+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Rekabet Kurulu tarafından uygulanan idari para cezaları için üst sınır nedir?

4054 sayılı Kanunun 4, 6 ve 7. maddelerinde yasaklanmış davranışlarda bulunanlara, ceza verilecek teşebbüs ile teşebbüs birlikleri veya bu birliklerin üyelerinin nihai karardan bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa nihai karar tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan ve Rekabet Kurulu tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde onuna kadar idarî para cezası verilir. Teşebbüs veya teşebbüs birliklerine idarî para cezası verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi saptanan teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına da teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde beşine kadar idarî para cezası verilir. Bugüne kadar Rekabet Kurulu tarafından bir Karar’da uygulanan en yüksek para cezası 18.4.2011 tarih ve 11-24/464-139 sayılı Kararında otomotiv pazarında faaliyet gösteren çeşitli teşebbüslere verdiği toplam 277.421.483,84 TL’lik cezadır. Bununla birlikte tek seferde bir teşebbüse verilen en yüksek ceza ise 9.6.2011 2011 tarih ve 09-54/1289-M sayılı kararıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye bir önceki yıl gayrısafi gelirlerinin % 1,125’i oranında olmak üzere verilen toplam 91.942.343,31 TL’lik cezadır. Mevzuatımızın mehazını oluşturan Avrupa Birliğinde de ilgili teşebbüslere cirolarının yüzde onuna kadar para cezası verilebilmektedir. Örneğin mehaz mevzuatın AB düzeyinde uygulayıcısı olan AB Komisyonu tarafından yalnızca 2009 yılı içinde açıklanan 6 kartel dosyasında toplam 43 ayrı şirkete verilen para cezası toplamı 1,62 milyar Euro’dur. 2010 yılında ise yine yalnızca kartel dosyalarında 69 ayrı şirkete toplamda 3,05 milyar Euro para cezası uygulanmıştır. Kartellerin aynı zamanda adli bir suç olarak düzenlendiği Amerika Birleşik Devletleri’nde rekabet ihlalleri nedeniyle gerek teşebbüslere gerekse bireylere uygulanan yaptırımlar son derece caydırıcı niteliktedir. Örneğin 2009 mali yılında çeşitli kartel dosyalarında 65 teşebbüs ve 22 kişiye toplam 1 milyar ABD dolarını aşkın para cezası verilmiştir. Bunun yanında 35 kişi toplamda 25.396 gün (69 yıl) hapis cezasına çarptırılmıştır. 2009 yılı içerisinde rekabete aykırı faaliyetlerden dolayı bir kişiye verilen en yüksek hapis cezası 48 ay olurken, kişi başı ortalama hapis cezası süresi 24 ay olmuştur. 2010 yılı içerisinde ise çeşitli kartel dosyaları kapsamında 21 ayrı teşebbüse verilen para cezası tutarı toplamda 555 milyon ABD dolarını bulurken, bu dosyalar kapsamında 29 kişi toplamda 26.000 günü aşkın süre için hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu durum kişi başına ortalama 30 ayı aşkın hapis cezasına işaret etmektedir.

Zeynep Özsemiz 56 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın