+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılar nasıl vergi kimlik numarası alabilir?

Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan yabancı uyruklu gerçek kişilerden yabancı kimlik numarası bulunanlar ayrıca vergi kimlik numarası almalarına gerek kalmadan, yabancı kimlik numaralarını vergi kimlik numarası olarak kullanacaklardır. Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ise herhangi bir vergi dairesine pasaportlarının noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat etmeleri halinde vergi dairelerince kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilmektedir. Diğer taraftan bankaların vergi kimlik numarası ibraz edemeyen müşterileri adına müracaat ederek Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarası Talep Formu doldurarak müşterileri için vergi dairelerinden vergi kimlik numarası talep etmeleri de mümkündür.

Eray Sezer 42 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın