+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

merhaba , sorum daha önce sorduğum kira ödemeleri ile ilgili bilançoda cari hs şeklinde olduğu için kira yı gider kaydedip cari hs şeklinde çalışabilirsiniz ama işletmede maliye gelir vergisi 94 maddeye göre işlem yapabilir demiştiniz. ama burda bir tezatlık olduğu kaanatindeyim gelir vergisi kanunu işletme bilanço ayırımı yapmadığını düşünüyorum ve örnek verirsek mükellef 6 ay kirasını ödemeyip dükkanı kapatırsa göstermediğimiz stopajlar işletme için konuşuyorum sorun olmazmı veya geç ödenen kiraların stopajları, sorun olmazmı. maliye kira kontratına istinaden stopaj doğar diyemezmi

GVK 94.maddesine göre yapılan tevkifatlar nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır.(avans olarak ödenenler dahil). Yani ödeme varsa stopaj da söz konusudur. (GVK 94.maddenin giriş paragrafını okuyunuz.) Bilanço usulünde cari hesap bazında takip söz konusu olduğundan kiranın ödenmediğini kayıtlarla tevsik edebilirsiniz. Ama işletme defterinde cari hesap takibi olmadığından kiranın ödenip ödenmediğini ispat etmeniz zor olur. Bilanço usulünde gider tahakkuku yapabiliyoruz. Daha sonra ödenmezse kayıtlarımızla bunu düzeltebiliriz ama işletme defterinde bu, sözkonusu olamaz.

Can Kuzey Birdal 26 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın