+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Bağışta tapu harcı var mıdır?

Bağışta tapu harcı binde 54 tür. Ancak bağışta tapu harcı dışında intikal vergisi ödenmesi de söz konusu olup ilk 120.000 YTL için %10 Sonra gelen 260.000 YTL için %15 Sonra gelen 550.000 YTL için %20 Sonra gelen 1.100.000 YTL için %25 Matrahın 2.030.00 YTL sini aşan bölüm için %30 oranında intikal vergisi tapu harcına ilave olarak ödenir. Ancak intikal vergisi beş yıla bölünebilir. Ölünceye kadar bakma akdinde tapu harcı ne kadardır? Alıcı ve satıcı için ayrı ayrı %1.5 dir. İntifa hakkının devrinde tapu harcı ne kadardır? Devir alan için %1.5 tur. İntifa hakkının devrinde satış bedeli, vergi değerinin 2/3 ünden olamaz.

Gamze Ayaz 36 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın