+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda hangi belgeler gereklidir?

Komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ıslak imzalı başvuru formu • Başvuru formu ücretinin ödendiğine dair banka makbuzu örneği •Sigorta kuruluşunun başvurunuzu kısmen ya da tamamen olumsız sonuçlandıran, şirket yetkililerince imzalanmış nihai cevap yazısı veya başvurunuzu yaptıktan sonra kuruluşun 15 iş günü sonunda yazılı cevap vermediğinin ispatına yönelik belge • Kuruluştan aldığınız cevabın taleplerinizi neden karşılamadığının detaylarını içeren açıklamalarınız ile komisyona başvurunuzla ne talep ettiğinizi açık ve sonut olarak gösteren beyanınız • Uyuşmazlık konusunda haklılığınız destekleyen diğer tüm belgelerin okunaklı birer sureti

Hüseyin Mert 43 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın