+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Yeni Yaklaşım Yönergeleri nedir?

Avrupa Birliği malların tüm Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üzerinde serbest dolaşımını kolaylaştırmak için bir dizi önlem almıştır. Bu önlemlerden bazıları Yeni Yaklaşım Yönergeleri adıyla bilinir. Yeni Yaklaşım Yönergeleri ürün tasarımı üzerinde denetim sağlar ve her şeyden önemlisi, ürün güvenliği konusunda Avrupa çapında uyum sağlamayı amaçlar. Yönergeler oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve basınçlı ekipmanlar da dahil olmak üzere, çok geniş bir ürün alanını kapsar. Birincil amaç ürünlerin iyi tasarlanış ve kullanıcı için güvenli olmasını teminat altına almaktır. Bir Yeni Yaklaşım Yönergesinin geçerli olduğu bütün Avrupa'da, üreticilerin ürünlerine CE işareti işlemeleri gereklidir. CE işareti gereklilikleri Yönergeden Yönergeye, hatta aynı Yönerge içinde bile farklılık gösterebilir. Üçüncü taraf testleri, sistem değerlendirmeleri ve teknik dosya değerlendirmeleri zorunlu olabilir; ama bazen sadece üreticinin doğrulanmamış iddiası yeterli olur. Dikkatli olun! Ürününüzün uygun olduğunu iddia eder ve ürünün uygun olmadığı anlaşılırsa, yasal takibata uğrarsınız. Bir Yönergenin ürünlerin ve/veya sistemlerin bağımsız test edilmesini, onaylanmasını ya da denetlenmesini gerektirdiği hallerde bu işlemler bir "Onaylı Kurum" ya da "Yetkili Kurum" tarafından yapılması zorunludur

Kadir Öztürk 41 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın