+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

İhbar Süresi (Bildirim Süresi) Nedir?

İş akdini feshetmek isteyen tarafın fesih bildirimini önceden bildirmesi gerekir. İş Kanunu’nda gösterilen bildirim süreleri işçinin kıdemi esas alınarak belirlenmiştir. Kıdemin ne kadar olduğunun tayininde ise işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarih ile iş akdinin feshedileceğine dair irade beyanının karşı tarafa ulaştığı tarih aralığı dikkate alınır. İş Kanunu’nun 17’inci Maddesi uyarınca bildirim süreleri şunlardır: 1. İşi 6 aydan az sürmüş [işçi] için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra, 2. İşi 6 aydan 1 buçuk yıla kadar sürmüş olan [işçi] için, bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, 3. İşi 1 buçuk yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan [işçi] için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra, 4. İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan [işçi] için bildirimin karşı tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra sona erer. Kanunda düzenlenen bu süreler asgari sürelerdir. Bir diğer ifade ile bu sürelerden daha kısa bir süre kararlaştırılamaz. Bildirim süreleri karşı tarafa sözleşmenin feshedildiğine dair irade beyanının ulaşmasıyla başlar.

Selim Güngören 46 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın