+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Gelir Vergisi mükellefleri kimlerdir?

Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Türkiye'de yerleşmiş olanlar ile resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup, adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, tam mükellef olarak Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler. İkametgahı Türkiye'de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar Türkiye'de yerleşmiş kabul edilir. Ancak, belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ile durumları bunlara benzeyenler ile tahsil, tedavi veya istirahat maksadı ile gelenler ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye?de alıkonulmuş veya kalmış olanlar Türkiye?de altı aydan fazla kalsalar dahi tam mükellef sayılmamaktadırlar.

Gülüm Erarslan 47 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın