+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Tüketici hakem heyeti başkan ve üyeleri hangi hallerde toplantıya katılamazlar?

Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerinin hangi hallerde toplantıya katılamayacağı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Toplantıya katılmama halleri” başlıklı 17 nci maddesinde emredici hükümle düzenlenmiştir. Bu bağlamda tüketici hakem heyeti başkan ve üyeleri •Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşin taraf olduğu, • Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun taraf olduğu, Nişanlısının taraf olduğu, •Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın taraf olduğu, •Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların taraf olduğu, •İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla hareket ettiği , •Aynı uyuşmazlıkla ilgili bilirkişi olarak dinlendiği veya hakem sıfatıyla hareket etmiş olduğu, •Kendisinin taraf olduğu veya doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olduğu, uyuşmazlıklarla ilgili toplantılara katılamazlar. Bir hakem heyeti toplantısında, başkan veya bir üyenin toplantıya katılamayacağı bir uyuşmazlığın görüşülmesi gerektiğinde uyuşmazlık hakkında başkanın veya ilgili üyenin yokluğunda karar verilmelidir. Diğer bir ifade ile hakem heyeti toplantısının söz konusu uyuşmazlığın görüşülmesine ilişkin o bölümüne başkan veya ilgili üyenin katılmaması gerekmektedir. Söz konusu uyuşmazlıkla ilgili görüşmeye başkanın katılmadığı durumlarda toplantının o bölümüne baro temsilcisi başkanlık edecektir.

Hülya Asım 49 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın