+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kamu çalışanları için iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi nasıl yapılır?

İLGİLİ MEVZUAT 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu AÇIKLAMA 6331 sayılı Kanun'un "İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi" başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm kapsamında, kamu çalışanları için yapılacak bildirimlere yönelik henüz elektronik bir sistem oluşturulmadığından, bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak yapılması gerekmekte olup söz konusu sistemin kurulmasına ilişkin çalışmalar da sürdürülmektedir.

Merve Temel 58 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın