+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Banka, teminat olarak verdiğim menkulümü/gayrimenkulümün üzerindeki rehin/ipoteği borcum bittiği halde kaldırmaktan imtina ediyor. Ne yapabilirim?

Sorunun özel hukuk hükümleri uyarınca çözümlenmesi gerekmekte olup, Kurumumuzun özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık niteliğindeki şikâyetlere taraf olması, faaliyette bulunması ve sorunun çözüm merci olması mümkün değildir. Özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yerinin yargı mercileri olması nedeniyle, şikâyete konu olan olaylar neticesinde meydana geldiği ileri sürülen mağduriyetin giderilmesinin yargı organlarından talep edilmesi gerekmektedir.

Sevda Artuk 35 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın