+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Ticaret şirketlerinde yapısal değişiklikler neleri kapsamaktadır?

Sistem ana hatları itibariyle, büyük işletmelerin oluşmasını öngörmekte, bu kapsamda yapısal değişikliğe katılacak şirketlerin türüne özel bir önem atfetmektedir. Benzer şekilde bu kapsamda, birleşmenin kolaylaştırılması amacıyla, yürürlükten kalkacak olan 6762 sayılı TTK’da varolan birleşmeye alacaklıların itiraz hakkı da kaldırılmaktadır. Alacaklılar ancak alacaklarının teminat altına alınmasını talep edebileceklerdir. Yenilik olarak, yapısal değişikliklerde, ayrılmak isteyen ortağa, ayrılma akçesi verilebilecek veya özel durumlarda, ortak şirketten çıkarılabilecektir. Yapısal değişikliklerde ayrıca, özel bir denetçi olan işlem denetçisinin de rolü güçlendirilmiştir. Küçük şirketler bakımından da kolaylaştırılmış şekilde yapısal değişikliğe katılma imkânı getirilmiştir.

Kaan Tekiner 58 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın