+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesapları Hakkında 6736 Sayılı Kanun Hükmünden Yararlananların Buna İlişkin Beyannameyi Ne Şekilde Vermeleri Gerekmektedir?

Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca verilmesi gereken ve elektronik ortamda gönderilebilen beyannamenin, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, söz konusu beyan kurumlar vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabilecektir.

Berkay Taşçı 47 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın