+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Asılları Tamamen Ödenmiş Vergilere İlişkin Gecikme Faizi ve Zamlarından 6736 Sayılı Kanunun Yayımlandığı Tarihten Önce Kısmen Tahsil Edilenler Hakkında Hesaplama Nasıl Yapılacaktır?

Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilât yapılmışsa, -Vergi aslının vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammı yerine, - Gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından fazla olması halinde herhangi bir tahsilât yapılmayacak, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Bununla birlikte, tahsil edilmiş gecikme zammı ve gecikme faizinden red ve iade yapılmayacaktır. Ödenmiş gecikme zammı/gecikme faizi tutarının, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından az olması halinde ise ödenecek tutar Yİ-ÜFE tutarından ödenmiş olan gecikme zammı/gecikme faizi düşülmek suretiyle tespit edilecektir. Bu şekilde belirlenen Yİ-ÜFE tutarının Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, kalan gecikme zammı/gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Sevda Artuk 57 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın