+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları 2B & Hazine Arazileri

2/b Başvuruları Nerelere Yapılacak?

2B başvuruları bulunduğunuz il veya ilçedeki Defterdarlıklara Mal Müdürlüklerine yapılacaktır.
Müjde Er 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:59
2B & Hazine Arazileri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesine Göre Istihdam Edilen Sözleşmeli Personel, Sözleş...

Sözleşmeli personelin, sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği kuralı benimsenmiş olup, sözleşme süresinin tamamlanmasını müteakip sözleşmesinin yenilenmemesi durumunun fesih
Aleyna Birdir 1 Ağustos 2017 Salı 11:13
2B & Hazine Arazileri

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 Uncu Maddesine Göre Istihdam Edilen Sözleşmeli Personel, 657 Sayıl...

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında, mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından vize aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
İlke Atasever 31 Temmuz 2017 Pazartesi 23:05
2B & Hazine Arazileri

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan Satışında Hak Sahipleri Nasıl Belirlenecek?

Hazineye ait tarım arazilerinin; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira halen devam eden kiracıları veya bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenen kullanıcıları
Eray Sezer 28 Temmuz 2017 Cuma 13:53
2B & Hazine Arazileri

Eşi Özel Sektörde Çalışan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesine Göre Istihdam Edilen S...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin eş durumuna bağlı mevzuat değişikliği talebi, mevcut düzenlemeler çerçevesinde gündeme alınmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
İbrahim Yılmaz 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:40
2B & Hazine Arazileri

2A Ve 2B Arazileri Ile Ilgili Kanun Yayınlandı Mı?

2A ve 2B kapsamındaki arazileri de kapsayan 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26 Nisan 2012 Perşembe günü 28275 sayılı remi gazetede yayımlanmıştır.
Dilan Gökçen 14 Haziran 2017 Çarşamba 14:43
2B & Hazine Arazileri

2B Arazilerinin Hak Sahipleri Tarafından Satın Almak Için Talepte Bulunulma Anında Para Talep Edilec...

Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk dışında olan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli alınarak ilgilileri adına emanet hesabına kaydedilir.
Salih Aksu 14 Haziran 2017 Çarşamba 02:23
2B & Hazine Arazileri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Personel Olarak Atananlardan...

Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların askerliğini bitirmesini müteakip atanmak üzere kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılması gerekmektedir
Muhammet Demirci 13 Haziran 2017 Salı 10:12
2B & Hazine Arazileri

2B Arazilerinin Peşinat Veya Taksit Ödemelerinde Aksama Olması Durumu

Peşin satışlarda satış bedelinin tamamını, taksitli satışlarda ise peşinatı veya taksitleri vadesinde ödememek suretiyle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin doğrudan satın hakları düşer. Ancak, taksitli satışlarda, taksit süresinin sonuna kadar ödenmek kaydıyla taksitlerden ikisinin vadesinde ödenmemesi yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmez. Vadesinde
Hüseyin Mert 13 Haziran 2017 Salı 00:30
2B & Hazine Arazileri

Sözleşmeli Personele Aile Yardımı Ödeneği Verilir Mi?

25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği
Gülüm Erarslan 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:00
2B & Hazine Arazileri

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Doğrudan Satışında Başvuru Süresi Ne Kadardır?

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için idareye başvurulması
Kaan Tekiner 11 Haziran 2017 Pazar 07:34
2B & Hazine Arazileri

Kamu Personel Seçme Sınavı (Kpss) Ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesine Göre Sözle...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel olarak yerleşen sözleşmeli personel, yerleştiği puan memur yerleştirmelerine başvurabilir.
Özlem Özdemir 6 Haziran 2017 Salı 14:58
2B & Hazine Arazileri

2/b Başvuruları Bedeli Ne Kadardır?

Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde 2000 TL Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında 1000 TL Başvuru bedelleri taşınmazların satış mahsup edilecektir. Kişilerin hak sahibi olmadıklarının anlaşılması durumunda başvuru sahibine başvuru bedeli faizsiz olarak iade edilecektir.
Sevilay Kızıl 5 Haziran 2017 Pazartesi 14:52
2B & Hazine Arazileri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesine Göre Istihdam Sözleşmeli Personelin Özel Şirketl...

Yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda, sosyal güvenlik kurumlarına prim suretiyle geçen hizmet süreleri esas alındığından, özel şirketlerde geçirilen hizmet süreleri yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında değerlendirilemez.
Fatma Gülci 5 Haziran 2017 Pazartesi 10:20
2B & Hazine Arazileri

2B Arazilerinin Hak Sahipleri Ne Kadar Zaman Içinde Ilgili Taşınmazların Kendilerine Satılmasını Tal...

6292 sayılı kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası kapsamında olanlar kanunun yürürlüğe girdiği (26.04.2012) tarihten itibaren 6 ay içerisinde, 6292 kanunun 6. maddesinin ikinci fıkra kapsamında olanlar ise, güncelleme listelerinin tescil edildiği veya kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren sekiz ay
Ramazan Baran 31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:42
2B & Hazine Arazileri

2B Arazilerinin Satışında Ödeme Nasıl Olacak?

Satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde on oranında indirim uygulanır ve bu bedeller idarece yapılan yazılı tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenir. Tebliğ edilen
Hasan Yılmaz 30 Mayıs 2017 Salı 12:14
2B & Hazine Arazileri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b Maddesine Göre Istihdam Edilen Sözleşmeli Personel Iş Sonu...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel iş sonu tazminatı için çalıştığı kuruma başvurmalıdır.
Hüseyin Mert 25 Mayıs 2017 Perşembe 16:39
2B & Hazine Arazileri

2/b Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için 6 İÇİNDE Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri tescil edilen veya kadastro tutanakları ya da mahkeme kararları kesinleşen taşınmazlar için 8 AY
Birol Güveci 25 Mayıs 2017 Perşembe 00:06
2B & Hazine Arazileri
MA

Kredi Teklifi

% 3 faizli kredi sunuyoruz ... Acilen kredi için bugün bize ulaşın (kredi1975@gmail.com)
Mura Ahmed 24 Mayıs 2017 Çarşamba 21:57
2B & Hazine Arazileri

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Bedeli Rayiç Bedelin Yüzde Kaçıdır?

Hak sahiplerine doğrudan satılacak Hazineye ait tarım arazilerinin satış bedeli rayiç bedelin yüzde yetmişidir. Tarım arazilerinin satışında da, bu belirtilen satış ve ödeme şartları uygulanır.
Esma Çiftçi 23 Mayıs 2017 Salı 18:25
2B & Hazine Arazileri

Hak Sahiplerinin Satış Talepleri Ne Kadar Zaman Içinde Sonuçlandırılacak?

Hak sahiplerine satış işlemleri idarece, başvuru süresinin bittiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır.
Abdulkadir Sarıbaş 23 Mayıs 2017 Salı 17:13
2B & Hazine Arazileri

Merhaba, 5510 Sayılı Kanunda Hazine Tahakkuku Ifadesi Var..hem 5510 Sayılı Kanun Hem De Kanun Seçmed...

Değerli Meslek Mensubu Bir işyerinde bir işçi için sadece bir teşvikten yararlanılacaktır. Bu bildirimde tek çeşit olarak tek tahakkuk olarak
Mutlu Atukeren 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:54
2B & Hazine Arazileri

Mmerhabalar, Benim Sorum 26.05.2008 Tarihinde Yayınlanan 5763 Sayılı Yasaya Göre 18-29 Yaşları Arası...

Değerli Meslek Mensubu Reform Yasasının yönetmelikleri henüz yayımlanmamıştır.
Cemalettin Aydıngöz 13 Şubat 2017 Pazartesi 14:55
2B & Hazine Arazileri

Hazıne Bonoları Ve Devlet Tahvıllerınde Elde Edılen Faız Gelırlerı Beyana Tabı Mı.tabı Ise Nekadarı....

MALİ REHBERDE SORUNUZUN CEVABINI BULABİLİRSİNİZ.
Tuğba Saatçi 15 Ocak 2017 Pazar 09:54
2B & Hazine Arazileri