+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Tüm Kullanıcı Soruları

İşyerim Devroldu, Devreden Işveren Kıdem Tazminatımı Ödeyecek Mi?

4857 İş Kanunu, Md. 6’ya istinaden; İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin
Muharrem Saatçi 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:11
İş ve İşçi Hukuku

Çalışma Süresi Hesaplanırken Ara Dinlenmeleri Hesaba Katılmalı Mıdır?

Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmaz; ara dinlenmesi süreleri çalışma süresinden sayılmaz. Örneğin; sabah 08:00’de çalışmaya başlayan, saat çalışmayı bırakan ve gün içinde bir saat yemek molası ve iki kez onbeşer dakika çay molası kullanan bir işçinin günlük
Orhan Kılıç 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:09
İş ve İşçi Hukuku

Türkiye Hangi Ab Fonlarından (Mali Yardımlar) Faydalanmaktadır?

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA): 2007–2013 döneminde tüm katılım öncesi AB mali yardım programlarını birleştiren mali araç olarak adlandırılan mali yardımlardan faydalanılmaktadır.
Esma Aşçı 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:07
Teşvik ve Hibeler

Kanun Kapsamında Kira Yardımı Hangi Şartlarda Yapılacak?

Anlaşma ile tahliye edilen Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım ise, 18 ay’ı geçemez. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.
Seranay Avcı 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:04
Kentsel Dönüşüm

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesses Ne Anlama Gelir? Örneklendirin?

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini, tanımlar. Birinci sınıf GSM ruhsatına tabi işyerleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İliş kin Yönetmeliğin EK 2 GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER LİSTESİ A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER başlığı altında 9 ana grup ve alt gruplar
Kaan Tekiner 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:02
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Sözleşme Yaptıktan Sonra Ayrılma Hakkı Var Mıdır?

Sözleşmeli erbaş ve erler, ilk sözleşmelerini imzaladıktan sonra sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih edemezler ve istekleriyle ayrılamazlar. (Bir sonraki soruya verilen cevapta belirtilen istisnalar hariçtir)
Hilal Çalışkan 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:01
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi İş Kanunu’nda belirtilen sebeplerden birisi ile sona eren işçiye veya işçinin ölümü halinde mirasçılarına, işveren ödenmesi gereken, işçinin çalışma süresine ve ücretine göre belirlenen tazminattır. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçiye çalıştığı her bir tam yıl için, brüt
Çağatay Gürcü 19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:59
İş ve İşçi Hukuku

İş Kanununa Tabi Çalışan Işçilerin Ücretlerinin Bankalar Aracılığı Ile Ödenmesi Uygulamasının Esasla...

Çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkaklara ait ödemeleri kanuni kesintiler sonra kalan net tutarını bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. uygulama 01.01.2009 tarihinden itibaren başlayacaktır. işyerlerinin bulunduğu yerde banka bulunmaması yada çalışanlara
Ayça Güneş 19 Ağustos 2017 Cumartesi 05:51
İş ve İşçi Hukuku

Birden Fazla Şirketin Yetkilisiyim. Işlemlerimi Nasıl Yapacağım ?

Şirket Vekili iseniz, vekili olduğunuz şirket adına e imzanız ile işlem yapabilmek için, şirket yetkilisi tarafından yetkili e imzası vekil olarak atanmanız gerekmektedir. Bu atama sonucunda Şirket işlemlerini vekalet kapsamı doğrultusunda yerine getirebilirsiniz.
Sena Başçı 19 Ağustos 2017 Cumartesi 02:37
E-İmza

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir?

1‐İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2‐İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi. 3‐İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonlarında görev, yetki  ve sorumluluklar. 4‐Mevzuatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ne verilen önem. 5‐İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları.
Saliha Toprak 18 Ağustos 2017 Cuma 22:05
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İki Adet Doblo Aracımız Var, Ikisininde Ruhsatları Farklı. Birinde Kamyonet Diğerinde Hususi Oto Yaz...

Bir taşıtın K2 yetki belgesine kaydedilebilmesi için yük taşıma niteliğinde olması ve ruhsatta cinsinin kamyon veya kamyonet olması gerekir.
Kadir Öztürk 18 Ağustos 2017 Cuma 22:02
Belgelendirme

Karayolu Kenarındaki Işyerleri Için Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanmış Olması, Ne Demektir?

13/10/1983 tarihli ve 2818 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, Belediye sınırları dışında karayolu kenarındaki yapı ve tesisler: Karayollarında her taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden; akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık
Ayça Güneş 18 Ağustos 2017 Cuma 22:00
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat; bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satılacak ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi
Sevcan Karaduman 18 Ağustos 2017 Cuma 21:58
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Bir Ülkede Alınan Patentin Tüm Dünyada Geçerli Midir?

Buluşlarin patent ile korunmasi her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde saglanmaktadir. Yani bir bulusun patent ile korunmasi için, istenen her ülkede patent basvurusunun yapilmasi zorunludur. Dünya Patenti veya Uluslararasi Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulasilamamistir.
Salih Aksu 18 Ağustos 2017 Cuma 21:56
Patent ve Faydalı Model

Tekne Ve Makine Için Ayrı Ayrı Muafiyet Uygulaması Ne Anlama Geliyor?

Hasar anında tekne gövdesi için uygulanacak muafiyetin, sadece makine hasarı olduğunda uygulanacak muafiyetten farklı olması anlamına gelmektedir. Muafiyet oranları poliçenizi detaylı incelemelisiniz.
Ülkü Aydoğdu 18 Ağustos 2017 Cuma 21:54
Mal ve Ürün Sigortası & Kasko

Yatırımlarda Ne Tür Vergisel Teşvikler Uygulanmaktadır?

Farklı sektörlerdeki yatırımları teşvik etmek amacı ile farklı birçok alanda vergisel teşvikler sağlanmıştır. Söz konusu teşvikler, Kanunlarına göre aşağıdaki sınıflandırılabilir: 1.193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 2.5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 3.3065 Sayılı Katma Değer
Gamze Ayaz 18 Ağustos 2017 Cuma 21:51
Vergi

Entegre Elektronik Hizmet Nedir?

Entegre elektronik hizmet, kamu kurumlarının verdiği elektronik hizmetlerden e Devlet Kapısında entegre edilmiş ve tek bir kimlik doğrulamasıyla erişilebilen
Can Kuzey Birdal 18 Ağustos 2017 Cuma 21:49
E-Devlet

Okul Öncesi Ve Ilkokul Öğrencileri Her Iki Sınıf Seviyesinde De Destek Için Başvuru Yapabilecek Midi...

Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir. Öğrenci sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek
Tuğsan Keskin 18 Ağustos 2017 Cuma 21:46
Eğitim Kredisi & Eğitim Bursları

Enerji Kimlik Belgesinin Bina Ve Daire Sahiplerine Sağlayacağı Avantajlar Nelerdir?

Enerji Kimlik belgesi binanın ya da bina içindeki bağımsız bir bölümün ne kadar enerji taarrufu sağlayabileceğini gösterir bir belge satış ve kiralama işlemleri öncesinde alıcı ya da kiracı için enerji giderleri ile ilgili bir öngörü sağlayacaktır. Bina veya bağımsız
Zeynep Özsemiz 18 Ağustos 2017 Cuma 21:44
Enerji Verimliliği & Yenilenebilir Enerji

[Özel Entegratörlük] Özel Entegrasyon Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Özel entegrasyon başvuru adımları: Özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe Elektronik Fatura Basvuru Formu ve Taahhutnamesi Mali Muhur Sertifika Sahibi Taahhutnamesi Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza
Erbil Demirci 18 Ağustos 2017 Cuma 21:42
E-Fatura

Yeni Düzenleme Ile Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Nelerdir? Bağımsız Denetim Kapsamından Ba...

Yeni TTK’nın getirdiği düzenlemeye göre; bağımsız denetime tabi olacak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Söz konusu bu şirketlerin bağımsız denetiminin aşamasında; finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişik tablosu, dipnotlar), şirket yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları, riskin
Yılmaz Yalman 18 Ağustos 2017 Cuma 21:31
Türk Ticaret Kanunu

Satış Hangi Hallerde Tamamlanmış Sayılır?

Satış; a) En yüksek teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması halinde şartnamenin ve satış kağıdının satış alıcı tarafından imzalanması, b) En yüksek teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklife ait sonucun teklif sahibine
Fatma Gülci 18 Ağustos 2017 Cuma 21:20
Gümrük Müşavirliği

Yabancı Ortak Yurt Dışına Dağıtılan Karı Götürebilir Mi?

Evet, götürebilir. Vergilendirilmesi konusundaki hususlara dikkat ediniz.
Zeynep Birsen 18 Ağustos 2017 Cuma 20:17
Şirket Kuruluşu, Ortaklık & Birleşme

Yapı Denetim Kuruluşları Hangi Görevleri Yerine Getirmekle Yükümlüdür?

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum
Can Kuzey Birdal 18 Ağustos 2017 Cuma 20:12
Yapı Denetim

Her Türlü Eşyanın Ihracı Serbest Midir?

Uluslararası veya ikili anlaşmalar, kanun, tüzük ve kararnamelerle konulmuş yasaklama ve kısıtlama hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü Türkiye'den ihracı serbesttir.
Aysen Mert 18 Ağustos 2017 Cuma 20:11
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Bedelsiz Araç Ithalatında Vergi Muafiyetinin Kapsamı Nedir?

Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı
Abdulkadir Sarıbaş 18 Ağustos 2017 Cuma 20:02
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Üniversite Öğrencisi Olduğum Için Lisans Diplomam Ya Da Çıkış Belgem Henüz Yok. Lisans Belgemi Alabi...

Dört yıllık yüksek öğrenim diploması gerektiren lisans belgesi başvurularında, üniversite öğrenci belgesi kabul edilmemektedir. Bununla birlikte, Kurul’un Seri:VIII, No:34 “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 14.maddesinin f bendi uyarınca 3 yıllık başvuru
Aleyna Birdir 18 Ağustos 2017 Cuma 18:58
Sermaye Piyasası Kurulu

Kat Mülkiyeti Ile Kat Irtifakı Arasında Ne Fark Var ?

Kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapıda kurulur. Kat irtifakı yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın üzerinde kurulur. Kat mülkiyeti bağımsız olarak alınır ve satılır. Kat irtifakı ancak arsa paylarının satılması ile
Kıvanç Kılıç 18 Ağustos 2017 Cuma 18:56
Apartman & Site Yönetimi

Askerlik Borçlanması Için Gerekli Belgeler ?

Askerlik Borçlanma Talep Dilekçesi Askerlik Borçlanma Talep Tablosu Askerlik Borçlanma Süresi Belgesi (Askerlik Şubesinden Onaylı) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Nuran Keske 18 Ağustos 2017 Cuma 18:52
Sosyal Güvenlik

Laboratuvar Hangi Durumlarda Ön Yeterlik Belgesine Başvurur?

Laboratuvar ölçüm, test ve analizini yaptığı parametrelerden akredite değil fakat akreditasyon kurumuna akredite olmak için başvuru yapmışsa Genel Müdürlüğümüze yeterlik belgesi almak üzere başvurur.
Ramazan Baran 18 Ağustos 2017 Cuma 18:50
Akreditasyon & TSE

E-Devlet Kapsamında Muhasebe Kayıtları Gib'e (Gelir Idaresi Başkanlığı) Aktarılıyor Mu ?

E Defter kapsamında muhasebe kayıtları GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) aktarılmayacaktır. Sadece e imza veya mali mühürlü defter beratı aktarılacaktır. mükellef tarafında saklanacaktır.
Elanur Şimşek 18 Ağustos 2017 Cuma 18:48
E-Defter

Dernek Başkanı Maaş Alır Mı?

Dernek başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ya da herhangi bir dernek üyesi maaş ve huzur hakkı gibi ödemeler alabilir. için tek şart, genel kurul kararıdır. Genel kurulda, hangi üyenin hangi sebeple, ne şekilde ve ne kadar ücret alacağı net
Zeynep Birsen 18 Ağustos 2017 Cuma 18:46
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinden Yaş Haddinden Emeklilik Hakkını Kazandığım Halde,emekli Olmadım ...

Emniyet Genel Müdürlüğünden ilişik kesildiği takdirde ve ilişik kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere emeklilik yardımı yapılır.
Saliha Toprak 18 Ağustos 2017 Cuma 18:43
Kamu Çalışanları ve Hakları

Yatırım Teşvik Belgesi Almak Için Nasıl Bir Yol Izlemeliyim, Ajansa Başvuruda Bulunabilir Miyim?

İlinizdeki DAKA Yatırım Destek Ofisine başvuruda bulunarak, yatırım teşvik belgesi alınmasında izlenecek prosedür hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Dilan Gökçen 18 Ağustos 2017 Cuma 18:41
Mali Destek Programı

Borçlandırılan Süreler, Türkiye'deki Sigortalılık Süresinin Başlangıcına Etkisi Nedir?

Aylığa hak kazanmak için 5510 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere; Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün
Asena Kalkan 18 Ağustos 2017 Cuma 18:38
SGK

Bir Şirket Birden Fazla Şirket Kartı Alabilir Mi?

Evet.Bir şirket birden fazla şirket kartı alabilir.
Fehmi Yılmaz 18 Ağustos 2017 Cuma 18:36
Takograf & Taksimetre

Btb Başvuru Formu Nereden Temin Edilebilir?

BTB Başvuru Formu Ankara’da Gümrük Vakfı’ndan, taşrada ise Başmüdürlüklerden temin edilebilir.
Can Atacı 18 Ağustos 2017 Cuma 18:33
Gümrük Müşavirliği

Yıllık Ekonomik Rapor Ne Zaman Yayınlanır?

Mayıs ayında yapılan TOBB Genel Kurulunda yayınlanır.
Aysen Mert 18 Ağustos 2017 Cuma 18:31
Ticaret Odaları ve STK Birlikleri

Mali Tatil Dönemi Nedir?

5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun”a istinaden her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî uygulanmakta olup, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden
Mertay Karakaş 18 Ağustos 2017 Cuma 18:28
SGK

Yetki Belgemiz Var Ve Yeni Bir Araç Daha Satın Aldık, Bu Aracı Da Yetki Belgemize Kaydettirmeliyiz?

Yetki belgesi sahibi yeni bir ticari araç daha alması durumunda, bu aracı alır almaz yetki belgesine kaydettirmesi gerekmektedir. Belgeye yaptırıp bu araca da taşıt kartı çıkartıp sürücüleri için de src ve psikoteknik belgeleri alınmalıdır
Özlem Özdemir 18 Ağustos 2017 Cuma 18:26

Holding Şirketin Iştirak Ettiği Başka Şirkete Ait Gayrimenkulleri Aktifine Geçirerek Satması Halinde...

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından
Aleyna Birdir 18 Ağustos 2017 Cuma 18:24
Vergi

Uluslararası Iç Denetim Standartlarının Amaçları Nelerdir?

Standartların amaçları şunlardır: •İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak. •Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve sağlamak. •İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak. •Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak.
Sevinç Gözüpek 18 Ağustos 2017 Cuma 18:21
İç Denetim

Bakıcı Emekli Olabiliyor Mu?

Emekli çocuk bakıcılarının proje kapsamında anne tarafından istihdam edilmesi halinde, emekli maaşları kesilerek, Ek 9 kapsamındaki çalışmaları, çalışma gün eklenmektedir. Bu durumdaki çocuk bakıcıları Ek 9 bildirgesi verilirken bildirgenin “B) Sigortalının Sosyal Güvenlik ve İşe Giriş Bilgileri” kısmında yer
Zeynep Özsemiz 18 Ağustos 2017 Cuma 18:18
Sosyal Destek Programı (SODES)

Telafi Edici Vergi Tev Ne Demektir?

Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilen ürünlerin, tercihli tarifeden yararlanabilmesi için Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre söz konusu bünyesine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın vergilerinin ödenmesinin öngörülmesi halinde, anlaşmaya taraf ülkelere ihracında bu ürünleri vergilerinin ödenmesi gerekir. Bu
Ülkü Aydoğdu 18 Ağustos 2017 Cuma 18:16
Gümrük Müşavirliği

Büro, Atölye Ve/veya Fabrikadaki Elektronik Cihazlar Için Elektronik Cihaz Sigortası Teminatı Aldıkt...

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Sigorta konusu cihazlar için ayrıca ek yangın teminatı alınmasına gerek yoktur.
Erol Ekin 18 Ağustos 2017 Cuma 18:15
Mal ve Ürün Sigortası & Kasko

Hollanda'da Çalıştıktan Sonra Türkiye'ye Döndüm, Hizmet Belgesini Nasıl Temin Edebilirim?

Hizmet belgesi almanız için Lahey Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği veya Rotterdam ve Deventer Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliklerine gereklidir. Hizmet belgesi için kişinin çalıştığı iş yerinin unvanı, adresi ve çalışmaya başlama ve bitiş tarihlerini gösterir belgelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Boran Erdil 18 Ağustos 2017 Cuma 18:13
Emeklilik

Iso 9001 Turkak Nedir?

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde yer alan
Elif Gözcü 18 Ağustos 2017 Cuma 18:10
Belgelendirme

Komisyonlarda Görevlendirilecek Kişilerin Hangi Sürelerde Kâr Payı Alacaklarına Ilişkin Esaslar Nele...

a) İşyurdundaki mevcut görevinin yanı sıra, muhtelif komisyonlarda da görevlendirilecek personelin kâr payı, bulunduğu görev ayrımı yapılarak hesap edilir. yıl boyunca işyurdu bünyesinde çalışan ve üçüncü gruptan kâr payı almakta olan bir personelin komisyonlarda görev alması halinde her iki
Birkan Satı 18 Ağustos 2017 Cuma 18:08
Sözleşmeli Kamu Personeli & Başvuru Belgeleri

Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı Uyarınca Hangi Faaliyetler Kısıtlanabilir?

İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması, İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması, İşareti taşıyan malın ithali veya ihracı, İşaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.
Saliha Toprak 18 Ağustos 2017 Cuma 18:05
Marka ve Tescil

Sertifikanın Geçerlilik Süresi Nedir?

70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katıldıktan sonra aldığınız sertifika, bu destek yürürlükte olduğu müddetçe geçerlidir. Yani sertifika aldıktan 5 sonra kurduğunuz bir işletme için eğer hala bu destek devam ediyorsa (uygulama esasları yürürlükte ise) yeni kurduğunuz işletme için desteğe
Aylin Serttaş 18 Ağustos 2017 Cuma 18:03
Teşvik ve Hibeler