektedir. Buna göre; TOBB’a Avrupa Birliği ile ilişkilerde; Sektörlerin gözetmek, Avrupa Birliği mevzuatı konusunda çalışmalar yapmak, Tüccar ve sanayiciyi Avrupa Birliği mevzuatı konusunda bilgilendirme, görevleri verilmiştir.
Miray Güçal 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:59
Akreditasyon & TSE

Tobb'un Vize Konusunda Çalışmaları Var Mıdır?

Evet. TOBB yönetiminin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu vize alanında işadamlarının karşılaştıkları sıkıntılardır. TOBB Başkanı ve yönetim kurulu muhataplarına bu durumun ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini aktarmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
Tuğsan Keskin 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:23
Akreditasyon & TSE

Avrupa Ticaret Ve Sanayi Odaları (Eurochambres)' Nın Rolü Nedir?

EUROCHAMBRES, Avrupalı Ticaret ve Sanayi Odalarını temsil ve teşvik ederken, onların sesini ve konumunu güçlendirmeyi hedefler. AB düzeyinde önemli ekonomik konularda etkin rol oynamak, Avrupa Odalarının kapasite artırımı yönünde gelişme sağlayacak projeler üretmek, üyelerine hizmet sunmak ve girişimcilere
Özlem Özdemir 25 Temmuz 2017 Salı 22:39
Akreditasyon & TSE

Belgelendirme Kuruluşları Kimlerdir?

Belgelendirme kuruluşları; yönetim sistemlerinin kuruluşlarda ilgili yönetim sistemi standardının gereksinimlerine uygun olarak kurulup, işletilmekte olduğunu denetleyen ve bunu bir ile dokümante eden organizasyonlardır.
Kıvanç Kılıç 25 Temmuz 2017 Salı 16:46
Akreditasyon & TSE

4924 Sayılı Kanuna Tabi Çalışan Sözleşmeli Sağlık Personelinin Kesenek Bilgi Sistemi Girişlerinde Ne...

4924 sayılı Kanunun ‘Mali Haklar ve Ödül’ başlıklı 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasında ‘Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, çalışmayı eden ay sonunda yapılır.’ hükmüne yer verildiğinden, bu kanuna tabi sağlık personeli her ayın 15’i ile diğer ayın 14’ü arasındaki
İrem Taşkın 25 Temmuz 2017 Salı 10:33
Akreditasyon & TSE

869 Öneki Ürünün Türk Malı Olduğunun Göstergesi Midir?

GS1 Sistemine üyelik, ülkelerdeki GS1 üye organizasyonları aracılığıyla yürütülmektedir. Her bir üye organizasyon kendisine tahsis edilmiş ülke önekini kullanarak, firmaların GS1 Sistemine üyeliğini gerçekleştirmektedir. GS1 Organizasyonu her bir üye organizasyona bir ülke öneki tahsis etmiştir. GS1 üye organizasyonları, sisteme
Hümeyra Sevinç 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:06
Akreditasyon & TSE

Akreditasyon Neden Önemlidir?

Koçluk endüstrisi, koçluk hizmeti alıcılarının yani hem bireylerin hem de kurumların koçlar arasında karşılaştırma yapıp, farklarını ortaya koyabilecekleri kadar durumdadır. Bu kişiler, bu iş için masraf yapmadan önce, koçun verimli olup olmayacağını ve sağlanan hizmetin amaca uyup uymadığını
Müjde Er 24 Temmuz 2017 Pazartesi 03:59
Akreditasyon & TSE

Ağırlıklı Ürünlerimi Nasıl Numaralandırabilirim?

http://gs1.tobb.org.tr/degiskenbas.php adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Ömür Ekinci 23 Temmuz 2017 Pazar 10:40
Akreditasyon & TSE

Tse Araç Tip Onay Müdürlüğü'nün Görevi Nedir?

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Yönetmelik hükümlerine göre Teknik Servis Hizmeti vermek üzere kendisi adına deney ve kontrolleri üzere, tüm konularda yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TSE ATOM bu Teknik Hizmet görevini ve diğer kendisine verilen görevleri yürütmektedir.
Şafak Serez 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:33
Akreditasyon & TSE

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun (laboratuvar, muayene veya belgelendirme kuruluşu) görevlerini yerine getirme yeterliliğinin ulusal ve uluslararası kabul görmüş kriterler bazında onaylanmasıdır.
Sena Başçı 20 Temmuz 2017 Perşembe 05:22
Akreditasyon & TSE

Bireylerle Ne Gibi Işler Yaparak Koçluk Tecrübesi Kazanabilirim?

Birebir çalışmalarda, bireylere yaptığınız koçluk saatlerine bakmanız istenmektedir. Gözetim, akıl verme, danışma, psikolojik değerlendirmeler için geri bildirim verme veya üyeleriyle bir araya gelme koçluk deneyiminden sayılmaz.
Kadir Öztürk 19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:49
Akreditasyon & TSE

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin Süresi 2 Yıldır. Servis Sözleşmelerini Neden Her Yıl Yeni...

Servis sözleşmeleri servislerin TSE belgeleri kullanılarak yapılmaktadır. TSE belgelerinin süreleri 1(BİR) yıldır. Vizesi yapılmayan TSE belgesi sistemden otomatik olarak için, satış sonrası belgenizin süresi de düşmüş olur. Bu sebeple vize işlemlerinin her yıl yapılması gerekmektedir.
Salih Atacı 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:03
Akreditasyon & TSE

Okunamayan Barkodlar Için Nereye Başvurulur?

TOBB GS1 Türkiye'ye başvurularak barkodun okunamama nedeni ücretsiz olarak tespit edilir ve barkod doğrulama raporu verilir.
Eray Sezer 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:39
Akreditasyon & TSE

Laboratuvar, Elde Edilen Sonuçların Iş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatındaki Veya Ilgili Standartlardak...

Hayır. Bu nedenle ön yeterlik ve yeterlik başvurusunda bulunan laboratuvarların ölçüm, test ve analizlerde kullandıkları metotlar incelenmekte ve uygun metotlar kapsam dışında bırakılmaktadır.
Nazlı Demir 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:36
Akreditasyon & TSE

Tobb Ab Dairesi Hangi Birimlerden Oluşmaktadır?

TOBB AB Dairesi 3 müdürlükten oluşmaktadır. Bunlar; AB Uyum ve Müzakere, Proje Geliştirme ve İzleme, ve Çevre Müdürlükleridir.
Birsen Alaycı 15 Haziran 2017 Perşembe 03:04
Akreditasyon & TSE

Onaylanmış Kurum Ne Demektir?

Akreditasyon kurumu denetlediği ve onayladığı kurumu Komisyon’a bildirir ve Komisyon incelemesini yaptıktan sonra, uygun bulduğu takdirde, ATRG’de açıklar ve o kurum “onaylanmış kurum” haline gelir.
Esma Aşçı 14 Haziran 2017 Çarşamba 02:07
Akreditasyon & TSE