+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

AR-GE Teşvikleri Nelerdir?

AR-GE teşvikleri vergi avantajları sağlar, bu avantajlar çeşitli vergilerde indirim ya da muafiyet olarak karşımıza çıkar. Maliye Bakanlığının hazırladığı 4691 ve 5746 no’lu kanunlarda detayları yer almaktadır. AR-GE teşviklerinden yararlanmak isteyen firmalar başvuru dosyasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, başvuru dosyasını şeklen inceler eksiklikleri 15 gün içinde tamamlatır ve başvuru dosyasının bir örneğini Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna iletir. Başvuru, Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından en geç 2 ay içinde değerlendirilip karara bağlanır. Kararın olumlu olması halinde sonuç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve firmaya 7 gün içinde bildirilir. AR-GE merkezi başvurusu olumlu olarak değerlendirilen firmanın “AR-GE Merkezi Belgesi” Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilir. “AR-GE Merkezi Belgesi” alan işletme, belge tarihinden itibaren vergi avantajlarından faydalanabilir. AR-GE teşviklerine her zaman başvurulabilir. Başvurunun hazırlanması aşamasında danışmanlık ve destek veren kuruluşlarla da ilerleyebilirsiniz. Bu firmaları internetten araştırabilirsiniz. AR-GE merkezi Teknoloji Geliştirme bölgesinde olabileceği gibi şirketiniz ile aynı binada da olabilir. Ama bunun bir takım şartları vardır; ayrı bir fiziki mekan içinde yer almalı, çalışanların çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalar olmalı ve bu merkezlerde en az 30 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli çalışmalıdır.

Çağla Akçay 42 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın