+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Yasal Olarak Odaya Üyelik Zorunlu Mudur? Neden?

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TMMOB yasasının 33. maddesi‘ne göre -"Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler."- Mühendisler mesleklerini icra edebilmek için Oda‘ya kayıt olmak zorundadır.

Selen Işık 39 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın