+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Çevre düzeni planları ile ilgili iş ve işlemlerin aşamaları nelerdir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen çevre düzeni planı çalışmaları 1. Araştırma ve Sentez çalışmalarının yapılması 2. Taslak Planların Hazırlanması 3. Nihai Plan, Plan Uygulama Hükümleri ile Plan Açıklama Raporunun hazırlanması 4. Onay 5. Dağıtım ve Askı süreci 6. Askı sürecinde gelen itirazların değerlendirilmesi aşamalarından oluşur ve çevre düzeni planının onayına kadar hatta gerek görülürse onayından sonra da planlama bölgesinde yer alan il ve illerde bilgilendirme ve katılım toplantıları düzenlenir.

Aygül Özel 49 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın