+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Müracaat edilen akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu için gerekli mesafe şartı için iki il sınırına uzaklık mı, yoksa karayolu mu dikkate alınmalıdır?

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Akaryakıt ve LPG istasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere, şehirler arası yollarda 10 kilometreden, şehir içi yollarda 1 kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından çıkarılacak ve 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelikle düzenlenir” hükmü gereğince hazırlanan ve 17/06/2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 45 inci maddesinde “İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; a)Şehirlerarası yollarda on, b)Şehir içi yollarda bir, Kilometreden az olamaz” şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun tanımlara dair 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde otogaz istasyonu “Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleş- mesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz, LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakımı ile kullanıcıların diğer ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisler” şeklinde tarif edilmiştir . Bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde de, otogaz istasyonu aynı şekilde tanımlanmış- tır. Yönetmeliğin 37 nci maddesinde “Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla, karayolu güzergâhı temelinde mesafenin dikkate alınması gerekmektedir.

Saliha Toprak 47 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın