+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

İthalatta uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde alınan numuneler ithalatçılara geri veriliyor mu?

Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş tarafından alınan numuneler, malın çeşidine göre kırk beş günü geçmemek üzere saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde, ithalatçı veya temsilcisi, fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da numuneleri geri alabilir.

Simge Erkoğlu 37 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın