+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

5434 sayılı Kanun kapsamında olanların haklarında yeni Kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle hak kaybı var mı?

5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce bir süre memuriyeti bulunanların 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda sayılan tüm hakları geçici maddelerle korunmaktadır. Bu sebeple eski haklarda herhangi bir geriye gidiş söz konusu olmayacaktır.Yine Kanunun yürürlük tarihinden önce Emekli Sandığından emekli aylığı almakta olanların mevcut aylıklarının aynen ödenmesine devam edilecektir. Aylıklarda herhangi bir azalma söz konusu değildir. Memur emeklilerinin aylıkları yine eskiden olduğu şekilde artırılmaya devam edilecektir.

Öznur Sözübir 35 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın