+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne kimler başvurabilir?

1) Elinde fiziki pay ve/veya yatırım fonu katılma belgesi bulunan hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri. 2) Payların ve/veya yatırım fonu katılma belgelerinin zayi olması durumunda mahkeme iptal kararı bulunan hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri. 3) Hak sahibinin vefat ettiği durumlarda; varisleri veya varislerin noter onaylı vekâletname ibraz eden vekilleri (Veraset ilamının aslı veya mahkemece "aslı gibidir" onaylı suretinin de başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir.).

Salih Atacı 33 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın