+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Serbest dolaşımda bulunan eşya ne demektir?

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca Türk menşeli sayılan eşya serbest dolaşımda bulunan eşyadır.

Simge Erkoğlu 38 görüntülenme, cevap yok

Cevaplayın

Bir hesabınız var mı? Giriş yapın