+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı çalışanları/yöneticileri haricinde dışarıdan atama yapılabilir mi?

Satın alma rehberinin 2.8.1. no.lu bölümünde “Değerlendirme komitesinin her bir üyesi yararlanıcı tarafından, gerçekleştirilen ihale konusu iş ile ilgili bilgi ve tecrübeye sahip kişiler arasından ismen atanmalıdır. Değerlendirme komitesi üyeleri, teklifler üzerinde bilinçli bir değerlendirme yapmak için gerekli teknik ve idari kapasiteye sahip olmalıdır.” denilmektedir. Buna göre; iş ile ilgili tecrübe ve bilgiye sahip olması koşuluyla değerlendirme komitesine dışarıdan atama yapılması mümkündür.

Ülkü Aydoğdu 44 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın