+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Başvuru rehberinde seyahat ve gündelik faaliyetleri kapsamındaki harcamaların proje bütçesinin %10'unu geçemeyeceği belirtilmiştir. Bunu açıklayabilir misiniz?

Bilindiği üzere SaMDP Başvuru Rehberi'nde seyahat ve gündelik giderleri bütçesinin %20'yi geçemeyeceği belirtilmiş; bilgilendirme ve eğitim toplantılarında da bunun detayları açıklanmıştır. Buna göre bütçenin "2. Seyahat" ana kalemi ile "1.3 Gündelikler" alt kaleminin toplamının toplam proje bütçesine oranı %10'U aşmamalıdır. Mevcut KAYS-PFDY sürümü bunun kontrolünü yapamamaktadır. Dolayısıyla, proje sahiplerinin bunu kontrol etmeleri ve buna uygun bir şekilde bütçelerini oluşturmaları gerekmektedir. Bu konuda bir diğer önemli husus ise Proje Uygulama Rehberi'ne göre sadece proje ekibinde yer alan kişilerin ulaşım ve gündelik masraflarının 2. Seyahat ve 1.3 Gündelikler kalemine yazılmasıdır. Hedef grup için bir eğitim organizasyonu kapsamında ulaşım ve konaklama hizmeti alınacaksa; bu masraflar ilgili hizmet alımı kalemlerinde belirtilmelidir.

Batuhan Aydın 45 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın